Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Aké odvody platí dôchodca pri podnikaní ak má predčasný starobný dôchodok v roku 2021?

predčasný starobný dôchodok
predčasný starobný dôchodok Foto: Getty Images
5. mája 2021 Igor SurovčíkZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku nemá tá osoba, ktorá je povinne dôchodkovo poistená ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba. Ak však podnikateľ neplatí dôchodkové odvody, nárok na vyplácanie predčasnej penzie má. V článku si priblížime predčasný starobný dôchodok v roku 2021 a to, aké odvody musí dôchodca platiť.

Kým na dohodu o pracovnej činnosti alebo na dohodu o vykonaní práce môže predčasný starobný penzista zarobiť najviac 200 eur mesačne, inak mu Sociálna poisťovňa pozastaví výplatu predčasnej starobnej penzie, zo samostatnej zárobkovej činnosti môže mať mesačný príjem vyšší ako 200 eur a za istých podmienok aj neobmedzene vysoký príjem.

Podnikateľ tak nepríde o predčasný starobný dôchodok, ak:

  1. jeho ročný hrubý príjem z podnikania (tržby) nepresiahne 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu. Za rok 2020 ide o hranicu 6 552 eur (12×546 eur). V tomto prípade mu totiž od 1. júla 2021 (pri odloženom daňovom priznaní od 1. októbra 2021) nevznikne povinnosť platiť povinné dôchodkové a nemocenské poistenie a preto mu Sociálna poisťovňa nepozastaví výplatu predčasného starobného dôchodku. Pri nízkych hrubých príjmoch má teda osoba naďalej nárok na predčasnú penziu.
  2. jeho ročný hrubý príjem síce presiahne 12- násobok minimálneho vymeriavacieho základu, teda za rok 2020 sumu 6 552 eur, avšak povinné dôchodkové a nemocenské poistenie mu vznikne až po tom, ako dosiahne dôchodkový vek a ako mu poisťovňa začne vyplácať riadny starobný dôchodok. V tomto prípade už nestihne byť ako predčasný penzista dôchodkovo poistený a preto nestratí nárok na predčasný dôchodok. Povinne dôchodkovo poistený už bude ako riadny starobný dôchodca, čo zákon umožňuje. Poberanie riadneho starobného dôchodku totiž na rozdiel od predčasnej penzie nie je podmienené tým, aby osoba nebola dôchodkovo poistená.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

  • Odvody do zdravotnej poisťovne
  • Praktické príklady

Príklady

Príklad č. 1:

Muž podniká a jeho hrubý príjem za rok 2019 dosiahol 5 922 eur. Bol tak pod hranicou 6 078 eur (hranica platná na rok 2020), od ktorej by mu od 1. júla 2020 vzniklo povinné dôchodkové a nemocenské poistenie.

Ako SZČO teda nemusí platiť dôchodkové a nemocenské poistenie a preto môže požiadať Sociálnu poisťovňu o predčasný starobný dôchodok (ak bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov, do dovŕšenia dôchodkového veku mu chýbajú najviac dva roky a jeho predčasná penzia bude aspoň 252,30 eura, teda 1,2-násobkom aktuálnej sumy životného minima). 

Sociálna poisťovňa mu priznala predčasný starobný dôchodok od 15. marca 2021.  Dôchodkový vek (nárok na riadny starobný dôchodok) dosiahne 10. februára 2022.  

Ak o predčasnú penziu nechce prísť, jeho hrubý príjem pred odpočítaním výdavkov za rok 2020 musí byť pod hranicou 6 552 eur. 

Ak by bol jeho hrubý príjem za rok 2020 napríklad 6 811 eur, od 1. júla 2021 (pri odloženom daňovom priznaní za rok 2020 od 1. októbra 2021) by mu ako SZČO vznikla povinnosť platiť dôchodkové a nemocenské odvody.

Následkom toho by mu Sociálna poisťovňa stopla vyplácanie predčasného starobného dôchodku, a to od júla 2021 (pri odloženom daňovom priznaní od októbra 2021)

Príklad č. 2:

Muž podniká a jeho hrubý príjem za rok 2019 dosiahol 4 785 eur.  Bol tak pod hranicou 6 078 eur (hranica platná na rok 2020 ), od ktorej by mu od 1. júla 2020 vzniklo povinné dôchodkové a nemocenské poistenie.

Ako SZČO teda nemusí platiť dôchodkové a nemocenské poistenie a preto môže po splnení zákonných podmienok požiadať Sociálnu poisťovňu o predčasný starobný dôchodok.

Sociálna poisťovňa mu priznala predčasný starobný dôchodok od 15. januára 2021. Dôchodkový vek (nárok na riadny starobný dôchodok) dosiahne 25. júna 2021. 

Keďže povinnosť platiť dôchodkové a nemocenské poistenie na základe príjmov za rok 2020 mu vznikne najskôr od 1. júla 2021, môže mať za rok 2020 aj vyšší hrubý príjem ako 6 552  eur (ide o hranicu hrubého príjmu, po presiahnutí ktorej vzniká povinnosť platiť sociálne odvody). 

Ak by bol jeho hrubý príjem za rok 2020 napríklad 14 112 eur, od 1. júla 2021 by mu ako SZČO vzniklo povinné platenie dôchodkových a nemocenských odvodov. To však už nebude mať žiadny vplyv na vyplácanie predčasného starobného dôchodku.

Predčasná penzia sa totiž k 25. júnu 2021, ku dňu dosiahnutia dôchodkového veku, transformuje na riadny starobný dôchodok. Pre tohto podnikateľa to bude znamenať, že k 1. júlu 2021 môže byť povinne dôchodkovo poistenou SZČO a súčasne bude dostávať riadny starobný dôchodok. 

Odvody do zdravotnej poisťovne

Poberateľ predčasného starobného dôchodku je z hľadiska zdravotného poistenia poistencom štátu. Ak zo Sociálnej poisťovne dostáva predčasnú penziu a popri tom podniká, tak sa na neho v tomto období nevzťahujú ustanovenia o minimálnom vymeriavacom základe SZČO.

V čase poberania predčasnej penzie preto nemusí do zdravotnej poisťovne ako SZČO platiť minimálny mesačný preddavok v sume 76,44 eura (minimálny mesačný preddavok na rok 2021). Ak by osoba začala podnikať ako predčasný penzista, môže si určiť nulový preddavok na zdravotné poistenie a poistné za daný rok zdravotnej poisťovni doplatí až v rámci ročného zúčtovania poistného.

Ak osoba podnikala ešte pred nástupom na predčasný dôchodok a ako SZČO platila minimálny preddavok 76,44 eura, tak od začiatku poberania predčasného dôchodku už platiť minimálne preddavky nemusí. Preddavky totiž platí v takej výške, v akej jej ich zdravotná poisťovňa vypočítala v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia. Ak tejto osobe vyšiel preddavok napríklad 10 eur mesačne, tak počas predčasnej penzie platí preddavok v takejto sume.

Príklady

Príklad č. 1:

Muž podniká od marca 2018. Za rok 2019 vykázal v daňovom priznaní hrubý príjem (tržby) 5 912,20 eura, základ dane 2 911,20 eura a na zdravotných odvodoch zaplatil 718,10 eura.

Od 1. júla 2020 mu preto nevznikla povinnosť platiť sociálne odvody, keďže nepresiahol hranicu hrubého príjmu na úrovni 6 078 eur (platnú na rok 2020) pre vznik povinnosti platiť poistné.

Platí teda len minimálne zdravotné odvody, ktoré od 1. januára 2021 dosahujú 76,44 eura. 

Požiada Sociálnu poisťovňu o vyplácanie predčasného starobného dôchodku (splnil všetky zákonné podmienky pre vznik nároku). Sociálna poisťovňa mu prizná predčasnú penziu od 1. júna 2021 s tým, že dôchodkový vek dosiahne od 18. februára 2023.

Od tohto dňa sa stáva poistencom štátu, čo znamená, že nie je povinný platiť preddavky na zdravotné poistenie v minimálnej výške 76,44 eura.

Ak mu preddavky vyšli v ročnom zúčtovaní za rok  2019 vo výške napríklad 15 eur, tak od 1. júna 2021 platí preddavok na zdravotné poistenie v tejto sume. 

Za rok 2020 vykázal v daňovom priznaní hrubý príjem 6 215 eur, základ dane v sume 2 500 eur a na zdravotné poistenie odviedol 780,50 eura.

Jeho hrubý príjem nepresiahol hranicu pre vznik povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie (za rok 2020 ide o sumu 6 552 eur), a preto od 1. júla 2021 naďalej nebude povinný platiť sociálne odvody. Znamená to, že bude mať naďalej nárok na poberanie predčasného starobného dôchodku. 

Za rok 2021 dosiahne predčasný penzista ako SZČO hrubý príjem 6 642,40 eura, základ dane 2 852 eur a na zdravotné poistenie odvedie 487,20 eura (5 mesiacov 76,44 eura a 7 mesiacov 15 eur).

Ani od 1. júla 2022 mu tak nevznikne povinnosť platiť sociálne odvody, keďže hranicou pre vznik povinnosti platiť povinné dôchodkové a nemocenské poistenie bude za rok 2021 hrubý príjem vo výške 6 798 eur (ide o 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu v roku 2022). Naďalej tak bude mať nárok na vyplácanie predčasného starobného dôchodku. 

V roku 2022 mu jeho zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotných odvodov za rok 2021.

K jeho základu dane pripočíta zaplatené odvody na zdravotné poistenie v roku 2021, súčet vydelí koeficientom 1,486 a výsledné číslo vynásobí koeficientom 0,14 (14-percentná sadzba).

Ide o tento výpočet:

2 852+487,20/1,486×0,14 = 314,60 eura

Predčasný dôchodca však bol v roku 2021 poistencom štátu až od 1. júna 2021, a preto sa na neho za január až máj vzťahoval minimálny vymeriavací základ 546 eur a k tomu prislúchajúce minimálne odvody 76,44 eura.

Znamená to, že za rok 2021 je povinný na zdravotnom poistení zaplatiť najmenej 382,20 eura (za január až máj 5×76,44 eura). 

V skutočnosti však penzista v roku 2021 zaplatil preddavky na zdravotné poistenie v sume 487,20 eura.

Za rok 2021 mu tak zdravotná poisťovňa vykáže preplatok vo výške 105 eur. Tento preplatok zdravotná poisťovňa zdaní (19-percentnou sadzbou dane) a  SZČO vráti 85,05 eura. 

Súčasne zdravotná poisťovňa SZČO v rámci ročného zúčtovania za rok 2021 vypočíta a oznámi výšku mesačného preddavku na zdravotné poistenie na rok 2023.

Výšku preddavku vypočíta tak, že základ dane vydelí koeficientom 1,486 a počtom mesiacov podnikania v roku 2021 (12) a výslednú sumu vynásobí koeficientom 0,14 (14-percentná sadzba).

Ide o tento výpočet: 

2 852+487,20/1,486/12×0,14 = 26,22 eura

Za obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 tak bude penzista platiť preddavok na zdravotné poistenie v mesačnej výške 26,22 eura. Je totiž poistencom štátu, a preto sa na neho nevzťahuje povinnosť platiť minimálne preddavky pre SZČO. 

Príklad č. 2:

Žena je do 31. marca 2021 zamestnaná.  Od 1. apríla 2021 ukončila pracovný pomer a k tomuto dátumu jej Sociálna poisťovňa priznala predčasný starobný dôchodok (dôchodkový vek dosiahne 12. januára 2023).

Od 1. júla 2021 začne podnikať. Poistné na sociálne poistenie začne ako SZČO platiť najskôr od 1. júla 2022 (ak si daňové priznanie za rok 2021 odloží, tak začne platiť sociálne odvody najskôr od 1. októbra 2022), a to v prípade, ak jej hrubý príjem (tržby) za rok 2021 presiahne 6 798 eur. 

Jej hrubý príjem ako SZČO za rok 2021 dosiahol 8 111,60 eura a základ dane 3 032 eur, zdravotné a sociálne odvody v roku 2020 neplatila.

Vzhľadom na to začne od 1. júla 2022 povinne platiť poistné na dôchodkové a nemocenské poistenie najmenej v sume 187,78 eura (minimálna suma sociálnych odvodov platná na rok 2022).

Keďže sa žena stane od 1. júla 2022 povinne dôchodkovo poistenou SZČO, Sociálna poisťovňa jej od júla 2022 zastaví výplatu predčasného starobného dôchodku. 

Od 12. januára 2023 však žena dosiahne dôchodkový vek, jej predčasný starobný dôchodok sa jej od tohto dátumu zmení na riadny starobný dôchodok a poisťovňa jej riadnu starobnú penziu začne od januára 2023 vyplácať (pôvodný predčasný starobný dôchodok sa pritom po zmene na riadny starobný dôchodok primerane zvýši za obdobie, kedy žena predčasnú penziu nedostávala, teda za obdobie od júla 2022 do 12. januára 2023). 

Od 1. apríla 202 sa ako poberateľka predčasnej penzie stáva z hľadiska zdravotného poistenia poistenkyňou štátu. Znamená to pre ňu to, že hoci od 1. júla 2021 začne podnikať, preddavok na zdravotné poistenie ako SZČO platiť nemusí.

Svoje odvodové povinnosti voči zdravotnej poisťovni si vysporiada v ročnom zúčtovaní poistného za rok 2021.

V roku 2022 jej zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotných odvodov za rok 2021.  

Jej základ dane vydelí koeficientom 1,486 a výsledné číslo vynásobí koeficientom 0,14 (14-percentná sadzba).

Ide o tento výpočet:

3 032/1,486×0,14 = 285,65 eura

Keďže žena bola počas celého obdobia podnikania v roku 2021 (júl až december 2021) poistenkyňou štátu (ako poberateľka predčasnej penzie), nevzťahuje sa na ňu minimálny vymeriavací základ pre SZČO.

Nedoplatok na zdravotnom poistení za rok 2021 odvedie svojej zdravotnej poisťovni z vymeriavacieho základu vypočítaného z reálneho základu dane, teda v sume 285,65 eura.

Súčasne zdravotná poisťovňa žene v rámci ročného zúčtovania za rok 2021 vypočíta a oznámi výšku mesačného preddavku na zdravotné poistenie na rok 2023.

Výšku preddavku vypočíta tak, že základ dane za rok 2021 vydelí koeficientom 1,486 a počtom mesiacov podnikania v roku 2021 (6) a výslednú sumu vynásobí koeficientom 0,14 (14-percentná sadzba).

Ide o tento výpočet: 

3 032/1,486/6×0,14 = 47,61 eura 

Za obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 tak bude penzistka platiť preddavok na zdravotné poistenie v mesačnej výške 47,61 eura. Je totiž poistenkyňou štátu, a preto sa na ňu nevzťahuje povinnosť platiť minimálne preddavky pre SZČO.

Igor Surovčík

V agentúre SITA pracujem už viac ako dve desaťročia. Vyštudoval som ekonómiu na Obchodnej fakulte EU a právo na Právnickej fakulte UK. Ako redaktor sa od začiatku venujem najmä agende rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, k čomu sa postupne pridali aj dane a legislatíva. Som bývalý dlhoročný bloger, prispieval som aj do mesačníka Domino efekt. Autorsky prispievam aj na portál Podnikam.sk. Zastávam pozíciu zástupcu šéfredaktora.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

know-howknowhowPredčasný starobný dôchodokPrémiový obsahrok 2021

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Nemocenské poistenie

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

november

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X