Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Zrušenie spoločnosti súdom ex offo

Ruka držiaca sudcovské kladivko
Fotobanka Pixmac
30. novembra 2012 Tlačiť

V predchádzajúcich článkoch sme rozoberali možnosti, kedy podnikateľ zrušuje svoju spoločnosť s likvidáciou, kedy bez likvidácie, a kedy je podnikateľ povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu.

V každom z týchto prípadov sa vyžaduje aktivita podnikateľa, pri likvidácii alebo pri zrušení bez likvidácie ide o jeho oprávnenie rozhodnúť sa o zrušení eseročky a začať v tejto veci podnikať kroky. V prípade konkurzu ide skôr o jeho povinnosť, kedy je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ak je jeho spoločnosť v úpadku.

Zrušenie spoločnosti súdom z úradnej povinnosti

Existuje však aj možnosť, kedy môže o zrušení spoločnosti rozhodnúť súd, a to bez akejkoľvek aktivity podnikateľa. Podnikateľ sa o začatí konania o zrušenie spoločnosti dozvie až doručením uznesenia súdu. Takýto spôsob ukončenia spoločnosti sa nazýva zrušenie spoločnosti ex offo (výmaz čo znamená na základe úradnej povinnosti), čiže z akejsi úradnej povinnosti súdu (bez toho, že by musela legitimovaná osoba podávať riadny návrh) za predpokladu, že existujú okolnosti s ktorými Obchodný zákonník spája možnosť takéhoto zrušenia. Výmaz s.r.o. ex offo teda je možný.

Ex offo výmaz spoločnosti z obchodného registra môžu sprevádzať nasledujúce okolnosti:

 • v príslušnom kalendárnom roku sa nekonalo valné zhromaždenie, alebo ak  v čase dlhšom ako 3 mesiace neboli ustanovené orgány spoločnosti,
 • s.r.o. stratí oprávnenie na podnikanie,
 • zaniknú predpoklady ustanovené zákonom na vznik spoločnosti,
 • spoločnosť poruší povinnosť vytvoriť alebo doplniť rezervný fond podľa tohto zákona,
 • spoločnosť porušuje povinnosť vykonávať určité činnosti pomocou fyzických osôb, ktoré majú odborné predpoklady, licencie, iné zručnosti vyžadované zákonom,
 • spoločnosť nesplnila povinnosť uložiť do zbierky listín individuálnu účtovnú závierku za najmenej 2 účtovné obdobia nasledujúce po sebe,
 • spoločnosť nespĺňa podmienka „živého“ právneho vzťahu k sídlu (napríklad bola jej ukončená nájomná zmluva a spoločnosť nemá k svojej adrese zapísanej v obchodnom registri už žiadny iný právny vzťah).

Postačuje, ak je naplnená čo i len 1 z vyššie uvedených okolností a súd môže začať konanie o zrušenie spoločnosti – výmaz ex offo a zrušenie spoločnosti s.r.o. ex offo.

Podnikateľ bez sídla

„Práve poslednú okolnosť v praxi využíva aj naša spoločnosť M2 Business s.r.o.,“ uvádza Ján Marônek, vedúci právneho oddelenia spoločnosti. „Niekedy sa stane, že klientovi, ktorému dodávame naše služby korektne a v dobrom úmysle (zriadenie registračného sídla spoločnosti, poskytovanie služby virtual Office, správa pošty, služby recepčnej, iné) neuhrádza svoje záväzky, dokonca, nekomunikuje, zatajuje sa a o spoločnosť nejaví ďalší záujem.

Pochopiteľne však takejto spoločnosti ostane sídlo na našej adrese, nakoľko takýto podnikateľ nejaví dokonca ani záujem o jeho zmenu v obchodnom registri. Ukončením zmluvy, odvolaním súhlasu s umiestnením sídla podávame na súd podnet, teda poukazujeme na skutočnosť, že spoločnosť nemá právny vzťah k sídlu zapísanému v obchodnom registri a súd by mal začať konanie o zrušenie takejto spoločnosti. V praxi sa nám zatiaľ tento postup osvedčuje, aj keď takéto konanie je veľmi zdĺhavé,“ dodáva Marônek.

Podnet na zrušenie súdom môže podať ktokoľvek

Podnikateľ si na jednej strane musí dávať pozor, aby všetky vyššie uvedené okolnosti boli v poriadku, inak môže byť nemilo prekvapený. Samozrejme, prax je taká, súd sa nemá odkiaľ dozvedieť o tom, že v spoločnosti nie je splnená niektorá z predmetných okolností. Avšak podať podnet napríklad na výmaz, a teda poukázať na predmetný nedostatok, môže akákoľvek osoba.

Na druhej strane môže predmetný inštitút využiť aj sám podnikateľ, keď vie, že jeho spoločnosť nie je v úpadku, a teda nemá povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu, a napríklad spoločnosť nemá vzťah k sídlu, resp. zaniknú predpoklady na vznik spoločnosti.

Inak povedané, podnikateľ môže v takomto prípade celé zrušenie spoločnosti a všetky kroky s tým spojené „hodiť“ na súd. Samozrejme, to platí len vtedy, ak súd rozhodne, že bude spoločnosť zrušovať bez likvidácie. Súd totiž môže nariadiť aj likvidáciu a teda, v tomto prípade môže za likvidátora vymenovať aj podnikateľa.

Postup súdu pri zrušení spoločnosti býva nasledovný:

 1. Súd vyzve podnikateľa, aby v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní, odstránil predmetný nedostatok. Podnikateľ teda môže stratu svojho vzťahu k sídlu „obnoviť“.
 2. V prípade, ak tak podnikateľ neurobí, tak súd začne konanie o zrušenie, a to zisťovaním, či je v spoločnosti nejaký majetok alebo nie. Uvedené potom zakladá ďalší postup súdu, a teda či nariadi likvidáciu a vymenuje likvidátora (prípad kedy súd šetrením zistil, že v spoločnosti je dostatočný majetok, ktorý by pokryl výdavky likvidátora) alebo zruší spoločnosť bez toho, aby by nariadil likvidáciu (prípad, kedy súd šetrením zistil, že v spoločnosti nie je dostatočný majetok a logicky ani nie je čo likvidovať).Šetrenie za účelom zistenia stavu majetku uskutočňuje súd najmä výzvami na štátne orgány, napríklad dopytuje kataster, dopravný inšpektorát, či predmetná spoločnosť nemá nejaký majetok.Taktiež sa dopytuje banka, za účelom zistenia zostatkov na účte spoločnosti. Súd si môže vyžiadať aj daňové priznania spolu so súvahami a výkazmi. V súvislosti so zisťovaním hodnoty majetku spoločnosti môže „uľahčovať“ prácu súdu § 68 ods. 9 Obchodného zákonníka, v zmysle ktorého v prípade, ak nemá spoločnosť založenú do zbierky listín individuálnu účtovnú závierku za najmenej 2 účtovné obdobia, tak sa predpokladá a má sa za to, že spoločnosť majetok nemá až do času, kým by sa preukázal opak.Teda logickým krokom súdu by mala byť aplikácia tohto paragrafu v praxi.Súd by sa tak nemusel za splnenia tejto podmienky skúmať majetkové pomery a logicky by nemuselo dochádzať k prieťahom, ktoré sú spôsobované najmä dlhšou komunikáciou so štátnymi orgánmi. Podľa praxe M2 Business s.r.o., však predmetné „novozavedené“ ustanovenie súd v praxi príliš neaplikuje, resp. aplikuje len z časti, aby mal súd „istotu“, tak aspoň dopytuje kataster, dopravný inšpektorát.
  • V prípade, ak súd zistí majetok, tak vydá uznesenie o zrušení spoločnosti s likvidáciou, nariadi likvidáciu a vymenuje likvidátora. Súd môže ako likvidátora vymenovať podnikateľa. Ďalej prebieha likvidácia spoločnosti.
  • V prípade, ak súd zistí, že spoločnosť nemá majetok, tak zverejní v Obchodnom vestníku oznámenie, že sa vedie konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie. Najskôr po uplynutí 3 mesiacov od dňa tohto oznámenia v Obchodnom vestníku vydá súd uznesenie o zrušení spoločnosti bez likvidácie. Na základe neho následne vymaže spoločnosť z obchodného registra.

Zrušenie spoločnosti prostredníctvom podnetu, kedy sa bremeno zrušenia prázdnej spoločnosti bez záväzkov (cestou jej zrušenia bez likvidácie súdom), „presunie“ na súd, môže však z dôvodu nedostatku zákonných lehôt trvať aj roky. Pre podnikateľa to však môže byť jediná možnosť, ako vymazať z obchodného registra nefunkčnú spoločnosť.

Môže ísť na príklad o prípad, kedy podnikateľ chce ukončiť podnikanie, jeho spoločnosť nemá však majetok (teda likvidácia stráca zmysel) a, zároveň, nie je ani v úpadku, a teda nemožno začať ani konkurzné konanie, nakoľko nie je splnená podmienka.

Autor: Ján Marônek – autor je vedúcim právneho oddelenia v spoločnosti M2 Business s.r.o., zaoberajúcej sa zakladaním s.r.o. a a.s. , predajom ready made SE, s.r.o., a.s., a likvidáciami spoločností.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ukončenie podnikania

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

september

29sep8:30Nehmotný majetok z účtovného pohľadu8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Účtovníctvo

29sep8:30Nehmotný majetok z účtovného pohľadu8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Účtovníctvo

10oct8:30Trestné a finančné následky konania konateľa a vedúceho zamestnanca8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X