Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ako vykonať inventarizáciu?

Ako vykonať inventarizáciu?
Fotobanka Pixmac
19. februára 2012 Tlačiť
Inventarizáciu upravujú Zákon o účtovníctve 431/2002 Z. z. a postupy účtovania pre podvojné a jednoduché účtovníctvo.

Čo je inventarizácia?

Inventarizáciou overuje účtovná jednotka, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti.

Čo upravuje inventarizáciu

Kedy sa vykonáva inventarizácia?

Inventarizáciu sa vykonáva ku dňu, ku ktorému sa zostavuje riadna alebo mimoriadna účtovná závierka. Pri hmotnom majetku okrem zásob a peňažných prostriedkov v hotovosti môže účtovná jednotka vykonať inventarizáciu v inej lehote, ktorá však nesmie prekročiť dva roky. Peňažné prostriedky v hotovosti musí účtovná jednotka inventarizovať najmenej štyrikrát za účtovné obdobie. Pokladňa má zas iné lehoty.
Lehoty vykonania inventarizácie môžu byť:
 • u zásob kedykoľvek v priebehu roka
 • pri hmotnom majetku okrem zásob aspoň raz za dva roky
 • pri peňažných prostriedkoch 4x ročne

Inventúra

Skutočný stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov sa zisťuje inventúrou – napríklad aj inventúra pokladne alebo celková inventarizácia pohľadávok a záväzkov.
Inventúra môže byť:
 1. Fyzická – pri hmotnom a nehmotnom majetku
 2. Dokladová – pri záväzkoch, rozdiele majetku a záväzkov a pri tých druhoch majetku, pri ktorých nemožno vykonať fyzickú inventúru,
 3. Kombinovaná – ak je to možné, používa sa kombinácia fyzickej a dokladovej inventúry.

Inventúrny súpis

Po vykonaní inventúry sa vyhotoví inventúrny súpis. Inventúrny súpis je účtovný záznam, ktorý zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva.
Inventúrny súpis (tlačivo alebo formulár) musí obsahovať tieto údaje:
 1. obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; právnické osoby uvedú sídlo, fyzické osoby bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od miesta bydliska,
 2. deň začatia inventúry, deň, ku ktorému bola inventúra vykonaná, a deň skončenia inventúry,
 3. stav majetku s uvedením jednotiek množstva a ceny
 4. miesto uloženia majetku,
 5. meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku,
 6. zoznam záväzkov a ich ocenenie
 7. zoznam skutočného stavu rozdielu majetku a záväzkov,
 8. odporúčania na posúdenie reálnosti ocenenia majetku a záväzkov k dátumu, ku ktorému sa
 9. účtovná závierka zostavuje, zistené pri vykonávaní inventúry na účely úpravy ocenenia majetku a záväzkov, ak sú takéto skutočnosti známe osobám, ktoré vykonali inventúru,
 10. meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov,
 11. poznámky.

Inventarizačný zápis o vykonaní inventarizácie

Po vykonaní inventúry sa porovná skutočný stav so stavom v účtovníctve. Stav majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v inventúrnych súpisoch sa porovnáva so stavom majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve a výsledky porovnania sa uvedú v inventarizačnom zápise.
Inventarizačný zápis je účtovný záznam, ktorým sa preukazuje vecná správnosť účtovníctva a ktorý musí obsahovať:
 1. obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; právnické osoby uvedú sídlo, fyzické osoby bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od miesta bydliska,
 2. výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielov majetku a záväzkov s účtovným stavom,
 3. výsledky vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov
 4. meno, priezvisko a podpisový záznam osoby alebo osôb zodpovedných za vykonanie inventarizácie v účtovnej jednotke.
Fyzickú inventúru hmotného majetku okrem zásob, ktorú nemožno vykonať ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, možno vykonávať v priebehu posledných troch mesiacov účtovného obdobia, prípadne v prvom mesiaci nasledujúceho účtovného obdobia.
Fyzickú inventúru zásob môže účtovná jednotka vykonávať kedykoľvek v priebehu účtovného obdobia. Pritom sa musí preukázať stav hmotného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, údajmi fyzickej inventúry upravenými o prírastky a úbytky uvedeného majetku za dobu od skončenia fyzickej inventúry do konca účtovného obdobia, prípadne za dobu od začiatku nasledujúceho účtovného obdobia do dňa skončenia fyzickej inventúry v prvom mesiaci tohto účtovného obdobia.

Inventarizačný rozdiel

Pri inventúre sa môže zistiť invetarizačný rozdiel jednotlivých položiek.
Inventarizačný rozdiel môže byť:
 • manko, ak zistený skutočný stav je nižší ako stav v účtovníctve a ak ho nemožno preukázať účtovným záznamom; pri peňažných prostriedkoch a ceninách sa označuje ako schodok,
 • prebytok, ak zistený skutočný stav je vyšší ako stav v účtovníctve a ak ho nemožno preukázať účtovným záznamom.
Inventarizačný rozdiel zaúčtuje účtovná jednotka do účtovného obdobia, za ktoré sa inventarizáciou overuje stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. Dôležitá je aj dokladová inventarizácia účtov a to, aby ste si dali pozor na to, že v jednoduchom a podvojnom účtovníctve môžu byť určité rozdiely (o čom hovorí aj zákon o účtovníctve).

Postup inventarizácie

 1. Určíme si termín vykonanania inventúry, ktorou  zistíme skutočné stavy majetku a záväzkov.
 2. Ak fyzickú inventúru nemôžme vykonať ku dňu zostavenia účtovnej závierky, môžeme ju vykonať 3 mesiace pred alebo 1 mesiac po dni, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje. V tomto prípade sa fyzický stav upravuje o prírastky a úbytky, ktoré vznikli za obdobie od spočítania a dňa účtovnej závierky. Určíme si teda termín začatia a ukončenia inventarizácie, miesto, kde sa bude inventarizácia vykonávať a osoby zodpovedné za inventarizáciu.
 3. Určíme si, ktoré položky budeme kontrolovať  fyzickou alebo dokladovou inventúrou alebo kombináciu týchto dvoch.
 4. Vykonáme fyzickú inventúry majetku a iných vecí hmotnej podstaty , ktorý sa dá zmerať, zvážiť, spočítať
 5. Vykonáme dokladovú inventúru pri majetku nehmotnej podstaty – pohľadávky, záväzky, nehmotný majetok
 6. Zistené stavy zapíšeme do inventúrnych súpisov
 7. Vyhotovíme inventarizačný zápis, v ktorom zapíšeme výsledky porovnania účtovného stavu (podľa stavu, v akých sú účty) a skutočného stavu
 8. Zaúčtujeme inventarizačné rozdiely do príslušného účtovného obdobia (účtovanie inventarizačných rozdielov),  za ktorý sa inventarizáciou overoval skutočný stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.

ph

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ako účtovať

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

17apr9:30Chat GPT a jeho využitie v marketingu9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

17apr9:30Chat GPT a jeho využitie v marketingu9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

17apr9:30Chat GPT a jeho využitie v marketingu9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X