Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Nárok na daňový bonus na dieťa po ukončení vysokej školy

Ilustračné foto: FreeDigitalPhotos.net
20. júla 2015 Zdroj Finančné riaditeľstvo SR, www.financnasprava.sk Tlačiť

Sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa tohto zákona je aj obdobie po skončení vysokoškolského štúdia prvého stupňa do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého stupňa.

Sústavná príprava dieťaťa na povolanie je štúdium na VŠ dennou formou

Podľa § 33 zákona NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) nárok na uplatnenie daňového bonusu vzniká daňovníkovi, ktorý spĺňa podmienky, a to na každé dieťa vyživované v domácnosti daňovníka.

Podľa ods. 2 tohto ustanovenia je vyživované dieťa daňovníka dieťa vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov, ktoré sa považuje nezaopatrené dieťa podľa zákona NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o prídavku na dieťa“).

eBooky:

NEZAOPATRENÉ DIEŤA – podľa zákona o prídavku na dieťa

Podľa § 3 ods. 1 písm. a) – nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom.

Podľa § 3 ods. 3 písm. b) – nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona nie je dieťa, ktoré získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

SÚSTAVNÁ PRÍPRAVA NA BUDÚCE POVOLANIE

Podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona o prídavku na dieťa sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa tohto zákona je štúdium, ktoré sa uskutočňuje na vysokej škole dennou formou.

ZAČATIE, TRVANIE A UKONČENIE SÚSTAVNEJ PRÍPRAVY

Podľa § 4 ods. 3 (2. veta) zákona o prídavku na dieťa sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa odseku 1 písm. b) sa študentovi vysokej školy začína odo dňa zápisu na vysokoškolské štúdium prvého stupňa alebo na vysokoškolské štúdium druhého stupňa a trvá do skončenia štúdia.

OBDOBIE PO UKONČENÍ SÚSTAVNEJ PRÍPRAVY

Podľa § 4 ods. 4 písm. d) zákona o prídavku na dieťa sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa tohto zákona je aj obdobie po skončení vysokoškolského štúdia prvého stupňa do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého stupňa vykonaného najneskôr v októbri bežného roka, v ktorom dieťa skončilo vysokoškolské štúdium prvého stupňa. 

Podľa ustanovenia § 19 ods. 5 zákona o prídavku na dieťa sústavná príprava dieťaťa na povolanie je aj obdobie po skončení posledného ročníka vysokej školy do vykonania štátnej skúšky, najdlhšie do konca školského/akademického roka, v ktorom malo byť štúdium skončené.

Z uvedeného vyplýva, ak dieťa skončilo štúdium vysokej školy v akademickom roku 2014/2015 (napríklad v júni 2015), za nezaopatrené a vyživované v domácnosti daňovníka, uplatňujúceho si daňový bonus sa môže (v určitých prípadoch) považovať najdlhšie do konca akademického roka, v ktorom skončilo štúdium vysokej školy – t.j. do 31. augusta 2015.

Je to napríklad v prípadoch:

  • ukončenia prvého stupňa vysokej školy a následného pokračovania na druhom stupni,
  • neukončenia vysokoškolského štúdia v stanovenom termíne;

Akademický rok na vysokej škole trvá od 1. septembra príslušného kalendárneho roka a končí 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka.

Príklady

Príklad 1:

Dieťa ukončilo I. stupeň vysokoškolského štúdia v júni 2015 (skúšky v poslednom ročníku), pričom obhajoba diplomovej bakalárskej práce bola presunutá na náhradný termín v auguste 2015. Ako je to s daňovým bonusom?

Nárok na daňový bonus si môže daňovník, ktorý spĺňa podmienky (vyživuje dieťa v domácnosti, dosiahne zdaniteľný príjem v určenej výške… atď.) uplatniť maximálne do augusta 2015.

Príklad 2:

Dieťa po ukončení I. stupňa vysokoškolského štúdia v júni 2015 nebude pokračovať v nasledujúcom akademickom roku 2015/2016 v štúdiu II. stupňa VŠ. Dokedy majú rodičia nárok na daňový bonus?

Podľa ustanovenia § 33 ods. 4 zákona o dani z príjmov si môže daňový bonus uplatniť iba jeden daňovník (napr. rodič dieťaťa), a to v prípade, ak podmienky pre jeho uplatnenie spĺňajú súčasne obidvaja daňovníci. Nárok na daňový bonus si uplatní jeden z nich, a to podľa dohody. Ak sa nedohodnú, poradie určuje zákon: matka, otec, iná oprávnená osoba. 

Obdobie pre uplatnenie daňového bonusu: je od začiatku vysokoškolského štúdia do jeho skončenia (v riadnom termíne), t.j. naposledy za mesiac jún 2015.

Príklad 3:

Výplata daňového bonusu počas prázdnin na nezaopatrené dieťa, ktoré v júni 2015 ukončilo bakalárske štúdium vysokej školy a bude pokračovať v štúdiu na II. stupni – magisterské štúdium od septembra 2015 na zahraničnej vysokej škole.

Obdobie prázdnin pred pokračovaním štúdia v druhom stupni vysokoškolského štúdia sa považuje za obdobie sústavnej prípravy a počas tohto obdobia má daňovník nárok na daňový bonus na vyživované dieťa. Je to aj v prípade, ak dieťa pokračuje v štúdiu na zahraničnej VŠ, ak toto štúdium na tejto škole sa považuje za prípravu na budúce povolanie. 

Sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa tohto zákona je aj iné štúdium (t.j. aj štúdium v zahraničí) alebo výučba, ak sú svojím rozsahom a úrovňou podľa rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) postavené na úroveň štúdia na vysokých školách v SR [§ 4 ods. 5 písm. a) zákona o prídavku na dieťa].

Informácie sú na stránke ministerstva: www.minedu.sk, v časti „Uznávanie dokladov o vzdelaní zo zahraničia, Posúdenie štúdia v zahraničí pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu, daňový bonus…“.

Ministerstvo poverilo uvedeným výkonom Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní o posúdenie daného štúdia na účely vydania potvrdenia pre priznanie prídavkov na deti, daňové úľavy, zdravotné a sociálne poistenie.

Príklad 4:

Kedy zanikne rodičovi nárok na daňový bonus na dieťa, ktoré skončilo vysokú školu (magisterské štúdium) v júni 2015, avšak „štátnice“ (vykonanie štátnej skúšky z jedného odborného predmetu) má presunuté na september 2015? Medzitým sa dieťa zamestnalo (na pracovnú zmluvu) a po absolvovaní štátnic bude tiež pokračovať v tejto pracovnej činnosti. Je v tomto prípade nárok na daňový bonus a dokedy?

Sústavnou prípravou na povolanie štúdiom na vysokej škole je aj obdobie po skončení posledného ročníka štúdia, najdlhšie do konca akademického roka, v ktorom malo byť skončené štúdium vysokej školy, daňový bonus patrí rodičovi do konca akademického roka, t.j. do 31. augusta 2015.

Poberanie príjmov zo zamestnania dieťaťa alebo príjmov z podnikania nemá vplyv na uplatnenie daňového bonusu na dieťa.

Príklad 5:

Dieťa neukončilo vysokoškolské štúdium II. stupňa v štandardnej dĺžke a od 1.6.2015 sa zamestná (nie na dohodu) a obhajoba diplomovej práce bude až na budúci rok. Bude mať vôbec rodič nárok na poberanie daňového bonusu a dokedy?

Od 1.2.2014 sa nesleduje štandardná dĺžka vysokoškolského štúdia pre účely uplatnenia daňového bonusu (podľa novelizovaného znenia zákona o prídavku na dieťa). Sústavná príprava dieťaťa na povolanie je aj obdobie po skončení posledného ročníka vysokej školy do vykonania štátnej skúšky, najdlhšie do konca školského/akademického roka, v ktorom malo byť štúdium skončené. To znamená, že rodič má nárok na daňový bonus do 31. augusta 2015.

Ak bude mať dieťa potvrdenie o štúdiu/o návšteve školy aj v „nadštandardnom“ akademickom roku 2015/2016 (opakovanie ročníka sa považuje tiež za sústavnú prípravu na povolanie), nárok na daňový bonus vzniká až do ukončenia štúdia (viď odpoveď k 1. otázke), najviac však do 25 rokov veku dieťaťa, a to bez ohľadu na skutočnosť, či má pracovný pomer alebo príjmy z podnikania a podobne.

Poberanie príjmov zo zamestnania dieťaťa alebo príjmov z podnikania nemá vplyv na uplatnenie daňového bonusu na dieťa. V prípade, že škola nevydá potvrdenie o štúdiu (napr. opakovaní ročníka) – dieťa nebude považované za nezaopatrené a nárok na daňový bonus nevzniká.

Príklad 6 :

Po ukončení II. stupňa vysokej školy dieťa nastupuje ihneď na doktorandské štúdium. Môže si rodič uplatniť naďalej daňový bonus?

Nárok na uplatnenie daňového bonusu vzniká najneskôr do mesiaca, v ktorom bolo skončené štúdium II. stupňa vysokej školy. Doktorandské štúdium sa nepovažuje za sústavnú prípravu dieťaťa na budúce povolanie, a pre účely uplatnenia daňového bonusu sa dieťa nepovažuje za nezaopatrené podľa zákona o prídavku na dieťa.

Z uvedeného vyplýva, že od začatia doktorandského štúdia nárok na daňový bonus nevzniká.  

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

29júl8:30Nové pravidlá pre reklamácie a práva na odstúpenie spotrebiteľov od 1.7. 20248:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažérske zručnosti,Marketing a predaj,Nehnuteľnosti,Stavebníctvo

29júl8:30Zákonník práce v roku 2024 – zmeny v praxi8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika,Pracovné právo

29júl8:30Zákazková výroba v roku 2024 vrátane noviniek - oceňovanie, účtovanie a vykazovanie8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP),Účtovníctvo,Účtovníctvo a dane

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X