Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Legislatívne zmeny za mesiac február 2014

Legislatívne zmeny za mesiac február 2014
Ilustračné foto: FreeDigitalPhotos.net
8. marca 2014 Zdroj Podnikam.SK, PH, IT Tlačiť

Vo februári 2014 boli predložené, prerokovávané alebo prijaté tieto legislatívne zmeny týkajúce sa podnikateľov. Prečítajte si o nich viac.

Časové obmedzenie trvania dohôd

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ) žiada, aby sa nezaviedlo časové obmedzenie trvania dohôd. Navrhujú nemeniť Zákonník práce, ale presne stanoviť, že k 31. decembru by sa príslušné odvody museli odviesť bez ohľadu na to, či dohoda pokračuje, alebo nie.
 
Časové obmedzenie dohôd ministerstvo práce vložilo do návrhu novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá má riešiť vyplácanie dôchodkov z druhého penzijného piliera. Dohoda o vykonaní práce by podľa návrhu rezortu mala od júla tohto roka trvať najviac jeden rok. Trvanie dohody o brigádnickejpráci študentov a dohody o pracovnej činnosti plánuje ministerstvo práce od polovice tohto roka obmedziť tak, aby sa tieto dohody končili vždy ku koncu kalendárneho roka, v ktorom sa uzatvárajú. 
 
 • viac informácií k novele o starobnom dôchodkovom sporení a ďalšie stanoviská nájdete tu
 • navrhuje sa, aby zákon o starobnom dôchodkovom sporení nadobudol účinnosť 1. júla 2014
 

Novela zákona o ochrane hospodárskej súťaže 

Vláda schválila návrh novely zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Protimonopolný úrad (PMÚ) SR chce motivovať ľudí, ktorí predložia dôkazy o karteli, finančnou odmenou. Finančná odmena by mala byť vo výške jedného percenta z uloženej pokuty za kartel, pričom maximálne by mohol oznamovateľ dostať 100 tis. eur. Novinkou v zákone je aj inštitút urovnania ako alternatívny spôsob ukončenia konania pre všetky typy súťažných porušení.
 
Urovnanie by malo byť aplikovateľné len v prípade, ak účastník konania prizná svoju účasť na danom porušení a prevezme zaň zodpovednosť. Taktiež správne konania pri koncentráciách by sa mali zrýchliť. Najdôležitejšie navrhované zmeny sa týkajú oblasti posudzovania koncentrácií, ktoré majú priniesť ešte väčšie zefektívnenie a zrýchlenie správneho konania v prospech strán koncentrácie, teda podnikateľov. Pre zjednodušenie prípravy oznámenia úrad zároveň plánuje zaviesť ich podanie na prípravných formulároch. 
 
 • viac informácií tu a tu
 • v prípade schválenia by novela zákona mala nadobudnúť účinnosť od 1. júla 2014
 

 

Novela zákona o DPH 

Nezaradený poslanec Jozef Kollár predložil do parlamentu návrh novely zákona o dani z pridanej hodnoty. Navrhovaný zákon ukladá povinnosť daňovému úradu vyplatiť platiteľovi dane z pridanej hodnoty nadmerný odpočet najneskôr do šiestich mesiacov od začatia daňovej kontroly, a to napriek tomu, že kontrola samotná eventuálne ešte neskončí. Predkladatelia majú zato, že štát disponuje dostatočnými nástrojmi a kapacitou na to, aby do pol roka od zahájenia kontroly vedel zistiť, čo v konkrétnom prípade potrebuje. Ak do pol roka od začatia kontroly nebude stále uzavretá, kontrola môže pokračovať aj ďalej, avšak zadržiavané peniaze bude štát povinný platiteľovi dane z pridanej hodnoty vyplatiť.
 
Cieľom prekladaného návrhu je tak podľa poslanca zamedziť neúmernému zadržiavaniu finančných prostriedkov podnikateľov zo strany orgánov štátu – finančnej správy, ku ktorému dochádza a poškodzuje to podnikateľov a ich existenciu na trhu vôbec. 
 
 • viac informácií nájdete tu
 • v prípade schválenia by novela zákona mala nadobudnúť účinnosť od 15. júna 2014
 
 • Poslanci predložili viacero noviel Zákonníka práce a zákona o dani z príjmov

Novela Zákonníka práce (1)

Poslanci za stranu Sloboda a solidarita (SaS) predložia do parlamentu návrh nového Zákonníka práce. SaS navrhuje znížiť množstvo regulácií v pracovnom práve. Počet paragrafov v Zákonníku práce má podľa Sulíka klesnúť zo súčasných 250 na 173.  
 • Pracovný pomer na určitý čas by sa mohol uzatvárať až na päť rokov s tým, že takýto pomer možno počas piatich rokov päťkrát predĺžiť. V súčasnosti je možné pracovný pomer na určitý čas dohodnúť najdlhšie na dva roky a predĺžiť ho možno počas dvoch rokov najviac dvakrát. 
 • Výplata odstupného by zostala na dohode medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Nárok na odstupné by mal zamestnanec vtedy, ak si neuplatní nárok na výpovednú lehotu. 
 • Navrhujú vypustiť súčasné sadzby minimálnychmzdových nárokov, ktoré garantujú spodnú hranicu výšky mzdy zamestnanca v závislosti od náročnosti vykonávaných prác. 
 • Navrhujú zaviesť mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu vo výške 25 % z priemerného zárobku, ktoré sa v súčasnosti neuplatňuje. 
 • Navrhujú zrušiť súčasnú definíciu závislej práce.
 

 

Novela Zákonníka práce (2)

Nezaradený poslanec Juraj Droba navrhuje od začiatku budúceho roka zrušiť gastrolístky a nahradiť ich príspevkom na stravovanie. Cieľom návrhu je odstrániť z normatívneho predpisu sprostredkovateľov stravovania ako zákonnej súčasti pracovnoprávnych pravidiel. 
 
Navrhovaná právna úprava tam, kde sa stravovanie teraz zabezpečuje prostredníctvom sprostredkovateľa, zaručuje zamestnancovi, že od zamestnávateľa  dostane príspevok, ktorý na stravovanie vynakladal aj doteraz (55% ceny jedla), plus mu nebude musieť zo mzdy strhávať druhú časť garantovanej výšky sumy (45% ceny jedla) na stravu. 
 
Zamestnávateľovi zostáva povinnosť vyplatiť zamestnancovi príspevok na stravovanie, avšak už nie ako posledná možnosť po vyčerpaní všetkých ostatných, ale ako plnoprávna možnosť v prípade, že nemôže zabezpečiť pre  zamestnancov  stravovanie vo svojich priestoroch, alebo u iného zamestnávateľa. Zamestnávateľ tak ušetrí na svojich nákladoch, zamestnanec bude mať vyplatenú vyššiu mzdu a právo rozhodnúť sa, ako s týmito peniazmi naložiť.
 
 • viac informácií nájdete tu a tu
 • v prípade schválenia by novela zákona mala nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2015
 

Novela Zákonníka práce (3)

Cieľom návrhu zákona predkladaného poslancami OĽaNO je poskytnúť 8 týždňov dovolenky pre odborných zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorí doposiaľ nemali na takúto výmeru dovolenky nárok a ktorých práca má rovnaký charakter ako práca pedagogických zamestnancov, ktorí nárok na 8 týždňov dovolenky podľa § 103 ods. 3 Zákonníka práce už majú.  
 
 • viac informácií nájdete tu
 • v prípade schválenia by novela zákona mala nadobudnúť účinnosť od 1. júna 2014
 

Novela zákona o dani z príjmov (1)

Poslanci za SDKÚ-DS Ivan Mikloš a Ivan Štefanec podali do parlamentu návrh novely zákona o dani z príjmov, ktorou by sa opätovne zaviedla sadzba dane z príjmu právnických osôb na úrovni 19 %. 
 
 • viac informácií nájdete tu
 • v prípade schválenia by novela zákona mala nadobudnúť účinnosť od 1. júla 2014
 

Novela zákona o dani z príjmov (2)

Poslanec za SDKÚ-DS Ivan Štefanec podal do parlamentu návrh novely zákona o dani z príjmov. Upravuje možnosť živnostníkom uplatnenia si stravného pri živnosti, ak si v rovnaký deň uplatnia nárok na stravné u zamestnávateľa v trvalom pracovnom pomere v tom prípade, ak následne po skončení pracovnej doby u zamestnávateľa odpracuje ďalších 5 a viac hodín, čo je doba, pri ktorej nárok na stravné za ostatných okolností vzniká.
 
 • viac informácií nájdete tu
 • v prípade schválenia by novela zákona mala nadobudnúť účinnosť od 1. septembra 2014

 

Novela zákona o sociálnom poistení 

Skupina poslancov na čele s Miroslavom Beblavým podala do parlamentu návrh novely zákona o sociálnom poistení. Navrhujú  zjednotiť sumu, pri ktorej sa odvody platiť nemusia, pre absolventov stredných škôl s absolventmi vysokých škôl a zaviesť odvodové prázdniny na pracovné miesto vytvorené pre absolventa strednej školy alebo vysokej školy, a to v dĺžke 12 mesiacov po tom, čo takýto absolvent štúdium ukončil. Odvodové prázdniny sa však uplatnia iba vtedy, keď s tým absolvent vysloví súhlas. 
 
 • viac informácií nájdete tu
 • v prípade schválenia by novela zákona mala nadobudnúť účinnosť od 1. júla 2014
 

Novela zákona o službách zamestnanosti 

Skupina poslancov na čele s Miroslavom Beblavým podala do Národnej rady SR návrh na novelizáciu zákona o službách zamestnanosti. Cieľom návrhu zákona je vytvoriť predpoklady pre zvýšenie zamestnanosti mladých ľudí prostredníctvom inštitútu absolventskej praxe. Ak bude absolvent vykonávať absolventskú prax u zamestnávateľov, ktorí cez ňu preukázateľne pracovné miesta vytvárajú, tak bude príspevok poskytnutý nárokovateľne.
 
Prvým prípadom nárokovateľného poskytnutia príspevku budú zamestnávatelia, u ktorých počas predchádzajúcich 48 mesiacov riadne ukončili absolventskú prax najviac dvaja absolventi školy. Druhým prípadom tí zamestnávatelia, ktorí prijali do pracovného pomeru alebo do obdobného pracovného vzťahu v predchádzajúcich 48 mesiacoch najmenej každého tretieho absolventa školy vykonávajúceho pre nich absolventskú prax alebo obdobný počet absolventov školy. 
 
 • viac informácií nájdete tu
 • v prípade schválenia by novela zákona mala nadobudnúť účinnosť od 1. júla 2014
 
 

Novela zákona starobnom dôchodkovom sporení 

Vláda chce zaviesť ustanovenia, podľa ktorých tzv. programový výber, ktorý umožní postupne vyplatiť nasporenú sumu po odchode na dôchodok, bude určený pre tie osoby, ktorých dôchodok z prvého piliera alebo prvého a druhého piliera spolu je viac ako štvornásobok sumy životného minima, čo je v súčasnosti približne 800 eur. 
 
Dočasný dôchodok, ktorý má vyplácať životná poisťovňa, má byť takisto len pre tých sporiteľov, ktorých dôchodok z prvého piliera alebo prvého a druhého piliera spolu je viac ako štvornásobok sumy životného minima. Na dočasnú penziu budú mať nárok aj tí sporitelia, ktorí nedostanú od životných poisťovní ponuku na vyplácanie doživotného starobného dôchodku.
 
 • viac informácií nájdete tu a tu
 • v prípade schválenia by novela zákona mala nadobudnúť účinnosť od 1. júla 2014, niektoré body potom 1. januára 2015.
 

Opozícia chce penzijný systém chrániť ústavným zákonom

Podľa novely zákona, ktorú predložili poslanci zo všetkých opozičných strán, by sa sadzba príspevku do kapitalizačného piliera sa bude od roku 2017 postupne mala zvyšovať o 0,25 percentuálneho bodu na minimálne 6 %. Ústavným zákonom by sa tiež podľa opozície malo zagarantovať súčasné naviazanie dôchodkového veku na strednú dĺžku života. 

 

 • viac informácií nájdete tu a tu
 • v prípade schválenia by novela zákona mala nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2017

 

 

Novela zákona o investičnej pomoci

Novelou, ktorú predložil poslanec strany Most-Híd Ivan Švejna,  sa zavádza mechanizmus, ktorý umožní žiadať o poskytnutie investičnej pomoci zamestnávateľovi (mikropodniku, malému podniku a strednému podniku), ktorý vytvorí aspoň 10 nových pracovných miest a udrží ich aspoň rok aj po udelení úľavy. Pomoc za každé takto vytvorené pracovné miesto bude v danom roku dosahovať dvanásťnásobok sumy, ktorú by štát inak mesačne vynakladal na podporu priemerného nezamestnaného. Zmluva na nové pracovné miesta musí byť uzatvorená na dobu neurčitú. Mikropodniky si však okrem daňových úľav budú môcť uplatniť aj investičné náklady, preto na investičnú pomoc od štátu budú môcť dosiahnuť aj menší investori.

 

 • viac informácií nájdete tu

 

 • Novela zákona o sociálnom poistení a novela Obchodného zákonníka

Novela zákona o sociálnom poistení 

Poslanci Monika Gibalová, József Nagy a Ivan Štefanec predložili do parlamentu návrh novely zákona o sociálnom poistení, podľa ktorého by ľudia pracujúci na dohody neplatili sociálne odvody, ak by ich príjem u jedného zamestnávateľa bol nižší ako životné minimum. 
 
 • viac informácií nájdete tu
 • v prípade schválenia by novela zákona mala nadobudnúť účinnosť od 1. septembra 2014
 

Novela Obchodného zákonníka

Poslanci Miroslav Kadúc a Martin Chren predložili do parlamentu návrh novely Obchodného zákonníka. Cieľom návrhu zákona je zavedenie novej koncepcie podnikania v oblasti kapitálových spoločností, presnejšie spoločnosti s ručením obmedzeným za účelom:
 • zvýšenia vymožiteľnosti práva, a to najmä tretích osôb, 
 • zjednodušenia podnikania malým a stredným podnikateľom vytvorením tzv. „1 eurovej“ spoločnosti s ručením obmedzeným,
 • obnovenia dôveryhodnosti obchodných vzťahov.
 
Návrhom zákona sa zavádza ručenie spoločníka za záväzky spoločnosti do výšky jeho vkladu do základného imania spoločnosti. Takéto riešenie má viesť k zvýšeniu právnej istoty pre veriteľov a odberateľov spoločnosti. „Euroví“ podnikatelia sa však nevyhnú zodpovednosti, vzhľadom na ustanovenia zakotvujúce ich ručenie do výšky 5 000 eur. 
 
Na základe vyššie uvedených zmien sa má zároveň zrušiť povinnosť pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným prikladať k návrhu na zápis do obchodného registra výpis z účtu zriadeného za účelom splatenia peňažných vkladov alebo ich časti, keďže pri znížení minimálneho základného imania na úroveň 1 eura je táto povinnosť bezpredmetná. Z aplikačnej praxe navyše podľa predkladateľov vyplynulo, že ide o administratívnu povinnosť, ktorá len vytvorila bariéru pre podnikanie, avšak neviedla k žiadnemu zlepšeniu v oblasti boja proti nekalému podnikaniu či daňovým únikom. 
 
 • viac informácií nájdete tu
 • v prípade schválenia by novela zákona mala nadobudnúť účinnosť od 1. júla 2014

 

Novela zákona o potravinách

Cieľom novely je podľa poslancov SaS znížiť mieru plytvania prírodnými zdrojmi a zvýšiť dostupnosť potravín pre osoby, ktoré sú vo finančnej núdzi. Preto navrhujú navrhuje predaj potravín po uplynutí minimálnej trvanlivosti. 

 

 • viac informácií nájdete tu a tu
 • v prípade schválenia by novela zákona mala nadobudnúť účinnosť od 1. júla 2014

 

Návrh na vydanie zákona o ochrane subdodávateľov pri verejnom obstarávaní

Zákon, ktorý navrhuje KDH, zahŕňa do právnych vzťahov medzi obstarávateľa a dodávateľa aj subdodávateľa. „Ak si uchádzači, ktorí získali postavenie generálneho dodávateľa neplnia povinnosti, budú sa im môcť zastaviť platby počas uskutočňovania zákazky,“ vysvetlil podpredseda KDH Ján Hudacký návrh zákona. Podľa neho by schválenie návrhu prinieslo obrat v podnikateľskom prostredí predovšetkým pre malých podnikateľov a živnostníkov.

 

 • viac informácií nájdete tu a tu
 • v prípade schválenia by novela zákona mala nadobudnúť účinnosť od 1. júla 2014

 

Novela zákona o ochrane osobných údajov

Návrh zákona  z dielne poslancov SaS má za cieľ aspoň čiastočne zmierniť administratívne a finančné zaťaženie právnických osôb pri spracovaní osobných údajov fyzických osôb. Zavádza sa fakultatívnosť udeľovania pokút, keďže Úrad na ochranu osobných údajov by mal mať na základe vlastného uváženia možnosť rozhodnúť, či pokutu uloží alebo nie. 

 

 • viac informácií nájdete tu
 • v prípade schválenia by novela zákona mala nadobudnúť účinnosť od 1. júla 2014

 

Novela zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Hlavným účelom návrhu zákona predloženého poslancami OĽaNO je zakotviť právo na úhradu nemajetkovej ujmy vyjadrenej v peniazoch z povinného zmluvného poistenia pre osoby, ktoré stratia blízku osobu v dôsledku usmrtenia pri dopravnej autonehode, tak, ako je to upravené vo viacerých štátoch Európy.

 

 • viac informácií nájdete tu
 • v prípade schválenia by novela zákona mala nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2015

 

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Legislatívne zmeny

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

05aug8:30Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva a zákony,Legislatíva, zákony

05aug8:30Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva a zákony,Legislatíva, zákony

06aug8:30Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 20248:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DzP,Účtovníctvo,Účtovníctvo a dane

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X