Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Čas na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností za rok 2017 sa kráti

Real estate investment. House and coins on table.
Thinkstock
27. januára 2017 Zdroj Podnikam.sk, SITA, Podnikateľská aliancia Slovenska Tlačiť

Na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností za rok 2017 zostáva už len niekoľko dní. Ak ste tak ešte neurobili, čas máte iba do 31. januára tohto roka.

V článku si preto pripomenieme všetky potrebné informácie, a to vznik a zánik daňovej povinnosti, špeciálne prípady nadobudnutia nehnuteľnosti (dedenie, vydraženie).

Daň z nehnuteľností vychádza zo zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Tlačivo k dani z nehnuteľností nájdete tu.

Väčšina slovenských miest dane nezvyšovala, priemer zdvihla najmä úprava sadzieb v Bratislave

Rok 2017 priniesol na Slovensku vyšší rast daní z nehnuteľností ako v minulých rokoch. V priemere sa zvýšili o 2,33 %, čo je najviac od roku 2013. Ako uviedol výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska Peter Kremský, väčšina slovenských miest dane nezvyšovala. Medziročný nárast priemeru daní z nehnuteľností zdvihla najmä úprava sadzieb v Bratislave.

V hlavnom meste sa od tohto roka zvýšili dane za byty a domy o 30 %, pričom najviac sa zvýšili dane za podnikateľské priestory v bytových domoch. V Starom Meste zdraželi takmer trojnásobne. Avšak, ako poznamenal Kremský, celkovo najväčší nárast daní z nehnuteľností zaznamenalo Nové Mesto nad Váhom. Napríklad, za nebytové priestory pre podnikanie tam podnikatelia zaplatia až o 322 % viac ako v minulom roku.

Najviac sa zvyšovali dane za priestory na podnikanie

V priemere sa podľa Kremského na Slovensku tento rok najviac zvyšovali dane za priestory na podnikanie a to o 9 %. Najvyššie dane ostávajú v bratislavskom Starom Meste a to 2,5-násobne vyššie ako je slovenský priemer.

Nasledujú ostatné bratislavské obvody a krajské mestá, ale aj menšie mestá ako sú Púchov, Senica, Piešťany či Nové Mesto nad Váhom. Naopak, najnižšie priemerne dane za priestory na podnikanie majú napriek plošnému zvyšovaniu v Medzeve, Gelnici či Medzilaborciach.

Najviac zaplatí obyvateľ domu s pozemkom v Senci

V kategórii nehnuteľností na bývanie najmenej na daniach zaplatí obyvateľ domu s pozemkom v meste Medzev, konkrétne 16,3 eura. Naopak, najviac za taký istý dom s pozemkom zaplatí rodina v Senci, ktorá na daniach z nehnuteľností v tomto roku zaplatí 171,1 eura, čo je viac ako v Starom Meste Bratislavy.

V prípade obyvateľov bytov sú najvyššie sadzby v Bratislave. Majiteľ s rozlohou bytu 70 metrov štvorcových a garážou zaplatí v bratislavskom Starom Meste 63 eur, v Košiciach je to 39,4 eura a najmenej zaplatia obyvatelia Medzilaboriec, konkrétne 7,9 eura.

Podnikateľské objekty budú mať v tomto roku podľa Kremského vyššie dane iba v troch slovenských mestách, v Novom Meste nad Váhom, Martine a Medzeve, ktorý je napriek zvyšovaniu dane najvýhodnejšou lokalitou pre priemyslovú halu.

Za nehnuteľnosť s rozlohou tisíc metrov štvorcových a pozemkom 1 500 metrov štvorcových tam podnikateľ ročne uhradí 666 eur. Najviac ho to bude stáť v Púchove, kde daň z nehnuteľnosti zaplatí vo výške 6 449 eur.

Prekvapivá je podľa Kremského vysoká sadza daní v mestách, ako je napríklad Rožňava, Veľký Krtíš či Rimavská Sobota. „Vedenie týchto miest sa aj napriek vysokej nezamestnanosti a slabému záujmu investorov prekvapivo neusiluje pritiahnuť ich výhodnejšou sadzbou daní z komerčných nehnuteľností,“ skonštatoval Kremský, podľa ktorého by výhodnejšie dane mohli byť nástrojom na prilákanie nových investorov.

Dlho očakávaný výber poplatku za miestny rozvoj podľa Kremského využili iba Bratislava a okolité mestá ako Senec, Pezinok a Malacky. Z iných regiónov zaviedla poplatok za rozvoj za novú výstavbu iba Skalica.

V časti pre členov klubu si pripomenieme všetky kľúčové informácie k dani z nehnuteľností:

Čo je daň z nehnuteľností?

Definíciu dane z nehnuteľností si prečítajte tu:

 • je miestnou daňou, ktorú ukladá mesto alebo obec na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
 • uvedená daň sa platí vopred, t. j. do konca januára 2017 sa platí daň na rok 2017.

 

Kto je správcom dane z nehnuteľností a čo všetko daň zahŕňa?

V časti pre členov klubu vám vysvetlíme, kto je správcom dane a čo táto daň zahŕňa:

Správcom dane z nehnuteľností je obec (mesto), v katastrálnom území ktorej sa nehnuteľnosť nachádza. V prípade miest Bratislava a Košice sú správcom dane z nehnuteľností tieto mestá, a nie ich mestské časti. 

Čo zahŕňa daň z nehnuteľností?

 • daň z pozemkov,
 • daň zo stavieb,
 • daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome..

 

Kto má povinnosť podať daňové priznanie?

Skutočnosti, ktoré vedú k povinnosti podať daňové priznanie, si priblížime tu:

Povinnosť podať daňové priznanie majú  fyzické osoby (občan, podnikateľ) alebo právnické osoby, ak v priebehu roku 2016:

 • nadobudli nehnuteľnosť, pričom k 1. januáru 2017 sú zapísaní v katastri nehnuteľností,
 • predali nehnuteľnosť a k 1. januáru 2017 už nie sú zapísaní v katastri nehnuteľností,
 • nastali také zmeny oproti minulému roku, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane (napr. zmena výmery pozemkov).

Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu a daňové priznanie, čiastkové priznanie, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie k dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.

Poznámka Podnikam.sk: Spoluvlastníkov môže zastupovať jeden z nich, ak sa tak všetci dohodnú a daňové priznanie podá tento zástupca, pričom túto skutočnosť vyznačí v príslušnom daňovom priznaní.

Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne, a daňové priznanie podáva jeden z manželov.

 

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane.

Príklad č.1

Roman nadobudol v auguste 2016 do osobného vlastníctva byt. K 1. januáru 2017 je zapísaný v katastri nehnuteľností ako vlastník tohto bytu.

Vysvetlenie nájdete v uzamknutej časti:

Z uvedeného dôvodu mu vzniká povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností a zaplatiť vyrubenú daň správcovi dane v katastrálnom území, kde sa nehnuteľnosť nachádza.

Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Daňová povinnosť zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.

 

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností za rok 2017

Bližšie informácie o daňovom priznaní k dani z nehnuteľností nájdete tu:

 • priznanie sa podáva za to zdaňovacie obdobie, v ktorom daňovníkovi vznikla prvá daňová povinnosť k správcovi dane,
 • čiastkové priznanie sa podáva, ak v ďalšom období daňovník nadobudne ďalšiu nehnuteľnosť, zmení sa účel využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru, nehnuteľnosť predá a zanikne mu vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, dôjde k zmene druhu alebo výmeru pozemku.
 • daňové priznanie sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanovilo Ministerstvo financií SR č. MF/021249/2014-725, uvedené tlačivo platí pre fyzické aj právnické osoby a daňovník v ňom vyznačí, či ide o priznanie, čiastkové priznanie, čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie,
 • daňovník nevypočítava daň, to za neho robí obec, mesto, resp. mestská časť,
 • sadzby dane z nehnuteľností ustanovujú všeobecne záväzné nariadenia jednotlivých obcí, miest, mestských častí; môžete ich nájsť  na webových stránkach obcí a miest,
 • ak obec zaviedla vo všeobecne záväznom nariadení zníženie alebo oslobodenie od dane, uplatní si  daňovník nárok na zníženie alebo oslobodenie dane najneskôr do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť;  v opačnom prípade nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká,
 • ak v ďalších zdaňovacích obdobiach nenastane zmena oproti predošlému roku, daňové priznanie sa nepodáva a daňovník dostane od správcu dane rozhodnutie o vyrubenej dani,
 • Lehota na podanie daňového priznania za rok 2017 je do 31. januára 2017 a podávajú ho tí daňovníci, ktorí v roku 2016 nadobudli nehnuteľnosť, ktorá je k 1. januáru 2017 zapísaná v katastri nehnuteľností, alebo daňovníci, ktorí v roku 2016 predali nehnuteľnosť a túto už nebudú mať zapísanú k 1. januáru 2017 v katastri nehnuteľností, resp. daňovníci, u ktorých v priebehu kalendárneho roka došlo k zmenám, ktoré ovplyvňujú výšku vyrubenej dane.

 

Spôsob podania daňového priznania

Aké sú možnosti podania daňového priznania si prečítajte tu:

Daňové priznanie môžete podať:

 • osobne,
 • poštou,
 • elektronicky (uvedená forma je novinkou, ktorú môžu prvýkrát využiť Bratislavčania, ktorí majú elektronický občiansky preukaz, pričom službu možno vybaviť na portáli www.esluzbyba.sk).

Splatnosť dane

Do kedy je daň splatná? Kto ju vypočíta a na základe čoho sa platí? Odpovieme vám tu:

 • daň z nehnuteľností vypočíta správca dane a daňovníkovi doručí rozhodnutie, ktorým vyrubí daň,
 • daň sa platí na základe vydaného rozhodnutia, ktoré obsahuje informácie potrebné k uskutočneniu platby dane z nehnuteľností na rok 2017, t. j. číslo účtu a údaje na označenie platby dane,
 • vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
 • obec môže určiť splátky dane a lehotu ich splatnosti v rozhodnutí,
 • daňovník môže vyrubenú daň, ktorá bola rozhodnutím obce určená v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

 

Sankcie za nepodanie daňového priznania

V prípade nepodania daňového priznania vám hrozia tieto sankcie:

V prípade nepodania daňového priznania k dani z nehnuteľnosti v riadnom termíne ani po výzve alebo až po riadnom termíne správca dane uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5 eur, najviac však 3 000 eur.

 

Osobitné spôsoby nadobudnutia nehnuteľnosti

 K osobitným spôsobom nadobudnutia nehnuteľnosti patrí vydraženiededenie.

 

Nadobudnutie nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka

V časti pre členov klubu si vysvetlíme vznik daňovej povinnosti, podanie daňového priznania, zánik daňovej povinnosti:

Vznik daňovej povinnosti

Ak ste nadobudli nehnuteľnosť v priebehu roka vydražením, daňová povinnosť vzniká:

 • prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti, alebo
 • prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom.

Príklad č.2:

Peter nadobudol nehnuteľnosť vydražením 10. októbra 2016. Daňová povinnosť mu vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa stal vlastníkom nehnuteľnosti, t. j. 1. novembra 2016.

 

Povinnosť podať daňové priznanie 

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

 

Zánik daňovej povinnosti

Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.

Nadobudnutie nehnuteľnosti dedením v priebehu roka

V časti pre členov klubu si vysvetlíme vznik daňovej povinnosti, podanie daňového priznania, zánik daňovej povinnosti:

Vznik daňovej povinnosti

Ak ste nadobudli nehnuteľnosť dedením v priebehu roka, daňová povinnosť vám vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom ste sa ako dedič stali vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Povinnosť podať daňové priznanie

Daňový subjekt je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností najneskoršie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

 

Zníženie oslobodenie daňovej povinnosti:

Ak obec zaviedla vo všeobecne záväznom nariadení zníženie alebo oslobodenie od dane, uplatní si  daňovník pri nehnuteľnosti nadobudnutej dražbou alebo dedičským konaním nárok na zníženie alebo oslobodenie daňovej povinnosti najneskôr v lehote do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. V opačnom prípade nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

daň z nehnuteľností 2017Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z nehnuteľností

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

29júl8:30Nové pravidlá pre reklamácie a práva na odstúpenie spotrebiteľov od 1.7. 20248:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažérske zručnosti,Marketing a predaj,Nehnuteľnosti,Stavebníctvo

29júl8:30Zákonník práce v roku 2024 – zmeny v praxi8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika,Pracovné právo

29júl8:30Zákazková výroba v roku 2024 vrátane noviniek - oceňovanie, účtovanie a vykazovanie8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP),Účtovníctvo,Účtovníctvo a dane

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X