Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Novela zákona o účtovníctve priniesla zmeny aj mikroúčtovným jednotkám

Novela zákona o účtovníctve priniesla zmeny aj mikroúčtovným jednotkám
Fotobanka Pixmac
4. mája 2015 Zdroj Podnikam.SK, MV Tlačiť

Novela zákona o účtovníctve je v platnosti od 1.1.2015 a zmenili sa rôzne ustanovenia týkajúce sa mikro účtovných jednotiek.

Novela zákona o účtovníctve

Novela zákona o účtovníctve účinná od 1. januára 2015 mení ustanovenia týkajúce sa mikro účtovných jednotiek, dopĺňa ďalšie skupiny účtovných jednotiek,  prináša aj zmeny týkajúce sa registra účtovných závierok a ustanovuje nové definície ako čistý obrat a subjekty verejného záujmu. V článku sa zameriame len na niektoré zmeny.

Novela zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) priniesla predovšetkým zmeny týkajúce sa zatriedenia účtovných jednotiek do veľkostných skupín. Všetky účtovné jednotky, ktorých sa triedenie do veľkostných skupín týka, účtujú v sústave podvojného účtovníctva. Rozdiel medzi jednotlivými veľkostnými skupinami spočíva v zjednodušení postupov účtovania a v zostavovaní účtovnej závierky.

Zatriedenie účtovných jednotiek do veľkostných skupín

 • mikro účtovná jednotka
 • malá účtovná jednotka
 • veľká účtovná jednotka

Členenie účtovných jednotiek do veľkostných skupín

Týka sa Netýka sa
 • obchodných spoločností
 • účtovných jednotiek, ktoré musia alebo môžu zostavovať individuálnu účtovnú závierku podľa IFRS,
 • družstiev
 • Národnej banky Slovenska
 • fyzických osôb účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva
 • účtovných jednotiek, ktoré sú subjektom verejného záujmu (napr. banka, pobočka zahraničnej banky, zdravotná poisťovňa, správcovská spoločnosť, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti, dôchodková správcovská spoločnosť)
 • pozemkových spoločenstiev
 

Ako sa začleňujú účtovné jednotky do veľkostných skupín

 • do príslušnej veľkostnej skupiny sa účtovné jednotky zatriedia na základe splnenia nasledovných veľkostných podmienok (kritérií):  
  • suma majetku v eurách,
   • je to suma zistená zo súvahy v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3 zákona o účtovníctve, tzn. netto hodnota majetku.
  • čistý obrat v eurách,Pozn.: Pred novelou zákona sa počítalo s hrubým obratom.
  • priemerný prepočítaný počet zamestnancov.

Účtovné jednotky podľa veľkostných skupín

Veľkostné podmienky MIKRO MALÁ VEĽKÁ
Suma majetku v € nepresiahla 350 000 presiahol 350 000ale nepresiahol 4 000 000 presiahla 4 000 000
Čistý obrat v € nepresiahol 700 000 presiahol 700 000,ale nepresiahol 8 000 000 presiahol 8 000 000
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov nepresiahol 10 presiahol 10,ale nepresiahol 50 presiahol 50

Tab. Veľkostné kritériá na začlenenie účtovných jednotiek do veľkostných skupín

 • pre zaradenie do príslušnej veľkostnej skupiny musí účtovná jednotka splniť aspoň dve podmienky (kritériá) ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka za príslušné zdaňovacie obdobie a za bezprostredne predchádzajúce obdobie, 
 • pri posudzovaní týchto podmienok sa pri zmene účtovného obdobia neposudzujú podmienky za kratšie účtovné obdobie, t. j. za kratšie obdobie pri vzniku účtovnej jednotky a pri zmene kalendárneho roka na hospodársky rok a naopak.

Kedy je účtovná jednotka povinná zmeniť zatriedenie do príslušnej veľkostnej skupiny

 • ak účtovná jednotka prestane spĺňať podmienky zatriedenia do príslušnej veľkostnej skupiny, musí zmeniť zatriedenie do inej veľkostnej skupiny od nasledujúceho účtovného obdobia po týchto dvoch po sebe nasledujúcich účtovných obdobiach, v ktorých prestane spĺňať uvedené podmienky.

Pozn.: Účtovná jednotka, ktorá spĺňa podmienky mikro účtovnej jednotky, môže vždy postupovať na základe svojho rozhodnutia ako malá účtovná jednotka.

Zatriedenie novovzniknutých účtovných jednotiek do veľkostných skupín

 • novovzniknutá účtovná jednotka sa sama zatriedi do veľkostnej skupiny na základe svojho rozhodnutia,
 • v tejto skupine zostáva aj v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období.

Posudzovanie veľkostných podmienok pre účtovné jednotky, ktoré majú účtovné obdobie:

 • kalendárny rok−  v tomto prípade účtovná jednotka postupuje pri zatrieďovaní do veľkostných skupín od 1. januára 2015, pričom posudzuje splnenie veľkostných podmienok k 31. 12. 2014, 
 • hospodársky rok−  v tomto prípade účtovná jednotka postupuje pri zatrieďovaní do veľkostných skupín prvýkrát v hospodárskom roku, ktorý začína v priebehu roka 2015, pričom posudzuje splnenie veľkostných podmienok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v priebehu roka 2015.

Ďalšie zmeny zákona o účtovníctve

 • na prvej strane účtovnej závierky sa pre jednotlivé typy účtovných jednotiek rozširuje vymedzenie všeobecných náležitostí o iné údaje, 
 • spresňuje sa, že správcom Registra účtovných závierok je Ministerstvo financií SR a prevádzkovateľom systému je DataCentrum, rozpočtová organizácia MF SR, 
 • prevádzkovateľ Registra účtovných závierok už nemá povinnosť formálne kontrolovať údaje uvádzané v účtovnej závierke, 
 • do Registra účtovných závierok sa ukladá aj oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky a spresňuje sa možnosť podať tento typ dokumentu aj v listinnej podobe, 
 • vypúšťa sa povinnosť uvádzať, že ide o neschválenú účtovnú závierku alebo neoverenú účtovnú závierku audítorom, 
 • zvyšuje sa kontrolný mechanizmus pri podávaní účtovných dokumentov na vstupe pre písomné a tiež elektronické podanie 
  • daňový úrad pri podaných účtovných závierkach a pri oznámení o dátume schválenia účtovnej závierky v listinnej podobe overuje:
   • vyplnenie všetkých všeobecných náležitostí,
   • či účtovná závierka obsahuje súvahu, výkaz ziskov a strát, poznámky alebo  výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch, 
 • predlžuje sa lehota pre Finančné riaditeľstvo SR (FR SR) na postúpenie dokumentov doručených v listinnej podobe Registru účtovných závierok na 40 dní, 
 • FR SR overuje, či účtovné závierky a oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky podané  elektronicky obsahujú všeobecné náležitosti ako v listinnej podobe, 
 • účtovná závierka sa považuje za nedoručenú, ak dokumenty ukladané do Registra účtovných závierok obsahujú nedostatky, nie sú úplné a účtovná jednotka ich v lehote stanovenej na základe výzvy neopraví, 
 • do času uloženia dokumentov do má daňový úrad oprávnenie poskytovať účtovnej jednotke kópie dokumentov alebo ich časti, po uložení dokumentov do Registra účtovných závierok poskytujú kópie týchto dokumentov okresné úrady ako jednotné kontaktné miesta.

Tento článok vznikol v spolupráci s ČSOB, ktorá poskytuje podnikateľom dostupnejšie podnikateľské úvery. Ak máte záujem o výhodnejšie a jednoduchšie dostupné financovanie vášho podnikania, kliknite TU.

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Podnikam

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Povinné školenia

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

marec

05mar8:30Tvorba unikátnych obrázkov pomocou nástroja Midjourney8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

05mar8:30Tvorba unikátnych obrázkov pomocou nástroja Midjourney8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

07mar8:30Sabotéri v našej hlave8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X