Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Pozor na limit platieb v hotovosti

Ruky prepočítavajúce eurobankovky
Ilustračné foto SITA
12. apríla 2013 Zdroj Podnikam.SK Tlačiť

Od 1. januára 2013 vstúpil do účinnosti zákon o obmedzení platieb v hotovosti. Zákon zakazuje platbu v hotovosti nad 5 000 eur, ak sa uskutočňuje platba medzi podnikateľmi navzájom, resp. medzi podnikateľom a fyzickou osobou. Platby v hotovosti cez registračnú pokladňu a úhrada faktúry v hotovosti – limit je na oba prípady.

Zákon zakazuje platbu v hotovosti nad 15 000 eur, ak sa uskutočňuje platba medzi fyzickými osobami nepodnikateľmi navzájom.

Hotovostné platby majú viaceré obmedzenia

Samozrejme, v zákone o obmedzení platieb v hotovosti je presný výpočet výnimiek, kedy je možné predmetné limity prekročiť (napríklad notárska úschova). Zákon sa vzťahuje aj na prípady, kedy sa hotovosť odovzdáva alebo prijíma v zahraničí vo väzbe na plnenie uskutočnené na území Slovenskej republiky. Sankcie za porušenie tohto zákona udeľuje vo forme pokuty daňový alebo colný úrad až do výšky 150 000 eur.

Platby vyplývajúce z obchodno-záväzkového vzťahu (dodanie tovaru, služieb, prác, atď.)

Obchodná spoločnosť XY má dodať montáž hliníkových okien v celkovej hodnote zákazky 6 000 eur. Za týmto účelom sa jej uhradila záloha vo výške 50 % zákazky, teda vo výške 3000 eur v hotovosti z pokladne. Po odovzdaní okien dodávateľ vystaví faktúru na zvyšných 3 000 eur. Faktúra sa uhradí bezhotovostne cez podnikateľský účet.

Postupovalo sa v zmysle zákona a dodržali sa obmedzenia, ktoré platia pri platbách v hotovosti?

Žiaľ, predmetný zákon sa nedodržal a daňový úrad (colný úrad) môže účastníkov postihnúť pokutou až do výšky 150 000 eur. Podľa zákona, akákoľvek platba (rozumej celkové plnenie vyplývajúce z právneho vzťahu) prevyšujúca 5 000 eur musí byť vykonaná v celom rozsahu bezhotovostne. Nesprávny by bol teda postup, ak by sa trvalo na tom, že do 5 000 eur vrátane sa môže vykonať platba „cash“ a až zvyšok prevyšujúci 5 000eur sa môže hradiť „cez účet“ (vyššie uvedený prípad s dodaním okien).

Zákon umožňuje postihnúť osobu, ktorá hotovosť odovzdáva, ako aj osobu, ktorá hotovosť prijíma. Pri právnických osobách je sankcia do 150 000 eur, pri fyzických osobách nepodnikateľoch je sankcia do výšky 10 000 eur.

Problém pri cezhraničných platbách

Ak by bol objednávateľom okien Jano z dedinky na Myjavských kopaniciach, ktorý jednoducho nedokáže mať prehľad o všetkých zákonných obmedzeniach a chce na svojej chalúpke vymeniť okná, tak mu môže vzniknúť problém. Jano je správny hospodár, a teda keďže sú Myjavské kopanice „kúsok“ od hranice s Moravou, kam chodí z dôvodu nižších cien nakupovať potraviny, tak sa popýta na ceny za okná aj „u susedov“. Jeho dodávateľom sa stane korektná obchodná spoločnosť s dlhou históriou v oblasti dodávky a montáže okien, ktorá mu dodá okná s montážou za 6 000,- €.
Pri ďalšej návšteve potravín „za hranicami“ vyplatí Jano u dodávateľa v Čechách zálohu vo výške 3 000,- €, čiže ide o platbu v hotovosti. Jano pracuje na družstve, verí tomu, čo je hmatateľné, jednoducho nemá vzťah k virtuálnym peniazom. Aj výplatu si vždy vyberie z banky v hotovosti, aby mal istotu, že peniaze má naozaj v rukách. Dodávateľ okien z Čiech samozrejme všetko zdokladuje, zaeviduje v účtovníctve, nezaoberajúc sa ďalšími podmienkami, všetko je v poriadku, nakoľko takýchto prípadov mal už stovky. Všetko prebehne tak ako má, Jano má okná a doplatí zvyšných 3 000,- €, a dodávateľ zasa peniaze = obojstranná spokojnosť.
Až na to, že boli splnené podmienky na porušenie zákona, a teda došlo k odovzdaniu hotovosti (aj keď len 3000,- €), odovzdávajúcim bol slovenský subjekt, bez ohľadu na to, že mal postavenie spotrebiteľa, je jedno, že došlo k odovzdaniu hotovosti v cudzine, nakoľko plnenie (montáž okien) bolo uskutočnené na území SR. Zákon umožňuje postihnúť obe strany. Janova obrana proti pokute bude narážať na „štít slovenského pravidla, že neznalosť práva neospravedlňuje“, a teda z výhodnej kúpy sa stane nočná mora. „Ostane to“ na Janovi, nakoľko vymáhanie pokuty cez hranice od českej firmy je komplikované.
Nezaoberajme sa už právnou otázkou, či môže slovenský štát sankcionovať českú spoločnosť, za prijatie v hotovosti v CZ, rešpektujúc české právo. Možno to ale dopadne dobre, a nik nezistí, že bol porušený zákon… Naše právo chráni spotrebiteľa, čo je fajn, lebo je predsa len „slabšou“ stranou, na druhej strane mu však takýto zákon môže aj veľmi sťažiť život, pričom nič netušiaci spotrebiteľ môže byť veľmi nemilo prekvapený.

Platby vyplývajúce z práva obchodných spoločností (založenie spoločnosti )

3 spoločníci – fyzické osoby – si chcú založiť „eseročku“ (spoločnosť s.r.o.). Každý chce mať rovnaký podiel vo výške 1/3. Keďže peňažné vyjadrenie vkladov by malo byť zaokrúhlene na celé eurá (výnimka platila iba prevode koruny na euro) a minimálna výška základného imania je  5000 eur, tak sa dohodnú na výške základného imania vo výške 6 000 eur.

Každý z nich teda prevezme záväzok vložiť do spoločnosti 2 000 eur. Správca vkladu vložil peniaze vo výške základného imania do pokladne. Postupoval v zmysle zákona a dodržal obmedzenia, ktoré platia pri platbách v hotovosti?

Spôsob platby určuje vzťah oboch strán

Žiaľ vyššie uvedený postup nie je správny. Správca vkladu, ktorým je jeden zo spoločníkov, môže od spoločníkov prevziať peniaze v hotovosti (v predmetnom prípade prevezme 4000,- €, ale môže prevziať až do výšky 15000,- €, nakoľko tento právny vzťah je medzi fyzickými osobami). Na druhej strane však správca vkladu musí peniaze odovzdať vzniknutej spoločnosti na účet, nakoľko v tomto prípade ide vzťah medzi fyzickou osobou a spoločnosťou (v predmetnom prípade ide o odovzdanie/prevzatie peňazí vo výške 6 000,- €, teda presahuje sa limit 5 000,- €).
V prípade, ak by daňový úrad pri daňovej kontrole uskutočnenej napríklad za 3 roky od vzniku spoločnosti zistil predmetné porušenie zákona, musí (v zákone nie je oprávnenie, ale povinnosť) uložiť pokutu až do výšky 150 000,- € !

Platby vyplývajúce z práva obchodných spoločností (zvýšenie základného imania)

Podnikateľ chce prostredníctvom svojej spoločnosti požiadať banku o podnikateľský úver. Vzhľadom k tomu, že bolo v súvahe uvedené nízke vlastné imanie, tak mu bankový „corporate“ konzultant poradí navýšenie základného imania, čím logicky navýši aj vlastné imanie.

Podnikateľ prevezme záväzok na splatenie nového vkladu do spoločnosti (o ktorý sa na navýši pôvodný vklad). Vklad vo výške 10 000 eur splatí do pokladne, vydá o tom potvrdenie, na základe čoho obchodný súd zapíše do obchodného registra navýšenie základného imania.

Taktiež v súvahe bude zachytené už aj vyššie vlastné imanie. Bol tento postup správny?

Vzhľadom k tomu, že ide o právny vzťah fyzická osoba verzus právnická osoba, tak platí limit 5000 eur. V predmetnom prípade teda nemožno tento postup považovať za správny. Podnikateľovi možno odporučiť navýšenie základného imania aj prostredníctvom nepeňažného vkladu.

RADA NA ZÁVER: Podľa prechodných ustanovení zákona možno hotovostnú platbu v akejkoľvek výške (neplatia limity) uhradiť do konca marca 2013 za predpokladu, že účastníci právneho vzťahu si hotovostnú platbu medzi sebou dohodli do 31.12.2012.

Autor: JUDr. Ján Marônek, vedúci právneho oddelenia v spoločnosti M2 Business s.r.o., ktorá rieši zakladanie a predaj firiem, vedenie účtovníctva, vymáhanie pohľadávok a virtuálne sídla

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Účtovníctvo

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

september

29sep8:30Nehmotný majetok z účtovného pohľadu8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Účtovníctvo

29sep8:30Nehmotný majetok z účtovného pohľadu8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Účtovníctvo

10oct8:30Trestné a finančné následky konania konateľa a vedúceho zamestnanca8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X