Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Zakladám firmu. Aký jej môžem dať názov?

Aký obchodný názov zvoliť firme?
Fotobanka Pixmac
13. marca 2012 Tlačiť

Výber obchodného mena netreba podceňovať, pretože je dôležitou súčasťou prezentácie podnikateľa pred zákazníkmi a obchodnými partnermi. Môže vypovedať nielen o tom, aké služby alebo tovar podnikateľ ponúka, ale aj o osobe podnikateľa. Pre jednotlivé formy podnikania platia rôzne zásady výberu mena. A aké to sú?  

Obchodný názov firmy

Všeobecná definícia obchodného mena je uvedená v Obchodnom zákonníku, ktorý hovorí obchodné meno je „názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti.“Pri tvorbe obchodného mena je potrebné dodržiavať niekoľko základných pravidiel. Jedným z týchto pravidiel je nezameniteľnosť obchodného mena s obchodným menom iného podnikateľa. Obchodné meno ďalej nemôže vzbudzovať klamlivú predstavu o podnikateľovi alebo o jeho predmete podnikania a nesmie porušovať dobré mravy a zasahovať do práv iných (napr. ako obchodné meno a názov sro sa nesmú používať vulgarizmy alebo fašistické výrazy).

Tvorba obchodného mena

Obchodné meno sa vo väčšine prípadov skladá zo základu a dodatkov. Niektoré dodatky sú povinné, ako napríklad dodatky odlišujúce jednotlivé právne formy spoločností (s.r.o., a.s., atď.) alebo dodatky označujúce aktuálny stav podnikateľa (napr. v likvidácií). Dodatok odlišujúci podnikateľa je povinný, ak hrozí zameniteľnosť s iným podnikateľom.Pri fyzických osobách, ktorých obchodné meno je zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa, stačí uviesť miesto podnikania. Ak však v tom istom miesta podnikania podniká fyzická osoba s rovnakým menom, je podnikateľ, za účelom odlíšenia, povinný doplniť svoje obchodné meno dodatkom, ktorý sa týka mena alebo druhu podnikania. V prípade právnických osôb nestačí na odlíšenie dvoch podnikateľov iné označenie právnej formy, je teda potrebné obchodné meno odlíšiť iným spôsobom, respektíve zvoliť si úplne iné obchodné meno.

Obsahové hľadisko obchodného mena

Z obsahového hľadiska by sme mohli rozdeliť obchodné mená na osobné, vecné a fantazijné. Osobné obchodné meno označuje osobu podnikateľa (napr. Tomáš Novotný) a vecné hlavný predmet podnikania (napr. Rekonštrukcie bytov, s.r.o.). Fantazijné obchodné meno je vymyslené a nesnaží sa identifikovať ani osobu podnikateľa ani predmet podnikania (napr. Valkýra). Uvedené druhy obchodných mien je však možné aj rôzne kombinovať (napr. Kníhkupectvo Hlava XXII, s.r.o.).Osobné obchodné meno používajú najmä fyzické osoby. Ich obchodné meno musí podľa Obchodného zákonníka obsahovať meno a priezvisko. Je však možné pripojiť dodatok odlišujúci podnikateľa podľa miesta alebo predmetu podnikania, prípadne fantazijný dodatok (napr. Tomáš Novotný – Šaľa, Tomáš Novotný – špedícia, Tomáš Novotný – Agra).

Ak si podnikateľ fyzická osoba zmení svoje meno, je možné požívať pôvodné meno s dodatkom obsahujúcim nové meno (napr. Lucia Novotná, vydatá Králiková). V prípade dedenia podniku po podnikajúcej fyzickej osobe je možné podnikať pod doterajším obchodným menom s dodatkom označujúcim nástupníctvo a meno nástupcu (napr. Tomáš Novotný, dedič Ján Novotný).  Na rozdiel od Českej republiky na to, aby ste používali predchádzajúce obchodné meno nie je potrebný výslovný súhlas poručiteľa. V prípade odkúpenia podniku musí zmluva o predaji podniku výslovne určiť, že nadobúdateľ môže podnikať pod obchodným menom predávajúceho, a to len s dodatkom označujúcim nástupníctvo v podnikaní.

Obchodné mená zapísané v obchodnom registri

Pri právnických osobách je obchodným menom názov, pod ktorým sú zapísané v obchodnom registri. Obchodný zákonník, na rozdiel od fyzických osôb, nestanovuje, čo musí obchodné meno právnických osôb obsahovať. V zmysle Obchodného zákonníka je však k obchodnému menu právnickej osoby potrebné pripojiť dodatok označujúci právnu formu alebo aktuálny stav podnikateľa. Nie je však vylúčené, aby obchodné meno právnickej osoby obsahovalo mená zakladateľov, resp. spoločníkov (napr. Novotný a Janský, s.r.o.). V prípade, že jeden z takýchto spoločníkov spoločnosť opustí, je možné naďalej používať jeho meno iba s jeho súhlasom, prípadne súhlasom jeho dediča.

Ochrana obchodného mena

Pri tvorbe obchodného mena je nutné dbať na to, aby obchodné meno nebolo zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa a aby neporušovalo právnu úpravu nekalej súťaže stanovenú v Obchodnom zákonníku (napr. nebolo klamlivé alebo neparazitovalo na povesti). Podnikateľ svojím obchodným menom zároveň nesmie zasahovať do práv duševného vlastníctva iných osôb, najmä do práv k ochranným známkam alebo do autorských práv tretích osôb.Právo na ochranu pred neoprávnenými zásahmi a neoprávneným používaním obchodného mena je regulované Občianskym zákonníkom ako aj Obchodným zákonníkom. Občiansky zákonník umožňuje fyzickým aj právnickým osobám domáhať sa, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práv na ochranu obchodného mena, odstránili následky týchto zásahov a aby im bolo poskytnuté primerané zadosťučinenie. Obchodný zákonník túto ochranu dopĺňa a osobám, ktorých práva boli dotknuté alebo ohrozené neoprávneným používaním obchodného mena umožňuje domáhať sa zničenia neoprávnene vyhotovených tovarov porušujúcich právo k obchodnému menu, zničenia materiálov a nástrojov použitých pri neoprávnenom porušení práva k obchodnému menu, vydania bezdôvodného obohatenia, náhrady škody, atď. Takejto ochrany sa môže domáhať každý podnikateľ bez ohľadu na to, či svoje obchodné meno má registrované ako ochrannú známku alebo nie.

Obchodné meno ako ochranná známka

Obchodné meno je možné zaregistrovať ako ochrannú známku. Ochrannou známkou sa môže stať iba také obchodné meno, ktoré je rozlíšiteľné a neobsahuje výlučne označenia, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach. Registrácia obchodného mena ako ochrannej známky je vhodná najmä v prípade, ak je obchodné meno súčasťou loga alebo inej prezentácie podnikateľa. V prihláške je potrebné uviesť najmä zoznam tovarov a služieb, pre ktoré sa ochranná známka prihlasuje. Tieto tovary a služby by mali zodpovedať predmetu podnikania podnikateľa.

Registráciou obchodného mena ako ochrannej známky sa rozširujú sa možnosti obrany pred neoprávnenými zásahmi do práv podnikateľa. Ak došlo k neoprávnenému zásahu do práv z ochrannej známky, majiteľ ochrannej známky sa môže domáhať, aby takéto porušenie alebo ohrozenie bolo zakázané a následky zásahu boli odstránené. Majiteľ ochrannej známky sa ďalej môže domáhať primeraného zadosťučinenia, náhrady škody a bezdôvodného obohatenia. Súd môže nariadiť, aby tovary, materiály a nástroje, prostredníctvom ktorých dochádza k porušovaniu alebo ohrozovaniu práv z ochrannej známky, boli stiahnuté alebo definitívne odstránené z obchodnej siete, inak zabezpečené spôsobom zamedzujúcim ďalšie porušovanie alebo ohrozovanie práva alebo zničené. V prípade, ak dlhotrvajúci súdny proces môže majiteľovi ochrannej známky spôsobiť ťažko napraviteľnú ujmu, súd môže uvedené opatrenia nariadiť už predbežným opatrením.

Tipy na vhodný názov

Ak si chcete byť istí, či rovnaké alebo podobné obchodné meno, ktoré ste práve vymysleli ešte neexistuje, je vhodné pozrieť sa do dostupných registrov podnikateľov. Tie nájdete na stránkach www.orsr.sk a www.zrsr.sk. Taktiež je vhodné overiť si, či vami vymyslené obchodné meno nie je zameniteľné so zaregistrovanou ochrannou známkou. Zoznam ochranných známok nájdete na www.upv.sk. Podnikateľ, ktorý má záujem o vlastnú internetovú stránku, by si mal taktiež overiť, či je internetová doména k zvolenému obchodnému menu voľná (pri slovenských doménach na stránke www.sk-nic.sk).

Vhodné obchodné meno by malo spĺňať tieto kritéria:

  • odlíšiteľné a originálne
  • jasné, jednoduché a ľahko zapamätateľné
  • stručné
  • nápadité a kreatívne
  • súvisiace s hlavným predmetom činnosti podnikateľa
  • súvisiace s celkovou prezentáciou podnikateľa
  • schopné byť duševným vlastníctvom (ochrannou známkou)

Autor: Gabriela Prášková, Michal Žitňanský (Glatzová & Co., s.r.o.)

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ako začať podnikať

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

17apr9:30Chat GPT a jeho využitie v marketingu9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

17apr9:30Chat GPT a jeho využitie v marketingu9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

17apr9:30Chat GPT a jeho využitie v marketingu9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X