Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti SZČO (živnostníkov) v roku 2017

Savings
Thinkstock
16. júna 2017 Igor SurovčíkZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) na rozdiel od zamestnancov nie sú povinne poistené v nezamestnanosti. Povinné sociálne poistenie pre SZČO totiž pozostáva len z dôchodkového a nemocenského poistenia.

Povinne dôchodkovo a nemocensky poistené SZČO sa pritom môžu v Sociálnej poisťovni prihlásiť na samostatné dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti a po splnení podmienok čerpať zo Sociálnej poisťovne nezamestnaneckú dávku.

O takéto poistenie však majú SZČO nízky záujem. Sociálna poisťovňa totiž v súčasnosti eviduje približne 185 tisíc povinne dôchodkovo a nemocensky poistených podnikateľov, avšak len okolo 12 tisíc dobrovoľne poistených osôb pre prípad nezamestnanosti.

POZOR!  Ak SZČO nie je povinne nemocensky a dôchodkovo poistená (ešte len začala podnikať alebo má nízky hrubý príjem) a má záujem o poistenie v nezamestnanosti, nemôže sa v Sociálnej poisťovni prihlásiť len na samostatné dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti. Môže byť dobrovoľne poistená v nezamestnanosti, avšak len v kompletnom poistnom balíku spolu s dôchodkovým a nemocenským poistením.

Pri najnižšom možnom vymeriavacom základe, ktorý je v tomto roku stanovený na 441,50 eura, by minimálne poistné na takýto kompletný balík poistenia dosiahlo 155,18 eura mesačne (pri celkovej sadzbe poistného 35,15 %).

Len pre zaujímavosť môžeme spomenúť aj cenu kompletného balíka dobrovoľného sociálneho poistenia pri maximálnom vymeriavacom základe vo výške 6 1818 eur. Tomuto vymeriavaciemu základu zodpovedá poistné v sume 2 172,61 eura mesačne.

V prémiovej časti nájdete tieto témy:

  • prihláška na dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti,
  • vymeriavací základ a výška poistného,
  • zmena vymeriavacieho základu,
  • nárok na dávku v nezamestnanosti – podmienky,
  • 3 riešené príklady.

Prihláška na poistenie v nezamestnanosti

SZČO sa na dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti prihlasuje vyplnením Registračného listu fyzickej osoby a Vyhlásenia dobrovoľne poistenej osoby. V tomto vyhlásení deklaruje, že k dátumu prihlásenia nie je povinne poistená v inom členskom štáte Európskej únie, ani v Nórskom kráľovstve, Islandskej republike, Lichtenštajnskom kniežatstve, ani vo Švajčiarsku a že berie na vedomie všetky podmienky dobrovoľného poistenia. Obe vyplnené tlačivá odovzdá v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne alebo ich na pobočku poisťovne odošle poštou.

Po podaní prihlášky na dobrovoľné poistenie pobočka Sociálnej poisťovne pridelí dobrovoľne poistenej osobe variabilný symbol, ktorý potom SZČO uvádza pri platení poistného. Okrem neho pri platení poistného správne uvedie aj špecifický symbol a číslo účtu pobočky. Poistné sa platí za predchádzajúci mesiac – do 8. dňa nasledujúceho mesiaca.

Vymeriavací základ a výška poistného

Vymeriavací základ na platenie poistného na poistenie v nezamestnanosti si určuje samotná SZČO s tým, že musí rešpektovať zákonom stanovený minimálny a maximálny vymeriavací základ.

Najnižší možný vymeriavací základ na platenie poistného je v tomto roku 441,50 eura a maximálny vymeriavací základ je na úrovni 6 181 eur. Poistné na poistenie v nezamestnanosti dosahuje 2 % z určeného vymeriavacieho základu.

Minimálne poistné na poistenie v nezamestnanosti tak v tomto roku predstavuje 8,83 eura mesačne a maximálne poistné je na úrovni 126,62 eura mesačne.

Od 1. januára budúceho roka minimálny vymeriavací základ stúpne na 456 eur a tým sa minimálne poistné na poistenie v nezamestnanosti zvýši na 9,12 eura. Maximálny vymeriavací základ na rok 2018 pôjde nahor na 6 384 eur  a najvyššie možné poistné na poistenie v nezamestnanosti tak bude 127,68 eura.

Pri určovaní vymeriavacieho základu netreba zabudnúť na to, že maximálny základ pre výpočet dávky v nezamestnanosti je dvojnásobkom priemernej mzdy na Slovensku. Do konca júna tohto roka je to suma 1 766 eur (dvojnásobok priemernej mzdy za rok 2015) a od začiatku júla tohto roka do konca júna budúceho roka suma 1 824 eur (dvojnásobok priemernej mzdy za rok 2016).

Dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti preto nemá význam platiť z vymeriavacieho základu vyššieho, ako je dvojnásobok priemernej mzdy na Slovensku.

Ak by ste teda chceli dostávať zo Sociálnej poisťovne maximálnu výšku dávky v nezamestnanosti, tak pri vymeriavacom základe 1 824 eur by ste platili poistné vo výške 36,48 eura mesačne. Pri takomto vymeriavacom základe by dávka v nezamestnanosti priznaná od 1. júla tohto roka pri 31-dňovom mesiaci predstavovala 929,49 eura a za mesiac, ktorý má 30 dní, by nezamestnanecká dávka bola v sume 899,50 eura.

Zmena vymeriavacieho základu

Ak si SZČO ako dobrovoľne poistená osoba stanoví vymeriavací základ na platenie poistného na poistenie v nezamestnanosti, môže si ho zmeniť najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od jeho posledného určenia. Zo zmeneného vymeriavacieho základu pritom začne SZČO platiť poistné od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zmenu vymeriavacieho základu písomne oznámila Sociálnej poisťovni.

Odhlásiť sa možno kedykoľvek

Ak SZČO nemá záujem platiť poistné na dobrovoľné poistenie, môže sa kedykoľvek odhlásiť. Dobrovoľné poistenie zaniká dňom odhlásenia sa z dobrovoľného poistenia, najskôr odo dňa podania odhlášky. Opäť treba vyplniť tlačivo „Registračný list fyzickej osoby“– ako odhlášku dobrovoľne poistenej osoby, ktorú je možné zaslať poštou alebo podať osobne v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne v mieste trvalého bydliska.

Podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti

Aby SZČO vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti, musí získať najmenej dva roky, teda 730 dní dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce a mať toto dobrovoľné poistenie zaplatené v stanovenej lehote a sume.

Obdobie dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti sa započítava na vznik nároku na dávku v nezamestnanosti len vtedy, ak za toto obdobie poistenec zaplatil poistné na poistenie v nezamestnanosti najneskôr v posledný deň splatnosti poistného. Podmienka zaplatenia poistného sa považuje za splnenú, ak suma dlžného poistného na poistenie v nezamestnanosti nepresahuje 5 eur.

Dávku v nezamestnanosti pritom môže dobrovoľne poistená osoba dostávať šesť mesiacov. Denná dávka v nezamestnanosti predstavuje 50 % z denného vymeriavacieho základu. Denný vymeriavací základ sa určuje z vymeriavacích základov, z ktorých sa platilo poistné v období dvoch rokov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Pri neplatení dobrovoľné poistenie zaniká

Ak dobrovoľne poistená osoba nezaplatí poistné na dobrovoľné sociálne poistenie za dva po sebe nasledujúce kalendárne mesiace, považuje sa to za prejav vôle ukončiť dobrovoľné poistenie a dobrovoľné poistenie následkom toho zanikne. Cieľom tohto postupu, ktorý vyplýva priamo zo zákona, je predchádzať vzniku a narastaniu nedoplatkov u dobrovoľne poistených osôb.

Poistné treba platiť aj pri čerpaní dávky

Dobrovoľne poistená osoba je povinná platiť poistné aj v období, v ktorom dostáva dávku v nezamestnanosti. Zákon totiž vylučuje povinnosť platiť poistné na dobrovoľné poistenie len v prípade, ak dobrovoľne poistená osoba poberá materskú dávku, ošetrovné pri OČR alebo nemocenskú dávku.

To, či sa živnostníkovi oplatí dobrovoľne sa poistiť pre prípad nezamestnanosti, si ukážeme na nasledujúcich príkladoch.

Príklad č. 1

Začínajúci živnostník začal podnikať 1. marca 2017. Má záujem o poistenie v nezamestnanosti. Keďže zatiaľ ešte neplatí povinné dôchodkové a nemocenské poistenie, k dobrovoľnému poisteniu v nezamestnanosti si musí pribrať aj dobrovoľné dôchodkové a nemocenské poistenie.

Prihlási sa od 1. septembra 2017 v Sociálnej poisťovni na platenie kompletného balíka sociálneho poistenia. Zvolí si minimálny vymeriavací základ 441,50 eura, a preto začne platiť poistné v sume 155,18 eura mesačne.

Od 1. januára 2018 sa minimálny vymeriavací základ zvyšuje na 456 eur, a preto kompletný balík dobrovoľného poistenia ho od januára 2018 bude stáť 160,28 eura mesačne.

Od 1. júla 2018 živnostníkovi na základe príjmov z podnikania za rok 2017 vznikne povinnosť platiť dôchodkové a nemocenské poistenie. Keďže nechce platiť súbežne poistné aj povinne, aj dobrovoľne, k 1. júlu 2018 sa odhlási z kompletného balíka dobrovoľného poistenia a ako povinne dôchodkovo a nemocensky poistená SZČO sa prihlási len na samostatné dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti.

Na dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti si určí minimálny vymeriavací základ 456 eur (platný v roku 2018). Bude preto platiť poistné na poistenie v nezamestnanosti v sume 9,12 eura mesačne (2 % zo 456 eur).

Podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti z hľadiska získania minimálne 730 dní poistenia živnostník splní 1. septembra 2019.

Za dva roky na dobrovoľnom poistení zaplatil približne 1 712 eur.

Akú výšku dávky v nezamestnanosti by dostal, ak by k 1. septembru 2019 ukončil svoju živnosť a išiel sa na úrad práce zaevidovať ako uchádzač o zamestnanie?

Za dva roky poistenia by zaplatil poistné z úhrnného vymeriavacieho základu 11 006 eur (4x 441,50 eura v roku 2017 + 12×456 eur v roku 2018 + 8x odhadovaných 471 eur v roku 2019).

Jeho denný vymeriavací základ na výpočet sumy dennej dávky by Sociálna poisťovňa vypočítala tak, že by úhrnný vymeriavací základ vydelila 730 dňami poistenia.

11 006 / 730 = 15,08 eura

Denná dávka v nezamestnanosti by z tejto sumy predstavovala polovicu, teda 7,54 eura. Za 30-dňový mesiac by tak živnostník po ukončení živnosti dostal dávku v nezamestnanosti v sume 226,20 eura,  za 31-dňový mesiac by dávka predstavovala 233,74 eura a za 28-dňový február by dávka tvorila 211,12 eura.

Ak by živnostník dostával dávku v nezamestnanosti pol roka, teda od 1. septembra 2019 do 28. februára 2020, tak by celkovo zo Sociálnej poisťovne dostal 1 364,94 eura.

Ak porovnáme, koľko živnostník zaplatil na dobrovoľnom poistení (1 712 eur) a koľko dostal vo forme dávky v nezamestnanosti (1 364,94 eura), tak by bol živnostník z krátkodobého hľadiska v strate 347,06 eura.

Keďže však bol v rámci kompletného balíka dobrovoľne poistený aj dôchodkovo a nemocensky, časť z tejto straty sa mu môže znížiť tým, že by čerpal dávku nemocenského poistenia (nemocenské, ošetrovné alebo materské), ako aj tým, že zaplatené dôchodkové odvody by mal mať v budúcnosti zohľadnené pri výške starobného, či invalidného dôchodku.

Príklad č. 2

SZČO povinne platí do Sociálnej poisťovne dôchodkové a nemocenské poistenie. Chce však byť aj poistená v nezamestnanosti, a preto sa v Sociálnej poisťovni prihlási na platenie samostatného dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti.

Prihlási sa k 1. júlu 2017 a určí si vymeriavací základ na platenie poistenia v nezamestnanosti vo výške 750 eur. Poistné na poistenie v nezamestnanosti z tejto sumy dosiahne 15 eur (2 % z 500).

Za dva roky na dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti odvedie 360 eur (15x24mesiacov).

Nárok na dávku v nezamestnanosti by tejto SZČO vznikol 1. júla 2019, kedy by získala dva roky poistenia. Ak by ukončila podnikanie a išla sa evidovať na úrade práce ako nezamestnaná, mala by šesť mesiacov nárok na čerpanie nezamestnaneckej dávky.

Výška dennej dávky by tvorila 50 % z denného vymeriavacieho základu. Ten by sa určil tak, že by sa spočítali všetky vymeriavacie základy živnostníka za posledné dva roky a výsledné číslo by sa vydelilo počtom dní v danom období.

Ide o tento výpočet:

750×24/730/2 = 12,33 eura

Pri 30-dňovom mesiaci by tak táto osoba dostala dávku v sume 369,90 eura a pri 31-dňovom mesiaci by dávka v nezamestnanosti predstavovala 382,23 eura. Dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti zaplatené za dva roky by sa tak SZČO vrátilo hneď v prvej dávke v nezamestnanosti.

Príklad č. 3

SZČO povinne platí do Sociálnej poisťovne dôchodkové a nemocenské poistenie. Chce však byť aj poistená v nezamestnanosti, a preto sa v Sociálnej poisťovni prihlási na platenie samostatného dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti. Prihlási sa k 1. júlu 2017 a keďže chce dostávať najvyššiu možnú dávku v nezamestnanosti, určí si vymeriavací základ na platenie poistenia v nezamestnanosti vo výške 1 824 eur. Poistné na poistenie v nezamestnanosti z tejto sumy dosiahne 36,48 eura (2 % z 1 824 eur) mesačne.

Za september a október 2017 však nezaplatí načas do Sociálnej poisťovne poistné na dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti, následkom čoho jej dobrovoľné poistenie zanikne spätne k 1. septembru 2017.

Príde do Sociálnej poisťovne a opäť podá prihlášku na platenie dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti, a to k 1. decembru 2017, pri vymeriavacom základe 1 824 eur a poistnom 36,48 eura mesačne.

Dva roky poistenia v nezamestnanosti v posledných troch rokoch by táto SZČO splnila 1. októbra 2019.

Jej prvé poistenie totiž trvalo dva mesiace, od 1. júla 2017 do 31. augusta 2017 a druhé poistenie bolo v dĺžke 22 mesiacov, v období od 1. decembra 2017 do 30. septembra 2019.

Ak by táto SZČO k 1. októbru 2019 ukončila podnikanie a išla na úrad práce, mohla by pol roka dostávať dávku v nezamestnanosti.

Za dva roky na dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti odvedie 875,52 eura (36,48 eurax24mesiacov).

Výška dennej dávky by tvorila 50 % z denného vymeriavacieho základu. Ten by sa určil tak, že by sa spočítali všetky vymeriavacie základy živnostníka za posledné dva roky a výsledné číslo by sa vydelilo počtom dní v danom období.

Ide o tento výpočet:

1 824×24/730/2 = 29,98 eura

Pri 30-dňovom mesiaci by tak táto osoba dostala dávku v sume 899,40 eura a pri 31-dňovom mesiaci by dávka v nezamestnanosti predstavovala 926,28 eur. Dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti zaplatené za dva roky by sa tak SZČO vrátilo hneď v prvej dávke v nezamestnanosti.

Igor Surovčík

V agentúre SITA pracujem už viac ako dve desaťročia. Vyštudoval som ekonómiu na Obchodnej fakulte EU a právo na Právnickej fakulte UK. Ako redaktor sa od začiatku venujem najmä agende rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, k čomu sa postupne pridali aj dane a legislatíva. Som bývalý dlhoročný bloger, prispieval som aj do mesačníka Domino efekt. Autorsky prispievam aj na portál Podnikam.sk. Zastávam pozíciu zástupcu šéfredaktora.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

poistenie v nezamestnanostiPrémiový obsahszčo

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Nemocenské poistenie

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

november

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X