Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ako ukončiť podnikanie čo najvýhodnejšie a najrýchlejšie

Infografika M2B_Ukoncenie podnikania porovnanie.indd
M2B
16. novembra 2016 Tlačiť

BRATISLAVA 9. novembra 2016 (P/PR) – S blížiacim sa koncom roka 2016 a povinnosťou zaplatiť daňovú licenciu mnohí podnikatelia hľadajú možnosti ako sa jej vyhnúť, resp. úplne ukončiť podnikanie. Možností ako ukončiť podnikanie je niekoľko: firmu predať, firmu zlikvidovať, sfúzovať firmu s inou, podať podnet na výmaz spoločnosti ex offo, resp. podať návrh na zrušenie spoločnosti. V dnešnom článku sa zameriame na daňové licencie a čo sa s nimi stane pri rôznych formách ukončenia podnikania. Návrh na zrušenie firmy je jediný spôsob ukončenia, pri ktorom povinnosť platby daňovej licencie za rok 2016 ZANIKÁ. Čítajte pozorne až do konca.

Infografika m2b_ukoncenie podnikania porovnanie a.jpg
M2B

Máte tieto možnosti:

1. Odpredaj firmy

Je ideálnou možnosťou – je rýchly a keď nájdete zaujímavého kupujúceho, či už priamo alebo štandardne prostredníctvom profesionálnej spoločnosti, na predaji firmy ešte aj zarobíte. Aby bola firma predajná musí byť niečím zaujímavá. Musí byť napríklad platiteľom DPH, mať zaujímavé straty z minulých období alebo naopak vysoké zisky, či netradičné predmety podnikania. Teda pre nového majiteľa musí mať význam zaplatiť daňovú licenciu aj za obdobie, kedy ste firmu vlastnili vy. Predaj firmy je teda zaujímavý, ale uskutočniť ho nie je vôbec jednoduché. Neplatci DPH bez pridanej hodnoty sú prakticky nepredajní. Prečo by niekto pri dnešných pomerne veľmi nízkych cenách zakladania nových firiem alebo predaja nových ready made napr. v novembri 2016 kupoval firmu bez pridanej hodnoty a platil za ňu už v danom roku daňovú licenciu, keď si môže založiť novú a platiť prípadnú daňovú licenciu až v roku 2018. Pri odpredaji firmy teda alikvotnú časť daňovej licencie za rok 2016 musí uhradiť jej nový majiteľ.

Výhody odpredaja firmy:
• Rýchlosť – prepis v obchodnom registri do 3-4 týždňov
• Zisk z predaja obchodného podielu, resp. bezodplatný prevod, resp. minimálne náklady spojené len s prepisom v registri. Napríklad ak nájdete kupcu alebo využijete služby špecializovanej spoločnosti za platiteľa DPH, môžete získať odmenu okolo 1500 – 2000 €
• Súhlas správcu dane sa vyžaduje len od osoby, ktorá prevádza obchodný podiel, čiže súhlas sa nevyžaduje na samotnú spoločnosť. Daňový úrad len posudzuje, či osoba prevádzajúceho nemá daňové nedoplatky
Nevýhody predaja firmy:

• Aby sa vám podarilo firmu predať, tak musí byť zaujímavá (napríklad platiteľ DPH, zaujímavé zostatky na účtoch v účtovníctve, zaujímavý predmet podnikania – licencia, koncesia, oprávnenie, viazaná živnosť, iné faktory ovplyvňujúce jej hodnotu a likviditu). Za samozrejmosť sa považuje riadne vedené účtovníctvo, riadne plnenie povinností, žiadne záväzky, 100% „čistota“ firmy.
• Nájdenie kupujúceho, ktorý má záujem „naštartovať“ na spoločnosť svoj projekt alebo podnikateľský plán nie je jednoduché, pokiaľ nemáte v danej oblasti meno a status overenej firmy, ktorá tieto služby zabezpečuje.

2. Likvidácia firmy

Táto možnosť je najčastejšie využívanou možnosťou ako legálne ukončiť podnikanie. Nevýhodou likvidácie je, že ak s likvidáciou otáľate až do konca roka, ako je tomu napr. teraz v roku 2016, tak každý mesiac narastá výška daňovej licencie. Dôležitou informáciou taktiež je, že pre výšku určenia daňovej licencie je dôležitý dátum vstupu spoločnosti do likvidácie, nakoľko samotná likvidácia trvá pri menších spoločnostiach okolo 5-7 mesiacov. Ukončenie podnikania formou likvidácie teda stojí 498€ plus je potrebné uhradiť alikvotnú časť daňovej licencie. V konkrétnom prípade, ak by ste rozhodli vstúpiť do likvidácie v novembri 2016 zaplatíte daňovú licenciu 440€, ak ste neplatiteľ DPH, resp. 880€, ak ste platiteľom DPH, čo výrazne zvyšuje náklady na ukončenie podnikania touto legálnou cestou. Pri likvidácii spoločnosti je potrebné uhradiť alikvotnú časť daňovej licencie. Rozhodujúci je dátum vstupu spoločnosti do likvidácie.

Výhody likvidácie spoločnosti:

• Komplexné zrušenie a uzavretie spoločnosti (v tomto prípade zostatky zanikajúcej spoločnosti nepreberá nástupnícka spoločnosť, zostatky sa vysporadúvajú v procese likvidácie)
• Cena za likvidáciu sa môže v najjednoduchších prípadoch pohybovať okolo 500,- €

Nevýhody likvidácie spoločnosti:

• Komplikovaný proces – 2x návrh na zápis v obchodnom registri, zverejnenie v Obchodnom vestníku, otváranie a zatváranie účtovných kníh a s tým súvisiaca tvorba mimoriadnych závierok
• K výmazu spoločnosti z registra je nutný súhlas správcu dane
• Nutná úhrada alikvotnej časti daňovej licencie (daňová licencia sa neplatí až odo dňa vstupu spoločnosti do likvidácie)
• Zavedeniu dane z dividendy vo výške 7%, ktorá sa vzťahuje aj na vyplatený podiel na likvidačnom zostatku.

Odporúčanie: Od 1.1.2017 vláda odhlasovala daň z dividend vo výške 7% – teda i z likvidačného zostatku. V praxi sa tak likvidácia firmy s majetkom 5000€ (základné imanie) predraží o 350€. Aby ste sa tejto dani vyhli je potrebné vstúpiť do likvidácie ešte v roku 2016. Začnite preto s procesom likvidácie ešte dnes.

3. Zlúčenie spoločnosti s inou firmou

Táto forma ukončenia podnikania jednej firmy sa štandardne legálne využíva pri „väčších hráčoch“, kedy ich fúziou – spojením dvoch pomerne rovnocenných firiem vznikne jedna nová a väčšia spoločnosť, ktorá využíva spojenie aktív a synergie. To je štandardný príklad z obchodu a „veľkých hráčov“. Samozrejme je po právnej stránke možné spojiť aj viacero menších eseročiek bez majetku, resp. i s dlhmi voči obchodným partnerom, či štátnym inštitúciám. Práve z dôvodu pomerne rýchleho procesu (do 7 dní) sú fúzie v slovenských pomeroch neslávne známe tým, že pri fúziách väčšinou ide o sfúzovanie viacerých zadĺžených problematických firiem do jednej. Ide o pomerne zaujímavý obchod, kde dané spoločnosti za ceny okolo 700 – 2000€ ponúkajú rýchlu možnosť ukončenia podnikania ako aj oslobodenia od platenia daňových licencií.
Nepodľahnite tejto „lákavej ponuke“ prosím, mohli by ste to neskôr ľutovať. Nakoľko s veľkou pravdepodobnosťou sa vaša firma, aj keď je v poriadku, čistá a bez záväzkov sfúzuje s problémovými firmami a budete chtiac nechtiac spájaný a hádzaný do jedného vreca s „podnikateľmi“, ktorí okrádajú štát, svojich zamestnancov a obchodných partnerov. V súvislosti s daňovými licenciami – pri fúzii spoločností má nová nástupnícka spoločnosť povinnosť uhradiť alikvotnú časť daňovej licencie sfúzovaných firiem. Ak teda nová nástupnícka spoločnosť vznikla z 10 firiem v novembri 2016 a všetky boli neplatiteľmi DPH mala by uhradiť 10 x 440€ = 4400€ ako daňovú licenciu za 1 -11 mesiac v roku 2016 + 40 euro za 12 mesiac v roku 2016. Výsledok – fúzia z pohľadu daňových licencií nič nerieši. Ak teda menšia firma nie je vhodná na predaj logicky by nemala byť zaujímavá ani na fúziu v prípade, ak nejde síce o legálne,ale otázne zbavenie sa „problémovej zadĺženej spoločnosti“.

Výhody zrušenia spoločnosti bez likvidácie:

• Rýchly výmaz z registra – spoločnosť je vymazaná cca do dvoch týždňov
• Podnikateľ sa môže vzdať vyrovnacieho podielu, tým pádom nemusí znášať zdravotný odvod vo výške 14% z vyrovnacieho podielu, resp. daň z dividendy vo výške 7% (ak avizovaná novela „prejde“ NR SR)

Nevýhody zrušenia spoločnosti bez likvidácie:

• Nájdenie priateľa, osoby z rodiny, známeho, ktorého spoločnosť bude ochotná prevziať zanikajúcu spoločnosť
• Nástupnícka spoločnosť preberá zostatky po zanikajúcej spoločnosti a ručí za záväzky zanikajúcej spoločnosti (samozrejme ak nejaké existujú)

4. Návrh na zrušenie firmy – povinnosť platiť daňovú licenciu odpadá = najlacnejšie riešenie

Ak ste pozorne čítali o všetkých možnostiach vyššie – teda pri odpredaji firmy, likvidácii firmy, fúzii firmy či výmaze firmy ex offo, vidíte, že je zo zákona potrebné daňovú licenciu uhradiť. V prípade likvidácie ju hradí nový majiteľ, v prípade fúzie nástupnícka spoločnosť, v prípade likvidácie ju hradíte vy a v prípade ex offo ju taktiež musí spoločnosť uhradiť.
Návrh na zrušenie firmy (spôsob ako ukončiť podnikanie bez platenia daňovej licencie) sa od všetkých vyššie uvedených možností líši tým, že pri tomto spôsobe ukončenia podnikania nie je potrebné platiť daňovú licenciu. Inak povedané – ak túto možnosť využijete v decembri 2016, tak ušetríte oproti likvidácii firmy v prípade neplatiteľa DPH 480 euro, v prípade platiteľa DPH dokonca až 960€. Cena návrhu na výmaz firmy je totiž identická ako likvidácia firmy a teda 498€.
Pre tento spôsob ukončenia podnikania je potrebné, aby vaša spoločnosť bola čistá, bez majetku s vysporiadanými všetkými záväzkami. Tieto podmienky spĺňa väčšina spoločností, preto ju ku koncu roku, kedy je výška alikvotnej časti daňovej licencie enormná odporúčam využiť každému, kto tieto podmienky spĺňa.

Výhody zrušenia firmy návrhom:

• Nemusíte platiť alikvótnu časť daňovej licencie v roku, v ktorom podáte návrh na zrušenie firmy. Ak teda podáte návrh na zrušenie napr. v novembri 2016 – ušetríte alikvótnu časť daňovej licencie vo výške 480 € pri neplatiteľovi DPH, resp. 960 € pri platiteľovi DPH.

Nevýhody zrušenia spoločnosti návrhom:

• Súd nie je viazaný lehotou na výmaz spoločnosti z OR. Z uvedených možností celý proces výmazu trvá oproti likvidácii dlhšie. V praxi cca 12 mesiacov.
• Musí existovať zákonný dôvod na zrušenie firmy týmto spôsobom
• Možnosť otvorenia likvidácie súdom (ak by mala spoločnosť majetok), čím sa celý proces transformuje na likvidáciu s vymenovaním podnikateľa za likvidátora a povinnosťou uhradiť alikvótnu časť daňovej licencie.

5. Podnet na výmaz firmy ex offo

Podnet na výmaz firmy ex offo si vyžaduje zo strany spoločníkov či konateľov minimum energie a súčinnosti, nakoľko po podaní podnetu celý proces výmazu spoločnosti z obchodného registra zabezpečuje súd (štát). Jeho veľkou nevýhodou je, že tento proces trvá roky. Mali sme možnosť otestovať túto lehotu v praxi a závisí od vyťaženosti súdov. Pri tých najviac vyťažených je priemerná lehota výmazu ex offo okolo 30 mesiacov. Hlavnou nevýhodou tohto spôsobu ukončenia podnikania je, že neovplyvňuje platbu daňovej licencie. Nie je teda dôležité, kedy podáte podnet na výmaz firmy, ale kedy bude spoločnosť vymazaná z obchodného registra. Počas celého obdobia pokiaľ je firma zapísaná v OR totiž máte povinnosť platiť daňové licencie. Teda v našom prípade, kedy by ste podali podnet na výmaz firmy v novembri 2016 a firmu by vymazali ex offo o 30 mesiacov teda v máji 2019, by ste mali povinnosť platiť daňovú licenciu v plnej výške za rok 2016, rok 2017, rok 2018 a alikvótnu časť v roku 2019 (prosím nechytajte ma za slovíčka, že daňové licencie majú byť zrušené). Nič to však nemení na tom, že tento spôsob ukončenia podnikania nie je rentabilný.

Výhody zrušenia spoločnosti ex offo:

• Najjednoduchší spôsob, pričom „celú agendu vykonáva súd“

Nevýhody zrušenia spoločnosti ex offo:

• Dĺžka výmazu môže trvať aj 2 -3 roky – súd nie je viazaný lehotou
• Finančná náročnosť z pohľadu platenia daňových licencií – daňová licencia sa platí za každý rok
• Možnosť otvorenia likvidácie súdom, čím sa celý proces transformuje na likvidáciu s vymenovaním podnikateľa za likvidátora, čo výrazne skomplikuje celý proces výmazu spoločnosti z obchodného registra

Zhrnutie ako postupovať, ak mám čistú firmu a už nechcem podnikať:

1. Ak je firma platiteľ DPH – je čistá a bez záväzkov – pokúste sa ju predať.

Odporúčam využiť služby profesionálnych sprostredkovateľov. Je iné predávať firmu po vlastnej línii cez inzertné portály (bazar.sk, bazos.sk) ako využiť služby odborníkov, ktorí majú konkrétne dopyty na konkrétne firmy a stovky úspešne predaných firiem. Referencie viac ako 1000 predaných firiem, ktoré predávame od roku 2008 si môžete pozrieť tu.
2. Ak je firma neplatiteľ DPH a je čistá bez záväzkov určite nevyužívajte výmaz pomocou podnetu na výmaz ex offo ani zlučovanie firmy s inými. Nemajú vo vašom prípade žiadny význam – sú drahšie, v prípade ex offo i časovo náročnejšie a môžu vám pošramotiť povesť – viď. fúzia s problémovými firmami.

3. Vyberte si medzi návrhom na výmaz firmy a likvidáciou. Ak spĺňate podmienky na návrh na výmaz firmy – vyberte si túto možnosť. Ušetríte celú výšku daňovej licencie za rok 2016. Ak podmienky nespĺňate, ukončite podnikanie pomocou likvidácie.

Dôležité upozornenie: Ak budete firmu likvidovať – spustite celý proces ešte dnes – neodkladajte vstup vašej firmy do likvidácie z dvoch dôvodov:

1. Každý mesiac vám rastie výška daňovej licencie o 40€ resp. 80€

2. Vláda schválila daň z likvidačného zostatku pre spoločnosti likvidované v roku 2017 a ďalších rokoch. V praxi to pre štandardnú firmu, ktorá má majetok vo výške 5000€ (základné imanie) znamená poplatok vo výške 7% z tejto sumy a teda ďalších 350€, ktoré bude potrebné uhradiť štátu. Do konca roku 2016 platí prechodné ustanovenie, kedy keď vstúpite do likvidácie ešte v roku 2016 tento poplatok = daň z likvidačného zostatku, neplatíte.

Samozrejme o spôsobe ukončenia podnikania vo významnej miere rozhoduje účtovníctvo. Preto ak chcete podnikanie ukončiť v prvom kroku si dajte do poriadku účtovníctvo za všetky predchádzajúce obdobia ako aj nechajte pripraviť priebežnú účtovnú závierku. Každá jedna firma je niečim originálna – špecifická a verím, že v spleti pojmov a názvov ako podnet, návrh, ex offo atď. sa bežný podnikateľ stratí.

Preto si pripravte účtovníctvo a v prípade záujmu kontaktujte našu spoločnosť na tel. čísle: 0221 029 980, kde vám kombinácia právnikov a účtovníkov odporučí najlepšie – vždy legálne riešenie pre váš konkrétny prípad.

Viac informácií o autorovi:
Spoločnosť M2 Business s. r. o. pôsobí od roku 2008 v oblasti akvizícií a predaja starších firiem aj nových, tzv. ready made firiem. Rovnako zabezpečuje služby virtuálneho sídla a vedenie podvojného účtovníctva. Tím M2 Business tvorí 14 odborníkov z oblasti práva, účtovníctva a marketingu. Služby spoločnosti pravidelne využíva viac ako 2500 spoločností.

K aktuálnym témam v oblasti korporátneho práva sa pravidelne vyjadrujeme pre média, akými sú týždenník TREND, Hospodárske noviny, RTVS, televíziu TA3, podnikam.sk. Taktiež pravidelne publikujeme na blogu: http://m2b.sk/clanky-a-rady

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

M2Bpodnikanie

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Novinky na Podnikam.sk

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

december

12dec8:30Riziková kontrola verejného obstarávania (Operačný program Slovensko)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

12dec8:30Riziková kontrola verejného obstarávania (Operačný program Slovensko)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

14dec8:30Čo nám priniesli a čo nám prinesú novely Obchodného zákonníka8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X