Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Verejné obstarávanie – Pozor na tieto nedostatky.

Businessman skeptical reading dokument
Thinkstock
3. januára 2017 Zdroj Podnikam.sk/MG Tlačiť

Verejní obstarávatelia sa pri uskutočňovaní zákaziek neúmyselne, či niekedy aj úmyselne dopúšťajú porušení zákona.

Úrad pre verejné obstarávanie preto zostavil zoznam najčastejších nedostatkov. Ak chcú byť záujemcovia úspešní, mali by aj na ne upriamiť pozornosť.  V treťom článku z nášho seriálu si priblížime vybrané nedostatky.

Čo to je verejné obstarávanie, jeho definíciu a kľúčové otázky, sme si objasnili v tomto článku:

Postup registrácie v systéme elektronického verejného obstarávania sme rozobrali tu:

Najčastejšie porušenia 

Porušenia zákona sa zväčša týkajú stanovenia a vyhodnotenia podmienok účasti, nedostatkov vo vzťahu k záujemcom/uchádzačom, hodnotenia ponúk, nedostatkov voči Úradu pre verejné obstarávanie.

Stanovenie a vyhodnotenie podmienok účasti

V uzamknutej časti sa pozrieme na nedostatky v oblasti osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia, technickej a odbornej spôsobilosti:

Osobné postavenie

Obstarávateľ

 • zúžil požiadavky na preukázanie splnenia podmienok účasti v rámci osobného postavenia,
 • rozšíril požiadavky na preukázanie splnenie podmienok účasti v rámci osobného postavenia nad rámec zákona,
 • neopodstatnene a v rozpore so zákonom požadoval doklad o oprávnení podnikať, ktorý nesmel byť starší ako tri mesiace.

Finančné a ekonomické postavenie

Obstarávateľ

 • nestanovil relevantný doklad na preukázanie výšky celkového obratu či obratu z činností týkajúcich sa predmetu zákazky určeného ako kritérium na výber obmedzeného počtu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky.

Technická alebo odborná spôsobilosť

Obstarávateľ

 • požadoval predložiť osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov podľa zákona o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch na výkon činnosti stavbyvedúceho, neumožnil však potenciálnym záujemcom z iných členských štátov Spoločenstva túto požiadavku splniť predložením adekvátnych dokladov zo svojho členského štátu,
 • požadoval predloženie referencií na stavby podľa určitej triedy klasifikácie stavieb, pričom neakceptoval referencie na stavby rovnakého alebo podobného charakteru, ktoré sú zaradené do inej triedy klasifikácie stavieb,
 • sa nezaoberal skutočnosťou, že technické a odborné kapacity, ktoré bude mať uchádzač alebo záujemca reálne k dispozícii na plnenie zmluvy pri prísľube od tretej strany, boli nedostatočne konkretizované a prísľub bez ďalšieho vysvetlenia a špecifikovania uznal.

Nedostatky vo vzťahu k záujemcom/uchádzačom

V uzamknutej časti sa zameriame na porušenia zákona z tejto oblasti:

Obstarávateľ

 • poskytol vysvetlenie podmienok účasti uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania len tomu záujemcovi, ktorý o vysvetlenie požiadal, vysvetlenie nebolo oznámené ostatným záujemcom, ktorí si následne vyžiadali súťažné podklady,
 • nedoručil oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu s odôvodnením a s uvedením spôsobu a lehoty na vykonanie nápravy, ktorým vyhovel žiadosti o nápravu jedného z uchádzačov, všetkým známym uchádzačom, len žiadateľovi,
 • nevylúčil záujemcov, ktorí v dokladoch preukazujúcich splnenie podmienok účasti v užšej súťaži nepredložili doklad preukazujúci, že osoby, prostredníctvom ktorých záujemcovia preukazujú splnenie technickej alebo odbornej spôsobilosti, poskytnú týmto záujemcom svoje kapacity na plnenie zmluvy,
 • uplatnil sankciu vylúčenia pre doručenie požadovanej písomnosti verejnému obstarávateľovi a nie jeho zástupcovi, ako bolo požadované,
 • maril vylúčenému uchádzačovi možnosť uplatniť jeho zákonné právo na podanie žiadosti o nápravu.

Hodnotenie ponúk

V uzamknutej časti sa zameriame na porušenia zákona z tejto oblasti:

Obstarávateľ

 • vylúčil ponuku uchádzača z dôvodu nepredloženia jej fotokópie, hoci nesmie prenášať svoje náklady na uchádzača,
 • pri žiadosti o vysvetlenie neobvykle nízkej ponuky nepostupoval v súlade so zákonom, nakoľko žiadosť o vysvetlenie bola všeobecného charakteru,
 • nevyhotovil žiaden záznam z posúdenia predloženého vysvetlenia neobvykle nízkej ponuky komisiou, v dôsledku čoho je jeho postup nepreskúmateľný a nie je možné identifikovať dôvody, ktoré ho viedli k akceptovaniu či neakceptovaniu vysvetlenia,
 • nestanovil spôsob uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, čím porušil princíp transparentnosti,
 • použil neprípustné kritériá na vyhodnotenie ponúk: v prípade rovnosti návrhov na plnenie kritérií bolo ako určujúce kritérium pre výber úspešného uchádzača stanovené počet referencií uchádzača, podiel subdodávok a lehota splatnosti faktúr,
 • stanovil neprimeranú váhu jednotlivým kritériám na vyhodnotenie ponúk v užšej súťaži,
 • nejednoznačne určil spôsob a pravidlá na uplatnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk.

Nedostatky voči Úradu pre verejné obstarávanie

V uzamknutej časti sa zameriame na porušenia zákona z tejto oblasti:

Obstarávateľ

 • postupoval v rozpore s princípmi transparentnosti a rovnakého zaobchádzania, keď nepožiadal úrad o zverejnenie redakčnej opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a na zmenu termínu na predkladanie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti upozornil iba záujemcov,
 • neodoslal výsledok na zverejnenie vo Vestníku verejného obstarávania a Úradnom vestníku EÚ v zákonom stanovenej lehote,
 • neposlal úradu informáciu o uzavretí dodatku ku zmluve najneskôr do dvoch týždňov po uzavretí dodatku.

Ostatné porušenia

Okrem vyššie spomenutých nedostatkov sa vyskytujú aj iné porušenia. Na tie sa zameriame v tejto časti:

Obstarávateľ

 • v zápisnici z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti opomenul uviesť informáciu o vylúčených uchádzačoch alebo záujemcoch s uvedením dôvodu vylúčenia,
 • porušil princíp rovnakého zaobchádzania, keď vo verejnej súťaži realizovanej cez systém EVO, niektorým uchádzačom uznal niektoré doklady v listinnej podobe ponuky, aj keď ich elektronická podoba ponuky neobsahovala, u iných uchádzačov zasa listinnú podobu dokladov nebral do úvahy,
 • určil neprimeranú lehotu na doručenie žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov, nakoľko lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady bola zhodná s lehotou na doručenie žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov, tým nastala situácia, že súťažné podklady boli poskytnuté záujemcovi až po uplynutí lehoty na doručenie žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov.

Podrobný prehľad nedostatkov

https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/najcastejsie-porusenia-3b4.html

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Ako byť úspešný vo verejnom obstarávaní"

Zobraziť všetky články v seriáli "Ako byť úspešný vo verejnom obstarávaní"

Témy

nedostatkyPrémiový obsahverejné obstarávanie

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie V čom podnikať

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

október

21oct8:30Spôsob ochrany nových nápadov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

21oct8:30Psychológia skvelej zákazníckej skúsenosti8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

21oct8:30Spôsob ochrany nových nápadov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X