Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Daňové priznanie rodiča na materskej – príjmy zo závislej činnosti

Dane a odvody/dan z prijmu/danove priznanie rodica materskej dovolenke prijmy zavislej cinnosti
Ilustračné foto: FreeDigitalPhotos.net
20. júna 2014 Zdroj Podnikam.SK, SC Tlačiť

Podnikam.SK prináša servis pre tých, ktorí si odložili daňové priznanie. Materská dovolenka a daňové priznanie spolu môžu súvisieť, hoci napríklad čo sa týka otázky, či je materská zdaniteľný príjem, tam je odpoveď, že nie. Daňové priznanie na materskej dovolenke ale treba v určitých prípadoch podávať.

Prídavky a príspevky na dieťa sú od dane oslobodené

 • Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2013 má každý daňovník, ak v priebehu roka 2013 dosiahol celkové zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 1 867,97 €.
 • Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený.
Od dane z príjmu sú oslobodené nemocenské dávky (napr. nemocenské, ošetrovné, materské, vyrovnávacia dávka) a štátne sociálne dávky (napr. prídavok na dieťa, rodičovský príspevok, príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k prídavku na dieťa, príspevok na starostlivosť o dieťa atď.).

Kedy je pre rodiča na MD a RD výhodné podať daňové priznanie

Ak daňovník bol časť roka na MD alebo RD a dosiahol v roku 2013 aj príjmy zo závislej činnosti v SR nižšie ako 1 867,97 € a z týchto príjmov mu zamestnávateľ zrážal preddavky na daň z príjmu.
 • Nie je povinný podať daňové priznanie, no môže ho podať dobrovoľne.
 • Na základe zrazených preddavkov na daň z príjmu mu vznikne daňový preplatok, ktorý mu správca dane vráti na základe žiadosti o vrátenie daňového preplatku.
 • Žiadosť je súčasťou daňového priznania.
Pozn.: Daňový preplatok sa vráti iba v prípade, že je väčší ako 5 €. Ak tento daňový preplatok je menší ako 5 €, nevzniká nárok na jeho vrátenie.

Ako má rodič na MD, RD postupovať pri podávaní daňového priznania

1. AK MÁ PRÍJEM IBA ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI (zo zamestnania – pracovná zmluva, dohoda) 
 • podá daňové priznanie typu A (ak do 17. februára 2014 písomne nepožiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania).
2. AK MÁ INÉ DRUHY PRÍJMOV (napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti, živnosť atď.),
 • podá daňové priznanie typu B.

Príklad

Beáta Nováková pracovala od 1. 1. 2013 do 10. 5. 2013 na základe pracovnej zmluvy. Od 11. 5. 2013 nastúpila na materskú dovolenku. Dňa 3. 7. 2013 sa jej narodila dcéra Kristína. Do novembra poberala materské dávky a v decembri rodičovský príspevok. V roku 2013 dosiahla príjmy zo závislej činnosti vo výške 4 050 €, čo je suma vyššia ako 1 867,97 €, preto má povinnosť podať daňové priznanie. Svojho zamestnávateľa nepožiadala do 17. 2. 2014 o vykonanie ročného zúčtovanie dane. Keďže všetky príjmy dosiahla zo závislej činnosti, bude vypĺňať daňové priznanie fyzickej osoby – typ A. 
Tabuľka: Informácie o daňovníkovi
Meno a priezvisko: Beáta Nováková
Rodné číslo: 855303/433
Trvalé bydlisko: Štefanovičova 6, Bratislava
Meno dieťaťa: Kristína Nováková
Rodné číslo dieťaťa: 135703/0014
Príjem zo závislej činnosti: 4 050 €
Preddavok na daň z príjmu: 449,35 €
Výdavky na sociálne poistenie: 389,92 €
Preddavky  na zdravotné poistenie: 171,20 €
Úhrn poplatkov na poistné: 561,12 €
Keďže daňovníčka mala len príjmy zo závislej činnosti, vypĺňa daňové priznanie typ A vydané Ministerstvom financií SR č. MF20227/2013-721.

POSTUP VYPLNENIA PRIZNANIA TYP A

I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI 
 • Riadok č. 01 – uvedie svoje rodné číslo
 • Riadky č. 03 až 10 vyplní daňovník podľa predtlače.
II. ODDIEL – ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI, DEDIČOVI ALEBO ZÁSTUPCOVI 
– nevypĺňa
III. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE
– nevypĺňa
IV. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU 
 • Riadok  30  – uvedie meno, priezvisko, rodné číslo dieťaťa a počet mesiacov, za ktoré uplatňuje daňový bonus, t. j. mesiace 7 – 12.
Vyplnenie oddielov V. a VI.

V. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI 
 • Riadok č. 32 – vyplnia sa podľa údajov uvedených v potvrdení o všetkých príjmoch zo závislej činnosti, t. j.
 • 4 050 €.
 • Riadok č. 32a – nevyplní, lebo nemal príjmy na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
 • Riadok č. 33 – poistné preukázateľne zaplatené, t. j. 561,12 €.
 • Riadok 33a – vyplní sumu 389,92 €, poistné sociálne poistenie.
 • Riadok 33b – vyplní sumu 171,20 €, poistné na zdravotné poistenie.
 • Riadok č. 34 – rozdiel riadkov 32 – 33 = 3 488,88 €.
VI. ODDIEL – VÝPOČET DANE 
 • Riadok č. 36 – vypočíta sa základ dane ako súčet riadkov 34 a 35 = 3 488,88 €.
 • Riadok č. 37 – uvádza sa suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, ktorá sa môže vypočítať v XII. oddiele priznania typ A. Na výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa môže použiť pomôcka, ktorá je súčasťou poučenia na vyplnenie priznania typ A. Daňovníčka má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane vo výške 3 735,94 €.
 • Riadok č. 40 – 3 735,94 €.
 • Riadok č. 41 – vypočítaná suma základu dane z r. 36 je nižšia ako nezdaniteľná časť základu dane z r. 40, preto píšeme 0 €.
 • Riadok č. 42 – daň sa vypočíta zo základu dane uvedeného na riadku č. 41, a to sadzbou dane 19 %,vypočítaná suma dane sa zaokrúhli na eurocenty nadol. T. j. 19 % z 0 €  = 0 €.
 • Riadok 55 – uvádzame 0 €.
 • Riadok 56 – uvádzame nárok na daňový bonus za mesiace 7 až 12, t. j. 6 x 21,41 = 128,46 €.
 • Riadok 57 – uvádzame 0 €.
 • Riadok 59 – uvádzame 128,46 €.
 • Riadok 60 – uvádzame sumu daňového bonusu na poukázanie správcom dane, t. j. 128,46 €.
 • Riadok 63 – uvádzame 449,35 € (zaplatená suma preddavkov na daň z príjmu).
 • Riadok 65 – uvádzame preplatok na dani vo výške 449,35 €.

VII. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA 
 • Riadky č. 66 až 73 – nevypĺňa, lebo nepodáva dodatočné daňové priznanie.
VIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE (2% alebo 3 %)
– nevypĺňa
IX. ODDIEL – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA 
Nevypĺňa, lebo nedosiahol príjmy zo zdrojov v zahraničí.
X. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU 
Riadok 78 – uvedie počet príloh 2:
 • potvrdenie o zdaniteľnej mzde a zrazených preddavkoch na zdanenie príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti,
 • rodný list dieťaťa.
Na strane 6 sa daňovníčka podpíše a uvedie dátum.
XI. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU A VYPLATENIE ZAMESTNANECKEJ PRÉMIE 
Zaškrtne, že žiada o vyplatenie daňového bonusu a o vrátenie daňového preplatku a uvedie spôsob, či majú byť peniaze zaslané poštovou poukážkou alebo na účet. V prípade zaslania na účet vyplní údaje o bankovom účte.
XII. ODDIEL – POMOCNÉ VÝPOČTY
– nevypĺňa

Vyplnené daňové priznanie podľa príkladu (pdf)

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2013"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2013"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Podnikám na materskejPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

05aug8:30Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva a zákony,Legislatíva, zákony

05aug8:30Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva a zákony,Legislatíva, zákony

06aug8:30Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 20248:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DzP,Účtovníctvo,Účtovníctvo a dane

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X