Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Aké sociálne a zdravotné odvody musí platiť začínajúci podnikateľ v roku 2021?

odvody
odvody Foto: Getty Images
12. júla 2021 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Idete si založiť živnosť a zaujíma vás, aké zdravotné a sociálne odvody vás v najbližšom období neminú? V článku sa dozviete aj o tom, aké sú v roku 2021 odvody začínajúceho podnikateľa, aký najvyšší možný základ dane za rok 2021 musíte vykázať na to, aby ste platili minimálne zdravotné a sociálne odvody a koľko môžete v hrubom zarobiť na to, aby ste neplatili sociálne odvody ani v druhom roku svojho podnikania.

Zdravotné poistenie

Ak ste tzv. čistý živnostník, teda osoba, ktorá len podniká a nemá žiadny iný príjem, či už ako zamestnanec, ako penzista alebo ako osoba na rodičovskej dovolenke, odo dňa začiatku podnikania ste povinný platiť minimálne mesačné preddavky na zdravotné poistenie.

Na rok 2021 minimálny mesačný preddavok na zdravotné poistenie predstavuje 76,44 eura. Ide o 14 % z minimálneho vymeriavacieho základu vo výške 546 eur. Ak ste osobou so zdravotným postihnutím, suma vášho preddavku sa znižuje na polovicu. V tomto prípade na 38,22 eura.

Tento preddavok budete platiť svojej zdravotnej poisťovni mesačne pozadu, vždy do 8. dňa v nasledujúceho mesiaca. Naposledy preddavok v takejto sume zaplatíte najneskôr 8. januára 2022 za december 2021.

Ak by splatnosť preddavku pripadla na štátny sviatok alebo na deň pracovného pokoja, preddavok musíte zaplatiť ešte pred 8. dňom v mesiaci.

Ako živnostník musíte počítať s tým, že minimálne zdravotné odvody sa každoročne k 1. januáru zvyšujú. Keďže najnižší možný vymeriavací základ pre živnostníka tvorí polovicu z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov, Vaše minimálne zdravotné odvody porastú každoročne k 1. januáru podľa toho, ako pred dvomi rokmi stúpla priemerná mzda na Slovensku. Inak povedané, Vaše minimálne zdravotné odvody sa budú zvyšovať každý rok podľa toho, ako pred dvomi rokmi vzrástli mzdy zamestnancom na Slovensku.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

  • Aký základ dane teda musíte za rok 2021 vykázať na to, aby ste nemali za rok 2021 nedoplatok na poistnom?
  • Sociálne poistenie
  • Aký najvyšší možný základ dane však môžete za rok 2021 vykázať na to, aby ste za obdobie od 1. júla, resp. od 1. októbra 2022 platili minimálne sociálne odvody?

Keďže priemerná mzda na Slovensku za rok 2020 je známa už od marca tohto roka a dosiahla sumu 1 133 eur, je známe aj to, že minimálny vymeriavací základ na rok 2022 stúpne na 566,50 eur.

Znamená to, že minimálny mesačný preddavok na zdravotné poistenie na rok 2022 dosiahne 79,31 eura, pre osobu so zdravotným postihnutím to bude 39,65 eura.

Ak začínate podnikať v roku 2021, vyššie ako minimálne zdravotné odvody vás čakajú najskôr od 1. januára 2023.

 Až od 1. januára 2023 bude totiž váš preddavok na zdravotné poistenie zodpovedať vášmu základu dane, ktorý vykážete v daňovom priznaní za rok 2021.

Ak však budete za rok 2021 v strate alebo budete mať nízky základ dane, tak bude váš zdravotný odvod aj v roku 2023 na minimálnej úrovni.

V druhej polovici roka 2022 vám vaša zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotných preddavkov, ktoré ste zaplatili v roku 2021.

Bude pritom vychádzať z vášho základu dane za rok 2021, ktorý ste uviedli v daňovom priznaní. Z tohto základu dane vám zdravotná poisťovňa vypočíta poistné, ktoré ste mali za vlaňajšok odviesť a porovná ho s celkovou sumou preddavkov na poistné, ktorú ste svojej poisťovni reálne odviedli.

Ak by ste ako začínajúci živnostník za rok 2021 platili preddavky na poistné v minimálnej možnej výške, tak vám v zásade nemôže vzniknúť preplatok na poistnom.

Hoci by ste boli prvý rok v strate, aj tak ste povinný platiť minimálne zdravotné odvody. Výnimku tvoria len prípady, ak ste boli práceneschopný, poberali ste materskú dávku, alebo ste boli na OČR (ošetrovanie člena rodiny). Vtedy sa totiž stávate poistencom štátu a za toto obdobie nemusíte platiť minimálne odvody.

Naopak, ak sa vám v predchádzajúcom roku v podnikaní darilo a dosiahli ste základ dane, ktorému prislúchajú vyššie ako minimálne odvody, tak Vám zdravotná poisťovňa vyčísli nedoplatok na poistnom. Súčasťou ročného zúčtovania zdravotných odvodov je pritom nielen zúčtovanie preddavkov so sumou, ktorú ste mali zaplatiť, ale aj stanovenie výšky preddavku na zdravotné poistenie na nasledujúci rok.

Aký základ dane teda musíte za rok 2021 vykázať na to, aby ste nemali za rok 2021 nedoplatok na poistnom?

Vymeriavací základ počítame tak, že vychádzame zo základu dane, ktorý nie je znížený o zaplatené zdravotné a sociálne odvody.

K základu dane za rok 2021 ako rozdielu medzi príjmami a výdavkami pripočítame zaplatené zdravotné odvody. Sociálne odvody začínajúci živnostník v prvom roku podnikania neplatí. Základ dane neznížený o zaplatené odvody vydelíme koeficientom 1,486 (zákonom určený koeficient, ktorý platí pre všetkých podnikateľov) a následne počtom mesiacov podnikania v roku 2021.

Ide o tento vzorec:

VZ = základ dane neznížený o zaplatené odvody /1,486/počet mesiacov podnikania

Ak nechcete mať za rok 2021 nedoplatok na zdravotných odvodoch a platili ste minimálne preddavky, váš mesačný vymeriavací základ musí byť v sume najviac 546 eur.

Tomuto vymeriavaciemu základu zodpovedá mesačný základ dane neznížený o zaplatené odvody vo výške 811,36 eura (546×1,486). V prípade, že zohľadníme aj zaplatené odvody na zdravotné poistenie, tak mesačný základ dane znížený o zaplatené odvody vychádza na 734,92 eura  (811,36 – 76,44 eura).

Toto by mal byť váš maximálny mesačný základ dane za rok 2021 ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami na to, aby ste nemali za rok 2021 nedoplatok na zdravotných odvodoch.

Ak by ste v roku 2021 podnikali napríklad štyri mesiace, tak váš základ dane neznížený o zaplatené odvody musí byť najviac 3 245,36 eura (4×811,36).

Základ dane, ktorý zohľadňuje aj zaplatené zdravotné odvody, by pri štyroch mesiacoch podnikania predstavoval 2 939,60 eura (3 245,36 – 4×76,44).

Mesačný základ dane za rok 2021, pri ktorom by ste aj v roku 2023 platili minimálne preddavky na zdravotné poistenie, by však bol vyšší ako 734,92 eura, keďže minimálny vymeriavací základ na rok 2023 by mohol podľa odhadu presiahnuť 590 eur (ak priemerná mzda na Slovensku za rok 2021 porastie o 4 %).

Pri 590-eurovom vymeriavacom základe by ste museli mať za rok 2021 základ dane po odpočítaní odvodov v sume 800,30 eura.

Zhrnutie

Začínate podnikať napríklad od 1. septembra 2021.

  1. Za obdobie od 1. septembra 2021 do 31. decembra 2021 ste povinný do svojej zdravotnej poisťovne platiť mesačný preddavok v sume 76,44 eura.
  2. Na obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 sa vám minimálny preddavok na zdravotné poistenie zvýši na 79,31 eura.
  3. Za obdobie od 1. januára 2023 budete platiť preddavok na zdravotné poistenie podľa toho, aký bol váš základ dane za rok 2021. Predpokladáme, že by minimálny vymeriavací základ na rok 2023 bol v sume okolo 590 eur. Ak  chcete v roku 2023 platiť minimálne zdravotné odvody, tak váš mesačný základ dane za rok 2021 znížený o zaplatené odvody musí byť najviac 800,30 eura. Ak by ste vykázali vyšší základ dane, tak za obdobie od 1. januára 2023 budete platiť zdravotné odvody v sume vyššej, ako je minimálny preddavok na zdravotné poistenie.

Sociálne poistenie

Sociálne odvody začínajúci podnikateľ v prvých mesiacoch podnikania neplatí. Minimálna dĺžka „odvodových prázdnin“ pri sociálnom poistení pritom závisí od toho, kedy ste začali podnikať.

Keďže povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie sa každoročne prehodnocuje podľa výšky hrubých príjmov za minulý rok k 1. júlu daného roka, prípadne k 1. októbru daného roka pri odloženom daňovom priznaní, je rozdiel, či začínate podnikať od augusta 2021 alebo od januára 2022.

Pri podnikaní od augusta 2021 máte isté, že sociálne odvody nebudete platiť za minimálne 11 mesiacov (do 30. júna 2022), prípadne za 14 mesiacov pri odloženom daňovom priznaní (do 30. septembra 2022).

Ak však začnete podnikať od januára 2022, pokoj s platením sociálnych odvodov budete mať 18 mesiacov (do 30. júna 2023) a pri odloženom daňovom priznaní za rok 2022 dokonca až 21 mesiacov (do 30. septembra 2023).

Ak začínate podnikať v roku 2021 a chcete sa vyhnúť plateniu sociálnych odvodov aj po 1. júli, resp. po 1. októbri 2022, smerodajná je pre vás suma hrubých príjmov (tržieb) za rok 2021. Vaše hrubé príjmy za rok 2020 by mali byť do sumy 6 798 eur.

Ide o maximálnu výšku hrubých príjmov samostatne zárobkovo činnej osoby za tento rok, do ktorej v budúcom roku nevzniká povinnosť platiť sociálne odvody. Je pritom jedno, či v tomto roku podnikáte jeden mesiac alebo celý rok. Podstatné je, aby ste za rok 2021 mali hrubé príjmy najviac do sumy 6 798 eur. Ak v hrubom zarobíte viac, začnete budúci rok platiť sociálne odvody.

Ak vám vznikne od 1. júla 2022 (resp. od 1. októbra 2022 – pri odložení daňového priznania) povinnosť platiť sociálne odvody, tak vám to Sociálna poisťovňa písomne oznámi, a to najneskôr 21. júla 2022 (resp. najneskôr 21. októbra 2022 pri odložení daňového priznania). Súčasne vám poisťovňa oznámi vymeriavací základ na platenie poistného, výšku poistného, dátum jeho splatnosti, ako aj údaje týkajúce sa platenia odvodov.

Vymeriavací základ vám Sociálna poisťovňa vypočíta tak, že váš základ dane za rok 2021 neznížený o zaplatené odvody vydelí koeficientom 1,486 a dvanástimi, teda počtom mesiacov v roku. Pri sociálnom poistení sa totiž na rozdiel od zdravotného poistenia nezohľadňuje to, koľko mesiacov ste v predošlom roku podnikali, ale všetkým podnikateľom sa základ dane vydelí počtom mesiacov v roku.

Ide o tento výpočet:

VZ = základ dane neznížený o zaplatené odvody /1,486/12

Sociálne odvody z vypočítaného vymeriavacieho základu tvoria 33,15 %, z toho 28,75 % predstavuje sadzba na dôchodkové poistenie a 4,4 % je sadzba na nemocenské poistenie.

Na rok 2022 bude platiť minimálny mesačný vymeriavací základ 566,50 eura a k tomu prislúchajúce minimálne sociálne odvody pre SZČO dosiahnu 187,78 eura mesačne.

Sociálne odvody najmenej v takejto sume tak musí v roku 2022 platiť každý podnikateľ, ktorý mal v roku 2020 hrubý príjem vyšší ako 6 798 eur. Týka sa to aj tých podnikateľov, ktorí boli v strate a nevykázali žiadny základ dane.

Maximálny mesačný vymeriavací základ na rok 2022 predstavuje 7 931 eur, maximálne sociálne odvody pre podnikateľov tak dosahujú 2 629 eur mesačne.

Aký najvyšší možný základ dane však môžete za rok 2021 vykázať na to, aby ste za obdobie od 1. júla, resp. od 1. októbra 2022 platili minimálne sociálne odvody?

Ak váš hrubý príjem za rok 2021 presiahne 6 798 eur a chcete v roku 2022 platiť minimálne sociálne odvody, váš mesačný vymeriavací základ, ktorý vám vypočíta Sociálna poisťovňa, musí byť v sume najviac 566,50 eura. Tomuto vymeriavaciemu základu zodpovedá mesačný základ dane neznížený o zaplatené odvody vo výške 841,82 eura (566,50×1,486).

V prípade, že zohľadníme aj zaplatené odvody na zdravotné poistenie (76,44 eura), tak mesačný základ dane znížený o odvody vychádza na 765,38 eura. Toto by mal byť váš maximálny mesačný základ dane za rok 2021 ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami na to, aby ste v roku 2022 platili najnižšie možné sociálne odvody.

Zhrnutie

  1. Ak začnete podnikať v roku 2021, tak sociálne odvody neplatíte minimálne do 30. júna 2022.
  2. Ak do konca marca 2022 oznámite daňovému úradu odklad daňového priznania a daňové priznanie za rok 2021 podáte po 31. marci 2022, tak sociálne odvody neplatíte najmenej do 30. septembra 2022.
  3. Na to, aby ste poistné na sociálne poistenie neplatili aj po 30. júni, resp. po 30. septembri 2022, musí byť za rok 2021 váš hrubý príjem pred odpočítaním výdavkov (tržby) maximálne 6 798 eur. Ak túto hranicu presiahnete, začnete za obdobie od júla, resp. od októbra 2022 povinne platiť poistné na sociálne poistenie najmenej v sume 187,78 eura a maximálne v sume 2 629 eur mesačne.
  4. Od 1. januára 2023 sa suma minimálnych a maximálnych sociálnych odvodov zvýši podľa toho, ako v roku 2021 stúpne priemerná hrubá mzda na Slovensku. Minimálny mesačný vymeriavací základ na platenie poistného by v roku 2023 mohol dosiahnuť okolo 590 eur a najnižšie mesačné sociálne odvody by tak boli v sume 196 eur.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

know-howknowhowodvody do sociálnej poisťovneodvody živnostníkaPrémiový obsahrok 2021

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Nemocenské poistenie

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

29júl8:30Nové pravidlá pre reklamácie a práva na odstúpenie spotrebiteľov od 1.7. 20248:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažérske zručnosti,Marketing a predaj,Nehnuteľnosti,Stavebníctvo

29júl8:30Zákonník práce v roku 2024 – zmeny v praxi8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika,Pracovné právo

29júl8:30Zákazková výroba v roku 2024 vrátane noviniek - oceňovanie, účtovanie a vykazovanie8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP),Účtovníctvo,Účtovníctvo a dane

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X