Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Povinné prílohy k daňovému priznaniu za rok 2016

Kedy má dodávateľ povinnosť vystaviť po prijatí preddavku faktúru
FreeDigitalPhotos.net
23. júna 2017 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

K daňovému priznaniu za rok 2016 je daňovník povinný priložiť aj prílohy. Aké povinné prílohy sa prikladajú k daňovému priznaniu typ A, daňovému priznaniu typ B, si vysvetlíme v dnešnom článku.

Prílohy k daňovému priznaniu typ A

Podrobný komentár k prílohám pre tento typ daňového priznania nájdete v časti pre členov klubu:

Povinné prílohy k daňovému priznaniu

kópie dokladov preukazujúcich výšku príjmov zo závislej činnosti daňovníka plynúcich zo zdrojov na území SR, ako aj zo zdrojov v zahraničí a o zaplatenom povinnom poistnom

Druhy potvrdení preukazujúcich výšku príjmov zo závislej činnosti:

 • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) za zdaňovanie obdobie 2016.
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti s doplneným údajom o vysporiadaní daňového nedoplatku alebo preplatku alebo daňového bonusu a zamestnaneckej prémie vyplývajúcej z tohto ročného zúčtovania.
doklady preukazujúce nárok na uplatnenie daňového bonusu za rok 2016

Druhy dokladov preukazujúcich nárok na daňový bonus:

 • doklad preukazujúci, že ide o dieťa vlastné, osvojené, prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov alebo dieťa druhého z manželov (napr. kópia rodného listu dieťaťa, kópia rozhodnutia o osvojení dieťaťa a pod.),
 • potvrdenie školy, že dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom,
 • potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa,
 • potvrdenie príslušného úradu o tom, že dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.

Ak vlastné dieťa daňovníka absolvuje povinnú školskú dochádzku, stačí predložiť len jeden doklad (napr. kópiu rodného listu).

Ak ide o dieťa druhého z manželov, ktoré absolvuje povinnú školskú dochádzku, daňovník predkladá aj sobášny list.

Ak dieťa skončilo povinnú školskú dochádzku, je potrebné doložiť aj doklad potvrdzujúci, že dieťa sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom (napr. potvrdenie o návšteve strednej, resp. vysokej školy na príslušný školský rok).

Poznámka Podnikam.sk: Ak daňovník predložil takéto doklady svojmu zamestnávateľovi a zamestnávateľ mu priznal daňový bonus v plnej výške, uvedené doklady nie sú súčasťou daňového priznania.

Ďalšie potvrdenia

 • písomné potvrdenie o výkone činnosti dobrovoľníka podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve, ak daňovník splnil podmienky na poukázanie podielu zaplatenej dane na osobitné účely do výšky 3 % a rozhodol sa uplatniť postup podľa § 50 ZDP.

 

Prílohy k daňovému priznaniu typ B

Podrobný komentár k prílohám pre tento typ daňového priznania nájdete v časti pre členov klubu:

kópie všetkých potvrdení o príjmoch zo závislej činnosti plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky, ako aj zo zdrojov v zahraničí a o zaplatenom povinnom poistnom

Druhy potvrdení preukazujúcich výšku príjmov zo závislej činnosti:

 • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň,  o daňovom bonuse na vyživované dieťa („daňový bonus“) za obdobie (kalendárny rok) 2016.
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti s doplneným údajom o vysporiadaní daňového nedoplatku alebo preplatku alebo daňového bonusu a zamestnaneckej prémie vyplývajúcej z tohto ročného zúčtovania.

 

 • kópie potvrdení o príjmoch, z ktorých bola zrazená zrážková daň podľa § 43 ZDP, pri ktorých sa daňovník rozhodol vybratú daň považovať za preddavok podľa § 43 ods. 6 ZDP,
 • kópia zmluvy o združení, ak daňovník bol účastníkom združenia (§ 829 – § 841 OZ),
 • kópie potvrdení o nepeňažnom plnení podľa § 8 ods. 1 písm. l) ZDP poskytnutom poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi od držiteľa registrácie lieku, držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov, držiteľa povolenia na výrobu liekov, výrobku zdravotníckej pomôcky, výrobcu dietetickej potraviny alebo prostredníctvom tretej osoby,
doklady preukazujúce nárok na uplatnenie daňového bonusu za rok 2016

Druhy dokladov preukazujúcich nárok na daňový bonus:

 •  doklad preukazujúci, že ide o dieťa vlastné, osvojené, prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov alebo dieťa druhého z manželov (napr. kópia rodného listu dieťaťa, kópia rozhodnutia o osvojení dieťaťa a pod.),
 • potvrdenie školy, že dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom,
 • potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa,
 • potvrdenie príslušného úradu o tom, že dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.

Ak vlastné dieťa daňovníka absolvuje povinnú školskú dochádzku, stačí predložiť len jeden doklad (napr. kópiu rodného listu).

Ak ide o dieťa druhého z manželov, ktoré absolvuje povinnú školskú dochádzku, daňovník predkladá aj sobášny list.

Ak dieťa skončilo povinnú školskú dochádzku, je potrebné doložiť aj doklad potvrdzujúci, že dieťa sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom (napr. potvrdenie o návšteve strednej, resp. vysokej školy na príslušný školský rok).

Poznámka Podnikam.sk: Ak si daňovník predložil takéto doklady svojmu zamestnávateľovi a zamestnávateľ mu priznal daňový bonus v plnej výške, uvedené doklady nie sú súčasťou daňového priznania.

 

 • písomné potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a to počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období t.j. ak daňovník splnil podmienky na poukázanie podielu zaplatenej dane na osobitné účely do výšky 3 % a rozhodol sa uplatniť postup podľa § 50 ZDP,

daňovník, ktorý účtoval v sústave jednoduchého účtovníctva

 

K daňovému priznaniu typ B prikladá Účtovnú závierku, ktorá obsahuje nasledovné účtovné výkazy:

 • Výkaz o príjmoch a výdavkoch
 • Výkaz o majetku a záväzkoch

daňovník, ktorý účtoval v sústave podvojného účtovníctva

 

K daňovému priznaniu typ B prikladá účtovné výkazy:

 • Súvaha
 •  Výkaz ziskov a strát
 • Poznámky
daňovník, ktorý uplatňoval výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 ZDP alebo viedol daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP
 • bez účtovných výkazov

Pozn.: ZDP – zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Daňové priznania"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daňové priznania"

Témy

dane SZČODaňové priznania 2016Prémiový obsahprílohy k daňovému priznaniu

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

29jún9:00e-Commerce – nové pravidlá dovozu tovaru pre zásielky s nízkou hodnotou tovaru - vrátane DPH pravidiel pre colné konanie9:00 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

06júl8:30Aktuálne problémy zdaňovania v oblasti cezhraničných daňových vzťahov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DzP,Ostatné dane

06júl8:30Aktuálne problémy zdaňovania v oblasti cezhraničných daňových vzťahov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DzP,Ostatné dane

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X