Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Sociálne a zdravotné odvody pri súbehu príjmov v roku 2021

súbeh príjmov
súbeh príjmov Foto: Getty Images
23. júna 2021 Autor Ing. Lenka PajtinkováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Ste zamestnancom a popri tom podnikáte? Na odvody na sociálne a zdravotné poistenie pri súbehu príjmov sa vzťahujú osobitné pravidlá. Tie sa týkajú úpravy minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu. Viac o tom, aké odvody musíte platiť pri súbehu príjmov v roku 2021, sa dozviete v článku.

Minimálny vymeriavací základ

Pri zdravotnom poistení sa na samostatne zárobkovo činnú osobu (napr. živnostníka, či autora), ktorá je súčasne zamestnancom, nevzťahuje minimálny vymeriavací základ. Znamená to, že ak ste zamestnancom a súčasne podnikáte, nemusíte do zdravotnej poisťovne ako SZČO v tomto roku platiť minimálne 76,44 eura mesačne.

Minimálny preddavok na zdravotné poistenie v tejto sume sa totiž týka len tých SZČO, ktoré nie sú súčasne zamestnancami alebo poistencami štátu, teda tzv. „čistých“ SZČO.

Ak sa zamestnanec stal alebo ešte len stane v tomto roku živnostníkom, nemusí mesačné preddavky na zdravotné poistenie vôbec platiť. Svoje odvodové povinnosti voči zdravotnej poisťovni si takáto osoba vysporiada až v rámci ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2021.

Nemá pritom stanovenú minimálnu sumu mesačného poistného, čo znamená, že poistné na zdravotné poistenie zaplatí v roku 2022 spätne za rok 2021 podľa toho, aký základ dane vykáže v daňovom priznaní. Ak živnostník vykáže v daňovom priznaní stratu, zdravotné odvody ako SZČO neplatí vôbec.

Toto pravidlo sa však neuplatňuje pri platení poistného na sociálne poistenie. Tohtoročný minimálny vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie vo výške 546 eur (ide o 50 % z priemernej mzdy na Slovensku v sume 1 092 eur za rok 2019) sa vzťahuje na všetky SZČO, teda aj na tie, ktoré sú súčasne zamestnancami.

Aj tá povinne dôchodkovo a nemocensky poistená SZČO, ktorá je súčasne zamestnancom, preto musí platiť v roku 2021 odvody na sociálne poistenie najmenej v sume 180,99 eura mesačne. Výnimkou sú len prípady, kedy osoba so súbehom príjmov prekročí maximálny vymeriavací základ.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

  • Maximálny vymeriavací základ
  • Zamestnanec a súčasne živnostník
  • Zamestnanec a súčasne konateľ
  • Živnostník a súčasne autor
  • Zamestnanec a súčasne autor
  • Praktické príklady

Maximálny vymeriavací základ

Najvyšší možný mesačný vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie je v tomto roku 7 644 eur, čo je 7-násobok priemernej hrubej mzdy na Slovensku za rok 2019.

V roku 2022 pôjde o sumu 7 931 eur (7-násobok priemernej mzdy na Slovensku v roku 2020).

Ak ho osoba so súbehom príjmu presiahne, tak sa uplatňujú tieto pravidlá:

  • ak je osoba zamestnancom a súčasne SZČO, poistné na sociálne poistenie sa platí prednostne z príjmu zamestnanca,
  • ak má osoba viacero príjmov ako zamestnanec, poistné sa odvádza najprv z príjmu, ktorý je vyšší,
  • v prípade, že je výška vymeriavacích základov zamestnanca rovnaká, prednostne sa odvody na sociálne poistenie platia z toho príjmu, z ktorého poistenie vzniklo skôr.

Ak má zamestnanec hrubú mzdu napríklad 7 700 eur, tak tým presiahol tohtoročný maximálny vymeriavací základ a ako SZČO už poistné na starobné, invalidné a nemocenské poistenie neplatí.

Pozor!

SZČO však platí poistné do rezervného fondu solidarity so sadzbou 4,75 % z jej vymeriavacieho základu. Poistné do rezervného fondu solidarity totiž neplatí zamestnanec, ale jeho zamestnávateľ a preto sa vymeriavací základ zamestnávateľa nezapočítava podnikateľovi do celkového maximálneho vymeriavacieho základu na platenie odvodov do rezervného fondu solidarity.

Ak osoba ako zamestnanec nepresiahla svojou hrubou mzdou maximálny vymeriavací základ, tak ako SZČO zaplatí odvody na sociálne poistenie najviac zo sumy, ktorá mu ako zamestnancovi chýbala do dosiahnutia maximálneho možného základu.

Ak by bola hrubá mzda zamestnanca napríklad 7 020 eur, tak ako SZČO platí v tomto roku odvody na sociálne poistenie maximálne zo základu 624 eur (7 644 eur – 7 020 eur).

Maximálny mesačný vymeriavací základ na platenie poistného na zdravotné poistenie od 1. januára 2017 stanovený nie je. Znamená to, že pri ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia živnostník, ktorý je súčasne aj zamestnancom, doplatí zdravotné odvody z vymeriavacieho základu, ktorý mu z jeho základu dane vypočíta jeho zdravotná poisťovňa. Jeho vymeriavací základ tak nebude na rozdiel od sociálneho poistenia krátený.

Príklad

Muž má v roku 2021 ako zamestnanec hrubú mzdu 6 850 eur. Je súčasne aj SZČO s vymeriavacím základom na platenie odvodov v sume 880 eur mesačne.

Zdravotné poistenie odvádza za zamestnanca jeho zamestnávateľ pri sadzbe 14 %, čo z hrubej mzdy 6 850 eur predstavuje 959 eur.

Keďže pri platení zdravotných odvodov maximálny vymeriavací základ od 1. januára 2017 nie je stanovený, osoba platí ako SZČO zdravotné odvody z celého vymeriavacieho základu 880 eur.

Poistné na zdravotné poistenie z tejto sumy dosahuje 123,20 eura (14 % z 880 eur).

Sociálne odvody osoba zaplatí prednostne ako zamestnanec, teda zo sumy 6 850 eur.

Ako SZČO bude mať vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie, invalidné poistenie a starobné poistenie vo výške 794 eur (maximálny vymeriavací základ 7 644 eur – 6 850 eur).

Jej vymeriavací základ na sociálne poistenie tak bude nižší, ako vymeriavací základ na platenie preddavkov na zdravotné poistenie (880 eur).

Poistné do rezervného fondu solidarity (4,75 %) však bude SZČO platiť z celého vymeriavacieho základu, teda zo sumy 880 eur. Poistné do rezervného fondu solidarity totiž neplatí zamestnanec, ale jeho zamestnávateľ a preto sa vymeriavací základ zamestnávateľa nezapočítava podnikateľovi do celkového maximálneho vymeriavacieho základu na platenie odvodov do rezervného fondu solidarity.

Zamestnanec a súčasne živnostník

Ak je osoba zamestnancom a súčasne živnostníkom, tak ako živnostník preddavky na zdravotné poistenie nemusí platiť dovtedy, kým mu ich zdravotná poisťovňa neurčí na základe ročného zúčtovania poistného. Minimálna výška preddavku pritom pri súbehu so zamestnaním nie je určená, môže byť v tomto roku teda aj menej ako 76,44 eura mesačne.

Poistné na sociálne poistenie takáto osoba začne platiť od 1. júla daného roka (pri posunutom daňovom priznaní od 1. októbra daného roka), ak v predchádzajúcom roku dosiahla hrubý príjem vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu. Za rok 2020 ide o sumu 6 552 eur.

Ak by táto osoba mala ako zamestnanec hrubý príjem na úrovni maximálneho vymeriavacieho základu 7 644 eur, tak ako živnostník bude platiť len poistné do rezervného fondu solidarity vo výške 4,75 % z vymeriavacieho základu živnostníka.

Ak by osoba mala ako zamestnanec hrubú mzdu napr. 6 900 eur, jej maximálny vymeriavací základ ako živnostníka na platenie poistného na nemocenské poistenie, starobné poistenie a invalidné poistenie bude najviac 744 eur, teda do výšky maximálneho vymeriavacieho základu.

Príklad

Zamestnanec má v roku 2021 hrubý príjem  2 050 eur mesačne. V máji 2021 začal popri tom podnikať ako živnostník. Preddavky na zdravotné poistenie ako živnostník v roku 2021 a 2022 platiť nemusí.

Za rok 2021 ako živnostník zarobí v hrubom 14 750 eur, jeho základ dane bez odpočítania zdravotných a sociálnych odvodov dosiahne 5 120 eur.

Zdravotná poisťovňa mu v ročnom zúčtovaní za rok 2021 vypočíta ročný vymeriavací  základ na úrovni 3 445,49 eura (5 120/ koeficient 1,486).

Zdravotnej poisťovni tak v druhom polroku 2022 v rámci ročného zúčtovania za rok 2021 doplatí 482,37 eura (14 % z ročného základu 3 445,49 eura).

Súčasne zdravotná poisťovňa živnostníkovi určí preddavok na zdravotné poistenie vo výške 60,29 eura (482,37 /8 mesiacov podnikania v roku 2021), ktorý bude živnostník platiť od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023. Mesačný vymeriavací základ živnostníka bude 430,69 eura.

Odvody na sociálne poistenie živnostník v roku 2021 neplatí.

Keďže za rok 2021 výškou svojho hrubého príjmu (14 750 eur) prekročil hranicu 6 798 eur pre vznik povinnosti platiť sociálne odvody (hranica platná na rok 2022), tak od 1. júla 2022 bude povinný platiť dôchodkové a nemocenské odvody.

Jeho vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie vypočíta Sociálna poisťovňa nasledovne:

5 120 /12/1,486 =287,12 eura

Pozn. Základ dane pri výpočte vymeriavacieho základu na sociálne poistenie delíme počtom mesiacov v roku (12), a nie počtom mesiacov podnikania, ako je tomu pri zdravotnom poistení.

Vypočítaná suma vymeriavacieho základu 287,12 eura je menej ako minimálny vymeriavací základ pre SZČO.

Živnostník na rozdiel od zdravotného poistenia musí platiť sociálne odvody najmenej zo sumy, ktorá tvorí polovicu priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov.

Na rok 2022 minimálny mesačný vymeriavací základ na platenie odvodov pre SZČO dosiahne 566,50 eura (polovica priemernej mzdy za rok 2020, ktorá predstavovala 1 123 eur).

Sociálne odvody živnostníka tak od 1. júla 2022 budú tvoriť 187,78 eura mesačne (minimálne odvody z vymeriavacieho základu 566,50 eura).

Zamestnanec a súčasne konateľ

Konatelia, či iní štatutári v obchodnej spoločnosti sa od 1. januára 2011 považujú za zamestnancov. Príjem za ich prácu je totiž príjmom zo závislej činnosti. Pri posudzovaní prednosti platenia poistného na sociálne poistenie musíme vziať do úvahy v prvom rade výšku príjmov z jednotlivých činnosti (zamestnanca a konateľa) a ak je výška týchto príjmov rovnaká, tak odvody na sociálne poistenie sa platia prednostne z toho príjmu, ktorý osoba začala dostávať skôr.

Príklad

Osoba je zamestnancom s mesačným príjmom 4 900 eur a ako konateľ má mesačný príjem 2 900 eur. Odvody na sociálne poistenie bude platiť zo sumy 4 900 eur a ako konateľ zaplatí sociálne odvody zo sumy, ktorá chýba do maximálneho mesačného vymeriavacieho základu 7 644 eur. Pôjde teda o čiastku 2 744 eur.

Živnostník a súčasne autor

Autorská činnosť (ak nie je zdaňovaná zrážkovou daňou počas roka) sa považuje za samostatne zárobkovú činnosť a preto živnostník a súčasne autor je z hľadiska platenia odvodov dvojnásobnou samostatne zárobkovo činnou osobou. Hoci má teda súbeh príjmov, je fakticky „čistou“ samostatne zárobkovo činnou osobou.

Takáto osoba tak musí platiť v tomto roku do zdravotnej poisťovne preddavok v minimálnej mesačnej výške 76,44 eura a ak jej ročný príjem prekročí v roku 2021 sumu 6 798 eur, tak od 1. júla 2022 bude platiť aj poistné na sociálne poistenie.

Príklad

Osoba je od 1. januára 2021 živnostníkom a súčasne má príjmy aj ako autor. Od 1. januára 2021 musí platiť do zdravotnej poisťovne preddavok na poistné v sume 76,44 eura. V roku 2021 poistné na sociálne poistenie neplatí.

Jej hrubý príjem z oboch činností za rok 2021 dosiahne 16 125 eur a jej základ dane pred odpočítaním zaplatených odvodov na zdravotné poistenie tvorí 5 925 eur. Keďže táto osoba presiahla hranicu pre vznik platenia povinných odvodov do Sociálnej poisťovne (6 798 eur), od 1. júla 2022 začne platiť poistné na sociálne poistenie.

Zo základu dane v sume 5 925 eur jej Sociálna poisťovňa v roku 2022 vypočíta vymeriavací základ tak, že ho vydelí koeficientom 1,486 a 12 kalendárnymi mesiacmi.

Ide o tento výpočet:

5 925/1,486/12 =  332,28 eura

Výsledkom je mesačný vymeriavací základ 332,28 eura, čo bude menej ako minimálny vymeriavací základ na rok 2022.

Na rok 2022 je minimálnym mesačným vymeriavacím základom na platenie poistného na sociálne poistenie suma 566,50 eur, čomu prislúchajú sociálne odvody vo výške 187,78 eura mesačne.

Na rok 2023 však táto suma vzrastie, keďže minimálny vymeriavací základ je naviazaný na vývoj priemernej mzdy na Slovensku a priemerná mzda sa každoročne zvyšuje.

Rovnaký mesačný základ, teda 332,28 eura, bude mať takáto SZČO aj v zdravotnom poistení pri ročnom zúčtovaní poistného za rok 2021.

Keďže je za rok 2021 jej vymeriavací základ nižší ako minimálny vymeriavací základ 546 eur, poistné na zdravotné poistenie musí SZČO platiť najmenej vo výške 76,44 eura mesačne.

SZČO však preddavky v takejto výške v roku 2021 platila, a preto za rok 2021 nebude musieť doplácať poistné na zdravotné poistenie.

Zamestnanec a súčasne autor

Autor, ktorému firma jeho honoráre nezdaňuje mesačne zrážkovou daňou, je samostatne zárobkovo činnou osobou a preto pre neho platia rovnaké pravidlá ako pre živnostníka.

Ak je osoba zamestnancom a súčasne autorom, tak ako autor preddavky na zdravotné poistenie nemusí platiť dovtedy, kým mu ich zdravotná poisťovňa neurčí na základe ročného zúčtovania poistného. Minimálna výška preddavku pritom pri súbehu so zamestnaním nie je pre SZČO určená, môže byť teda aj menej ako tohtoročných 76,44 eura mesačne.

Poistné na sociálne poistenie takáto osoba začne platiť od 1. júla daného roka, ak v predchádzajúcom roku dosiahla ako autor hrubý príjem vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu. Za rok 2021 ide o sumu 6 798 eur.

Ak by táto osoba mala v tomto roku ako zamestnanec hrubý príjem na úrovni maximálneho vymeriavacieho základu 7 644 eur a viac, tak ako autor bude platiť len poistné do rezervného fondu solidarity vo výške 4,75 % z vymeriavacieho základu SZČO.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

know-howknowhowPrémiový obsahrok 2021súbeh príjmov

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Nemocenské poistenie

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

29júl8:30Nové pravidlá pre reklamácie a práva na odstúpenie spotrebiteľov od 1.7. 20248:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažérske zručnosti,Marketing a predaj,Nehnuteľnosti,Stavebníctvo

29júl8:30Zákonník práce v roku 2024 – zmeny v praxi8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika,Pracovné právo

29júl8:30Zákazková výroba v roku 2024 vrátane noviniek - oceňovanie, účtovanie a vykazovanie8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP),Účtovníctvo,Účtovníctvo a dane

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X