Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Prenos povinnosti platiť DPH zo zdaniteľných obchodov na odberateľa, tzv. reverse charge

Fotobanka Pixmac
10. novembra 2015 Tlačiť

Tuzemský prenos daňovej povinnosti, t. j. „reverse charge“, predstavuje prenos povinnosti platiť DPH zo zdaniteľných obchodov na odberateľa. V článku sa zameriame na vysvetlenie, ktorých komodít sa tuzemské sektorové samozdanenie týka, ako aj na povinnosti dodávateľov a odberateľov v súvislosti s podávaním daňového priznania k DPH a kontrolného výkazu.

 

Čo je „samozdanenie“

 • je to prenos daňovej povinnosti z dodávateľa tovaru alebo služby na odberateľa, t. j. povinnosť platiť daň prechádza na príjemcu plnenia,
 • môže sa uplatniť len v prípade, ak dodávateľ aj odberateľ (príjemca plnenia) sú platiteľmi DPH,
 • týka sa iba dodaní podľa § 69 ods. 12 písm. a) až i) zákona o DPH,
 • samozdanenie vykonáva odberateľ (kupujúci) prostredníctvom daňového priznania k DPH.

 

Dodania, na ktoré sa vzťahuje tuzemské samozdanenie

a) dodanie kovového odpadu a kovového šrotu v tuzemsku;

 • kovovým odpadom a kovovým šrotom sa rozumie kovový odpad a kovový šrot z výroby alebo z mechanického opracovania kovov a kovové predmety ďalej už nepoužiteľné vzhľadom na ich zlomenie, rozrezanie, opotrebenie alebo z podobných dôvodov,

b) prevod emisných kvót skleníkových plynov v tuzemsku,

c) dodanie nehnuteľnosti alebo jej časti v tuzemsku, ktorú sa dodávateľ rozhodol zdaniť,

d) dodanie nehnuteľnosti alebo jej časti v tuzemsku, ktorá bola predaná dlžnou osobou uznanou súdom alebo iným štátnym orgánom v konaní o nútenom predaji,

e) dodanie tovaru, ktorý je predmetom záruky zabezpečujúcej pohľadávku veriteľa,

f) dodanie poľnohospodárskych plodín, ktoré nie sú bežne určené v nezmenenom stave na konečnú spotrebu (patriacich do kapitol 10 – Obilniny a 12 – Olejnaté semená a olejnaté plody, rôzne zrná, semená a plody, priemyselné alebo liečivé rastliny, cukrová repa, ryža atď. Spoločného colného sadzobníka), ak základ dane vo faktúre za dodanie týchto tovarov je 5 000 eur a viac,

g) dodanie kovov patriacich do kapitoly 72 Spoločného colného sadzobníka (železo a oceľ) a do položiek 7301, 7308 a 7314 Spoločného colného sadzobníka (predmety zo železa a ocele) iných, ako uvedených v písmene a), ak základ dane vo faktúre za dodanie týchto tovarov je 5 000 eur a viac,

h) dodanie mobilných telefónov, ktoré sú vyrobené alebo prispôsobené na použitie v spojení s licencovanou sieťou a fungujú na stanovených frekvenciách bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú iné využitie, ak základ dane vo faktúre za dodanie mobilných telefónov je 5 000 eur a viac,

i) dodanie integrovaných obvodov, ako sú mikroprocesory a centrálne spracovateľské jednotky, v stave pred zabudovaním do výrobkov pre konečného spotrebiteľa, ak základ dane vo faktúre za dodanie integrovaných obvodov je 5 000 eur a viac.

pozn.: Ak základ dane vo faktúre za dodanie tovarov uvedených v § 69 ods. 12 písm. f) až i) zákona o DPH je menej ako 5 000 eur, nedochádza k prenosu daňovej povinnosti a daň je povinný platiť dodávateľ.

Povinnosti dodávateľa 

 • vystaviť faktúru bez DPH,
 • na faktúre uvedie text „prenesenie daňovej povinnosti“, t. j., že daňová povinnosť sa v zmysle § 69 ods. 12 zákona číslo 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty prenáša na odberateľa.

Povinnosti odberateľa

 • uviesť zdaniteľné plnenie na základe vystavenej faktúry od dodávateľa do daňového priznania k DPH, a to na vstupe aj na výstupe – t. j. uplatní sa samozdanenie.

Daňové priznanie k DPH

Dodávateľ

 • nemá povinnosť vykazovať údaje v daňovom priznaní k DPH.

Odberateľ

 • na riadku 21 daňového priznania k DPH uvedie výšku dane zo sumy uvedenej na faktúre od dodávateľa (ide o DPH na vstupe),
 • na riadku 09 daňového priznania k DPH uvedie základ dane (suma uvedená na faktúre od dodávateľa) a na riadku 10 daňového priznania uvedie výšku dane (vypočíta sa zo základu dane x 20 %) – (ide o DPH na výstupe).

Kontrolný výkaz k DPH 

Dodávateľ

 • ak predáva tovar uvedený v § 69 ods. 12 písm. a) až e) zákona o DPH, v kontrolnom výkaze sa tieto druhy tovaru neuvádzajú,
 • ak predáva tovar uvedený v § 69 ods. 12 písm. f) až i) zákona o DPH (poľnohospodárske plodiny, kov, mobilné telefóny, integrované obvody,

uvedie ich v časti A.2 kontrolného výkazu.

Odberateľ

 • uvádza všetky plnenia z tovarov, ktoré podliehajú tuzemskému samozdaneniu, v časti B.1 kontrolného výkazu.

Príklad č. 1:

Slovenský platiteľ dane dodal kovový šrot inému platiteľovi dane. Dodávateľ vyhotovil faktúru bez DPH vo výške 3 200 eur. Odberateľovi vznikla povinnosť nakúpený tovar (kovový šrot) samozdaniť.  Ako má postupovať? 

Riešenie:

Odberateľ vykoná samozdanenie formou daňového priznania k DPH.

 1. Krok – DPH na vstupe

V riadku 21 daňového priznania uvedie výšku odpočítanej dane, t. j. 640 eur (20 % zo sumy 3 200 €).

 1. Krok – DPH na výstupe

V riadku 09 daňového priznania uvedie základ dane vo výške 3 200 eur a v riadku 10 uvedie výšku dane  640 eur.
Suma splatnej dane je 0 eur.

Príklad č. 2:

 Slovenský platiteľ dane „A“ uzavrel s iným platiteľom dane  „B“ zmluvu o dodaní cukrovej repy v hodnote 8 000 eur. Dohodli sa o na úhrade v dvoch splátkach po 4 000 eur. Má dodávateľ vystaviť faktúru bez dane alebo s daňou?
Riešenie:

Vzhľadom na to, že dodanie cukrovej repy je dodaním podľa § 69 ods. 12 písm. f) zákona o DPH, a celková hodnota za dodaný tovar je viac ako 5 000 eur, dochádza k prenosu daňovej povinnosti na odberateľa. Dodávateľ vystaví faktúru bez DPH a odberateľ vykoná samozdanenie prostredníctvom daňového priznania k DPH.

Príklad č. 3

Slovenský platiteľ dane predáva tovary inému platiteľovi.

 1. Faktúra obsahuje údaje o dodaní olejnatých semien (základ dane 4 000 €) a liečivých rastlín (základ dane 3 000 €).
 2. Na jednej faktúre uvádza údaje o dodaní olejnatých semien (základ dane 4 000 €) a na druhej faktúre údaje o dodaní liečivých rastlín (základ dane 3 000 €).

 

Riešenie

 1. Prenos daňovej povinnosti sa uplatní, lebo uvedené tovary sú komoditou uvedenou v § 69 ods. 12 písm. f) zákona o DPH a je splnená podmienka na prenos daňovej povinnosti, t. j. hodnota dodaného tovaru je viac ako 5 000 eur. Dodávateľ vystaví faktúru bez DPH a odberateľ vykoná samozdanenie prostredníctvom daňového priznania k DPH.
 2. Prenos daňovej povinnosti sa ne­uplatní, pretože nie je splnená podmienka na prenos daňovej povinnosti, t. j. hodnota dodaného tovaru je nižšia ako 5 000 eur. Dodávateľ preto vystaví obidve faktúry s DPH a odvedie daň.

 

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

PodnikamPodnikám ako remeselníkPodnikám ako zdravotne postihnutýPodnikám na internetePrémiový obsahsamozdanenie

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie DPH

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

február

20feb8:30Najčastejšie chyby vo verejných obstarávaniach – príklady z praxe a ako sa im vyhnúť8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Právo

20feb8:30Najčastejšie chyby vo verejných obstarávaniach – príklady z praxe a ako sa im vyhnúť8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Právo

20feb8:30Najčastejšie chyby vo verejných obstarávaniach – príklady z praxe a ako sa im vyhnúť8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Právo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X