Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Pomerné odpočítanie DPH

Pomerné odpočítanie DPH
Ilustračné foto: FreeDigitalPhotos.net
1. septembra 2013 Zdroj Podnikam.SK, SC Tlačiť
Nárok na odpočítanie DPH z tovarov a služieb úzko súvisí s činnosťou, ktorú platiteľ DPH vykonáva.
 
V niektorých situáciách si však platiteľ dane môže odpočítať DPH len v pomernej výške. 
 

Ako postupovať pri odpočítaní dane

Pri odpočítaní dane sa záznamy/faktúry o prijatých vstupoch (nákupoch) sa rozdelia na:
 • tovary a služby, z ktorých si platiteľ DPH môže odpočítať DPH v plnej výške, 
– tieto tovary a služby použije na dodávky, pri ktorých si uplatňuje DPH. Ide o dodávky neoslobodené od DPH.
 
 • tovary a služby, z ktorých si platiteľ DPH nemôže odpočítať DPH, 
– tieto tovary a služby použije na dodávky, ktoré sú oslobodené od DPH na základe § 28 až § 42 zákona o DPH.
 • § 28  – Poštové služby
 • § 29 – Zdravotná starostlivosť
 • § 30 – Služby sociálnej pomoci
 • § 31 – Výchovné služby a vzdelávacie služby
 • § 32 – Služby dodávané členom
 • § 33 – Služby súvisiace so športom alebo telesnou výchovou
 • § 34 – Kultúrne služby
 • § 35 – Zhromažďovanie finančných prostriedkov
 • § 36 – Služby verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu
 • § 37 – Poisťovacie služby 
 • § 38 – Dodanie a nájom nehnuteľnosti
 • § 39 – Finančné služby
 • § 40 – Predaj poštových cenín a kolkov
 • § 41 – Prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier
 • § 42 – Oslobodenie od dane pri dodaní tovaru, pri ktorom nebola odpočítaná daň
 
 • tovary a služby, z ktorých si platiteľ DPH môže odpočítať len časť DPH – ide o pomerné odpočítanie dane,
– tieto tovary a služby použije na dodávky neoslobodené od DPH a zároveň aj na dodávky od DPH oslobodené, DPH z nákupov týchto tovarov a služieb musí krátiť koeficientom (§ 50 zákona o DPH). Môže si odpočítať len časť DPH, ktorá zodpovedá pomeru dodávok neoslobodených od DPH k celkovým dodávkam.
 

 
 

Výpočet koeficientu

Koeficient = výnosy (príjmy) bez DPH z tovarov a služieb za kalendárny rok, pri ktorých si platiteľ DPH môže odpočítať DPH (dodávky neoslobodené od DPH) / výnosy (príjmy) bez DPH zo všetkých dodaných tovarov a služieb za kalendárny rok.
 
Do koeficientu (ani do čitateľa, ani do menovateľa) sa nezahŕňajú výnosy (príjmy) z:
 • predaja podniku, príp. časti podniku, ktorá tvorí samostatnú organizačnú zložku,
 • predaja majetku, používaného na účely podnikania okrem zásob, 
 • príležitostne poskytnutých finančných služieb v zmysle § 39 zákona o DPH , ide o transakcie, ktoré nemajú charakter hlavnej činnosti platiteľa, netvoria hlavnú časť jeho obratu, nevykonávajú ich opakovane atď.,
 • príležitostného prevodu a nájmu nehnuteľností, pričom nie je dôležité, či  prenájom bol alebo nebol oslobodený od DPH.
Pozn. Výnosy z predaja zásob sa do koeficientu zahŕňajú.
 

Výpočet pomernej výšky odpočítateľnej dane (§ 50 ods. 2 zákona o DPH)

 • vypočíta sa ako súčin dane a koeficientu, t. j. daň x koeficient, 
 • zaokrúhľuje sa na 2 desatinné miesta nahor, napr. 0,6821 sa zaokrúhli na 0,69.
 

Použitie koeficientu pri pomernom odpočítaní

 
V priebehu kalendárneho roka
 • uplatňuje sa priebežné odpočítanie dane za jednotlivé zdaňovacie obdobia,
 • za jednotlivé zdaňovacie obdobia kalendárneho roka sa použije koeficient z predchádzajúceho kalendárneho roka,
 • ak platiteľ dane nemôže použiť koeficient z predchádzajúceho kalendárneho roka (napr. je novoregistrovaný platieľ DPH, resp. dodával iba dodávky neoslobodené od DPH a nepočítal koeficent), určí pre príslušný kalendárny rok koeficient odhadom so súhlasom správcu dane, pričom tento môže použiť až po udelení súhlasu zo strany daňového úradu.  
 
Po skončení kalendárneho roka
 • vypočíta sa koeficient za kalendárny rok, 
 • vypočítaným koeficientom sa prepočítajú daňové priznania za jednotlivé zdaňovacie obdobia a v prípade rozdielu sa DPH vysporiada v daňovom priznaní za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka,
 • ročné vysporiadanie sa týka iba tovarov a služieb, pri ktorých bola koeficientom krátená daň počas kalendárneho roka.
 

Príklad

1. Rozdelenie faktúr/záznamov o nákupe tovarov a služieb (vstupov):
2. Odhad koeficientu
3. Výpočet koeficientu na základe skutočných údajov
 

Podnikateľ Peter Bukovič je platiteľom DPH. Prevádzkuje predajňu farby – laky a od mesiaca august 2013 vykonáva aj sprostredkovanie poisťovania. Je mesačným platiteľom DPH. 
 
V mesiaci august 2013 uhradil:
 • tovar do predajne farby – laky v sume 12 000 € (10 000 € daňový základ + 2000 € DPH),
 • PHL vo výške 240 € (200 € daňový základ + 40 € PHL),
 • školenie pre sprostredkovateľov poistenia 60 € (50 € daňový základ + 10 € DPH).
 
Riešenie:
Vzhľadom na charakter činnosti podnikateľského subjektu, ktorý vykonáva dodania neoslobodené od dane, ako aj dodania oslobodené od dane, nie je možné, aby si v daňovom priznaní k DPH odpočítal DPH v plnej výške zo všetkých nakúpených tovarov a služieb. Musí preto postupovať nasledovne:
 
1. Rozdelenie faktúr/záznamov o nákupe tovarov a služieb (vstupov):
 • tovar do predajne farby – laky predáva podnikateľ s DPH, preto má nárok na odpočítanie DPH v plnej výške (10 000 € daňový základ + 2 000 € DPH), t. j. 2 000 €. 
 • PHL vo výške 240 € (200 € daňový základ + 40 € DPH) – keďže podnikateľ využíval automobil aj pri zabezpečovaní tovaru do predajne, ale aj pri činnosti sprostredkovateľa poistenia, nemôže si odpočítať DPH v plnej výške, ale musí vypočítať pomernú časť dane, ktorú si môže uplatniť,
 • školenie sprostredkovateľa poistenia vo výške 60 € (50 € daňový základ + 10 € DPH), keďže je táto služba spojená s dodaním služby oslobodenej od dane, nie je možné daň na vstupe odpočítať.
 
2. Odhad koeficientu
V uplynulom kalendárnom roku podnikateľský subjekt nepočítal koeficient, preto musí stanoviť predbežný koeficient odhadom. Tento koeficient je povinný zaslať na odsúhlasenie daňovému úradu a môže ho použiť až po jeho odsúhlasení. 
 
Podnikateľ predpokladá, že v roku 2013 dosiahne príjmy z predaja tovaru vo výške 190 000 € (bez DPH), pričom pri predpoklade vychádza z tržieb dosiahnutých za r. 2012, ako aj z vývoja tržieb v roku 2013. Odmeny za sprostredkovanie poistenia odhaduje vo výške 2 000 €. 
 
Výpočet koeficientu = 190 000/190 000 + 4 000 =0,9793
 
Po zaokrúhlení dostávame koeficient 0,98. 
 
Týmto koeficientom vynásobí DPH z nakúpených PHL, t. j. vypočíta pomernú výšku odpočítanej dane. 
40 x 0,98 =39,20 €
 
Podnikateľ si v daňovom priznaní k DPH uplatní DPH na vstupe vo výške 2 039,20 €, t. j. z nákupu tovaru odpočíta DPH v plnej výške 2 000 € a z PHL uplatní DPH v pomernej výške 39,20 €. Túto sumu uvedie do riadkov 21 a 23 daňového priznania k DPH.  
 
3. Výpočet koeficientu na základe skutočných údajov
Po skončení roka 2013 sa na základe skutočných údajov vypočíta skutočný koeficient a týmto koeficientom sa prenásobí DPH, ktorá bola v jednotlivých zdaňovacích obdobiach krátená predbežným koeficientom. Ak vznikne rozdiel medzi skutočne odpočítanou DPH a DPH vypočítanou po skončení roka, je daňový subjekt povinný rozdiel vyrovnať v daňovom priznaní za december 2013.
 
 • v prípade, ak si odpočítal vyššiu DPH než je DPH prepočítaná na konci roka, rozdiel uvedie v daňovom priznaní k DPH v riadkoch 21 a 23 so znamienkom mínus (-),
 
 • v prípade, ak si odpočítal nižšiu DPH než je DPH prepočítaná na konci roka, rozdiel uvedie v daňovom priznaní k DPH v riadkoch 21 a 23 ako plusovú položku.

 

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie DPH

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

29júl8:30Nové pravidlá pre reklamácie a práva na odstúpenie spotrebiteľov od 1.7. 20248:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažérske zručnosti,Marketing a predaj,Nehnuteľnosti,Stavebníctvo

29júl8:30Zákonník práce v roku 2024 – zmeny v praxi8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika,Pracovné právo

29júl8:30Zákazková výroba v roku 2024 vrátane noviniek - oceňovanie, účtovanie a vykazovanie8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP),Účtovníctvo,Účtovníctvo a dane

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X