Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Daňové priznanie – poberateľ dôchodku, ktorý mal aj iné príjmy

Daňové priznanie – poberateľ dôchodku, ktorý mal aj iné príjmy
Fotobanka Pixmac
13. júna 2014 Zdroj Podnikam.SK, SC Tlačiť

Podnikam.SK prináša servis pre tých, ktorí si odložili daňové priznanie.

Aktualizované v časti Počet príloh (XIV. oddiel).

Ako vyplní daňové priznanie dôchodca s inými príjmami

Dôchodca, ktorý v  priebehu roka 2013 dosiahol celkové zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 1 867,97 €, pričom dosiahol príjmy nielen zo závislej činnosti (zo zamestnania), ale aj iné druhy príjmov (napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti, živnosť atď.), je povinný podať daňové priznanie typu B.,

Príklad

Richard Sivý bol od začiatku zdaňovacieho obdobia 2013, t. j. k 1. 1. 2013, poberateľom starobného dôchodku. Mesačná výška dôchodku je 430 €. V roku 2013 predal záhradu, ktorú mal v osobnom vlastníctve, za 3 000 €. Záhradu nadobudol kúpou v roku 2010 za 1 950 €.  Iné príjmy nemal. 

Tabuľka: Informácie o daňovníkovi

Meno a priezvisko: Richard Sivý
DIČ: 490712/234
Trvalé bydlisko: Záhradnícka 15, Bratislava
Úhrn vyplateného starobného dôchodku v r. 2013: 5 160 €
Príjem z predaja záhrady: 3 000 €
Výdavky: 1 950 €

Keďže ku dňu predaja nehnuteľnosti (r. 2013) neuplynulo ešte 5 rokov od jej nadobudnutia do vlastníctva (r. 2010), nie je tento príjem oslobodený od dane a musí sa zdaniť. Vzhľadom na to, že daňovník mal v roku 2013 príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľností na základe § 8 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov (tzv. ostatné príjmy), ktorý bol vyšší ako suma 1 867,97 €, je povinný podať daňové priznanie typu B.

POSTUP VYPĹŇANIA DAŇOVÉHO PRIZNANIA

 • Riadok 01 – uvedie rodné číslo: 490712234.
 • Druh daňového priznania – znakom „x“ vyznačí, že ide o riadne daňové priznanie.
 • Rok – uvedie obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva, t. j. 2013.
 • Riadok 03 – nevyplní.
I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI
 • Riadky 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 – daňovník uvedie základné identifikačné údaje – meno, priezvisko, adresu atď.
 • Riadok 12 – nevyplní, lebo nie je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou.
 • Riadok 13 – nevyplní, lebo nie je prepojenou osobou v súlade s § 2 písm. r) zákona o dani z príjmov.
II. ODDIEL – ÚDAJE O ZÁSTUPCOVI ALEBO DEDIČOVI ALEBO ZÁSTUPCOVI ALEBO SPRÁVCOVI V KONKURZNOM KONANÍ, KTORÝ PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE
– Oddiel II. nevypĺňa.
III. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona)
 • Riadok 29 – krížikom vyznačí, že na začiatku zdaňovacieho obdobia poberal dôchodok uvedený v § 11 ods. 6 zákona o dani z príjmov.
 • Riadok 30 – uvedie úhrnnú sumu dôchodku za zdaňovacie obdobie 2013, t. j. 5 160 €. Tento údaj vypĺňa vždy, keď vyplní r. 29, a to bez ohľadu na to, či mu vzniká nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane alebo nie. 
IV. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU (§ 33 zákona)
– Nevypĺňa.

V.ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI (zo zamestnania)
Nevypĺňa, lebo nemal príjmy zo závislej činnosti na základe § 5 ZDP.
VI. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z PODNIKANIA, Z INEJ SAMOSTATNEJ ZÁROBKOVEJ ČINNOSTI, PRENÁJMU A Z POUŽITIA DIELA A UMELECKÉHO VÝKONU (§ 6 ZÁKONA)
 Nevypĺňa, lebo takýto druh príjmov na základe § 6 ZDP.
VII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU
Nevypĺňa, nakoľko v roku 2013 nemal príjmy tohto charakteru.
Vyplnenie oddielov VIII. – X.

VIII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z OSTATNÝCH PRÍJMOV
 • Tabuľka č. 3 – prehľad príjmov podľa § 8 zákona
 • Do riadku 2 stĺ. 1 uvedie príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností: 3 000 €.
 • Do riadku 2 stĺ. 2 uvedie výdavky, ktoré sa viažu k týmto príjmom: 1 950 €.
 • Do riadku 14 stĺ. 1 uvedie údaj z riadku 2, stĺ. 1, t. j. 3 000 €.
 • Do riadku 14 stĺ. 2 uvedie údaj z riadku 2, stĺ. 2, t. j. 1 950 €.
Pozn.: Výdavky sa uvádzajú len do výšky týchto príjmov. 
 • Riadok 56 – uvedie sa údaj z riadku 14, stĺ. 1, t. j. 3 000 €.
 • Riadok 57 – uvedie sa údaj z riadku 14, stĺ. 2, t. j. 1 950 €.
 • Riadok 58 – základ dane ako rozdiel r. 56 a r. 57 = 1 050 €.
IX. ODDIEL – ODPOČET DAŇOVEJ STRATY PODĽA § 30 zákona
 • Prvú časť IX. Oddielu „Prehľad o uplatňovanej daňovej strate z predchádzajúcich zdaňovacích období“ nevypĺňa.
 • Riadok 68 – uvedie čiastkový základ dane z príjmov podľa § 8 ZDP z riadku 58 daňového priznania, t. j. 1 050 €.
 • Riadok 70 – uvedie údaj z riadku 68, t. j. 1 050 €.
X. ODDIEL – VÝPOČET DANE podľa § 15 zákona
 • Riadok 78 – uvedie údaj z riadku 70, t. j. 1 050 €.
 • Riadok 79 – výpočet dane, t. j. 19 % zo základu dane t. j. 1 050 € = 199,50 €.
 • Riadky 80 až 87 – nevypĺňa.
 • Riadok 88 – prenáša sa údaj z riadku 79, t. j. suma 199,50 €.
 • Riadok 92 – prenáša sa údaj z riadku 88, t. j. suma 199,50 €.
 • Riadok 93 – nevypĺňa.
 • Riadok 94 – daň znížená o daňový bonus, t. j. 199,50 €.
 • Riadok 95 až 107 – nevypĺňa.
 • Riadok 108 – daň na úhradu, t. j. 199,50 €.

XI. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA
XII. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU (NEREZIDENTOVI) NA UPLATNENIE ZÁKONA
Oddiel XI. a XII. nevypĺňa.
XIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona
– Nevypĺňa, len zaškrtne, že nevyužije možnosť poukázať podiel zaplatenej dane z príjmov podľa § 50 zákona.
Pozn.: Ak daňovník využite možnosť venovať podiel zaplatenej dane na osobitné účely, na str. 10 sa podpíše.
XIV. ODDIEL – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA
 • Riadok 122  – uvádza sa počet všetkých príloh, ktoré sú súčasťou priznania. Daňovník uvedie 0. Daňovník uvedie 2. (Počet príloh sa uvádza vrátane Prílohy 1 a 2, ktoré sú súčasťou daňového priznania. Danari ich odporúčajú podpísať aj v tom prípade, ak v nich nie sú vyplnené žiadne údaje.)
Na strane 11 sa daňovník podpíše a uvedie dátum.
XV. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU
Nevypĺňa.
PRÍLOHA 1 – Údaje pre účely sociálneho a zdravotného poistenia (str. 12 daňového priznania)
– Nevypĺňa.
PRÍLOHA 2 – Podiely na zisku (dividendy), ktoré podliehajú zdaneniu podľa § 51d ods. 3 zákona
Túto časť nevypĺňa, lebo nemal takýto druh príjmov.

Vyplnené daňové priznanie podľa príkladu (pdf)

*Aktualizácia: V riadku 122 je správny počet príloh: 2. (viz aktualizácia XIV. oddielu).

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2013"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2013"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Podnikám ako dôchodcaPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

29júl8:30Nové pravidlá pre reklamácie a práva na odstúpenie spotrebiteľov od 1.7. 20248:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažérske zručnosti,Marketing a predaj,Nehnuteľnosti,Stavebníctvo

29júl8:30Zákonník práce v roku 2024 – zmeny v praxi8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika,Pracovné právo

29júl8:30Zákazková výroba v roku 2024 vrátane noviniek - oceňovanie, účtovanie a vykazovanie8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP),Účtovníctvo,Účtovníctvo a dane

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X