Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Čo sú to Incoterms a aké zmeny nastali v roku 2020?

incoterms
incoterms Foto: Getty Images
25. marca 2020 Autor Ing. Lenka PajtinkováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Stretli ste sa už s pojmom Incoterms? Viete čo znamená? V roku 2020 došlo v oblasti Incoterms aj k niekoľkým zmenám, ktoré pravidlá sa zmenili?

Čo sú Incoterms?

Incoterms (International Commercial Terms), alebo po slovensky medzinárodné obchodné podmienky sú súborom pravidiel a podmienok, ktoré vydáva Medzinárodná obchodná komora (ICC). Tieto pravidlá upravujú styk medzi dodávateľom a odberateľom na medzinárodnej, ale aj domácej úrovni. Prvý krát vydala Medzinárodná obchodná komora tento súbor štandardných obchodných podmienok v roku 1936. Odvtedy sa tieto zmluvné štandardy neustále aktualizujú vzhľadom na meniace sa ekonomické prostredie. Doteraz bola platná aktualizácia z roku 2010, no tento rok v januári vyšla najnovšia úprava dodacích podmienok Pravidlá MOK Incoterms 2020.

Incoterms teda definujú zodpovednosť kupujúceho aj predávajúceho, čo sa týka nákladov, prerozdelenia rizík, zodpovednosti za poistenie nákladu a dodržiavania predpisov. V zmluvách o predaji tovaru sa často využívajú odkazy na niektoré pravidlo Incoterms 2020. Takto sú zmluvne jasne definované povinnosti zmluvných strán týkajúce sa otázok, ako sú riziko, náklady a zabezpečenie prepravy a colného prerokovania tovaru. Obchodníci tak znižujú svoje riziko vzniku právnych komplikácií a nedorozumení v prípade medzinárodnej, ale aj domácej prepravy tovaru.

Univerzálne obchodné podmienky pre všetky druhy dopravy

EXW – Ex Works (zo závodu)

Predávajúci má minimálne povinnosti. Jeho povinnosťou je sprístupniť tovar kupujúcemu vo svojich priestoroch, alebo na dohodnutom mieste. Predávajúci nie je zodpovedný ani za naloženie tovaru na dopravný prostriedok ani za riešenie formalít súvisiacich s vývozom tovaru z krajiny a neznáša od dodania zo závodu žiadne náklady ani žiadne riziko.

FCA – Free Carrier (vyplatené dopravcovi)

Predávajúci si splní povinnosti tým, že colne odbavený tovar dodá dopravcovi, ktorého si zvolí kupujúci. Dohodnuté miesto dodania  je rozhodujúce pre prechod rizík a nákladov na účet kupujúceho. Preto by malo byť určené čo najpresnejšie. Pokiaľ dochádza k dodávke v mieste určenia zo strany predávajúceho, je tovar dodaný momentom naloženia na dopravný prostriedok zabezpečený kupujúcim, za ktoré predávajúci zodpovedá. Ak je určené iné miesto, tovar sa dodá  naložením na dopravný prostriedok predávajúceho a dostane sa na iné určené miesto a je pripravený na vyloženie z dopravných prostriedkov tohto predávajúceho a k dispozícii dopravcovi alebo inej osobe menovanej kupujúcim.

CPT – Carriage Paid To (preprava platená do)

Predávajúci vyberie dopravcu, ktorému odovzdá tovar a hradí tiež náklady na dopravu do určeného miesta. Riziko prechádza na kupujúceho odovzdaním tovaru prepravcovi. Predávajúci musí uzavrieť zmluvu o preprave tovaru z miesta dodania do dohodnutého miesta určenia. Ak bol tovar dodaný kupujúcemu týmto spôsobom, predávajúci nezaručuje, že sa tovar dostane na miesto určenia v dobrom stave, v určenom množstve alebo vôbec.

CIP – Carriage and Insurance Paid To (preprava a poistenie platené do)

Predávajúci dodá tovar a prevedie riziko na kupujúceho tým, že ho odovzdá dopravcovi. Dopravcu zároveň poverí zabezpečením prepravy na určené miesto, na ktorom sa s kupujúcim dohodol. Rovnako ako pri CPT predávajúci nezaručuje, že sa tovar dostane na miesto určenia v dobrom stave, v uvedenom množstve alebo vôbec. Riziká sa prenášajú z predávajúceho na kupujúceho po odovzdaní tovaru prepravcovi. Predávajúci však musí zabezpečiť a uhradiť poistenie tovaru.

DAP – Delivered at Place (s dodaním na miesto)

Predávajúci doručí tovar a prevedie riziko na kupujúceho, keď je tovar k dispozícii kupujúcemu na dopravnom prostriedku, ktorý je pripravený na vyloženie na určené miesto. Predávajúci znáša všetky riziká spojené s prepravou tovaru na miesto určenia. Kupujúci je zodpovedný za vykládku tovaru v mieste určenia.

DPU – Delivered at Place Unloaded (s dodaním na miesto vyloženia)

K prevodu rizika a dodaniu z predávajúceho na kupujúceho dochádza po vyložení prichádzajúceho dopravného prostriedku na určenom mieste. Predávajúci nesie všetky riziká spojené s prepravou tovaru a jeho vyložením na určené miesto. DPU je jediné pravidlo Incoterms, ktoré vyžaduje, aby predávajúci vyložil tovar v mieste určenia. Predajca by sa preto mal ubezpečiť, že je schopný zorganizovať vykládku na určenom mieste.

DDP – Delivered Duty Paid (s dodaním, clo platené)

Predávajúci dá tovar, ktorý má colne odbavený na dovoz, k dispozícii kupujúcemu na prichádzajúcom dopravnom prostriedku, ktorý je pripravený na vyloženie v určenom mieste. Predávajúci znáša všetky náklady a riziká spojené s prepravou tovaru na miesto určenia a je povinný precliť tovar nielen na vývoz, ale aj na dovoz, zaplatiť všetky poplatky za vývoz a dovoz a vybaviť všetky colné formality.

Obchodné podmienky pre námornú a vnútrozemskú vodnú prepravu

FAS – Free Alongside Ship (vyplatené k boku lode)

Predávajúci dodáva tovar kupujúcemu v momente, keď je tovar umiestnený pozdĺž lode (napr. na nábreží alebo vedľa nákladného člnu), ktorú zabezpečil kupujúci v určenom prístave. Riziko straty alebo poškodenia tovaru prechádza na kupujúceho, ak je tovar pri boku lode. Od tejto doby znáša kupujúci všetky náklady.

FOB – Free On board (vyplatené na loď)

Predávajúci dodáva tovar na palubu lode určenej kupujúcim v určenom prístave,alebo obstaráva tovar, ktorý už bol takýmto spôsobom dodaný. Riziko straty alebo poškodenia tovaru sa prenáša na kupujúcdeho, keď je tovar na palube lode. Od tohto okamihu znáša kupujúci všetky náklady.

CFR – Costs and Freight (náklady na prepravné)

Predávajúci doručí tovar na palubu plavidla, alebo obstaráva tovar, ktorý už bol takýmto spôsobom dodaný. Nebezpečenstvo straty alebo poškodenia tovaru prechádza na kupujúceho, keď je tovar na palube lode. Predávajúci uzavrie prepravnú zmluvu a znáša náklady na prepravu tovaru do určeného prístavu určenia. Pri doložke CFR nie je predávajúci povinný zabezpečiť poistné krytie.

CIF – Costs, Insurance and Freight (náklady, poistenie a prepravné)

Predávajúci doručí tovar na palubu plavidla, alebo obstaráva tovar, ktorý už bol takýmto spôsobom dodaný.Nebezpečenstvo straty alebo poškodenia tovaru prechádza na kupujúceho, keď je tovar na palube lode. Predávajúci uzavrie prepravnú zmluvu a znáša náklady na prepravu tovaru do určeného prístavu určenia. Predávajúci okrem toho musí uzavrieť na svoje vlastné náklady poistenie dopravy minimálne vo výške minimálneho poistného krytia ustanoveného v doložkách C doložiek Institute Cargo Klauzule (LMA / IUA) alebo podobných doložkách. Ak si kupujúci želá vyššie poistné krytie, musí to výslovne dohodnúť s predajcom alebo si sám uzavrieť dodatočné poistenie.

Zmeny v pravidlách Incoterms 2020

Pravidlá Incoterms 2020  sa viac venujú bezpečnosti pri pohybe tovaru, poskytovaniu poistného krytia a používaniu palubného konosamentu (námorný nákladný list) pri určitých predajoch financovaných podľa pravidla FCA. Jedenásť pravidiel, ktoré sme si uviedli vyššie je v nových Incoterms 2020 vysvetlených oproti poslednej aktualizácii jednoduchšie a sú použité vysvetlivky pre používateľov.

Zmeny v Incoterms 2020 sú najmä:

  • Premenovanie DAT(Delivered At Terminal/s dodaním na terminál) na DPU (Delivered at Place Unloaded /s dodaním na miesto vykládky). Táto zmena reflektuje skutočnosť, že miesto výkladky nemusí byť nutne len terminál.
  • FCA (Free Carrier / vyplatené dopravcovi) podľa nových Incoterms umožňuje vydávanie nákladných listov (Bills of Loading) po naložení. Ak sa tovar predáva FCA na prepravu po mori, strany (alebo ich banky) často vyžadujú nákladný list s palubným zápisom. Hoci je dodávka dokončená pred naložením tovaru na plavidlo, keď sa predáva FCA na prepravu po mori, ale predávajúci nemusí byť vždy schopný získať od prepravcu palubný nákladný list. V dôsledku toho FCA teraz umožňuje stranám dohodnúť sa, že kupujúci dá pokyn svojmu dopravcovi, aby po naložení tovaru na plavidlo vydal predávajúcemu nákladný list s nákladom. Predávajúci by bol potom povinný túto nákladnú listinu predložiť kupujúcemu (alebo jeho banke).
  • Boli stanovené rôzne úrovne poistného krytia v CIF a CIP. Podľa Incoterms 2020 minimálna úroveň poistného krytia vyžadovaná CIF zostáva tou úrovňou, ktorú poskytuje doložka z Chicagského inštitútu (C), minimálna úroveň poistného krytia požadovaná podľa CIP však musí byť na úrovni, ktorú vyžaduje doložka z Chicagského inštitútu (A) ) (poistenie „všetkých rizík“). Kupujúci a predávajúci však môžu meniť úroveň poistného krytia pre CIF alebo CIP.
  • Zabezpečenie prepravy vlastnými dopravnými prostriedkami predávajúceho alebo kupujúceho vo FCA (vyplatené dopravcovi), DAP (s dodaním na miesto), DPU (s dodaním na miesto vykládky) a DDP (s dodaním clo platené). Incoterms 2010 predpokladala, že ak má tovar prepravovať predávajúci kupujúcemu, strany použijú tretieho dopravcu. Táto úprava nebrala do úvahy okolnosti, za ktorých by kupujúci alebo predávajúci používali vlastnú dopravu. V dôsledku toho pravidlá FCA, DAP, DPU a DDP teraz umožňujú kupujúcim a predávajúcim buď uzavrieť prepravnú zmluvu s treťou stranou, alebo jednoducho zabezpečiť potrebnú prepravu aj vlastnými prostriedkami.
  • Väčší dôraz na bezpečnosť. Incoterms 2020 rozšírili bezpečnostné požiadavky. V každom pravidle sa teraz výslovne stanovujú povinnosti súvisiace s bezpečnosťou.
  • Precíznejšie rozdelenie nákladov a rizík v zmysle zodpovednosti medzi kupujúcim a predávajúcim. V rámci Incoterms 2010 sa rozdelenie nákladov medzi kupujúceho a predávajúceho objavilo v rôznych častiach každého pravidla. V rámci Incoterms 2020 sa všetky alokácie nákladov teraz objavujú v A9 / B9 každého pravidla. Účelom tejto konsolidácie je poskytnúť kupujúcim a predávajúcim vyčerpávajúci zoznam nákladov na jednom mieste.

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

dodanie tovaruincoterms

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Podnikanie v zahraničí

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

29júl8:30Nové pravidlá pre reklamácie a práva na odstúpenie spotrebiteľov od 1.7. 20248:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažérske zručnosti,Marketing a predaj,Nehnuteľnosti,Stavebníctvo

29júl8:30Zákonník práce v roku 2024 – zmeny v praxi8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika,Pracovné právo

29júl8:30Zákazková výroba v roku 2024 vrátane noviniek - oceňovanie, účtovanie a vykazovanie8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP),Účtovníctvo,Účtovníctvo a dane

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X