Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Koncesia na dopravu – 5 krokov, ako ju získať

Ruka držiaca piktogram s autom
Fotobanka Pixmac
20. januára 2014 Tlačiť

V tomto článku sa dozviete postup, ako získať koncesiu na dopravu vrátane informácií, ktoré úrady je potrebné navštíviť, aké poplatky je potrebné uhradiť, koľko bude celý proces získavania koncesie trvať, a tiež vám prinášame praktické rady, ktoré sa zo zákona nedozviete. V prvej časti článku sa dozviete, ako získať koncesiu na prevádzkovanie taxislužby a v druhej časti vám prinášame postup, ako získať povolenie na prevádzkovanie nákladnej cestnej dopravy. Koncesia na dopravu je totiž všeobecne nevyhnutná na podnikanie v (cestnej) doprave.

Získanie koncesie na prevádzkovanie taxislužby

Krok č.1: Spoločnosť s ručením obmedzeným alebo živnosť

Pre vybavenie koncesie musíte mať zriadenú spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) alebo živnosť a byť zapísaní v Obchodnom registri. V prípade, že podnikanie ešte len plánujete, je potrebné založenie spoločnosti s.r.o. alebo založenie živnosti.

Krok č.2: Finančná spoľahlivosť a odborná spôsobilosť – garant odbornej spôsobilosti

V prípade s.r.o. sa finančná spoľahlivosť preukazuje prostredníctvom základného alebo vlastného imania. Na každé jedno vozidlo zo zákona prislúcha minimálne 1 000 eur. Pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným, v ktorej je základné imanie 5 000 eur spĺňate finančnú spôsobilosť na prevádzkovanie 5. vozidiel (5 x 1000 eur). To isté platí aj pri existujúcej eseročke.

Upozornenie: Takáto existujúca s.r.o. nesmie byť staršia ako 15 mesiacov. Ak je staršia, v tom prípade sa finančná spôsobilosť preukazuje vlastným imaním resp. poistením vozidiel. Pre živnostníkov platia rovnaké pravidlá, a to preukázanie vlastného imania alebo poistením vozidiel. Pri poistení sa nejedná o povinné zmluvné poistenia, a taktiež ani o havarijné poistenie, ale o produkt určený pre taxislužby.

Najkomplikovanejšou podmienkou pre získanie licencie na taxislužbu je získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ktorá sa získava na základe skúšky v príslušnom krajskom úrade. Na skúšku sa musíte prihlásiť písomne a uhradiť správny poplatok vo výške 100 eur.

Upozornenie: Tento krok viete vyriešiť aj tak, že si garanta odbornej spôsobilosti nájdete. Môže ním byť napríklad váš známy z inej taxislužby. Za garanta odbornej spôsobilosti ho následne vymenujete prostredníctvom menovacieho dekrétu a musíte ho zamestnať – odporúčame skrátený pracovný úväzok z dôvodu nižších odvodov.

Krok č. 3: Technické náležitosti vozidla, preukázanie vlastníctva vozidla a technická základňa

Nevyhnutnou súčasťou príloh je fotokópia technickej (STK) a emisnej (EK) kontroly vozidla, vodičského preukazu. Preukázanie vlastníctva vozidiel, s ktorými plánuje vykonávať taxislužbu. Vlastníctvo sa preukazuje technickými preukazmi, nájomnými zmluvami resp. lízingovými zmluvami.

Upozornenie: STK a emisnú kontrolu je nutné vykonať aj v prípade, ak vozidlá nie sú staršie ako štyri roky t.j. aj pre vozidlá, ktoré sú úplne nové! Žiadne z vozidiel nemôže byť staršie ako 8 rokov odo dňa uvedenia do prevádzky.

Technická  základňa resp. stanovište  – priestor,  ktorý musí mať spoločnosť pre potreby parkovania vozidiel taxislužby.

Upozornenie: Na každé vozidlo je potrebná plocha minimálne 10 metrov štvorcových. Ak nemáte technickú základňu, môžete si takýto priestor prenajať za symbolickú cenu.

Krok č. 4: Ostatné nevyhnutné prílohy, ktoré sa k žiadosti musia priložiť

Originál výpis z obchodného registra, výpis z registra trestov
Ďalšou prílohou je výpis z obchodného registra, ktorý nemôže byť starší ako 3 mesiace, výpis z registra trestov garanta odbornej spôsobilosti, konateľa spoločnosti, a tiež vodičov taxislužby.

Prepravný poriadok
Zo zákona vyplýva nutnosť vypracovania prepravného poriadku spoločnosti. Je to súhrn pravidiel upravujúcich podmienky výkonu taxislužby, objasňujúci pojmy, ako napríklad osobitné povinnosti dopravcu, vozidlo taxislužby, stanovište a podobne. Tento prepravný poriadok je jedným z najdôležitejších dokumentov, ktoré sú potrebné na schválenie a pridelenie licencie na prevádzkovanie taxislužby.

Čestné vyhlásenie žiadateľa
Čestné vyhlásenie žiadateľa, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz počas posledných 3 rokov.

Dispečing resp. údaje o jeho technických možnostiach
Ak si plánujete zriadiť dispečing, pre potreby rezervácie a komunikácie so zákazníkmi, v žiadosti je potrebné uviesť údaje o jeho technických možnostiach. Ak dispečing zriadiť neplánujete, vyhotovíte vyhlásenie o tom, že nemáte zriadený dispečing a toto vyhlásenie pripojíte ako prílohu.

Krok č. 5: Podanie žiadosti a úhrada kolkov

Žiadosti, vrátane všetkých vyššie spomenutých príloh, sa podávajú na príslušný okresný úrad v sídle kraja. Povinná je aj úhrada poplatkov vo výške 30 eur vo forme kolkovej známky, ktorú je potrebné priložiť k žiadosti o udelenie koncesie na prevádzkovanie taxislužby. Lehota na vybavenie vašej žiadosti je 30 dní od dňa jej podania. Koncesia na prevádzkovanie taxislužby sa vydáva na 10 rokov.

Upozornenie: Po kladnom vybavení vašej žiadosti nezabudnite zapísať predmet činnosti „prevádzkovanie taxislužby“ do Obchodného registra z dôvodu, aby vás správca dane nemohol pokutovať za neoprávnenú fakturáciu.

Získanie povolenia prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy

Krok č. 1: Spoločnosť s ručením obmedzeným alebo živnosť

Pre vybavenie povolenia prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy musíte mať zriadenú s.r.o. alebo živnosť a mať zápis v Obchodnom registri. Odporúčame aj založenie s.r.o., resp. predaj spoločnosti – ready made firmy už hotovej spoločnosti pripravenej na podnikanie vrátane splateného základného imania, čo zabezpečuje splnenie podmienky č. 2 – finančná spôsobilosť.

Krok č. 2: Finančná spôsobilosť

Finančná spôsobilosť sa preukazuje prostredníctvom základného imania alebo vlastného imania. Pri prvom vozidle sa základné imanie navyšuje o 4 000 eur a na každé ďalšie vozidlo je to minimálne 5 000 eur (napríklad: na 1 vozidlo = 9 000 eur, 2 vozidlá = 14 000 eur, 3 vozidlá 19 000 eur).

Krok č. 3: Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a menovací dekrét

Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave sa preukazuje „osvedčením o odbornej spôsobilosti“. Toto osvedčenie sa získava na základe skúšky na príslušnom krajskom úrade. Na skúšku sa musíte prihlásiť písomne a uhradiť poplatok vo výške 100 eur.

Upozornenie: Tento krok viete vyriešiť aj tak, že si garanta odbornej spôsobilosti nájdete. Môže ním byť váš známy, ktorý disponuje osvedčením o odbornej spôsobilosti. Za garanta odbornej spôsobilosti ho následne vymenujete prostredníctvom menovacieho dekrétu a musíte ho zamestnať – v tomto prípade odporúčame skrátený pracovný úväzok z dôvodu nižších odvodov.

Krok č. 4: Prílohy pripájané k žiadosti o povolenie prevádzkovateľa (dopravná licencia)

Prepravný poriadok
Na vydanie povolenia na prevádzkovanie nákladnej cestnej dopravy je potrebné k žiadosti priložiť v prílohe aj vypracovaný prepravný poriadok spoločnosti.

Technická základňa a preukázanie vlastníctva nákladných vozidiel
Technickou základňou rozumieme priestor pre parkovanie nákladných vozidiel, pre ktoré žiadate licencie. Teda parkovacie priestory, kde nákladné vozidlá môžu parkovať kedykoľvek bez toho, aby obmedzovali dopravný poriadok obce, resp. cestnej komunikácie.

Upozornenie: Na každé vozidlo je potrebná plocha minimálne 60 metrov štvorcových.
Vlastníctvo vozidiel preukazujete prostredníctvom technických preukazov, nájomných alebo lízingových zmlúv.

Výpis z registra trestov
Výpis z registra trestov nesmie byť starší ako 3 mesiace. Výpis z registra trestov je potrebné doložiť v mene konateľa, spoločníka a garanta odbornej spôsobilosti.

Krok č. 5: Podanie žiadosti a úhrada kolkov

Žiadosť, vrátane všetkých vyššie spomenutých príloh, sa posiela na príslušný okresný úrad v sídle kraja. Úhrada správnych poplatkov vo výške 30 eur + 20 eur + 3 eur (3 eur za každú overenú fotokópiu) vo forme kolkovej známky, ktorú je potrebné priložiť k žiadosti o vydanie dopravných licencií a k žiadosti o vydanie povolenia prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy. Lehota na vybavenie vašej žiadosti je 30 dní od podania žiadosti.

Upozornenie: Po kladnom vybavení vašej žiadosti si nezabudnite do obchodného registra zapísať predmet činnosti „nákladná cestná doprava“ alebo „medzinárodná doprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu“.

Po získaní povolenia prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy vám úrad na základe jednej žiadosti automaticky vydá aj dopravnú licenciu.

Záver: Získanie licencie a povolenia na prevádzkovanie taxislužby, a taktiež získanie povolenia prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy je časovo a byrokraticky náročný úkon. Odporúčame vám všetky kroky vopred konzultovať, aby ste predišli nepríjemným prieťahom na úradoch, získali povolenie v čo najkratšom čase a mohli začať podnikať.

Autor: Fontionnel&Co s.r.o. – korporátne služby pre podnikateľov, ktorých súčasťou je aj asistencia pri získavaní povolení a licencií pre špecifické druhy podnikania.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Manažment

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

27jún8:30Uhlíkové clo – CBAM8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

27jún8:30Uhlíkové clo – CBAM8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

08júl8:30Vedenie a motivácia výrobných pracovníkov - Teamleader vo výrobe8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažérske zručnosti,Riadenie,žiadny

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X