Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Daňové licencie a firma v likvidácii

3D symboly paragrafu
Fotobanka Pixmac
1. mája 2014 Zdroj Podnikam.SK Tlačiť

Daňovník, ktorý sa zrušuje s likvidáciou alebo na ktorého bol vyhlásený konkurz v priebehu kalendárneho roka 2014, daňovú licenciu neplatí.
Autor komentára: JUDr. Ján Marônek, spolumajiteľ M2 Business

Licencie narážajú na ústavné právo podnikať

Daňové licencie znepríjemnili život mnohým podnikateľom. Osobne si však myslím, že najviac sú dotknuté osoby, ktoré so spoločnosťou už dlhší čas nepodnikajú, resp. disponujú takouto „mŕtvou“ spoločnosťou. Ťažko posudzovať správnosť kroku, ktorým sa daňové licencie zaviedli.

Spôsob, akým to štát uzákonil, však podľa mňa nie je práve najšťastnejším riešením.

Predmetné možno „naráža“ na ústavné právo podnikať a slobodný prístup k podnikaniu. Jednoducho povedané, ak chcem teraz podnikať, tak musím „platiť, bez ohľadu na to, či niečo zarobím alebo nie. Ak ale budem podnikať formou SZČO (samostatne zárobkovo činná osoba), tak daňovú licenciu neplatím. Možno hovoriť o rovnakom prístupe k podnikaniu?

Licencie sú skôr daň z majetku ako z príjmu

Vzhľadom k tomu by som skôr daňové licencie chápal ako istú formu majetkových daní tak, ako je to napríklad pri dani z nehnuteľnosti. Niečo vlastním, tak platím. Ak vlastním napríklad obchodnú spoločnosť, tak platím (samozrejme viem, že daňová povinnosť je potom na samotnej spoločnosti, ide mi ale o základný princíp vnímania veci).

Prvým základným paradoxom je názov právneho predpisu – zákon o dani z príjmov. Logicky, daň sa platí, ale z nejakého príjmu. Ak nedosahujem príjem, tak logicky nemôžem platiť daň z príjmu, a nemôže sa hovoriť o úprave v zákone o dani z príjmov.

Som toho názoru, že ak chcel štát zaviesť daňové licencie, tak mal zvoliť inú právnu podobu. Skôr inklinujem tomu, že je to v princípe istý poplatok za to, že niečo vlastním. Daňová licencia je teda z princípu bližšie k dani z nehnuteľnosti ako k dani z príjmov.

Firma v likvidácii licenciu neplatí

Zmena zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, ktorá zaviedla s účinnosťou od 1. januára 2014 daňové licencie pre právnické osoby, zároveň v § 46b ods. 7 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov ustanovila výnimky, kedy sa na daňovníka nevzťahuje platenie daňovej licencie. Popri daňovníkovi, ktorému vznikla prvýkrát povinnosť podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikol daňovníkovi, ktorý prevádzkuje aj chránenú dielňu alebo chránené pracovisko podľa osobitného predpisu a daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie – je to daňovník, ktorý je v likvidácii alebo v konkurze.

Zákonodarca teda medzi výnimky zaradil aj daňovníka, ktorý neplatí daňovú licenciu za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína dňom vstupu do likvidácie a končí sa dňom skončenia likvidácie.

To znamená, že za ten čas, čo je spoločnosť v likvidácii, sa daňová licencia neplatí. Spoločnosť vstupuje do likvidácie na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré v prípade spoločnosti s ručením obmedzením (s.r.o.) musí byť schválené dvojtretinovou väčšinou všetkých spoločníkov (ak spoločenská zmluva neustanovuje vyšší počet hlasov) a na zápisnici z valného zhromaždenia spoločnosti musí byť podpis predsedu valného zhromaždenia overený.

V prípade akciovej spoločnosti sa z valného zhromaždenia musí vyhotoviť notárska zápisnica, a tak isto je potrebné, aby so zrušením súhlasila dvojtretinová väčšina prítomných akcionárov. Do likvidácie spoločnosť vstupuje ku dňu, ktorý je uvedený v zápisnici z valného zhromaždenia, takže je na rozhodnutí spoločníkov, ktorý deň si stanovia ako za deň vstupu spoločnosti do likvidácie.

Valné zhromaždenie spoločnosti zároveň vymenuje aj likvidátora spoločnosti, ktorým je väčšinou niektorý z konateľov. Likvidátor je následne povinný podať návrh na obchodný register za účelom zápisu vstupu spoločnosti do likvidácie.

Tento návrh do obchodného registra by sa mal podať do 30 dní odo dňa uskutočnenia zmeny, v prípade vstupu spoločnosti do likvidácie začína plynúť táto 30–dňová lehota od dňa uvedeného v zápisnici. Ak sa návrh nepodá v tejto lehote, tak spoločnosť „riskuje“ pokutu od registrového súdu. Z vyššie uvedeného teda logicky vyplýva, že podmienky vstupu do likvidácie sú splnené podpisom zápisnice, a nie zápisom do obchodného registra.

Daňovému úradu možno skutočnosť vstupu do likvidácie preukázať i zápisnicou, pričom nepotrebujem výpis z obchodného registra.

Vstúpiť do likvidácie treba v prípade potreby v roku 2014

Zákon o dani z príjmov obsahuje z hľadiska platenia daňovej licencie jedno veľmi dôležité ustanovenie, a to ustanovenie § 52za ods. 8 v rámci prechodných ustanovení k úpravám účinným od 1. januára 2014, ktorý znie „Daňovník, ktorý sa zrušuje s likvidáciou alebo na ktorého bol vyhlásený konkurz v priebehu kalendárneho roka 2014, neplatí daňovú licenciu podľa § 46b za zdaňovacie obdobie, ktoré končí dňom predchádzajúcim dňu jeho vstupu do likvidácie alebo dňom predchádzajúcim dňu vyhlásenia konkurzu.“ 

Z tohto vyplýva záver, že keď spoločnosť vstúpi do likvidácie v roku 2014, neplatí daňovú licenciu a ani jej alikvótnu časť, a to ani za čas, ktorý predchádza vstupu spoločnosti do likvidácie a, ako už bolo spomenuté vyššie, spoločnosť neplatí daňovú licenciu za celý čas, počas ktorého je v likvidácii. Nebolo by to tak, v prípade ak by spoločnosť vstúpila do likvidácie v roku 2015, v tom prípade by musela zaplatiť daňovú licenciu za celý rok 2014 a alikvótnu časť licencie za 2015 až do dňa, ktorý predchádza vstupu spoločnosti do likvidácie.

Likvidácia nemusí v každom prípade viesť k zániku firmy

Je dôležité tiež poznamenať, že likvidácia spoločnosti je stav, ktorý nemusí v každom prípade viesť k zániku spoločnosti a jej výmazu z obchodného registra. Obchodný zákonník, totiž, dáva spoločníkom možnosť zrušiť svoje rozhodnutie o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie, a to až do času, kedy sa začalo s rozdeľovaním likvidačného zostatku.

Odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia sa skončí výkon funkcie likvidátora, likvidátor je povinný odovzdať všetky doklady o priebehu likvidácie štatutárnemu orgánu spoločnosti a spoločnosť môže ďalej pokračovať v podnikaní.

Netreba tiež zabudnúť, že pokiaľ je spoločnosť v likvidácii a nedošlo k jej skončeniu, spoločnosť nie je povinná podávať daňové priznanie. Je tu isté dočasné odbremenenie od podávania daňového priznania. Prvé daňové priznanie po vstupe do likvidácie treba podať až keď sa likvidácia skončí, alebo ak sa likvidácia neskončí do 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie.

Daňové priznanie treba podať za obdobie odo dňa vstupu do likvidácie do 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie. To znamená, keď spoločnosť vstúpi do likvidácie v roku 2014, a neskončí sa likvidácia v roku 2015, najbližšie daňové priznanie sa podáva v roku 2016. V ďalšom období už spoločnosť podáva daňové priznanie každý rok.

Spoločnosť M2 Business sa zaoberá akvizíciami, zakladaním, predajom, rušením, likvidáciou a správou obchodných spoločností

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Podnikam

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daňová licencia

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

02máj8:30Pochopenie zmlúv 2 - seminár v anglickom jazyku (Understanding Contracts 2)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Právo

02máj8:30Pochopenie zmlúv 2 - seminár v anglickom jazyku (Understanding Contracts 2)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Právo

06máj8:30Aktuálne zmeny v zamestnávaní cudzincov z tretích krajín8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X