Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Neprimerané podmienky v obchodných vzťahoch medzi odberateľom a dodávateľom potravín

16. augusta 2010 Tlačiť

Vymedzenie, kontrolu a konanie vo veciach neprimeraných podmienok v obchodných vzťahoch medzi odberateľom a dodávateľom tovaru, ktorým sú potraviny alebo služby spojené s predajom tovaru upravuje s účinnosťou od mája 2010 zákon č. 140/2010 Z. z. a dotýka sa predovšetkým obchodných reťazcov vo vzťahu k dodávateľom potravinárskeho tovaru.

Tento zákon zamedzuje neprimeraným podmienkam v obchodných vzťahoch medzi odberateľmi a dodávateľmi tovaru.

Vymedzenie neprimeraných podmienok za peňažné plnenie dodávateľa sa považuje

 • za jeho zaradenie do registra dodávateľov u odberateľa,
 • za zaradenie jeho tovaru do evidencie výrobkov predávaných odberateľom a úhradu za prevádzku elektronických zariadení,
 • za využitie distribučnej siete odberateľa,
 • za časovo obmedzené umiestnenie tovaru dodávateľa v prevádzkarni odberateľa,
 • za obchodné aktivity odberateľa zamerané na podporu predaja odberateľa,
 • za platby na obchodné aktivity odberateľa tovaru, na tovar dodávaný a predávaný pod obchodnou značkou odberateľa, najmä zľavy, dary, bonusy, rabaty,
 • za umiestnenie jeho tovaru na určitom mieste v prevádzkarni odberateľa,
 • za realizáciu obchodnej propagácie odberateľa, nákupu alebo investícií odberateľa, hlavne v rámci obnovy prevádzkarní alebo v rámci rozširovania obchodnej siete odberateľa alebo na budovanie a prevádzku zúčtovacích alebo nákupných a logistických stredísk odberateľa,
 • za dodatočné kompenzácie zníženého zisku ako predpokladal odberateľ so spätnou platnosťou,
 • za zvýšený predaj tovaru dodávateľa ako predpokladal odberateľ so spätnou platnosťou,
 • za služby poskytované treťou osobou zamerané na podporu predaja odberateľa a jeho propagáciu,
 • za návštevy nákupcu odberateľa u nových alebo perspektívnych dodávateľov,
 • za dizajn súvisiaci s vonkajšou prezentáciou a zabalením,
 • za spotrebiteľský a trhový prieskum vykonávaný odberateľom.

Uvedené peňažné plnenia sú však neprimeranými podmienkami len vtedy, ak celková suma peňažného plnenia je viac ako 3% z ročných tržieb dodávateľa za tovar predaný jednotlivému odberateľovi v kalendárnom roku, kedy došlo k peňažnému plneniu, pričom do sumy peňažného plnenia a ročných tržieb sa nezahŕňa daň z pridanej hodnoty, ani spotrebná daň. Za neprimeranú podmienku sa považuje aj:

 • peňažné plnenie za služby, ktoré neboli poskytnuté,
 • vykonávanie kontrol priestorov výrobcu alebo dodávateľa odberateľom alebo ním poverenou fyzickou alebo právnickou osobou na náklady výrobcu alebo dodávateľa, vrátane požadovania vykonania rozborov a skúšok predmetných potravín na náklady výrobcu alebo dodávateľa,
 • vrátenie tovaru odberateľom dodávateľovi na náklady dodávateľa bez právneho dôvodu,
 • povinnosť neodôvodnenej výmeny dodaného tovaru na náklady dodávateľa,
 • určenie lehoty na splnenie peňažného záväzku dlhšej ako 30 dní odo dňa doručenia faktúry za dodaný tovar,
 • zníženie dohodnutej ceny tovaru za zaplatenie peňažného záväzku do lehoty splatnosti,
 • požadovanie dodatočného nepeňažného plnenia účastníkom obchodného vzťahu po odovzdaní a prevzatí tovaru,
 • prenesenie sankcií, uložených kontrolnými orgánmi účastníkovi obchodného vzťahu, na druhého účastníka tohto vzťahu bez právneho dôvodu,
 • prenesenie sankcií za riešenie sťažností konečného spotrebiteľa odberateľom vrátením peňazí za tovar vo výške maloobchodnej ceny alebo výmenou tovaru okrem prípadov, ak odberateľ písomne vyrozumie dodávateľa o tejto sťažnosti, ktorej príčinou bola odôvodnená chyba dodávateľa,
 • okamžité vypovedanie zmluvy o opakujúcom sa plnení bez výpovednej lehoty a bez dôvodu,
 • podmieňovanie možnosti postúpenia pohľadávky bez písomného zdôvodnenia dlžníka,
 • vylúčenie nároku na úroky z omeškania za oneskorené splnenie peňažného záväzku,
 • dodatočné zníženie dohodnutej ceny dodaného tovaru odberateľom na náklady dodávateľa bez osobitnej uzavretej písomnej dohody odberateľa s dodávateľom o dôvode a rozsahu zníženia dohodnutej ceny,
 • predaj tovaru odberateľom za vyššiu cenu ako bola dohodnutá cena dodaného tovaru v konkrétnej časovo vymedzenej propagačnej akcii,
 • neprevzatie vopred dohodnutého objemu tovaru dodávaného a predávaného pod obchodnou značkou odberateľa,
 • predaj tovaru odberateľom konečnému spotrebiteľovi za nižšiu jednotkovú cenu ako uhradil za dodávku toho istého druhu tovaru dodávateľovi okrem prípadov, ak ide o predaj tovaru, ktorého dôvodom je zrušenie predajne, ukončenie alebo zmena obchodnej činnosti alebo o predaj tovaru s uvedeným dátumom spotreby uplynutím troch štvrtín doby spotreby alebo o výpredaj sezónneho tovaru alebo o predaj poškodeného tovaru,
 • financovanie propagačných akcií odberateľa dodávateľom,
 • požadovanie kratšej doby čerpania trvanlivosti tovaru dodávateľom ako umožňuje zákon,
 • vykonanie vzájomného zápočtu pohľadávok z obchodného vzťahu bez predchádzajúceho písomného súhlasu dodávateľa,
 • podmieňovanie predaja tovaru dodávateľa výrobou výrobkov pod privátnou značkou odberateľa,
 • odmietnutie uviesť na obale výrobku predávaného pod obchodnou značkou odberateľa meno a adresu dodávateľa, pokiaľ tento o to požiada,
 • retroaktívne peňažné plnenia k propagačným aktivitám odberateľa, ktoré sa uskutočnili v minulosti a neboli predmetom zmluvného vzťahu,
 • dohodnutie inej doby, kedy sa stane odberateľ vlastníkom tovaru, ako je dátum prevzatia tovaru odberateľom.

Za neprimeranú podmienku sa nepovažuje peňažné plnenie za využitie distribúcie odberateľa, ak dodávateľ nemá možnosť dodať odberateľovi tovar v dohodnutom objeme a na dohodnuté miesto iným spôsobom. Dohodnúť neprimerané podmienky medzi účastníkmi obchodných vzťahov sa nepovoľuje.Kontrola neprimeraných podmienok, pokuty a sankcieKontrolu neprimeraných podmienok vykonáva Ministerstvo pôdohospodárstva SR. Predmetom kontroly môžu byť údaje, informácie, doklady a písomnosti, z ktorých sa dá zistiť, že boli dohodnuté a uplatňované neprimerané podmienky medzi účastníkmi obchodného vzťahu. V prípade zistenia neprimeranej podmienky sa určí účastníkom obchodného vzťahu:

 • lehota na odstránenie neprimeranej podmienky,
 • účastníkovi obchodného vzťahu, ktorý získal z neprimeranej podmienky prospech sa uloží povinnosť vrátiť peňažné plnenie poskytnuté na základe neprimeranej podmienky,
 • pokuta až do výšky 300 000 eur.

Ministerstvo je oprávnené pri výkone kontroly uložiť pokutu do výšky 5 000 eur aj účastníkovi obchodného vzťahu, ak neplní povinnosti :

 • predložiť v určenej lehote požadované podklady alebo informácie,
 • predložiť pravdivé a úplné podklady alebo informácie a umožniť ich preverenie,
 • umožniť vstup do objektov kontrolovaného subjektu,
 • poskytnúť informácie od zamestnancov kontrolovaného subjektu.

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Marketing

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

február

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X