Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Daň z pridanej hodnoty – základné informácie

Pokladničný blok s vyznačeným DPH
30. septembra 2010 Autor Podnikam.SK, SITA Tlačiť

Nielen podnikatelia, ale aj bežní občania sa vo svojom každodennom živote stretávajú s nepriamymi daňami bez toho, aby si uvedomovali, že tieto dane sú premietnuté do cien tovarov a služieb. Takouto daňou je aj daň z pridanej hodnoty (DPH) nakoľko sa premieta do cien predmetov a služieb dennej spotreby a nepriamo ju platíme všetci.

Pár pojmov v súvislosti s daňou z pridanej hodnoty na vysvetlenie:

 • Zdaniteľná osoba – osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť alebo podnikanie. Ekonomickou činnosťou sa rozumie každá činnosť, z ktorej sa dá dosiahnuť príjem vrátane činnosti obchodníkov, výrobcov, poľnohospodárska činnosť, činnosť slobodných povolení, tvorivá alebo duševná činnosť, a tiež prenájom.
 • Obrat na daň z pridanej hodnoty – každá zdaniteľná osoba si musí sledovať svoj obrat, aj kvôli tomu, že v prípade, ak prekročí jej obrat 49 790 eur za posledných 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, je povinná sa registrovať za platiteľa DPH. Zaregistrovať sa musí do 20-teho nasledujúceho mesiaca po dosiahnutí tohto obratu.
 • Daň na vstupe (odpočítanie dane) – daň, s ktorou sa stretáva zdaniteľná osoba pri nákupe tovarov a služieb od dodávateľov, ktorí sú platcovia DPH a premietajú ju do svojich cien. V prípade, že je zdaniteľná osoba už zaregistrovaný platiteľ DPH, môže si túto daň z daňového dokladu dodávateľa „odpočítať“, to znamená akoby si ju pripísala na jednu stranu zoznamu DPH, oproti ktorému bude na druhej strane zapisovať DPH, ktorú on vyfakturuje svojim odberateľom.
 • Daň na výstupe (zdaniteľné plnenie) – daň, ktorú zdaniteľná osoba, v prípade, že už je platiteľom DPH premieta do ceny svojich tovarov a služieb, a teda fakturuje svojim odberateľom, a ktorú musí odviesť štátu. Neodvádza ju však celú, poníži si ju o daň, ktorú registruje ako daň na vstupe na odpočítanie.
 • Sadzba dane – 19 % vyššia a 10 % nižšia sadzba, ktorá sa vzťahuje na vybrané tovary

Platiteľ DPH dobrovoľne

Platiteľom dane z pridanej hodnoty sa môžete stať aj dobrovoľne, nie len po prekročení stanoveného obratu. Daňový úrad však vo väčšine prípadov požaduje podklady dokazujúce skutočnosť, že obrat bude v najbližšej dobe prekročený a dobrovoľne sa registrujúce subjekty musia vyplniť dotazník objasňujúci plánované aktivity a príjmy spoločnosti, prípadne predložiť kópie uzatvorených zmlúv. Správca dane môže pristúpiť aj k miestnemu zisťovaniu.

Daňový úrad vydá daňovníkovi osvedčenie o registrácii, na ktorom uvedie k akému dátumu sa daňovník stáva platiteľom DPH. Zo zákona je novo-registrovaný platiteľ dane štvrťročným platiteľom DPH, čo znamená, že jeho zdaňovacím obdobím je kalendárny štvrťrok. Po prekročení obratu 331 939,19 eur za zdaňovacie obdobie (kalendárny rok) sa štvrťročný platiteľ DPH stáva mesačným a jeho zdaňovacím obdobím sa stáva kalendárny mesiac.

Termíny na podanie daňového priznania k DPH

 • Štvrťročný platitelia DPH sú povinní podať daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty vždy po ukončení zdaňovacieho obdobia, teda kalendárneho štvrťroku do 25.teho nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
 • Mesační platitelia dane z pridanej hodnoty majú túto povinnosť mesačne, vždy do 25-teho nasledujúceho kalendárneho mesiaca. V termíne na podanie daňového priznania je aj splatná daň vypočítaná v podanom daňovom priznaní.

Predmet DPH

Predmetom dane z pridanej hodnoty (situácia, kedy je možné daň z pridanej hodnoty fakturovať odberateľom, teda nastane zdaniteľné plnenie na jednej strane alebo si DPH odpočítať, teda uplatniť na vstupe z daňových dokladov dodávateľov):

 • dodanie tovaru,
 • poskytnutie služby,
 • nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ,
 • dovoz tovaru do tuzemska.

Daňová povinnosť alebo nadmerný odpočet

Platiteľovi DPH pri podaní daňového priznania môžu vzniknúť 2 situácie:

  1. Vlastná daňová povinnosť – to znamená, že zdaniteľné plnenia na výstupe, teda DPH, ktorú daňovník vyfakturoval k cene svojich tovarov a služieb je vyššia ako odpočítanie dane na vstupe, teda daň, ktorú si mohol odpočítať z daňových dokladov vystavených svojimi dodávateľmi. Výška vypočítanej vlastnej daňovej povinnosti, teda daň na úhradu je splatná v termíne na podanie daňového priznania.

Príklad 1:
Podnikateľ v maloobchode nakúpil tovar v hodnote 119 eur, z čoho 100 eur je základ dane a 19 eur je DPH. Tento tovar vzápätí predal za sumu 159 eur, z čoho 133,61 eur je základ dane a 25,39 eur je DPH. Abstrahujúc od iných obchodných prípadov by daňové priznanie podnikateľa v tomto prípade vyzeralo nasledovne: -19 eur odpočet na vstupe -25,39 eur zdaniteľné plnenie na výstupe

Z toho: 25,39 – 19 = 6,39 eur je vlastná daňová povinnosť, a teda suma, ktorú musí podnikateľ uviesť v daňovom priznaní a odviesť správcovi dane.

 1. Nadmerný odpočet je situácia, kedy je odpočítanie dane na vstupe (DPH z nakúpených tovarov a služieb) vyššia ako zdaniteľné plnenia (DPH vyfakturovaná daňovníkom k cene jeho tovarov a služieb). Je to vlastne nárok daňovníka na vrátenie dane od daňového úradu. Pokiaľ vznikne platiteľovi DPH nadmerný odpočet a je štvrťročným platiteľom DPH, daňový úrad mu tento nadmerný odpočet hneď nevráti, ale počká do ďalšieho daňového priznania, teda do nasledujúceho štvrťroka a podľa výsledku tohto daňového priznania buď nadmerný odpočet započíta s daňovou povinnosťou v ďalšom daňovom priznaní, alebo v prípade ďalšieho nadmerného odpočtu predchádzajúci nadmerný odpočet vráti.

  Na základe novely zákona o dani z pridanej hodnoty sa zmenila situácia pre mesačných platiteľov DPH, kedy za splnenia určitých podmienok nemusia čakať na výsledok daňového priznania v ďalšom zdaňovacom období, ale môžu si vrátenie nadmerného odpočtu nárokovať ihneď. Daňový úrad bude skúmať, či za posledných 12 mesiacov nemal daňovník nedoplatky na dani z pridanej hodnoty a či bol posledným 12 mesiacov platiteľom dane z pridanej hodnoty.

Príklad 2:
Podnikateľ v maloobchode nakúpil tovar v hodnote 1 190 eur, z čoho 1 000 eur je základ dane a 190 eur je DPH. Z tohto tovaru predal len časť v hodnote 159 eur, z čoho 133,61 eur je základ dane a 25,39 eur je DPH. Abstrahujúc od iných obchodných prípadov by daňové priznanie podnikateľa v tomto prípade vyzeralo nasledovne: -190 eur odpočet na vstupe -25,39 eur zdaniteľné plnenie na výstupe

Z toho: 25,39 – 190 = -164,61 eur je nadmerný odpočet a teda suma, ktorú musí podnikateľ uviesť v daňovom priznaní a správca dane mu ju vráti.

Služby oslobodené od DPH

Nie všetky služby však podliehajú dani z pridanej hodnoty. Zákon jasne určil, ktoré služby sú od DPH oslobodené, čo znamená, že ich dodávateľ nemôže k základu dane (teda k cene) prirátať a na druhej strane, odberateľ si pri týchto službách nemôže uplatniť nárok na odpočet dane.

Medzi takéto služby patria:

 • univerzálne poštové služby (aj dodanie tovaru, ktorý súvisí s poskytovanou univerzálnou poštovou službou),
 • zdravotná starostlivosť,
 • služby sociálnej pomoci,
 • výchovné služby a vzdelávacie služby,
 • služby súvisiace so športom alebo telesnou výchovou,
 • kultúrne služby,
 • zhromažďovanie finančných prostriedkov,
 • služby verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu,
 • poisťovacie služby,
 • bankové služby

jl

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie DPH

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

17apr9:30Chat GPT a jeho využitie v marketingu9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

17apr9:30Chat GPT a jeho využitie v marketingu9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

17apr9:30Chat GPT a jeho využitie v marketingu9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X