Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Zákony proti úžere zvýšia tisíce existujúcich dlhov

Peniaze/uspora nakladov/zakony proti uzere zvysia tisice existujucich dlhov
Ilustračné foto: FreeDigitalPhotos.net
19. apríla 2014 Tlačiť

Schválené zákony citeľne zvýšia celkovú čiastku na zaplatenie a urýchlia nástup súdneho a následne exekučného konania. 

Dlhy sa môžu zvýšiť až o 50 %

Balík zákonov o ochrane proti úžerníkom (zákon o ochrane spotrebiteľa a novela Občianskeho zákonníka) môže výrazne skomplikovať vymáhanie aj bežných pohľadávok a výrazne predražiť ich zaplatenie. „Schválené zmeny v praxi znamenajú, že premlčanie pohľadávky veriteľov nenastáva po štyroch rokoch, ako hovorí Obchodný zákonník, ale po novom už po troch rokoch podľa Občianskeho zákonníka. Keďže premlčaná pohľadávka prestáva byť de facto s ohľadom na prijaté zmeny súdne vymožiteľná, nezostáva veriteľom nič iné, ako všetky svoje existujúce pohľadávky pred uplynutím troch rokov po splatnosti žalovať na súde,“ uviedla v reakcii Asociácia slovenských inkasných spoločností (ASINS).

 

Len v prípade siedmich medzinárodných inkasných spoločností združených v asociácii pôjde podľa prvých odhadov o približne 30 tisíc žalôb, ktoré by za súčasných podmienok inkasovali ešte minimálne rok mimosúdne, teda s cieľom dohodnúť sa s dlžníkom na splatení. Tí dlžníci, ktorí by v priebehu tohto roka začali splácať (napríklad po častiach – na splátky), by sa vyhli súdnemu a exekučnému konaniu, ktoré navýši ich dlh v priemere o 50 percent. „Schválená novela ich nechráni, ale práve naopak, citeľne zvýši celkovú čiastku na zaplatenie a urýchli nástup súdneho a následne exekučného konania,“ uviedla asociácia v poskytnutej správe.

 
Výška dlhu a príslušnosť súdu Splátka pri mimosúdnej dohode, t. j. bez súdneho konania Dlh navýšený o približné trovy súdneho a exekučného konania
2.000,- eur, súd Trenčín 2.000,- eur 3.040,- až 3.290,- eur
5.000,- eur, súd Bratislava 5.000,- eur 6.820,- až 7.440,- eur
Uvedená výška súdnych a exekučných trov je orientačná. Skutočná výška súdnych trov závisí najmä od množstva vykonaných úkonov a odmena exekútora od toho, v akom čase dlžník zaplatí dlžnú sumu. Zdroj: ASINS
 
K obrovskému počtu pohľadávok inkasných spoločností treba prirátať ďalšie tisícky žalôb od bánk, poisťovní, leasingových spoločností, telekomunikačných operátorov a dodávateľov energií, ktoré k vymáhaniu pohľadávok nevyužívajú profesionálne inkasné spoločnosti. 

 

Sťaženie komunikácie

Podľa štatistík najväčšej slovenskej inkasnej spoločnosti EOS KSI Slovensko, až 90 percent prípadov, v ktorých dlžník komunikuje s veriteľom, sa uzavrie najlacnejším riešením – mimosúdnym vyrovnaním. „Primárnou snahou inkasnej spoločnosti je inkasovať dlh mimosúdnou cestou, teda formou dohody. Ani v tomto novela zákona spotrebiteľom nepomáha,“ uvádza ďalej asociácia.
 
V súvislosti s uplatňovaním alebo vymáhaním pohľadávok sa totiž zavádza zákaz osobných návštev spotrebiteľov v ich domácnosti alebo na pracovisku. Rovnako zakazuje akýmkoľvek spôsobom kontaktovať alebo obťažovať spotrebiteľa počas sviatkov, dní pracovného pokoja alebo počas pracovných dní v čase po osemnástej hodine. Paradoxne, zrejme omylom zákonodarcu, je prípustné kontaktovanie po skončení nočného pokoja, teda po šiestej hodine ráno. 

 

Zákonodarcovia však schválili aj povinnosť informovať spotrebiteľa, že nedošlo k splateniu splátky zo spotrebiteľského úveru, a to do 15 dní odo dňa splatnosti. Doteraz veritelia nemali povinnosť ľudí informovať, že meškajú zo splátkou. Ide o pozmeňujúci návrh poslanca za OĽaNO Branislava Škripeka. Ten si od návrhu sľubuje vyššiu informovanosť spotrebiteľov a zároveň spôsob, ako predchádzať zbytočným poplatkom za omeškanie s úhradou splátky.

 

 

Možná protiústavnosť

Novela ďalej zavádza súdu povinnosť pri nárokoch zo spotrebiteľskej zmluvy aj bez návrhu dlžníka automaticky prihliadať na možnosti oslabenia právneho nároku veriteľa voči spotrebiteľovi, vrátane jeho premlčania, ako aj aktívneho hľadania iných zákonných prekážok alebo dôvodov, ktoré by mohli zabrániť povinnosti dlžníka uhradiť dlh, aj keď by inak bolo potrebné, aby sa spotrebiteľ týchto skutočností dovolával.
 
„Toto ustanovenie popiera zásadu rovnosti účastníkov konania ako zásadnej zásady rovnosti občanov zakotvenej v Ústave Slovenskej republiky. Na základe predmetného ustanovenia sa nielen súdy, ale akékoľvek orgány, ktoré budú rozhodovať o nárokoch zo spotrebiteľskej zmluvy, zrejme stanú advokátmi spotrebiteľov, bezmedzne obhajujúcimi ich záujmy, a to bez potreby akejkoľvek participácie zo strany spotrebiteľa,“ tvrdí asociácia.
 

Nebezpečenstvo pre živnostníkov

Schválené zmeny pritom upravujú všetky právne vzťahy vyplývajúce zo spotrebiteľských zmlúv. Tými sú akékoľvek zmluvy medzi právnickou osobou, ktorá koná pri uzatváraní a plnení zmluvy v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti (pre zjednodušenie poskytovateľ), a na druhej strane  fyzickou osobou, ktorá danú službu či produkt využíva (spotrebiteľ). A teda sa nevzťahujú len na úžerníkov, ale všetky subjekty poskytujúce služby spotrebiteľom, od stolára pracujúceho na živnosť, cez dodávateľa plynu či banku, až po telekomunikačného operátora. 

 

Novela zakotvuje podmienky neplatnosti spotrebiteľskej zmluvy. Neplatnou bude taká spotrebiteľská zmluva, ktorá obsahuje viaceré neprijateľné zmluvné podmienky a jej uzavretie bolo dosiahnuté za použitia nekalej obchodnej praktiky. „Pre lepšiu predstavu, neprijateľnou zmluvnou podmienkou môže byť aj bežne používaná rozhodcovská doložka a nekalou praktikou by po novom mohla byť aj zmluva napísaná iným typom a veľkosťou písma ako Times New Roman 12,“ tvrdia inkasné spoločnosti.

 

Z uvedených zmien napríklad vyplýva, že elektrikár, ktorý má pohľadávku voči svojmu zákazníkovi (fyzickej osobe) už takmer tri roky po splatnosti, by mal zbystriť pozornosť a nájsť si právnika. Pokiaľ do troch rokov od prvého dňa omeškania nepodá na príslušný súd návrh na vydanie platobného rozkazu, po uplynutí premlčacej doby (troch rokov) už na súde zrejme neuspeje. Dokonca aj bez účasti dlžníka na pojednávaní bude súd nútený prihliadať na všetky okolnosti (vrátane premlčania) na oslabenie nároku elektrikára, dlžníka „ochráni“ a platobný rozkaz nevydá. 

 

 

Exekútori zmeny privítali

Do novely Exekučného poriadku, ktorý je súčasťou prijatých zmien, sa dostalo aj ustanovenie, podľa ktorého musia súčinné tretie osoby poskytnúť súdnym exekútorom požadované informácie bezodplatne. Týka sa to aj bánk, ktoré navyše budú musieť informácie o bankových účtoch dlžníka poskytnúť aj elektronickou formou.
 
„Bankové poplatky za informácie o účte dlžníka boli spoplatňované pomerne vysokou sumou, a to od 20 do 30 eur pri jednom účte. Pri viacerých účtoch dlžníka to predstavovalo značný náklad, ktorý sa premietal do trov exekúcie. Elektronická komunikácia súdnych exekútorov s bankami okrem tohto zlacnenia celý proces aj urýchli,“ uviedol prezident Slovenskej komory exekútorov (SKE) Miroslav Paller.
 
Zmena úzko súvisí aj s ďalším dlhodobým problémom, ktorý predstavuje blokovanie viacerých účtov dlžníka. Keďže súdni exekútori sú dlhodobo tlačení k čo najnižším trovám exekúcie, pri zistení viacerých účtov mohli vydať na všetky z nich príkaz na začatie exekúcie, teda na blokovanie príslušnej sumy na účte (nie však na vykonanie zrážky tejto sumy prostredníctvom exekučného príkazu). „Súdny exekútor si teraz bude môcť zistiť informácie o stave účtu dlžníka bez spomenutých vysokých poplatkov, a nebude musieť blokovať viacero účtov, ak na jednom z nich bude mať dlžník dostatok prostriedkov na vyrovnanie svojej dlžoby,“ vysvetlil Miroslav Paller.
 

 

Zmeny proti úžere 

Medzi najpodstatnejšie zmeny, ktoré navrhli zákonodarcovia za Smer-SD Anton Martvoň a Otto Brixi, patrí definícia úžery aj v Občianskom zákonníku a stanovenie maximálnej odplaty za poskytnutie úveru. Tá bude definovaná priamo v Občianskom zákonníku. Novinkou má byť aj povinnosť poskytovať spotrebiteľské úvery výhradne bezhotovostnou formou. 
 
Rovnako sa má upraviť aj exekučný poriadok, ktorý nebude povoľovať exekúcie nehnuteľností súkromných osôb pri dlhu do 2 000 eur. Exekúciu predajom nehnuteľnosti, v ktorej má povinný prihlásený trvalý alebo prechodný pobyt možno podľa Martvoňovho pozmeňujúceho návrhu vykonať výnimočne na základe schválenia súdu, ak sú voči povinnému vedené viaceré exekúcie, v ktorých sa vymáhajú pohľadávky prevyšujúce v súhrne 2 000 eur a exekútor preukáže, že peňažná pohľadávka nemôže byť vymožená iným spôsobom.
 
Zabrániť sa má aj exekúcii motorových vozidiel zdravotne ťažko postihnutých a vozidiel nevyhnutných pre výkon povolania. Exekútori po novom budú môcť na účte zablokovať iba sumu vo výške pohľadávky a nie celý účet, ako to bolo možné doteraz. „Chceli sme ľuďom uľahčiť život, zablokovanie celého účtu pre pohľadávku vo výške niekoľkých desiatok alebo sto eur vedelo narobiť pekné problémy pri platení bežných záväzkov, ako je inkaso a podobne, ktoré ľudia zrazu z účtu nemohli vykonať,“ vysvetlil Martvoň. Pri dražbách bude musieť znalec posudzovať trhovú cenu nehnuteľnosti a nie nadobúdaciu, ako to bolo doteraz. 
 
Zdroj: Podnikam.SK, MG, SITA

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Znižovanie nákladov

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

22júl8:30Vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru a dohôd so zameraním na pracovnú zmluvu a pracovnú disciplínu8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika,Pracovné právo

22júl8:30Ako vyrobiť interaktívny report v Exceli od A po Z - workshop8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

22júl8:30Vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru a dohôd so zameraním na pracovnú zmluvu a pracovnú disciplínu8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika,Pracovné právo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X