Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Od júla sa opäť menia sociálne odvody. Pozrite sa, ktorých SZČO sa to týka

Social security
20. mája 2016 Tlačiť

Od začiatku júla tohto roka sa časti samostatne zárobkovo činných osôb mení výška odvodov, ktoré platia do Sociálnej poisťovne. Ďalším podnikateľom povinnosť platiť sociálne odvody od júla zanikne, resp. im takáto povinnosť vznikne.

To, či sa vás zmena výšky mesačných sociálnych odvodov týka, závisí od toho, aký hrubý príjem a aký základ dane z príjmov (bez odpočítania zaplatených sociálnych a zdravotných odvodov) ste za rok 2015 vykázali v daňovom priznaní.

POZOR! Ak ste do konca marca tohto roka daňovému úradu oznámili, že si predlžujete lehotu na podanie daňového priznania za rok 2015 na koniec apríla, koniec mája, či koniec júna, júlový termín zmeny odvodov sa vás netýka. Výška vašich sociálnych odvodov, ako aj prípadný vznik a zánik povinnosti platiť sociálne odvody, sa vám prehodnotí podľa vlaňajšieho základu dane až k 1. októbru tohto roka.

Odporúčame ebook:

Kto je SZČO?

To, či je niekto samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), podľa pravidiel platných od 1. júla 2014, už nezávisí od toho, či je registrovaný na daňovom úrade. Postavenie SZČO má osoba automaticky vtedy, ak dosahuje príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Táto zmena sa týka najmä autorov a umelcov, ktorí nie sú registrovaní na daňovom úrade. Aj bez daňovej registrácie majú postavenie SZČO v prípade, ak majú príjmy z podnikania.

S touto zmenou súvisí aj zánik povinnosti platiť sociálne poistenie. Autori a umelci sa v Sociálnej poisťovni odhlasujú z povinného platenia odvodov na základe čestného vyhlásenia o tom, že prestali vykonávať svoju činnosť.

Komu sa sociálne odvody od júla nemenia

Ak za obdobie od začiatku januára tohto roka platíte minimálne poistné na sociálne poistenie v sume 142,20 eura (minimálne odvody podľa údajov Sociálnej poisťovne platí 75 % SZČO) , do istej sumy ročného základu dane sa vám výška odvodov od júla nemení. V tomto roku ide o sumu 7 649,93 eura. Táto čiastka predstavuje základ dane, ktorý nie je znížený o zaplatené odvody na sociálne a zdravotné poistenie. Z takéhoto základu dane sa totiž určuje vymeriavací základ SZČO. Ak by ste mali základ dane za vlaňajšok vyšší ako 7 649,93 eura, váš vymeriavací základ na platenie odvodov bude od júla nad úrovňou minimálneho vymeriavacieho základu (v súčasnosti 429 eur) a vaše sociálne odvody budú vyššie ako 142,20 eura mesačne.

Minimálne odvody na sociálne a zdravotné poistenie za celý minulý rok predstavovali 2 331,12 eura. To znamená, že aj po 1. júli tohto roka budete platiť minimálne sociálne odvody v prípade, že váš základ dane, znížený o zaplatené odvody, za vlaňajšok predstavuje najviac 5 318,81 eura (7 649,93 – 2 331,12). Ide o základ dane, ktorý uvádzate v daňovom priznaní ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami.

Ak patríte do tejto kategórie SZČO, budete za druhý polrok tohto roka naďalej platiť sociálne odvody v najnižšej možnej sume 142,20 eura mesačne. Keďže sa vám odvody nemenia, Sociálna poisťovňa vás o tom v júli listom informovať nebude (list o zmene výšky minimálnych odvodov posiela poisťovňa v januári vzhľadom na to, že minimálne odvody sa menia raz ročne, vždy k 1. januáru).

Kto bude a kto nebude od júla platiť povinné sociálne odvody?

Kto je povinný platiť sociálne poistenie? Ak v súčasnosti povinné sociálne odvody ako SZČO neplatíte a váš hrubý príjem (bez odpočítania výdavkov) vlani presiahol 5 148 eur (12-násobok aktuálneho minimálneho vymeriavacieho základu vo výške 429 eur), od 1. júla tohto roka vám vzniká povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie.

Ak v súčasnosti platíte poistné do Sociálnej poisťovne povinne a váš hrubý príjem v minulom roku nepresiahol 5 148 eur, od 1. júla tohto roka vám povinnosť platiť poistné zaniká.

V prípade, že povinné odvody do Sociálnej poisťovne v súčasnosti platíte a váš vlaňajší hrubý príjem prekročil 5 148 eur, pokračujete v platení poistného aj naďalej.

Od začiatku minulého roka roka už SZČO nemajú pri platení sociálnych odvodov prihlasovaciu, ani odhlasovaciu povinnosť. Vznik povinnosti platiť sociálne odvody totiž podnikateľom oznamuje Sociálna poisťovňa. Poisťovňa takisto podnikateľovi oznamuje sumu vymeriavacieho základu, výšku poistného, ktoré má SZČO začať platiť, dátum splatnosti poistného a údaje potrebné k plateniu poistného.

Sociálna poisťovňa nad rámec zákona o sociálnom poistení oznamuje SZČO aj zánik jej povinného sociálneho poistenia, a to do 20 dní od zániku, teda takisto do 20. júla tohto roka.

List s takýmito informáciami má SZČO dostať najneskôr do 20 dní od vzniku, resp. zániku povinného poistenia, teda do 20. júla tohto roka.

V minulom roku Sociálna poisťovňa tento zákonný termín nedodržala. Ako dôvod uviedla technické problémy Finančnej správy SR, pre ktoré dostala korektné údaje z daňových priznaní neskoro. Poisťovňa na tento problém reagovala tak, že splatnosť poistného za júl posunula z 10. augusta na 2. september.

Postup pri určení novej sumy odvodov

Novú sumu poistného na dôchodkové a nemocenské poistenie vám Sociálna poisťovňa určí podľa základu dane za rok 2015. Nanovo vypočítané poistné za júl je splatné najneskôr do 8. augusta 2016. Určenú sumu sociálnych odvodov budete platiť za obdobie od 1. júla tohto roka do 30. júna budúceho roka.

Ak však vaše sociálne odvody budú po júli tohto roka v pásme od 142,20 eura do 146,35 eura, počítajte s tým, že od januára 2017 sa vám odvody do Sociálnej poisťovne zvýšia na 146,35 eura. Minimálne sociálne odvody totiž od januára budúceho roka stúpnu na 146,35 eura (Sociálna poisťovňa vás o tom bude v januári 2017 informovať listom).

SZČO s odloženým daňovým priznaním

Ak ste do konca marca tohto roka oznámili daňovému úradu, že si predlžujete lehotu na podanie daňového priznania za rok 2015 na koniec apríla až koniec júna, vznik, pokračovanie a zánik povinného sociálneho poistenia, ako aj nová výška odvodov sa vám bude podľa vlaňajších príjmov posudzovať až k 1. októbru tohto roka.

Ak ste mali ako SZČO vlani hrubý príjem pred odpočítaním výdavkov vyšší ako 5 148 eur, k 1. októbru tohto roka vám Sociálna poisťovňa prepočíta výšku odvodov podľa základu dane za minulý rok. Za obdobie od júla do septembra tohto roka platíte sociálne odvody v rovnakej výške, ako za obdobie do konca júna tohto roka. Prípadnú vyššiu alebo nižšiu sumu odvodov zaplatíte prvýkrát za október so splatnosťou do 8. novembra tohto roka.

Aj pri odloženom daňovom priznaní vám vznik alebo zánik povinnosti platiť sociálne odvody, ako aj zmenu sumy odvodov oznámi Sociálna poisťovňa. List so sumou vymeriavacieho základu, výškou poistného, ktoré máte začať platiť, dátum splatnosti poistného a údaje potrebné k úhrade poistného dostanete v takomto prípade do 20. októbra tohto roka.

Minimálny vymeriavací základ

Ako SZČO nesmiete zabúdať na to, že pre vás existuje minimálny vymeriavací základ na platenie poistného na dôchodkové a nemocenské poistenie. Ak by vám Sociálna poisťovňa vypočítala vymeriavací základ na úrovni, ktorá je nižšia ako minimálny vymeriavací základ, aj tak musia platiť poistné z minimálneho vymeriavacieho základu. Ten je do konca tohto roka na úrovni 429 eur.

Tomuto vymeriavaciemu základu prislúcha minimálne poistné na dôchodkové a nemocenské poistenie 142,20 eura.

Táto suma sa skladá z poistného na nemocenské poistenie (sadzba 4,4 %) v hodnote 18, 87 eura a zvyšných 123,33 eura tvorí poistné na dôchodkové poistenie (starobné poistenie 18% + invalidné poistenie 6 % + rezervný fond solidarity 4,75 % = sadzba 28,75 %).

Od 1. januára budúceho roka bude minimálny vymeriavací základ na platenie odvodov v sume 441,50 eura (polovica priemernej mzdy na Slovensku za rok 2015). Minimálne sociálne odvody tak pre SZČO dosiahnu 146,35 eura.

Dôchodkové poistenie sa pritom skladá zo starobného a invalidného poistenia a z odvodu do rezervného fondu solidarity.

Maximálny vymeriavací základ

 Maximálny vymeriavací základ je od 1. januára tohto roka do konca tohto roka pre všetky druhy poistenia v jednotnej výške 4 290 eur. Ak vám Sociálna poisťovňa vypočíta vymeriavací základ presahujúci túto sumu, platíte poistné na nemocenské a dôchodkové poistenie maximálne zo spomínaných 4 290 eur.

Maximálne poistné na nemocenské a dôchodkové poistenie pre SZČO tak dosahuje 1 422,13 eura.

Od 1. januára budúceho roka do konca budúceho roka bude maximálny vymeriavací základ na platenie odvodov v sume 4 415 eur (päťnásobok priemernej mzdy na Slovensku za rok 2015). Maximálne sociálne odvody tak pre SZČO v roku 2017 dosiahnu 1 463,57 eura mesačne.

Výpočet poistného na dôchodkové a nemocenské poistenie

Pri určení výšky poistného sa najprv vypočíta vymeriavací základ na platenie odvodov. Postupuje sa podľa pravidiel, ktoré zaviedla vláda Roberta Fica ešte v roku 2012.

Tak ako v minulosti sa vychádza zo základu dane (riadok 43 v daňovom priznaní-príjmy znížené o výdavky, bez odpočítania nezdaniteľných súm). K tomuto základu dane  sa pripočíta suma zaplatených povinných odvodov na sociálne a zdravotné poistenie (do konca roka 2012  pritom zaplatené odvody na sociálne a zdravotné poistenie nezvyšovali základ pre výpočet sociálnych odvodov).

Výsledný súčet základu dane a zaplatených odvodov sa nevydelí počtom mesiacov podnikania danej osoby v minulom roku, ale celkovým počtom mesiacov v roku.

Koeficient, ktorý sa používa pri výpočte vymeriavacieho základu SZČO, sa v minulom roku poslednýkrát znížil, a to z 1,6 (koeficient pre rok 2014) na definitívnych 1,486. (Do konca roka 2012 sa pritom používal koeficient 2 a v roku 2013 koeficient 1,9).

Znižovanie koeficientu znamená, že časti SZČO s relatívne vyšším základom dane stúpne vymeriavací základ, a tým aj samotné sociálne odvody.

Do vymeriavacieho základu SZČO sa nezahŕňajú príjmy, ktoré nesúvisia s jej činnosťou. Ide o poistné zaplatené na dobrovoľné poistenie a príspevky na dobrovoľné starobné dôchodkové sporenie, príjem osobného asistenta ako aj príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou. Základ dane na účely vymeriavacieho základu sa tak zníži o príjmy a výdavky spojené s výkonom činnosti osobného asistenta a o príjmy a výdavky zo zahraničia, ktoré nie sú rozhodujúce na určenie vymeriavacieho základu SZČO.

Vymeriavací základ SZČO vypočítame tak, že spočítame základ dane (uvedený v riadku 43 Daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2015) a sumu zaplateného poistného na povinné zdravotné a sociálne poistenie v roku 2015 (Preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona-uvedené v daňovom priznaní pod Tabuľkou č. 1 za VI. Oddielom-výpočet základu dane z príjmov z podnikania).

Výsledný súčet týchto dvoch súm vydelíme dvanástimi (počtom mesiacov v roku) a koeficientom 1,486 (platným od roku 2015). Vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

Vymeriavací základ = (základ dane + zaplatené sociálne a zdravotné odvody)/12/1,486

Samotné sociálne odvody tvoria spolu 33,15 % z určeného vymeriavacieho základu, z toho 4,4 % tvorí sadzba na nemocenské poistenie a zvyšných 28,75 % je sadzba na dôchodkové poistenie (starobné poistenie, invalidné poistenie a sadzba do rezervného fondu solidarity)

Platenie poistného

SZČO platí poistné na číslo účtu jej príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne. Čísla účtov nájdete na stránke Sociálnej poisťovne.

Platba musí obsahovať správny variabilný a špecifický symbol. Variabilný symbol je číslo, ktoré SZČO pridelila Sociálna poisťovňa.

Špecifický symbol označuje obdobie, resp. rozhodnutie o predpísaní dlžnej sumy, ku ktorému patrí platba. Ide o označenie príslušného kalendárneho mesiaca a kalendárneho roka, za ktorý sa poistné na sociálne poistenie platí, v tvare MMRRRR (napríklad za júl 2016 je v tvare 072016).

Pozor: Ak SZČO uhrádza poistné trvalým príkazom z účtu, ako špecifický symbol zadá číslo 88.

Príklady

Príklad č. 1:

SZČO začala podnikať od 1. septembra 2015. Za štyri mesiace podnikania v roku 2015 vykázala v daňovom priznaní hrubý príjem (príjem pred odpočítaním výdavkov) v sume  8 500 eur,  základ dane (rozdiel medzi príjmami a výdavkami, neznížený o nezdaniteľné sumy) v hodnote 2  000 eur, na zdravotných odvodoch zaplatila 230,72  eura, sociálne odvody neplatila.

Jej hrubý príjem vo výške 8 500 eur prekročil hranicu pre vznik povinnosti platiť sociálne odvody, ktorá je od 1. júla 2016 v sume 5 184  eur. Táto SZČO tak bude povinná za obdobie od 1. júla 2016 začať platiť odvody na dôchodkové a nemocenské poistenie.

Sociálna poisťovňa zašle podnikateľovi najneskôr 20. júla tohto roka list, v ktorom mu oznámi vznik povinnosti začať platiť sociálne odvody, sumu vymeriavacieho základu, výšku poistného, ktoré má SZČO začať platiť, dátum splatnosti poistného a údaje potrebné k plateniu poistného.

Vymeriavací základ Sociálna poisťovňa určí tak, že spočíta základ dane a zaplatené odvody a výslednú sumu vydelí číslom 12 (počet mesiacov v roku, nie počtom mesiacov podnikania) a koeficientom 1,486 ( koeficient platný od roku 2015).

2 000+230,72/12/1,486 čo je 125,10 eura

Vypočítaný vymeriavací základ v sume  125,10 eura je nižší ako zákonom stanovený minimálny vymeriavací základ.  Ten na rok 2016 dosahuje 429 eur. Táto SZČO preto musí za obdobie od 1. júla 2016 do 31. decembra 2016 platiť poistné zo základu 429 eur a od 1. januára 2017 z minimálneho základu 441,50 eura.

Po určení vymeriavacieho základu Sociálna poisťovňa SZČO vypočíta jednotlivé sumy poistného na dôchodkové a nemocenské poistenie.

Sumy poistného sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol nasledovne:

  • poistné na nemocenské poistenie 4,4 % z vymeriavacieho základu 429 eur = 18,87 eura,
  • poistné na starobné poistenie 18 % z vymeriavacieho základu 429 eur =  77,22 eura,
  • poistné na invalidné poistenie 6 % z vymeriavacieho základu 429 eur = 25,74 eura,
  • poistné do rezervného fondu solidarity 4,75 % z vymeriavacieho základu 429 eur = 20,37  eura.

Za obdobie od 1. júla 2016 do 31. decembra 2016 tak  platí táto samostatne zárobkovo činná osoba poistné na sociálne poistenie spolu v sume 142,20 eura mesačne a od 1. januára 2017 vo výške 146,35 eura mesačne.

Poistné musí SZČO prvýkrát zaplatiť za júl, najneskôr do 8. augusta 2016 .

Príklad č. 2:

SZČO začala podnikať ešte v roku 2010 a v súčasnosti platí do Sociálnej poisťovne povinné dôchodkové a nemocenské poistenie.

Za rok 2015 mala hrubý príjem pred odpočítaním výdavkov v sume 12 450 eur,  základ dane (rozdiel medzi príjmami a výdavkami, neznížený o nezdaniteľné sumy) 5 000 eur, na sociálnych a zdravotných odvodoch zaplatila 2 227,40 eura.

Jej hrubý príjem vo výške 12 450 eur prekročil hranicu pre vznik povinnosti platiť sociálne odvody, resp. pre pokračovanie v povinnom platení odvodov, ktorá je na rok 2016 v sume 5 184  eur.

Táto SZČO tak bude pokračovať v povinnom platení sociálnych odvodov aj po 1. júli tohto roka.

Vymeriavací základ jej Sociálna poisťovňa určí tak, že spočíta základ dane a zaplatené odvody a výslednú sumu vydelí číslom 12 (počet mesiacov v roku, nie počtom mesiacov podnikania) a koeficentom 1,486 (koeficient platný od roku 2015).

5 000+2 227,40/12/1,486 čo je 408,11 eura

Vypočítaný vymeriavací základ v sume 408,11 eura je nižší ako zákonom stanovený minimálny vymeriavací základ. Ten pre rok 2016 dosahuje 429 eur. Táto SZČO preto musí za obdobie do konca tohto roka platiť poistné zo základu 429 eur a od začiatku budúceho roka zo základu 441,50 eura.

Po určení vymeriavacieho základu Sociálna poisťovňa SZČO vypočíta jednotlivé sumy poistného na dôchodkové a nemocenské poistenie. Sumy poistného sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol nasledovne:

  • poistné na nemocenské poistenie 4,4 % z vymeriavacieho základu 429 eur = 18,87 eura,
  • poistné na starobné poistenie 18 % z vymeriavacieho základu 429 eur =  77,22 eura,
  • poistné na invalidné poistenie 6 % z vymeriavacieho základu 429 eur = 25,74 eura,
  • poistné do rezervného fondu solidarity 4,75 % z vymeriavacieho základu 429 eur = 20,37  eura.

Za obdobie od 1. júla 2016 do 31. decembra 2016 tak platí táto samostatne zárobkovo činná osoba poistné na sociálne poistenie spolu v sume 142,20 eura mesačne a za obdobie od 1. januára 2017 vo výške 146,35 eura mesačne.

Príklad č. 3:

SZČO začala podnikať v roku 2013 a od 1. júla 2015  platí do Sociálnej poisťovne povinné dôchodkové a nemocenské poistenie. Za rok 2015 mala hrubý príjem pred odpočítaním výdavkov v sume 5 020 eur,  základ dane (rozdiel medzi príjmami a výdavkami, neznížený o nezdaniteľné sumy) v sume 550 eur a na povinných sociálnych a zdravotných odvodoch zaplatila vlani 1 511,63 eura.

Jej hrubý príjem vo výške 5 020 eur podliezol hranicu pre vznik povinnosti platiť sociálne odvody, resp. pre pokračovanie v povinnom platení odvodov, ktorá je od júla tohto roka v sume 5 184  eur. Tejto SZČO tak od 1. júla 2016 zaniká povinnosť platiť odvody na dôchodkové a nemocenské poistenie.

Posledné povinné sociálne odvody tak SZČO zaplatí za jún so splatnosťou do 8. júla tohto roka.

Zánik povinnosti platiť sociálne odvody podnikateľovi oznámi Sociálna poisťovňa listom, a to najneskôr do 20. júla tohto roka.

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

júl 2016odvody od júlasociálne odvodyszčo

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Odvody do sociálnej poisťovne

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

august

04aug8:30Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a transferové oceňovanie8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva a zákony,Legislatíva, zákony,Medzinárodné zdaňovanie

04aug8:30Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a transferové oceňovanie8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva a zákony

04aug8:30Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a transferové oceňovanie8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva a zákony,Legislatíva, zákony,Medzinárodné zdaňovanie

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X