Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Do kedy sa predĺži odvodová úľava pre zamestnávateľov v poľnohospodárstve?

odvodová úľava
odvodová úľava Foto: Shutterstock
13. júna 2024 277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Vláda schválila novelu zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorú predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na základe Schémy štátnej pomoci na zníženie odvodov zamestnávateľom v poľnohospodárstve a v potravinárskom priemysle. Európska únia umožnila členským štátom reagovať na krízové situácie spôsobené agresiou Ruska proti Ukrajine a korigovať vážne narušenia trhu spôsobené priamymi a nepriamymi účinkami vojny.

Ministerstvo práce navrhuje predĺžiť odvodové úľavy do konca roka 2024 pre zamestnávateľov v poľnohospodárskom sektore. Návrh aktuálne putuje do parlamentu, kde sa o ňom bude rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Predkladateľ ako dôvod zrýchleného konania uviedol hrozbu značnej hospodárskej škody na Slovensku. Novela zákona by mala nadobudnúť účinnosť 1. 7. 2024.

Návrh bol predložený z dôvodu zamedzenia vzniku značných hospodárskych škôd v poľnohospodárstve a akvakultúre (napr. vinohradníctvo, zeleninárstvo, ovocinárstvo, chov hospodárskych zvierat a riečna akvakultúra), keďže situácia v agrosektore je zložitá a vyžaduje si prijatie výnimočných opatrení zmierňujúcich dosahy agresie Ruska proti Ukrajine na tento sektor. Dočasný krízový a prechodný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva, bol prijatý 9. marca 2023 s účinnosťou opatrení do 31. decembra 2023 (okrem opatrení zameraných na podporu prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo), ktorá bola predĺžená do 30. júna 2024.

Predĺženie odvodovej úľavy

Obsahom návrhu zákona je predĺženie obdobia uplatňovania odvodovej úľavy pre zákonom stanovený okruh zamestnávateľov v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby, ako aj v odvetví
akvakultúry, v súlade s rozhodnutím komisie o predĺžení obdobia dočasného rámca do 31. decembra 2024. Podľa súčasnej právnej úpravy zamestnávateľ vykonávajúci hlavnú činnosť
vo vybraných triedach divízií SK NACE Rev. 2 určených zákonom, neplatí za obdobie do 30. júna 2024 poistné na nemocenské poistenie, poistné na starobné poistenie, poistné na invalidné poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti, poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce a poistné do rezervného fondu solidarity z vymeriavacieho základu mesačne najviac v sume 750 eur za každého zamestnanca.

Toto obdobie sa pre zamestnávateľov v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby, ako aj v odvetví akvakultúry, navrhuje predĺžiť do 31. decembra 2024. Doterajšie zásady uplatňovania odvodovej úľavy pre týchto zamestnávateľov zostávajú naďalej zachované. Za obdobie od 1. júla 2024 sa odvodová úľava nebude vzťahovať na zamestnávateľov vykonávajúcich hlavnú činnosť zaradenú v sekcii C PRIEMYSELNÁ VÝROBA, divízii 10 (výroba potravín) a v divízii 11, triede 11.07 (výroba nealkoholických nápojov; produkcia minerálnych vôd a iných fľaškových vôd) štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Zásady uplatňovania odvodovej úľavy pre zamestnávateľov v poľnohospodárskom sektore:

 • ide o zamestnávateľa vykonávajúceho hlavnú činnosť vo vybraných triedach divízií SK NACE Rev. 2. Hlavná ekonomická činnosť je ekonomická činnosť zapísaná v rozhodujúcom období
  Štatistickým úradom Slovenskej republiky v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, ktorý je referenčným registrom,
 • zamestnávateľ nebude platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na starobné poistenie, poistné na invalidné poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti, poistné na  financovanie podpory v čase skrátenej práce a poistné do rezervného fondu solidarity,
 • zamestnávateľ nebude platiť poistné za všetkých svojich zamestnancov, teda aj za tých, ktorí vykonávajú činnosť v inej oblasti ako je hlavná činnosť zamestnávateľa vo vybraných triedach,
 • charakter právneho vzťahu, na základe ktorého zamestnanec vykonáva pre zamestnávateľa činnosť, nie je rozhodujúci, pôjde tak o zamestnancov na základe napr. pracovnej zmluvy,
  dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, atď.
 •  zamestnávateľ nebude platiť poistné z vymeriavacieho základu za kalendárny mesiac, maximálne však z vymeriavacieho základu nepresahujúceho sumu 750 eur za každého
  zamestnanca,
 •  ak pôjde o zamestnávateľa, ktorého zamestnanec si uplatnil odvodovú odpočítateľnú položku (200 eur), tak poistné na starobné poistenie, invalidné poistenie a do rezervného fondu
  solidarity za kalendárny mesiac nebude platiť z rozdielu sumy 750 eur a odvodovej odpočítateľnej položky, t. j. z 550 eur; tzn. v konečnom dôsledku zamestnávateľ nebude platiť
  uvedené poistné spolu z oboch odvodových úľav zo sumy 750 eur,
 • ak pôjde o zamestnávateľa, ktorý zamestnáva zamestnanca na základe dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce a uplatňuje sa odvodová odpočítateľná položka pri sezónnej práci (652 eur v roku 2024), tak poistné na starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti za kalendárny mesiac nebude platiť z rozdielu sumy 750 eur a odvodovej odpočítateľnej položky pri sezónnej práci, t. j. z 98 eur, tzn. v konečnom dôsledku zamestnávateľ nebude platiť uvedené poistné spolu z oboch odvodových úľav zo sumy 750 eur; poistné na nemocenské poistenie, na invalidné poistenie a do rezervného fondu solidarity nebude platiť z vymeriavacieho základu mesačne v sume 750 eur,
 • ak zamestnávateľ bude spĺňať podmienky časť kalendárneho mesiaca, taktiež nebude platiť poistné zo sumy 750 eur alebo z rozdielu sumy 750 eur a odvodovej odpočítateľnej položky/odvodovej odpočítateľnej položky pri sezónnej práci,
 • zamestnávateľ bude naďalej, aj za obdobie odvodovej úľavy, povinný platiť poistné na úrazové poistenie a poistné na garančné poistenie, a odvádzať poistné na sociálne poistenie, ktoré platí zamestnanec.

Naďalej sa bude uplatňovať § 293fzh ods. 3 až 5 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 274/2023 Z. z., ktorými sa zabezpečuje, aby sa odpustené poistné považovalo za zaplatené, ako aj, aby sporiteľom v systéme starobného dôchodkového sporenia opatrením neboli znížené nároky zo systému sociálneho poistenia. Poberateľovi starobného dôchodku a poberateľovi predčasného starobného dôchodku, ktorý bol alebo je sporiteľom v systéme starobné dôchodkového sporenia, sa suma dôchodku bude znižovať za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení (§ 66 ods. 6 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov).

Vzhľadom na to, že zamestnávateľ z definovaného okruhu nebude mať povinnosť odviesť príspevky na starobné dôchodkové sporenie za svojho zamestnanca, ktorého vymeriavací základ nepresiahne 750 eur mesačne, nepríde k zníženiu sumy dôchodku za uvedené obdobie. Pokiaľ vymeriavací základ zamestnanca, prípadne úhrn vymeriavacích základov spolu s vymeriavacím základom pochádzajúcim z poistenia z iného než poľnohospodárskeho sektora presiahne 750 eur mesačne, zamestnávateľ odvedie príspevky na starobné dôchodkové sporenie v nižšej sume. Týmto poistencom sa bude síce znižovať suma dôchodku, suma zníženia podľa uvedeného § 66 ods. 6 sa však pomerne upraví.

Na základe už existujúceho účinného ustanovenia (§ 123bia zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení zákona č. 274/2023 Z. z.) sa budú navrhované zmeny automaticky vzťahovať na zamestnávateľa a jeho zamestnanca aj v súvislosti s platením povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Odvodová úľavarok 2024

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Odvody do sociálnej poisťovne

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

07aug8:30Zákon o sťažnostiach v praktických príkladoch8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

07aug8:30Zákon o sťažnostiach v praktických príkladoch8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

07aug8:30Ochrana zdravia pri práci s chemickými látkami a zmesami8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:BOZP

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X