Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Optimalizácia základu dane

Optimalizácia základu dane
Fotobanka Pixmac
28. novembra 2013 Zdroj Podnikam.SK, SC Tlačiť

Zamyslite sa, či ste tento rok využili možnosti, ktoré legislatíva ponúka. Samozrejme, nejde o to, ako neplatiť dane, ale optimalizácia dane z príjmu je určená na to, aby ste platili daň len z toho, čo naozaj musíte. Navyše, optimalizácia daní a odvodov umožňuje investovať viac do rozvoja podnikania, čo má ďalšie synergické efekty.

Daňová optimalizácia a jej nástroje

Medzi zákonom povolené spôsoby, ako minimalizovať daňovú povinnosť, patria:
 • Paušálne výdavky
 • Nezdaniteľná časť základu dane
 • Odpočet daňovej straty
 • Spôsob odpisovania
 • Prerušenie odpisovania
 • Daňový bonus
 • Preukázateľné daňové výdavky
 • Daňové výdavky až po zaplatení
 • Využívanie rôznych typov zmlúv podľa Občianskeho zákonníka
 • Daňové opravné položky
 • Rerezvy
 • Presun spoločnosti do tzv. „daňových rajov“

Daňová optimalizácia fyzických osôb účtujúcich v sústave JÚ

 • Uplatňovanie paušálnych výdavkov
» výhodné pre podnikateľov, ktorí nemajú vysoké výdavky,
» môžu si ich uplatniť daňovníci s príjmami z podnikania (napr. z poľnohospodárskej činnosti, zo živnosti, notári, daňoví poradcovia, audítori, veterinári atď.), s príjmami z inej samostatnej zárobkovej činnosti (napr. príjmy z použitia alebo poskytnutia práv z priemyselného alebo duševného vlastníctva, autorských práv, príjmy znalcov, tlmočníkov…atď.), s príjmami z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva,
​ » uplatňujú sa vo výške 40 % z úhrnu príjmov, pričom ich výška je limitovaná sumou 5 040 € ročne, príp. 420 € mesačne v prípade, že podnikateľ nepodniká celé zdaňovacie obdobie,
​ » uplatňujú sa vo výške 25 % z úhrnu príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva,  maximálne však 5 040 €.
 • Nezdaniteľné časti základu dane

» na daňovníka

» na manžela/manželku

Dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie
– najviac do výšky 2 % zo základu dane (čiastkového základu dane) zisteného z príjmov zo závislej činnosti alebo z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo zo súčtu čiastkových základov dane z týchto príjmov. Suma nesmie presiahnuť výšku 2 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR zistenej ŠÚ SR za rok 2011 [ 0,02 x(60 x 786) ] najviac do výšky 943,20 €.
 • Uplatňovanie daňovej straty
» daňová strata sa môže odpočítať do výšky vykázaného základu dane (optimalizácia základu dane),
» môže sa odpočítavať najviac počas siedmich po sebe bezprostredne nasledujúcich zdaňovacích období.

 • Výber spôsobu odpisovania hmotného majetku
» rovnomerné odpisovanie,
» zrýchlené odpisovanie.
Spôsob odpisovania si daňovník stanovuje pre každý druh hmotného majetku, zvolený spôsob odpisovania v priebehu celého odpisového obdobia už nesmie meniť.
 • Prerušenie odpisovania hmotného majetku
» na jedno celé zdaňovacie obdobie alebo na viac zdaňovacích období,
» v ďalšom zdaňovacom období potom postupuje daňovník, akoby odpisovanie nebolo prerušené, pričom sa predlžuje celková doba odpisovania,
» odpisy, ktoré si daňovník v dôsledku prerušenia odpisovanie nezahrnie do daňových výdavkov, si môže uplatniť v ďalších obdobiach.
Pozn.: Nie je možné prerušiť uplatnenie len časti ročných odpisov, vždy sa prerušenie odpisovania týka celoročného daňového odpisu toho – ktorého hmotného majetku.
 • Daňový bonus
» výška mesačného daňového bonusu poskytovaného na vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom platná do 30. 6. 2013 v sume 21,03 € a od 1. júla 2013 v sume 21,41 €.
 • Preukázateľné daňové výdavky
» výdavky na stravovanie podnikateľa
– nárok na stravné má podnikateľ za každý odpracovaný deň, maximálne 6 dní do týždňa,
– výdavkom je suma vo výške stravného maximálne do výšky stravného určeného pre časové pásmo 5 až 12 hodín, od 1. 9. 2012 je to suma maximálne 4 €,
– tieto výdavky musí preukázať dokladom o nákupe stravných lístkov alebo dokladom o nákupe teplého jedla v reštaurácii.
Pozn.: Podnikateľ si nemôže zakúpiť stravné poukážky na konci roka s tým, že si ich bude uplatňovať spätne od začiatku roka. 
» výdavky na používanie vlastného automobilu nezaradeného v obchodnom majetku
– výdavky na PHL,
– sadzba základnej náhrady,
– daň z motorového vozidla.
» výdavky na cestovné náhrady podnikateľa
– ak podnikateľ vykonáva činnosť v inom mieste, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva,
– môže si uplatniť výdavky na stravovanie, ubytovanie, cestovné dopravnými prostriedkami a nevyhnutné výdavky spojené s pobytom v inom mieste, napr. parkovné.
 • Ovplyvňovanie daňových výdavkov ich zaplatením, resp. nezaplatením
» Ak napríklad podnikateľ vystaví odberateľovi faktúru, môže sa s ním dohodnúť na úhrade až v nasledujúcom kalendárnom roku. Opačným je prípad úhrady dodávateľskej faktúry, kedy je tiež možné sa dohodnúť na termíne úhrady.
 • Technické zhodnotenie hmotného majetku v hodnote vyššej ako 1 700€
» technické zhodnotenie zvýši cenu odpisovaného majetku a premietne sa do daňových výdavkov formou odpisov
» možnosť rozdeliť technické zhodnotenie na čiastkové technické zhodnotenia do 1 700 € a ich uplatnenie do daňových výdavkov v čase ich vynaloženia
 • Obstaranie dlhodobého hmotného majetku s obstarávacou cenou do 1 700 €
» Napríllad nákupom počítača, zariadenia kancelárie, atď., pri ktorých sa cena obstarania premietne do daňových výdavkov v čase ich vynaloženia.
 • Využívanie rôznych typov zmlúv podľa Občianskeho zákonníka 
» Napríklad uzatvorenie mandátnej zmluvy, zmluvy o dielo na príležitostné práce, ktoré pre podnikateľa vykonajú fyzické osoby. Odmena, ktorá sa na základe týchto zmlúv vyplatí, je pre podnikateľa preukázateľným výdavkom, ktorý bol vynaložený na dosiahnutie jeho príjmov.

Daňová optimalizácia právnických osôb

 • Odpočítanie daňových strát z minulých rokov
 • Odpisovanie dlhodobého hmotného majetku
» z dôvodu, že sa daňové odpisy odpisujú v mesačnej výške, je výhodné obstarávať dlhodobý hmotný majetok na začiatku účtovného obdobia.
 • Prerušenie odpisovania na jedno alebo viac zdaňovacích období – využíva sa v prípade, keď sa predpokladá, že v nasledujúcom zdaňovacom období bude mať spoločnosť vyšší daňový základ.
 • Tvorba zákonných rezerv – napríklad rezervy na nevyčerpané dovolenky vrátane poistného a príspevkov, na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy atď. Zákonné rezervy sú daňovo uznané výdavky.
 • Tvorba opravných položiek  v prípade dlhodobo nevymožiteľných pohľadávok
» opravné položky sú daňovo uznaným výdavkom:
– do výšky 20 % menovitej hodnoty pohľadávky, ak od ich splatnosti uplynulo 12 mesiacov,
– 50 % menovitej hodnoty pohľadávky v prípade uplynutia viac ako 24 mesiacov,
– 100 % menovitej hodnoty pohľadávky, ak uplynulo 36 mesiacov od ich splatnosti.
 • Lízing – prechod z operatívneho na finančný lízing, ktorý je dlhodobý a odpisuje sa

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

22júl8:30Vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru a dohôd so zameraním na pracovnú zmluvu a pracovnú disciplínu8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika,Pracovné právo

22júl8:30Ako vyrobiť interaktívny report v Exceli od A po Z - workshop8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

22júl8:30Vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru a dohôd so zameraním na pracovnú zmluvu a pracovnú disciplínu8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika,Pracovné právo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X