Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Súhrnný výkaz k DPH pri poskytnutí služieb

Súhrnný výkaz k DPH pri poskytnutí služieb
8. augusta 2013 Zdroj Podnikam.SK, SC Tlačiť
Povinnosť platiť DPH sa prenáša na príjemcu služby.
 
Pri poskytnutí služieb zdaniteľnej osobe v inom členskom štáte vzniká v určitých prípadoch platiteľom DPH, ako aj zdaniteľným osobám registrovaným k DPH podľa § 7 a § 7a zákona o DPH povinnosť podať súhrnný výkaz k DPH. 
 

Súhrnný výkaz sa podáva výlučne elektronicky

Povinnosť podať súhrnný výkaz pri poskytnutí služieb má:
 
 • platiteľ DPH 
– ak dodal službu, ktorej miesto dodania určené podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH je v inom členskom štáte a odberateľ je zdaniteľnou osobou a má pridelené IČ DPH. Povinnosť platiť DPH sa prenáša na odberateľa služby.
 • zdaniteľná osoba registrovaná pre DPH v zmysle § 7 alebo § 7a zákona o DPH (nie je platiteľom DPH) 
–  ak dodala služby s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 v inom členskom štáte, pričom túto službu zdaní jej príjemca, čiže odberateľ služby. Odberateľ je zdaniteľnou osobou a má pridelené IČ DPH. 
 

Kedy sa dodanie služby uvádza do súhrnného výkazu 

 • ak sa miesto dodania služby určí v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH, 
 • príjemca služby je identifikovaný pre DPH, t. j. má pridelené identifikačné číslo pre DPH, 
 • povinnosť platiť DPH sa prenáša na príjemcu služby (môže ísť o zdaniteľnú osobu alebo právnickú osobu, ktorá nie je zdaniteľnou osobou),
 • služba je použitá na podnikateľské účely.
 

Čo je potrebné vyplniť v súhrnnom výkaze

 • kód štátu príjemcu služby,
 • identifikačné číslo pre DPH príjemcu služby, 
 • hodnotu dodávky v celých eurách (hodnota dodávky sa zaokrúhli na celé eurá matematicky, t. j. do 0,5 eura nadol a od 0,5 eura vrátane nahor),
 • kód 2 (tento kód sa uvádza pri dodávke služby). 
 
 

Podávanie súhrnného výkazu

 • podáva sa výlučne elektronicky, 
 • podáva sa najneskôr do 20 dní po skončení obdobia, za ktoré sa súhrnný výkaz podáva,  
 • platitelia DPH podávajú súhrnný výkaz za kalendárny mesiac alebo kalendárny štvrťrok,
 • neplatitelia DPH podávajú súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok, v ktorom dodali službu do iného členského štátu zdaniteľnej osobe, ak za dané obdobie nedodali žiadnu službu, súhrnný výkaz sa nepodáva.
 

Kedy vzniká daňová povinnosť pri dodaní služby

 • v deň dodania služby, resp. v deň, kedy je poskytovanie služby skončené (§ 19 ods. 2 zákona o DPH), 
 • dňom prijatia platby, ak dodávateľ prijal od odberateľa preddavok ešte pred dodaním služby, prijatie platby pred samotným dodaním služby sa uvedie do súhrnného výkazu. Skončenie dodania služby sa uvedie do súhrnného výkazu v sume zníženej o odpočítaný preddavok a uvedie sa v období, v ktorom bolo dodanie služby ukončené,
 • ak sa služba dodáva čiastkovo alebo opakovane, daňová povinnosť vzniká posledným dňom obdobia, na ktoré sa platba za opakovane dohodnutú službu vzťahuje (§ 19 ods. 3 zákona o DPH), 
 • ak slovenský dodávateľ dodá službu s miestom dodania v inom členskom štáte, pričom ide o službu dodávanú čiastkovo alebo opakovanie počas obdobia dlhšieho ako 12 kalendárnych mesiacov a platba je dohodnutá rovnako za obdobie dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov, služba je dodaná posledným dňom každého kalendárneho roka (§ 19 ods. 3 písm b) zákona o DPH).
 

Príklady a komentáre k vyplneniu výkazu

Príklad č. 1:
 
Platiteľ DPH dodáva služby príjemcom z členských štátov EÚ
 
Platiteľ DPH podáva súhrnný výkaz za kalendárny mesiac. V júni 2013 dodal služby odberateľom v členských štátoch EÚ nasledovne: dňa 10. 6. 2013 službu odberateľovi z Rakúska v hodnote 3 000 €,  14. 6. 2013 službu odberateľovi z Nemecka v hodnote 1 235,89 €. V mesiaci jún 2013 už nedodal žiadne služby ani tovar. 
 
Postup vyplnenia výkazu:
– do prvého uvedie IČ DPH rakúskeho príjemcu služby, hodnotu dodávky 3 000 €,  kód 2, 
– do druhého IČ DPH nemeckého príjemcu služby, hodnotu dodávky musí zaokrúhliť, t. j. uvedie sa zaokrúhlená hodnota služby 1 236 €, kód 2.
 
Príklad č. 2:
 
Platiteľ DPH dodáva tovar a služby platiteľovi DPH z členského štátu EÚ
 
Platiteľ DPH podáva súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok. Dňa 1. 5. 2013 dodal odberateľovi identifikovanému pre DPH v Česku tovar v hodnote 1 356,30 €. Dňa 12. 6. 2013 dodal tomuto odberateľovi služby v hodnote 655,40 eur. Platiteľ podáva súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok najneskôr do 20. 7. 2013. 
 
Postup vyplnenia výkazu:
– do prvého riadku uvedie IČ DPH českého odberateľa, hodnotu dodávky uvedie zaokrúhlenú vo výške 1 356 €, kód neuvádza (lebo ostatné dodávky tovaru sa uvádzajú bez kódu),
–  do druhého riadku uvedie IČ DPH českého príjemcu služby, hodnotu dodávky služby uvedie zaokrúhlenú vo výške 655 €,  kód 2.
 
Príklad č. 3: 
 
Platiteľ DPH dodáva službu odberateľovi v členskom štáte EÚ bez IČ DPH
 
Platiteľ DPH dodal dňa 16. 7. 2013 služby odberateľovi z Maďarska. Maďarský odberateľ však neposkytol slovenskému dodávateľovi služby svoje identifikačné číslo pre DPH. Slovenský dodávateľ nedostal ani informáciu, či je odberateľ z Maďarska registrovaný pre DPH alebo či o registráciu požiadal. V tomto prípade slovenský dodávateľ považuje maďarského odberateľa služby za nezdaniteľnú osobu a miesto dodania služby sa určí v zmysle § 15 ods. 2 zákona o DPH a je ním SR. Slovenský dodávateľ vyfakturuje službu vrátane slovenskej DPH. 
 
Postup vyplnenia výkazu:
– slovenský dodávateľ služby túto dodávku do súhrnného výkazu neuvádza.
 
Príklad č. 4:
 
Dodanie služby nezdaniteľnej osobe v členskom štáte EÚ
 
Zdaniteľná osoba registrovaná pre DPH v zmysle § 7a zákona o DPH dodala 10. 5. 2013 poradenskú službu do Nemecka súkromnej osobe – nepodnikateľovi. Táto služba bude využitá na jeho súkromné účely. V tomto prípade sa miesto dodania služby určí podľa § 15 ods. 2 zákona o DPH a je ním SR. Slovenský dodávateľ vyfakturuje službu bez DPH (lebo nie je platiteľom DPH).
 
Postup vyplnenia súhrnného výkazu:
– slovenský dodávateľ služby túto dodávku služby do súhrnného výkazu neuvádza.
 
Príklad č. 5: 
 
Platiteľ DPH a prijatie preddavku pred dodaním služby do iného členského štátu EÚ
 
Slovenský platiteľ DPH sa dohodol s poľským odberateľom, že mu poskytne reklamné služby. Cena služby bola dohodnutá vo výške 3 500 €, pričom poskytnutie služieb malo prebiehať počas mája a júna 2013 a termín ukončenia bol 30. 6. 2013.  
 
Poľský odberateľ zaplatil 10. 5. 2013 slovenskému dodávateľovi preddavok vo výške 1 000 €. Dňa 12. 5. 2013 vystavil slovenský dodávateľ faktúru na prijatý preddavok. Po skončení dodania služby bola slovenským dodávateľom dňa 1. 7. vystavená faktúra vo výške 3 500 EUR.
 
Poľský odberateľ mal slovenskému dodávateľovi služby uhradiť ešte 2 500 € (po zohľadnení zaplateného preddavku). Slovenský dodávateľ podáva súhrnný výkaz za kalendárny mesiac. V období máj – jún nedodal žiadny iný tovar ani službu.
 
Postup vyplnenia súhrnného výkazu:
– v súhrnnom výkaze za mesiac máj uvedie slovenský dodávateľ  do prvého riadku IČ DPH poľského príjemcu služby, dodávku služby  uvedie vo výške zaplateného preddavku, t. j. 1 000 €, kód 2,
– v súhrnnom výkaze za mesiac jún uvedie slovenský dodávateľ do prvého riadku IČ DPH poľského príjemcu služby, dodávku služby  uvedie vo výške rozdielu celkovej ceny služby a uhradeného preddavku, t. j. 2 500 €, kód 2.

 

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie DPH

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

08jún8:30Riadenie zmien – Change management8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažment

08jún8:30Riadenie zmien – Change management8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažment

14jún8:30Logistický audit8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X