Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Platenie odvodov po obnovení živnosti – platné pre rok 2015

Ruka píšuca do poznámkového bloku
Ilustračné foto: FreeDigitalPhotos.net
28. januára 2015 Img_5751.jpg Zdroj Podnikam.SK, IS Tlačiť

Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) začína platiť odvody v takej výške, v akej si ich vypočítala podľa posledného daňového priznania. Obnovenie živnosti po zrušení túto povinnosť teda nezmaže.

Platenie odvodov po obnovení živnosti

Ak živnostník preruší živnosť a po istom čase ju obnoví, prípadne svoju živnosť zruší a po istom čase si založí novú, odo dňa obnovenia živnosti, resp. založenia novej živnosti sa jej obnovuje aj povinnosť platiť poistné na zdravotné a sociálne poistenie. Obnova živnostenského listu nemá teda na to vplyv a prerušenie živnosti a platenie odvodov do budúcnosti už nie je tak, ako v minulosti.

Odvody pritom opätovne začína platiť v takej výške, v akej si ich vypočítala podľa posledného daňového priznania. Takýto postup sa uplatňuje od 1. januára 2011. Zaviedol ho bývalý minister práce a sociálnych vecí Jozef Mihál v rámci zahladzovania dier pri platení odvodov.

Poznámka: Pozastavenie živnosti nemôže trvať kratšie ako 6 mesiacov a dlhšie ako 3 roky.

Obnovenie povinného platenia poistného na dôchodkové a nemocenské poistenie sa do 30. júna 2015 týka tých podnikateľov, ktorých hrubý príjem v daňovom priznaní za rok 2013 presiahol 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu platného v roku 2014. Ide o sumu 4 830 eur.

Od 1. júla 2015 do 30. júna 2016 sa povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne po skončení prerušenia živnosti obnoví tým SZČO, ktorých hrubý príjem v daňovom priznaní za rok 2014 presiahne 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu platného v roku 2015. V tomto prípade je to suma 4 944 eur.

Ak SZČO v roku 2013 podnikala a v daňovom priznaní za rok 2013 nevykázala hrubý príjem vyšší ako 4 830 eur, živnosť si obnoví alebo si založí novú živnosť do 30. júna tohto roka, sociálne odvody naďalej nemusí platiť.

To isté platí aj pre živnostníkov, ktorí podnikali v roku 2014 a nedosiahli hrubý príjem vyšší ako 4 944 eur. Ani im sa po obnovení živnosti po 1. júli tohto roka neobnoví povinnosť platiť dôchodkové a nemocenské poistenie.

Platenie povinných sociálnych odvodov sa do 30. júna 2015 neobnovuje ani tej SZČO, ktorá mala prerušenú živnosť celý rok 2013, a preto daňové priznanie za rok 2013 ani nepodávala. Od 1. júla tohto roka sa povinnosť platiť sociálne poistenie neobnoví tej SZČO, ktorá si prerušila živnosť na celý rok 2014, a preto nepodá daňové priznanie za minulý rok. Nasledujúce príklady ukazujú pozastavenie živnosti a odvody.

Príklady

Príklad č. 1:

Živnostník mal v roku 2013 hrubé príjmy 4 000 eur. Keďže boli pod hranicou pre vznik povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie (suma 4 830 eur za rok 2013),  tak povinné sociálne odvody od 1. júla 2014 neplatí. V roku 2014 platí len preddavok na poistné na zdravotné poistenie, a to v najnižšej možnej výške 56,35 eura. 

Od 1. septembra 2014 si prerušil živnosť na pol roka, a preto za obdobie od 1. septembra 2014 do 28. februára 2015 neplatí sociálne odvody. Zdravotné odvody v tomto období za tohto živnostníka platí buď štát (ak sa evidoval ako nezamestnaný na úrade práce) alebo zamestnávateľ (ak si nášiel prácu ako zamestnanec) alebo si ich živnostník počas prerušenia živnosti platí sám ako dobrovoľný platiteľ odvodov (na rok 2014 ide o sumu 56,35 eura mesačne a na rok 2015 minimálne poistné predstavuje 57,68 eura mesačne). 

Od 1. marca 2015 svoju živnosť obnoví. Od tohto dňa bude vzhľadom na príjmy za rok 2013 povinný ako SZČO platiť preddavok na poistné na zdravotné poistenie, a to v najnižšej možnej výške 57,68 eura (ide o minimálny preddavok platný v roku 2015). Povinné sociálne odvody od 1. marca 2015 naďalej neplatí. 

Od 1. júla 2015 sa živnostníkovi opäť posúdi vznik povinnosti platiť sociálne odvody, a to podľa jeho hrubých príjmov za rok 2014. Živnostník dosiahol za rok 2014 hrubé príjmy 4 780 eur. Keďže je pod hranicou pre vznik povinnosti platiť dôchodkové a nemocenské poistenie (od 1. júla 2015 je to suma 4 944 eur), sociálne odvody v období od 1. júla 2015 do 30. júna 2016 naďalej neplatí. 

Príklad č. 2:

Živnostník mal v roku 2014 hrubé príjmy 30 000 eur, základ dane 10 000 eur a zaplatené odvody na sociálne a zdravotné poistenie v sume 4 200 eur. 

Od 1. júla 2015 sa mu z tohto základu dane vypočítajú povinné sociálne odvody. Jeho vymeriavací základ určíme tak, že sčítame základ dane so zaplatenými odvodmi a výsledné číslo vydelíme číslom 12 (počet mesiacov v roku) a koeficientom 1,486 (platným na rok 2015). Ide o nasledovný výpočet:

Vymeriavací základ na platenie sociálnych odvodov:10 000+4 200/12/1,486 = 796,32 eura 

Tomuto vymeriavaciemu základu prislúchajú odvody na dôchodkové a nemocenské poistenie v sume 263,98 eura. Sociálne odvody v tejto výške živnostník prvýkrát zaplatí za júl 2015 najneskôr do 10. augusta 2015 (keďže 8. augusta 2015 je sobota, splatnosť odvodov sa posúva na pondelok 10.augusta 2015). 

Preddavok na poistné na zdravotné poistenie platí živnostník v roku 2015 podľa základu dane z roku 2013 napríklad vo výške 110 eur. 

Od 1. septembra 2015 si preruší živnosť na pol roka, a preto za obdobie od 1. septembra 2015 do 29. februára 2016 sociálne odvody neplatí.  Zdravotné odvody bude v tomto období za tohto živnostníka platiť buď štát (ak sa eviduje ako nezamestnaný na úrade práce) alebo zamestnávateľ (ak si nájde prácu ako zamestnanec) alebo si ich musí živnostník počas prerušenia živnosti platiť sám ako dobrovoľný platiteľ odvodov (na rok 2015 ide o sumu 57,68 eura mesačne). 

Od 1. marca 2016 svoju živnosť obnoví. Od tohto dňa je ako SZČO povinný platiť preddavok na poistné na zdravotné poistenie stanovený na rok 2016. Ten mu pritom ešte v rámci ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2014 vypočítala zdravotná poisťovňa podľa základu dane za rok 2014 (10 000 eur), k nemu pripočítala zaplatené sociálne a zdravotné odvody (4 200 eur), súčet poisťovňa vydelila číslom 12 (počet mesiacov podnikania v roku 2014) a koeficientom 1,486 (koeficient platný od roku 2015) a výslednú hodnotu vynásobila číslom 0,14 (14-percentná odvodová sadzba).

Ide o tento výpočet:

(10 000 + 4 200/12/1,486) x 0,14 = 111,49 eura. 

Od 1. marca 2016 do 31. decembra 2016 tak bude táto SZČO platiť preddavok na zdravotné poistenie v sume 111,49 eura.  

Za obdobie od 1. marca 2016 do 30. júna 2016 bude tiež opäť platiť povinné sociálne odvody, a to v pôvodnej sume 263,98 eura. 

Od 1. júla 2016 sa živnostníkovi opäť posúdi vznik povinnosti platiť sociálne odvody, a to podľa jeho hrubých príjmov za rok 2015. 

Príklad č. 3:

Živnostník mal v roku 2013 hrubé príjmy 22 000 eur, základ dane 3 000 eur a na sociálne a zdravotné odvody v roku 2013 vynaložil 2 223 eur. 

Od 1. júla 2014 sa mu z tohto základu dane vypočítali povinné sociálne odvody. Jeho vymeriavací základ sa určil tak, že sa sčítal základ dane so zaplatenými odvodmi a výsledné číslo sa vydelilo číslom 12 (počet mesiacov v roku) a koeficientom 1,6 (platným na rok 2014). Ide o nasledovný výpočet: 3 000+2 223/12/1,6 = 272,03 eura 

Keďže jeho vypočítaný vymeriavací základ bol v roku 2014 nižší ako minimálny vymeriavací základ v sume 402,5 eura, sociálne odvody musel od 1. júla 2014 platiť z tohto minimálneho základu. Minimálnemu vymeriavaciemu základu 402,5 eura prislúchajú sociálne odvody v sume 133,42 eura. 

Preddavok na poistné na zdravotné poistenie platil živnostník v roku 2014 podľa základu dane z roku 2013, a to v minimálnej možnej výške  56,35 eura. 

Od 1. septembra 2014 si prerušil živnosť na jeden rok a preto za obdobie od 1. septembra 2014 do 31. augusta 2015 neplatí povinné sociálne odvody. Zdravotné odvody bude v tomto období za tohto živnostníka platiť buď štát (ak sa eviduje ako nezamestnaný na úrade práce) alebo zamestnávateľ (ak si nájde prácu ako zamestnanec) alebo si ich musí živnostník počas prerušenia živnosti platiť sám ako dobrovoľný platiteľ odvodov (na rok 2014 ide o sumu 56,35 eura mesačne a na rok 2015 minimálne poistné predstavuje 57,68 eura mesačne).

Od 1. septembra 2015 svoju živnosť obnoví. Od tohto dňa je opäť povinný ako SZČO platiť preddavok na poistné na zdravotné poistenie stanovený na rok 2015. Ten mu pritom ešte v rámci ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2013 vypočítala zdravotná poisťovňa podľa základu dane za rok 2013 (3 000 eur), k nemu pripočítala zaplatené sociálne a zdravotné odvody, súčet poisťovňa vydelila číslom 12 (počet mesiacov podnikania v roku 2013) a koeficientom 1,486 (koeficient platný na rok 2015) a výslednú hodnotu vynásobila číslom 0,14 (14-percentná odvodová sadzba). 

Ide o tento výpočet: (3 000 + 2 223/12/1,486) x 0,14 = 41 eur

Minimálnym mesačným preddavkom na zdravotné poistenie pre SZČO na rok 2015 je suma 57,68 eura, a preto musí SZČO za obdobie od 1. septembra 2015 do 31. decembra 2015 platiť preddavok vo výške 57,68 eura. 

Od 1. septembra 2015 sa živnostníkovi podľa hrubých príjmov za rok 2014 nanovo posúdi povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie. Ak boli jeho hrubé príjmy za rok 2014 (január až august) nižšie ako 4 944 eur (hranica pre vznik povinnosti platiť sociálne odvody platná od 1. júla 2015), tak sociálne odvody za obdobie od 1. septembra 2015 do 30. júna 2016 povinne neplatí. Ak jeho hrubé príjmy za rok 2014 presiahli túto hranicu, nanovo si k 1. septembru 2015 vypočíta vymeriavací základ a výšku odvodov podľa základu dane za rok 2014. 

TIPY na e-booky:

Img_5751.jpg

V agentúre SITA pracujem už viac ako dve desaťročia. Vyštudoval som ekonómiu na Obchodnej fakulte EU a právo na Právnickej fakulte UK. Ako redaktor sa od začiatku venujem najmä agende rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, k čomu sa postupne pridali aj dane a legislatíva. Som bývalý dlhoročný bloger, prispieval som aj do mesačníka Domino efekt. Autorsky prispievam aj na portál Podnikam.sk.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

PodnikamPrémiový obsahživnosťživnostníci

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Odvody do zdravotnej poisťovne

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

február

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X