Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ako účtovať tržby taxikára dosiahnuté prostredníctvom digitálnej platformy?

účtovanie taxi
účtovanie taxi Foto: Getty Images
4. júna 2020 277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Mnoho taxikárov začalo v posledných rokoch fungovať prostredníctvom digitálnych platforiem ako napríklad BOLT, HOPIN či UBER. Často ide o nováčikov v tomto obore a preto majú mnoho otázok o tomto druhu podnikania, napríklad, aj ako účtovať tržby, alebo či musia používať e-kasu, ak neprijímajú od zákazníkov hotovosť, keďže títo platia priamo spoločnosti prostredníctvom karty, či aplikácie.

Používanie systému e-kasa

Spoločnosti, ktoré poskytujú dispečing v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave (napr. BOLT, HOPIN, UBER) nemajú povinnosť používať pokladnicu e-kasa klient, práve preto, že poskytujú iba dispečing. Prepravu osôb poskytujú taxikári, ktorí pracujú prostredníctvom aplikácie. Taxikári teda vystupujú ako samostatné  podnikateľské  subjekty poskytujúce službu uvedenú pod kódom 49.32 Taxislužba na základe licencie a prijímajú tržby elektronickými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť (platba kartou zaevidovanou v aplikácii) na predajnom mieste. Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v § 8 ods. 11 pre taxikárov osobitne upravuje, že musia tržby evidovať v pokladnici e-kasa klient (on-line registračná pokladnica/ORP alebo virtuálna registračná pokladnica/VRP). Hoci cestujúci urobí úhradu kartou, alebo prostredníctvom aplikácie, ide o elektronický platobný prostriedok, ktorý nahrádza hotovosť, a preto to, že taxikár nedostáva peniaze priamo, nemá vplyv na používanie VRP/ORP. Všetky jazdy cez digitálnu platformu na území SR musia byť evidované vo VRP alebo ORP.

Podnikateľ, ktorý poskytuje službu uvedenú pod kódom 49.32 Taxislužba, nie je pri použití pokladnice e-kasa klient povinný vyhotoviť a cestujúcemu odovzdať pokladničný doklad, ak vyhotovuje a cestujúcemu vydáva alebo posiela potvrdenie o zaplatenom cestovnom podľa osobitného predpisu. Podnikateľ v pokladnici e-kasa klient zaeviduje len celkovú sumu platenej ceny, ktorú platí cestujúci. Podmienka podľa § 30 ods. 5 písm. f) zákona č. 56/2012 Z. z. je splnená aj v prípade, ak prevádzkovateľ dispečingu priamo v digitálnej platforme (t.j. v mobilnej aplikácii, ktorú cestujúci používa na zadávanie požiadaviek na dopravu a na zaplatenie cestovného) zobrazuje a elektronicky posiela cestujúcemu potvrdenie o zaplatenom cestovnom. V ustanovení § 8 ods. 11 zákona nie je osobitne upravený spôsob evidencie tržieb vo VRP. Pri ich evidencii môže taxikár využiť napríklad nasledovné spôsoby evidencie tržieb podľa toho, či je, alebo nie je platiteľom DPH.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

 • Taxikár, ktorý je platiteľ DPH
 • Taxikár, ktorý nie je platiteľ DPH
 • Účtovanie tržieb v jednoduchom účtovníctve

Taxikár, ktorý je platiteľ DPH

Taxikár, ktorý je platiteľom DPH a zákazníkovi vydáva doklad z taxametra, resp. zasiela zákazníkovi elektronicky doklad, ktorý obsahuje údaje podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH (faktúra) si z funkcionalít VRP vyberie postup podľa § 8 ods. 2 zákona č. 289/2008 Z. z. (úhrada faktúry), a to tak, že ak taxikár pozná číslo faktúry, toto číslo uvedie v prislúchajúcom riadku. Ak taxikár číslo faktúry nepozná, ako číslo faktúry uvedie „000000“.

Taxikár, ktorý nie je platiteľ DPH

Taxikár, ktorý nie je platiteľom DPH a zákazníkovi vydáva doklad z taxametra, resp. zasiela zákazníkovi elektronický doklad si z funkcionalít VRP môže vybrať:

 • postup podľa § 8 ods. 2 zákona č. 289/2008 Z. z. (úhrada faktúry), a to tak, že ak taxikár pozná číslo dokladu (faktúry), tak toto uvedie a v prípade, že taxikár číslo dokladu (faktúry) nepozná, tak ako číslo faktúry uvedie „000000“, alebo
 • ako zaevidovanie pokladničného dokladu s 0 % sadzbou DPH. Nula percentná sadzba DPH sa uvádza už pri samotnom vytváraní položky „taxislužba“ v základnom menu aplikácie VRP v časti „Tovary a Služby“ – nový tovar/služby.

Účtovanie tržieb v jednoduchom účtovníctve

Ak je platba realizovaná zo strany zákazníka pripísaná priamo na bankový účet digitálnej platformy, túto platbu prostredníctvom aplikácie nemožno u taxikára z účtovného hľadiska považovať za platbu kartou, keďže je smerovaná na bankový účet tretej osoby – spoločnosti (nie na účet taxikára) a nie je možné s touto sumou disponovať až do momentu jej pripísania na bankový účet taxikára. Preto  pri zaevidovaní tržby v e-kasa klient vznikne taxikárovi pohľadávka voči spoločnosti, napriek skutočnosti, že faktúra vystavená spoločnosťou v mene taxikára je vystavená na meno zákazníka. Predmetná pohľadávka zanikne pripísaním peňažných prostriedkov na bankový účet taxikára. Uvedené platí pre taxikára účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva ako aj pre taxikára účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva.

Pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty sa vychádza u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva alebo u daňovníka, ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo ods. 11, z rozdielu medzi príjmami a výdavkami a u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva z výsledku hospodárenia.

Príklad

Zákazník (cestujúci) sa prihlási do aplikácie a prostredníctvom nej zaplatí sumu 10 eur na bankový účet spoločnosti. V súvislosti s účtovaním u taxikára (neplatiteľ DPH), ktorý poskytne cestujúcemu službu dopravy, sú rozhodujúce nasledujúce skutočnosti:

 1. Taxikár cez virtuálnu registračnú pokladnicu zaeviduje tržbu 10 eur. Spoločnosť vystaví zákazníkovi faktúru v mene taxikára na sumu 10 eur.
 2. Spoločnosť pošle taxikárovi na jeho bankový účet peňažné prostriedky v sume 8 eur, tzn. zaslaná bola suma, ktorá predstavuje rozdiel medzi tržbou a províziou spoločnosti.
 3. Spoločnosť vystaví taxikárovi faktúru na províziu (suma k úhrade 0 eur), prípadne tento záväzok z provízie vyplýva zo zmluvy.

Účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva:

 1. Zaevidovanie tržieb:
 • Kniha pohľadávok: vznik pohľadávky voči spoločnosti v sume 10 eur (na základe vystavenej faktúry a zmluvných podmienok)
 1. Pripísanie peňažných prostriedkov:
 • Kniha pohľadávok: zánik pohľadávky (inkaso pohľadávky) voči spoločnosti v sume 8 eur; zostatok pohľadávky v sume 2 eur (na základe výpisu z bankového účtu)
 • Peňažný denník: príjem na bankový účet ako príjem ovplyvňujúci základ dane z príjmov v členení „predaj výrobkov a služieb“ v sume 8 eur (na základe výpisu z bankového účtu)
 1. Zmluvná provízia:
 • Kniha záväzkov: vznik záväzku voči spoločnosti v sume 2 eur (na základe prijatej faktúry)
 1. Vzájomný zápočet (na základe interného dokladu):
 • Kniha záväzkov: zánik záväzku voči spoločnosti v sume 2 eur
 • Kniha pohľadávok: zánik zostatku pohľadávky voči spoločnosti v sume 2 eur
 • Peňažný denník: uzávierkové účtovné operácie – príjem zo započítanej pohľadávky ako príjem ovplyvňujúci základ dane z príjmov v členení „predaj výrobkov a služieb“ a výdavok zo započítaného záväzku ako výdavok ovplyvňujúci základ dane z príjmov v členení „služby“ (§ 14 ods. 7 postupov účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva.
277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

e-kasaPrémiový obsahtaxikárúčtovanie taxi

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Jednoduché účtovníctvo

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

05aug8:30Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva a zákony,Legislatíva, zákony

05aug8:30Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva a zákony,Legislatíva, zákony

06aug8:30Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 20248:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DzP,Účtovníctvo,Účtovníctvo a dane

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X