Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Zníženie DPH na potraviny a tlač od 1. 1. 2020

zníženie DPH
zníženie DPH Foto: Getty Images
25. septembra 2019 277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg Zdroj podnikam.sk Tlačiť

Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov účinnú od 1. 1. 2020.

V roku 2016 (s účinnosťou 1. 1. 2016) sa znížila sadzba DPH na vybrané druhy potravín z 20 % na 10 %. Išlo o tieto výrobky:

  • mäso z hovädzích zvierat – čerstvé alebo chladené okrem mäsa z divých hovädzích zvierat
  • mäso z domácich svíň – čerstvé alebo chladené, mäso z oviec alebo kôz, čerstvé alebo chladené okrem mäsa z divých oviec a kôz
  • mäso a jedlé droby z domácej hydiny – čerstvé alebo chladené
  • mäso a jedlé droby z domácich králikov – čerstvé alebo chladené
  • sladkovodné ryby okrem ozdobných rýb
  • rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté) zo sladkovodných rýb okrem ozdobných rýb
  • mlieko
  • maslo
  • čerstvý chlieb

Toto zníženie bolo citeľne prenesené do zníženia cien týchto potravín priamo na pulte, t. j. s priamym profitom pre zákazníka – spotrebiteľa. Po prijatí predmetného opatrenia ceny na pultoch klesali počas celého roka 2016 (teda bezprostredne po prijatí opatrenia, ktorým sa znížila DPH na vybrané potraviny) mesačne v priemere o 2,9 %, čo je citeľný dopad na pultové ceny. Keďže základné potraviny tvoria prevažnú časť nákupného koša spotrebiteľa, ide o preukázateľné dopady prijatej zníženej DPH na základné potraviny priamo na pultoch maloobchodných prevádzok.

V Slovenskej republike stúpli ceny potravín medziročne počas prvého polroka 2018 o 5,4 %, čo je najvýraznejší rast v rámci celej EÚ. Je preto potrebné prijať opatrenia, aby sa neúmerný nárast cien potravín zastavil a naopak došlo k reálnemu zníženiu cien.

Zníženie DPH na potraviny

Novelou zákona s a rozširuje zoznam tovarov zo zníženou DPH na 10 % na ďalšie potraviny.

Je potrebné poukázať na skutočnosť, že členské štáty EÚ majú na potraviny všeobecne zníženú DPH. Približne 4/5 členských štátov uplatňuje znížené sadzby DPH na potraviny. Z vyspelých tzv. starých členských štátov uplatňuje zníženú sadzbu DPH na všetky potraviny napr. Rakúsko 10 %. Španielsko uplatňuje na potraviny dve sadzby DPH, a to 4 % a 10 %. Taliansko uplatňuje na potraviny tri sadzby DPH, a to 4 %, 5 % a 10 %. Z členských štátov, ktoré vstupovali do EÚ spolu so Slovenskou republikou, má napr. Slovinsko na všetky potraviny sadzbu DPH vo výške 9,5 %. V porovnaní so sadzbami DPH v krajinách EÚ je výška DPH 20 % v Slovenskej republike (10 % na vybrané druhy potravín) neúmerná a neprimeraným spôsobom zaťažuje spotrebiteľa, ktorý vzhľadom na výšku priemernej mzdy, minie jej značnú časť na potraviny. Zníženie DPH sa však dotkne len zdravých potravín. Nižšia DPH sa tak nebude týkať alkoholu, či cukroviniek. Pôvodný návrh zákona sa mal týkať všetkých potravín, nakoniec sa však kvôli dopadu na štátny rozpočet zníži DPH len na tie zdravé.

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty sa dopĺňa takto:

V prílohe č. 7 sa vypúšťa číselný kód Spoločného colného sadzobníka „ex 1905 90 30 – Chlieb, neobsahujúci pridaný med, vajcia, syr alebo ovocie a obsahujúci v sušine najviac 5 % hmotnosti cukrov a najviac 5 % hmotnosti tuku – len čerstvý chlieb podľa osobitného predpisu)“.

V prílohe č. 7 sa za číselný kód Spoločného colného sadzobníka „ex 0405 10 – Maslo“ vkladajú číselné kódy Spoločného colného sadzobníka

„0403 – Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a ostatné fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež zahustené alebo obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao“,

„0406 – Syry a tvaroh – len ovčia bryndza podľa osobitného predpisu“,

„0409 00 00 – Prírodný med“,

„0701 – Zemiaky, čerstvé alebo chladené“,

„0702 00 00 – Rajčiaky, čerstvé alebo chladené“,

„0703 – Cibuľa, šalotka, cesnak, pór a ostatná cibuľová zelenina, čerstvá alebo chladená“,

„0704 – Kapusta, karfiol, kaleráb, kel a podobná jedlá hlúbovitá zelenina, čerstvé alebo chladené“,

„0705 – Hlávkový šalát (Lactuca sativa) a čakanka (Cichorium spp.), čerstvé alebo chladené“,

„0707 00 – Uhorky šalátové a uhorky nakladačky, čerstvé alebo chladené“,

„0708 – Strukoviny, lúpané alebo nelúpané, čerstvé alebo chladené“,

„0709 – Ostatná zelenina, čerstvá alebo chladená“,

„0808 – Jablká, hrušky a duly, čerstvé“,

„1905 – Chlieb, sladké pečivo, koláče, sušienky a ostatné pekárske výrobky, tiež obsahujúce kakao; hostie, prázdne oblátky druhu vhodného na farmaceutické účely, oblátky na pečenie, ryžový papier a podobné výrobky – len čerstvý chlieb podľa osobitného predpisu a len čerstvé pečivo podľa osobitného predpisu v hmotnosti 40 g až 50 g“

„ex2009 – Šťavy ovocné (vrátane hroznového muštu) a šťavy zeleninové, nekvasené a neobsahujúce pridaný alkohol, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá – len šťavy bez pridaného cukru alebo šťavy s pridaným cukrom maximálne 5 g na 100 ml.“

Zníženie DPH na tlač

Cieľom ďalšej novely zákona je zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty na úroveň 10 % na noviny, časopisy a periodiká. Znížená sadzba dane sa neuplatní na noviny, časopisy a periodiká, ktorých reklamný materiál jednotlivo alebo spolu tvorí viac ako 50 % celkového obsahu. Rovnako sa znížená sadzba dane neuplatní na noviny, časopisy a periodiká, v ktorých erotický obsah predstavuje jednotlivo alebo spolu viac ako 10 % celkového obsahu.

Zmenou mediálneho prostredia došlo k zhoršeniu postavenia tradičných printových médií voči digitálnym médiám. Zámerom novely je podporiť tradičné printové médiá, a tým zlepšiť ich postavenie na mediálnom trhu. Pozitívne skúsenosti iných členských štátov Európskej únie, napríklad Českej republiky, potvrdzujú, že takéto legislatívne opatrenie zvýši dopyt po týchto tovaroch, a tým pozitívne podporí dostupnosť mediálnych produktov čo najširšiemu okruhu príjemcov. Rovnako sa očakáva pozitívny vplyv na občanov z dôvodu predpokladaného zníženia konečnej ceny týchto tovarov. Zároveň sa zavedením zníženej sadzby dane na noviny, časopisy a periodiká predpokladá zlepšenie plnenia informačných, kultúrno – integračných a sociálno – výchovných funkcií médií.

Pri zavedení zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty je Slovenská republika viazaná Smernicou Rady 2006/112/ES z 28.11.2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, ktorá stanovuje spoločný systém dane z pridanej hodnoty v Európskej únii. Podľa čl. 98 bod 1. tejto smernice môžu členské štáty použiť jednu alebo dve znížené sadzby dane, ktoré podľa čl. 99 bod 1. tejto smernice nesmú byť nižšie ako 5 %, pre dodania tovaru a poskytovania služieb, ktoré patria do kategórií uvedených v prílohe III tejto smernice.

Doplnením prílohy č. 7, ktorá vymedzuje zoznam tovarov so zníženou sadzbou dane, sa zavádza znížená sadzba dane na noviny, časopisy a periodiká, tiež ilustrované alebo obsahujúce reklamný materiál. Znížená sadzba dane sa neuplatní na noviny, časopisy a periodiká, ktorých reklamný materiál jednotlivo alebo spolu tvorí viac ako 50 % celkového obsahu. Rovnako sa znížená sadzba dane neuplatní na noviny, časopisy a periodiká, v ktorých erotický obsah predstavuje jednotlivo alebo spolu viac ako 10 % celkového obsahu.

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty sa dopĺňa takto:

V prílohe č. 7 sa za číselný kód Spoločného colného sadzobníka „4901 – Tlačené knihy, brožúry, letáky a podobné tlačiarenské výrobky, tiež v jednotlivých listoch, okrem kníh, brožúr, letákov a podobných tlačiarenských výrobkov, tiež v jednotlivých listoch, v ktorých reklama a inzercia predstavujú jednotlivo alebo spolu viac ako 50 % celkového obsahu výrobku“ vkladá číselný kód Spoločného colného sadzobníka „4902 10 00 – Noviny, časopisy a periodiká, tiež ilustrované alebo obsahujúce reklamný materiál vychádzajúce najmenej štyrikrát týždenne okrem novín, časopisov a periodík, tiež ilustrovaných alebo obsahujúcich reklamný materiál, v ktorých reklama a inzercia predstavujú jednotlivo alebo spolu viac ako 50 % celkového obsahu výrobku, a okrem novín, časopisov a periodík, tiež ilustrovaných alebo obsahujúcich reklamný materiál, v ktorých erotický obsah predstavuje jednotlivo alebo spolu viac ako 10 % celkového obsahu výrobku“.

277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

dphpotravinyPrémiový obsahznížená DPHzníženie dane

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie DPH

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

29júl8:30Nové pravidlá pre reklamácie a práva na odstúpenie spotrebiteľov od 1.7. 20248:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažérske zručnosti,Marketing a predaj,Nehnuteľnosti,Stavebníctvo

29júl8:30Zákonník práce v roku 2024 – zmeny v praxi8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika,Pracovné právo

29júl8:30Zákazková výroba v roku 2024 vrátane noviniek - oceňovanie, účtovanie a vykazovanie8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP),Účtovníctvo,Účtovníctvo a dane

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X