Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Dane: materská či rodičovská dovolenka a príjmy zo závislej činnosti

Daňové priznanie: materská či rodičovská dovolenka a príjmy zo závislej činnosti
Fotobanka Pixmac
17. februára 2015 Zdroj Podnikam.SK, SC Tlačiť

Kedy je pre rodiča na materskej či rodičovskej dovolenke výhodné podať daňové priznanie? Ročné zúčtovanie dane , daňové priznanie a materská dovolenka môžu spolu súvisieť, podľa toho, aké máte príjmy.

Kedy má rodič na MD, RD povinnosť podať daňové priznanie

 • Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2014 má každý daňovník, ak v priebehu roka 2014 dosiahol celkové zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 1 901,67 €.
 • Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený.

Pozn.: Od dane z príjmu sú oslobodené nemocenské dávky (napr. nemocenské, ošetrovné, materské, vyrovnávacia dávka) a štátne sociálne dávky (napr. prídavok na dieťa, rodičovský príspevok, príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k prídavku na dieťa, príspevok na starostlivosť o dieťa atď.)

Ak daňovník bol časť roka na MD alebo RD a dosiahol v roku 2014 aj  príjmy zo závislej činnosti v SR nižšie ako 1 901,67 € a z týchto príjmov mu zamestnávateľ zrážal preddavky na daň z príjmu.

 • Nie je povinný podať daňové priznanie, no môže ho podať dobrovoľne.
 • Na základe zrazených preddavkov na daň z príjmu mu vznikne daňový preplatok, ktorý mu správca dane vráti na základe žiadosti o vrátenie daňového preplatku.
 • Žiadosť je súčasťou daňového priznania.

Pozn.: Daňový preplatok sa vráti iba v prípade, že je väčší ako 5 €. Ak tento daňový preplatok je menší ako 5 €, nevzniká nárok na jeho vrátenie.

Ako má rodič na MD, RD postupovať pri podávaní daňového priznania

1. AK MÁ PRÍJEM IBA ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI (zo zamestnania – pracovná zmluva, dohoda)

 • môže do 16. februára 2015 písomne nepožiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania,
 • ak nepožiada svojho posledného zamestnávateľa o vykonania ročného zúčtovania dane,  podá daňové priznanie typu A.

2. AK MÁ INÉ DRUHY PRÍJMOV (napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti, živnosť atď.),

 • podá daňové priznanie typu B.

Príklad:

Beáta Nováková pracovala od 1. 1. 2014 do 10. 5. 2014  na základe pracovnej zmluvy. Od 11. 5. 2014 nastúpila na materskú dovolenku. Dňa 3. 7. 2014 sa jej narodila dcéra Kristína. Do novembra poberala materské dávky a v decembri rodičovský príspevok. V roku 2014 dosiahla príjmy zo závislej činnosti vo výške 4 050 €, čo je suma vyššia ako 1 901,67 €, preto má povinnosť podať daňové priznanie. Svojho zamestnávateľa nepožiadala do 16. 2. 2015 o vykonanie ročného zúčtovanie dane. Keďže všetky príjmy dosiahla zo závislej činnosti, bude vypĺňať daňové priznanie fyzickej osoby – typ A.

Tabuľka: Informácie o daňovníkovi

Meno a priezvisko: Beáta Nováková
RČ: 855303/433
Trvalé bydlisko: Štefanovičova 6, Bratislava
Meno dieťaťa: Kristína Nováková
Rodné číslo dieťaťa: 135703/0014
Príjem zo závislej činnosti: 4 050 €
Preddavok na daň z príjmu: 449,35 €
Výdavky na sociálne poistenie: 389,92 €
Preddavky  na zdravotné poistenie: 171,20 €
Úhrn poplatkov na poistné: 561,12 €

Keďže daňovníčka mala len príjmy zo závislej činnosti, vypĺňa daňové priznanie typ A vydané Ministerstvom financií SR č. MF/18543/2014-721.

TIP: vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2014

POSTUP VYPLNENIA PRIZNANIA TYP A

I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

 • Riadok č. 01 – uvedie svoje rodné číslo
 • Riadky č. 03 až 10 vyplní daňovník podľa predtlače.

II. ODDIEL – ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI, DEDIČOVI ALEBO ZÁSTUPCOVI

Nevypĺňa

 • Riadky 25 a 26 – uvedie svoje telefónne číslo a e-mailovú adresu.

III. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE

nevypĺňa

IV. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU

 • Riadok  30  – uvedie meno, priezvisko, rodné číslo dieťaťa a počet mesiacov, za ktoré uplatňuje daňový bonus, t. j. mesiace 7 – 12.

V. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

 • Riadok č. 32 – vyplnia sa podľa údajov uvedených v potvrdení o všetkých príjmoch zo závislej činnosti, t. j.4 050 €.
 • Riadok č. 32a  – nevyplní, lebo nemal príjmy na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
 • Riadok č. 33 – poistné preukázateľne zaplatené, t. j. 561,12 €.
 • Riadok 33a – vyplní sumu 389,92 €, poistné sociálne poistenie.
 • Riadok 33b – vyplní sumu 171,20 €, poistné na zdravotné poistenie.
 • Riadok č. 34 – rozdiel riadkov 32 – 33 = 3 488,88 €.

VI. ODDIEL – VÝPOČET DANE

 • Riadok č. 36 – vypočíta sa základ dane ako súčet riadkov 34 a 35 = 3 488,88 €.
 • Riadok č. 37 – uvádza sa suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, ktorá sa môže vypočítať v XII. oddiele priznania typ A. Na výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa môže použiť pomôcka, ktorá je súčasťou poučenia na vyplnenie priznania typ A. Daňovníčka má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane vo výške 3 803,33 €.
 • Riadok č. 41 – 3 488,88 €. Hoci má daňovníčka nárok na nezdaniteľnú časť vo výške 3 803,33 €, v tomto riadku uvádza len nezdaniteľnú časť maximálne do výšky základu dane na r. 36.
 • Riadok č. 42 – vypočítaná suma základu dane z r. 36 je nižšia ako nezdaniteľná časť základu dane z r. 41, preto píšeme 0 €.
 • Riadok č. 43 – daň sa vypočíta zo základu dane uvedeného na riadku č. 42, a to sadzbou dane 19 %,vypočítaná suma dane sa zaokrúhli na eurocenty nadol. T. j. 19 % z 0 €  = 0 €.
 • Riadok 56 – uvádzame 0 €.
 • Riadok 57 – uvádzame nárok na daňový bonus za mesiace 7 až 12, t. j. 6 x 21,41 = 128,46 €.
 • Riadok 58 – uvádzame 0 €.
 • Riadok 60 – uvádzame 128,46 €.
 • Riadok 61 – uvádzame sumu daňového bonusu na poukázanie správcom dane, t. j. 128,46 €.
 • Riadok 64 – uvádzame 449,35 € (zaplatená suma preddavkov na daň z príjmu).
 • Riadok 66 – uvádzame preplatok na dani vo výške 449,35 €.

VII. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA

 • Riadky č. 67 až 74 – nevypĺňa, lebo nepodáva dodatočné daňové priznanie.

VIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE (2% alebo 3 %)

Nevypĺňa, uvedie znak „x“ – neuplatňujem postup podľa §50 zákona.

TIP: Matkám s deťmi do 6 rokov by mohli dotovať 90% mzdy

IX. ODDIEL – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA

Nevypĺňa, lebo nedosiahla príjmy zo zdrojov v zahraničí.

X. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU

Riadok 79 – uvedie počet príloh 2:

 • potvrdenie o zdaniteľnej mzde a zrazených preddavkoch na zdanenie príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti,
 • rodný list dieťaťa.

Na strane 6 sa daňovníčka podpíše a uvedie dátum.

XI. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU A VYPLATENIE ZAMESTNANECKEJ PRÉMIE

Zaškrtne, že žiada o vyplatenie daňového bonusu a o vrátenie daňového preplatku a uvedie spôsob, či majú byť peniaze zaslané poštovou poukážkou alebo na účet. V prípade zaslania na účet vyplní údaje o bankovom účte.

Uvedie dátum a svoj podpis.

XII. ODDIEL – POMOCNÉ VÝPOČTY

Nemusí vyplniť, naša daňovníčka uviedla údaje o nezdaniteľnej časti základu dane.

Daňové priznanie vyplnené podľa príkladu

DPFO_A_2014_NOVAKOVA_BEATA 

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2014"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2014"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

máj

30máj8:30Employer Branding Academy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

30máj8:30Employer Branding Academy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

03jún8:30Logistický audit8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X