Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Aké sú náležitosti faktúry?

Náležitosti faktúry
Fotobanka Pixmac
9. mája 2012 Zdroj Glatzová & Co., s.r.o. Tlačiť

Viete, čo by vo vašej faktúre nemalo chýbat?

 

Každý podnikateľ pri svojej činnosti vyhotovuje alebo prijíma veľké množstvo rôznych dokumentov a dokladov, ako napríklad zmluvy, objednávky, dodacie listy alebo faktúry. Faktúra je jedným z najčastejších účtovných dokladov, ktorý sa vystavuje na základe dodania tovaru alebo služby podnikateľom. Aj keď je forma a vyhotovenie faktúry na vôli podnikateľa, právne predpisy stanovujú aké náležitosti musí každá faktúra spĺňať. O aké sa jedná?

 

Identifikácia podnikateľa

Obchodný zákonník zakotvuje povinnosť každého podnikateľa uvádzať na svojich obchodných listoch a objednávkach, teda aj na faktúre, svoje identifikačné údaje. Bez ohľadu nato, či sú obchodné dokumenty vystavené písomne alebo elektronicky, identifikačné údaje je potrebné uviesť v nasledovnom rozsahu:

 1. obchodné meno,
 2. sídlo alebo miesto podnikania,
 3. právnu formu právnickej osoby,
 4. identifikačné číslo (ak bolo pridelené), a
 5. prípadne aj označenie registra (obchodný register alebo iná evidencia podnikateľov) v ktorom je podnikateľ zapísaný a číslo zápisu. Ak sa podnikateľ rozhodne uvádzať na obchodných dokumentoch aj výšku svojho základného imania, je povinný uviesť aj rozsah jeho splatenia.

 

Ďalej sa odporúča identifikovať podnikateľa aj daňovým identifikačným číslom, aj keď nový daňový poriadok, ktorý nahradil zákon o správe daní a poplatkov, už nepredpisuje povinnosť uvádzať tento údaj na všetkých vydávaných dokladoch.

 

Náležitosti faktúry ako účtovného dokladu

Faktúra je účtovný doklad, teda preukázateľný účtovný záznam, ktorého všeobecné náležitosti sú predpísané zákonom o účtovníctve. Faktúra musí obsahovať: 

 1. slovné a číselné označenie účtovného dokladu – faktúry musia byť označené, očíslované a usporiadané podľa čísel za sebou. Formát číslovania je však na voľbe podnikateľa, 
 2. obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov – dodávateľa a odberateľa tovaru alebo služby, 
 3. peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, celkovú cenu, 
 4. dátum vyhotovenia, 
 5. dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia, teda dátum dodania tovaru alebo služby, a 
 6. podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke – môže sa jednať o vlastnoručný podpis, alebo obdobný preukázateľný účtovný záznam nahrádzajúci vlastnoručný podpis v technickej forme.

Zákon o účtovníctve nepredpisuje dokedy je podnikateľ povinný vystaviť faktúru ani aká má byť jej splatnosť. Faktúra musí byť vystavená bez zbytočného odkladu po zistení skutočnosti, ktorá sa ňou preukazuje. Splatnosť faktúry vo väčšine prípadov závisí od dohody podnikateľa s jeho odberateľom.V prípade ak podnikateľ faktúru nevystavuje ale prijíma, t.j. dodávateľská faktúra, je potrebné, aby takáto faktúra obsahovala:

 • podpisový záznam osoby zodpovednej za zaúčtovanie účtovného dokladu (vlastnoručný alebo v technickej forme), a
 • označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje pri účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.

 

 

Náležitosti faktúry podnikateľa, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty

V prípade ak vystavuje faktúru podnikateľ, ktorý je platiteľom DPH, má povinnosť vystaviť faktúru do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti. Prípadne môže za viac samostatných dodaní tovaru alebo služby, alebo za viac platieb prijatých pred dodaním tovaru alebo služby, vystaviť súhrnnú faktúru, ktorá ale môže pokrývať najviac obdobie kalendárneho mesiaca, a to najneskôr do 15 dní od skončenia kalendárneho mesiaca. Okrem všeobecných náležitostí účtovného dokladu musí faktúra v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty obsahovať aj:

 

 1. identifikačné číslo pre daň (IČ DPH) platiteľa, 
 2. meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne alebo bydliska príjemcu tovaru alebo služby a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu bolo pridelené, 
 3. dátum keby bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola prijatá platba ak je možné tento dátum určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry, 
 4. základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene, 
 5. uplatnenú sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane, a 
 6. výšku dane, ktorá sa má zaplatiť, spolu v eurách. 

Každé doplnenie alebo zmena faktúry je takisto považované za faktúru a musí spĺňať vyššie uvedené náležitosti a obsahovať aj poradové číslo pôvodnej faktúry.Faktúra môže byť vystavená, alebo prijatá, aj v cudzom jazyku, no platiteľ je povinný na požiadanie daňového úradu zabezpečiť jej preklad do slovenského jazyka. Okrem písomnej formy môže byť faktúra zaslaná zákazníkovi s jeho súhlasom aj elektronicky, no v takom prípade musí byť zaručená elektronickým podpisom alebo prostredníctvom elektronickej výmeny údajov.Za faktúry sa v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty považujú aj nasledovné dokumenty:

 • dohoda o platbách nájomného, ktorá je súčasťou nájomnej zmluvy,
 • dohoda o platbách, ktorá je súčasťou zmluvy o dodaní elektriny, plynu, vody, tepla, ak dohoda o platbách pokrýva obdobie najviac 12 kalendárnych mesiacov,
 • cestovný lístok vydaný prevádzkovateľom verejnej dopravy osôb, ktorý je platiteľom, ak cestovný lístok obsahuje jeho obchodné meno, dátum vyhotovenia a cenu vrátane dane,
 • podkladová časť diaľničnej nálepky, ak obsahuje obchodné meno dodávateľa služby a jeho identifikačné číslo na daň, dátum predaja nálepky a cenu vrátane dane a sumu dane,
 • doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou, ktorý obsahuje vyššie uvedené náležitosti faktúry podľa zákona o dani z pridanej hodnoty okrem identifikácie odberateľa a jednotkovej ceny, ak cena tovaru alebo služby vrátane dane nie je viac ako 1.659,70 EUR.

Podnikateľ je povinný uchovávať kópie vyhotovených faktúr a originály prijatých faktúr po dobru desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa tykajú.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Účtovníctvo

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

29júl8:30Nové pravidlá pre reklamácie a práva na odstúpenie spotrebiteľov od 1.7. 20248:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažérske zručnosti,Marketing a predaj,Nehnuteľnosti,Stavebníctvo

29júl8:30Zákonník práce v roku 2024 – zmeny v praxi8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika,Pracovné právo

29júl8:30Zákazková výroba v roku 2024 vrátane noviniek - oceňovanie, účtovanie a vykazovanie8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP),Účtovníctvo,Účtovníctvo a dane

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X