Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Pracujúci dôchodca a nemocenské dávky v roku 2018

Nemocenské dávky dôchodcu
nemocenské dávky dôchodcu
16. apríla 2018 Zdroj podnikam.sk Tlačiť

Ak dôchodca pracuje a je z tohto dôvodu nemocensky poistený, môže počas dočasnej práceneschopnosti (PN) dostávať zo Sociálnej poisťovne súčasne starobný dôchodok aj nemocenské dávky pracujúceho dôchodcu. Naopak, poberateľ starobného dôchodku nemá nárok na dávku v nezamestnanosti.

Penzista ako zamestnanec

Ak začne zamestnanec dostávať zo Sociálnej poisťovne starobný dôchodok, spolu so svojim zamestnávateľom prestáva platiť invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Priznaním starobného dôchodku mu tak zaniká nárok na poberanie invalidného dôchodku a dávky v nezamestnanosti.

Pracujúci penzista je však naďalej nemocensky poistený, a preto môže v prípade dočasnej práceneschopnosti dostávať zo Sociálnej poisťovne popri starobnom dôchodku aj nemocenskú dávku!

Nárok na nemocenskú dávku má starobný dôchodca rovnako ako ostatní zamestnanci aj vtedy, ak mu po zániku pracovného pomeru v ochrannej sedemdňovej lehote vznikne dočasná PN. Musí však ísť o poistenca, ktorý v čase ukončenia pracovného pomeru už bol poberateľom starobného dôchodku.

Ak nárok na výplatu starobného dôchodku vznikne osobe bezprostredne po skončení pracovného pomeru, ochranná lehota mu podľa zákona o sociálnom poistení plynúť nezačne, a preto mu nárok na výplatu nemocenskej dávky nevznikne.

Jednou z podmienok čerpania nemocenskej dávky je pri zamestnancoch absencia príjmu za vykonanú prácu, ktorý sa považuje za vymeriavací základ, vyplateného za obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti. Rozhoduje pritom  to, za aké obdobie je príjem vyplatený, nie v akom období a či ide o príjem za vykonanú prácu.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

  • Penzista ako dohodár
  • Penzista ako SZČO
  • Praktické príklady

Penzista ako dohodár

Poberateľ starobného dôchodku, ktorý pracuje na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce, platí zo svojho príjmu len starobné dôchodkové poistenie. Nie je teda nemocensky poistený, a preto nemá nárok na nemocenskú dávku v prípade „péenky“.

Penzista ako SZČO

Povinne dôchodkovo a nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá začne zo Sociálnej poisťovne dostávať starobný dôchodok, už nemusí platiť invalidné poistenie. Sadzba na dôchodkové a nemocenské poistenie tak klesne z 33,15 % na 27,15 % (zostane 18 % – starobné poistenie, 4,75 % – poistenie do rezervného fondu solidarity a 4,4 % – nemocenské poistenie a ubudne 6 % – invalidné poistenie).

Priznaním starobného dôchodku zaniká nárok na poberanie invalidného dôchodku. SZČO a súčasne starobný penzista je však naďalej nemocensky poistený, a preto môže v prípade dočasnej práceneschopnosti dostávať zo Sociálnej poisťovne popri starobnom dôchodku aj nemocenskú dávku.

Nárok na nemocenskú dávku má starobný dôchodca ako SZČO aj vtedy, ak mu po skončení nemocenského poistenia v ochrannej sedemdňovej lehote vznikne dočasná PN. Musí však ísť o poistenca, ktorý v čase skončenia nemocenského poistenia už bol poberateľom starobného dôchodku. Ak nárok na výplatu starobného dôchodku vznikne osobe bezprostredne po skončení nemocenského poistenia, ochranná lehota mu plynúť nezačne, a preto mu nárok na výplatu nemocenskej dávky nevznikne.

Výhodnejšie postavenie SZČO

Starobný dôchodca a súčasne SZČO má voči zamestnancovi pri čerpaní nemocenskej dávky výhodnejšie postavenie v tom, že Sociálna poisťovňa nesleduje, či SZČO dosahuje príjem počas dočasnej „péenky“. Neznamená to však, že môže osobne vykonávať zárobkovú činnosť. Rovnako ako ostatní totiž musí dodržiavať liečebný režim stanovený ošetrujúcim lekárom.

SZČO ako penzista tak môže mať počas dočasnej práceneschopnosti tieto tri druhy príjmu:

  1. starobný dôchodok
  2. nemocenská dávka a
  3. príjem z podnikania pod podmienkou, že zárobkovú činnosť nevykonáva SZČO osobne.

Príklad č.1

Zamestnanec pracuje od júna 2016 za hrubú mzdu 950 eur a súčasne od novembra 2017 dostáva zo Sociálnej poisťovne starobný dôchodok v sume 482 eur.

Z hrubej mzdy zamestnávateľ penzistovi zráža len poistné na starobné postenie v sume  38 eur (4 %), 13,3-eurové poistné na nemocenské poistenie (1,4 %) a poistné na zdravotné poistenie vo výške 38 eur (4 %).

Po odpočítaní dane z príjmu (penzista dostáva 482-eurový dôchodok od novembra 2017, a preto od roku 2018 nemá nárok na nezdaniteľnú časť základu dane)  v sume 163,53 eura (860,70x 0,19) bude za marec 2018 čistá mzda penzistu vo výške 697,17  eura (950 – odvody 89,30 eura – daň 163,53 eura).

Penzista sa stal 1. apríla 2018 dočasne práceneschopným, a preto požiada zamestnávateľa o vyplácanie náhrady príjmu počas PN za prvých 10 dní trvania PN a Sociálnu poisťovňu o vyplácanie nemocenskej dávky od 11. dňa trvania PN.

Denný vymeriavací základ pre výpočet dávky sa dôchodcovi určí z hrubých príjmov za rok 2017.  Pôjde o podiel úhrnu hrubých príjmov za rok 2017 (12×950) a počtu dní v roku (365).

Ide o tento výpočet:
12×950/365 = 31,23 eura

Počas prvých troch dní „péenky“ bude náhrada príjmu dosahovať 25 % z denného vymeriavacieho základu, teda  7,81 eura na deň a od štvrtého dňa PN pôjde o 55 % z denného vymeriavacieho základu, čo je 17,18 eura na deň.

Ak by teda zamestnanec a súčasne starobný penzista bol dočasne PN od 1. apríla 2018 do 30. apríla 2018, tak by za apríl dostal od zamestnávateľa náhradu príjmu za prvých desať dní trvania „péenky“ v sume 143,69 eura (3×7,81 + 7×17,18) a od jedenásteho dňa PN zo Sociálnej poisťovne nemocenskú dávku vo výške 343,60 eura (20×17,18).

Okrem toho za apríl 2018 dostane zo Sociálnej poisťovne starobný dôchodok vo výške 482 eur.  Spolu tak bude mať práceneschopný penzista príjem za apríl 2018 v sume 969,29 eura (143,69+343,60+482).

Príklad č.2

Starobný dôchodca poberá od októbra 2017 dôchodok v sume 411,50 eura a od 1. januára 2018 pracuje na základe dohody o pracovnej činnosti so zárobkom 510 eur mesačne.

Z hrubého príjmu zamestnávateľ penzistovi zráža len poistné na starobné poistenie v sume 20,40 eura (4 % z 510 eur).

Po odpočítaní dane z príjmu (penzista dostáva 411,50-eurový dôchodok od októbra 2017, a preto od roku 2018 nemá nárok na nezdaniteľnú časť základu dane) v sume  93,02 eura (489,60 x 0,19) bude čistá mzda penzistu vo výške 396,58 eura (510 – odvody 20,40 eura – daň 93,02 eura).

Penzista sa stal 3. apríla 2018 dočasne práceneschopným. Keďže však nie je ako dohodár nemocensky poistený, nevznikol mu nárok na náhradu príjmu počas PN, resp. nárok na nemocenskú dávku zo Sociálnej poisťovne.

Príklad č.3

Samostatne zárobkovo činný muž je od 1. júla 2013 povinne dôchodkovo a nemocensky poistený, pričom v roku 2018 platí minimálne sociálne odvody v sume 151,16 eura mesačne.

Sociálna poisťovňa mu k 1. februáru 2018 priznala starobný dôchodok vo výške 390 eur.

Od 1. februára 2018 tak penzista ako podnikateľ nemusí platiť poistné na invalidné poistenie vo výške 27,36 eura (6 % z minimálneho základu 456 eur).

Poistné na sociálne poistenie tak SZČO po priznaní starobného dôchodku klesne na 123,80 eura mesačne (151,16-27,36).

Penzista ako podnikateľ sa stane od 11. marca 2018 dočasne práceneschopným. Požiada preto Sociálnu poisťovňu o vyplácanie nemocenskej dávky.

Výška dávky sa mu určí z denného vymeriavacieho základu. Ten vypočítame tak, že  sčítame vymeriavacie základy za rok 2017 a výslednú sumu vydelíme počtom dní v roku.

V roku 2017 platil podnikateľ sociálne odvody z minimálneho vymeriavacieho základu  441,50 eura.

Ide teda o nasledovný výpočet:
12×441,50/365 = 14,51 eura

Denný vymeriavací základ na výpočet nemocenskej dávky tak dosahuje 14,51 eura.

Za prvé tri dni PN bude dávka dosahovať 25 % z tejto sumy, teda 3,63 eura na deň a od štvrtého dňa pôjde o 55 % z denného vymeriavacieho základu, teda 7,98 eura na deň.

Za obdobie od 11. marca 2018 do 31. marca 2018 tak nemocenská dávka zo Sociálnej poisťovne dosiahne 154,53 eura (3×3,63 + 18×7,98).

Okrem toho dostane za marec 2018 zo Sociálnej poisťovne starobný dôchodok vo výške 390 eur.

Podnikateľ-penzista pritom môže mať počas „péenky“ aj príjem z podnikania, a to za podmienky, že dodržiava liečebný režim stanovený lekárom, teda zárobkovú činnosť nevykonáva osobne.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

dôchodoknemocenské dávkyPrémiový obsahsociálne odvodyzdravotné odvody

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Odvody do sociálnej poisťovne

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

29júl8:30Nové pravidlá pre reklamácie a práva na odstúpenie spotrebiteľov od 1.7. 20248:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažérske zručnosti,Marketing a predaj,Nehnuteľnosti,Stavebníctvo

29júl8:30Zákonník práce v roku 2024 – zmeny v praxi8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika,Pracovné právo

29júl8:30Zákazková výroba v roku 2024 vrátane noviniek - oceňovanie, účtovanie a vykazovanie8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP),Účtovníctvo,Účtovníctvo a dane

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X