Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Kto má nárok na dávku v nezamestnanosti? Zmeny vo výške dávky od 1. júla 2022

dávka v nezamestnanosti
dávka v nezamestnanosti Foto: Getty Images
31. októbra 2022 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Kvôli situácii s Covidom zostalo mnoho ľudí bez práce. Viete kedy máte nárok na dávku v nezamestnanosti?

Dávka v nezamestnanosti je dávka, ktorá je po splnení podmienok vyplácaná zo základného fondu poistenia v nezamestnanosti a ktorá slúži na zabezpečenie príjmu poistenca v dôsledku nezamestnanosti. Nárok na túto dávku vzniká uchádzačovi o zamestnanie ak má platené poistenie v nezamestnanosti najmenej 2 roky (730 dní) za posledné 4 roky pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Spôsob skončenia pracovnoprávneho vzťahu nemá vplyv na nárok na dávku v nezamestnanosti, jej výšku ani obdobie jej poskytovania. Takisto ani to, či bol pracovný pomer dohodnutý na neurčito alebo určitú dobu.

Nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie a zaniká uplynutím šiestich mesiacov (podporné obdobie v nezamestnanosti), pričom do tohto obdobia sa nezapočítava obdobie počas ktorého má poistenec nárok na výplatu:

  • nemocenského,
  • ošetrovného,
  • materského
  • a počas ktorých sa mu vypláca rodičovský príspevok.

Výška dávky v nezamestnanosti je 50% denného vymeriavacieho základu. Vyplácanie dávky v nezamestnanosti je v kompetencii Sociálnej poisťovne.

Dávka v nezamestnanosti sa teda počíta ako denný vymeriavací základ x 50% x počet dní v mesiaci.

Kto má nárok na dávku v nezamestnanosti?

Nárok na dávku v nezamestnanosti má uchádzač o zamestnanie, ktorý je registrovaný v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce sociálnych vecí a rodiny a má povinné poistenie v nezamestnanosti, teda zamestnanec alebo dobrovoľne poistená osoba.

Základnou podmienkou nároku na dávku v nezamestnanosti je, aby poistenec v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky, t. j. 730 dní.

Príklad

Osoba bola zamestnaná od 10. januára 2013 do 13. decembra 2020 (počas zamestnania nemala žiadne obdobie prerušenia poistenia v nezamestnanosti). Od 14. decembra 2020 do 1. januára 2021 bola dočasne práceneschopná. Do evidencie uchádzačov o zamestnanie bola zaradená od 2. januára 2021. Nárok na dávku v nezamestnanosti si uplatnila predložením písomného oznámenia o zaradení poistenca do evidencie uchádzačov o zamestnanie dňa 28. januára 2021.  Posudzované obdobie štyroch rokov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie je obdobie od 2. januára 2017 do 1. januára 2021.

Ako obdobie poistenia v nezamestnanosti sa zohľadní obdobie od 2. januára 2017 do 13. decembra 2020, t. j. 1 442 dní. Podmienka nároku na dávku v nezamestnanosti je splnená. Obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti po skončení zamestnania nie je obdobím, ktoré by sa považovalo za obdobie poistenia v nezamestnanosti, a to bez ohľadu na prípadné poberanie nemocenského, preto sa na toto obdobie v konaní o nároku na dávku v nezamestnanosti neprihliada.

Povinné poistenie v nezamestnanosti vzniká aj na základe dohôd o vykonaní práce a dohôd o pracovnej činnosti s pravidelným mesačným príjmom.

Uplatnenie nároku

Nárok na dávku v nezamestnanosti si môžete uplatniť v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého pobytu na základe písomnej žiadosti. Za žiadosť sa považuje oznámenie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie. K žiadosti sa súčasne predkladá vyplnené tlačivo Žiadosť o dávku v nezamestnanosti.

Žiadosť o dávku v nezamestnanosti netreba v Sociálnej poisťovni podávať, ak si poistenec nárok na dávku v nezamestnanosti uplatnil ako súčasť žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Ak sa nárok na dávku v nezamestnanosti uplatní v pobočke Sociálnej poisťovne na tlačive Žiadosť o dávku v nezamestnanosti, je nevyhnutné uviesť dátum zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Ak si poistenec uplatní nárok na dávku v nezamestnanosti súčasne v pobočke Sociálnej poisťovne a na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálna poisťovňa začne konanie o nároku na dávku v nezamestnanosti na základe žiadosti, ktorá jej bude doručená skôr.

Dávka v nezamestnanosti sa vypláca mesačne pozadu v lehote určenej Sociálnou poisťovňou.

Dávky sa poukazujú na účet príjemcu dávky v banke alebo pobočke zahraničnej banky. Na žiadosť príjemcu dávky sa dávka vypláca v hotovosti (okresným okruhom alebo poštovým poukazom na výplatu). Na písomnú žiadosť poberateľa dávky sa dávka poukazuje na účet manžela (manželky) v banke alebo pobočke zahraničnej banky, ak má v čase poberania dávky právo disponovať s finančnými prostriedkami na tomto účte a ak s týmto spôsobom poukazovania dávky manžel (manželka) súhlasí.

Zánik nároku

Nárok na dávku v nezamestnanosti zaniká vždy:

  • dňom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie,
  • dňom priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%,
  • uplynutím podporného obdobia v nezamestnanosti (šesť mesiacov),
  • dňom smrti fyzickej osoby,
  • jednorazovým vyplatením 50% dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia.

Zmena vo výšky dávky v nezamestnanosti od 1. júla 2022

Sociálna poisťovňa informovala, že od 1. júla 2022 budú noví žiadatelia o dávku v nezamestnanosti dostávať o 77 eur mesačne vyššiu maximálnu dávku v nezamestnanosti. Treba však pripomenúť, že takto upravená dávka sa bude týkať len tých, ktorí sa po 1. júli 2022 zaevidujú na úrade práce do evidencie uchádzačov o zamestnanie, v posledných 4 rokoch boli poistení v nezamestnanosti najmenej 730 dní a dosahovali v tomto období mzdu nad hranicou 2 422 eur mesačne. Až o 234 eur mesačne sa od 1. júla 2022 sa pritom zvýši aj maximálna garančná dávka, ktorú Sociálna poisťovňa vypláca zamestnancom v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa.

Maximálna dávka v nezamestnanosti dosiahne od júla najviac 1 234,30 eur.

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti dosiahne od 1. júla 2022 pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci 1 234,30 eur (v súčasnosti je to suma vo výške 1 154,80 eur) a pri 30-dňovom mesiaci sumu vo výške 1 194,50 eur (v súčasnosti je to suma vo výške 1 117,50 eur). Noví žiadatelia tak budú dostávať maximálnu dávku vyššiu o viac ako 77 eur mesačne. Poberať ju pritom možno maximálne 6 mesiacov.

Nárok na dávku v nezamestnanosti majú po splnení zákonných podmienok povinne poistené osoby v nezamestnanosti, t. j. zamestnanci na základe trvalého pracovného pomeru alebo zamestnanci a dohodári na základe dohody o vykonaní práce či dohody o pracovnej činnosti s pravidelným mesačným príjmom. Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby nie sú povinne poistení, môžu však nárok na dávku získať, ak boli v požadovanom období dobrovoľne poistené.

Upozornenie:

Na posúdenie nároku na dávku v nezamestnanosti nemá vplyv, to akým spôsobom bol pracovnoprávny vzťah ukončený (dohodou či výpoveďou) a ani to, či išlo o pracovný pomer na určitý, respektíve na neurčitý čas. Nová hranica maximálnej výšky dávky v nezamestnanosti sa však týka len tých dávok, na ktoré vznikne nárok od 1. júla 2022. Poistencom, ktorí už dávku poberajú, sa výška dávky od tohto dátumu nemení.

Maximálna výška garančnej dávky bude od júla najviac 3 633 eur.

Od 1. júla 2022 sa zvýši aj maximálna výška dávky garančného poistenia – oproti súčasnosti tak bude vyššia až o 234 eur. Na túto dávku má po splnení zákonných podmienok nárok zamestnanec, ktorý je alebo bol v pracovnoprávnom vzťahu u zamestnávateľa a ktorý sa stal platobne neschopným a neuspokojoval jeho nároky z pracovnoprávneho vzťahu. Ak platobná neschopnosť zamestnávateľa vznikne v období od 1. júla 2022 do 30. júna 2023, výška garančnej dávky môže dosiahnuť maximálne 3 633 eur. V predchádzajúcom ročnom období (od 1. júla 2021 do 30. júna 2022) bolo jej maximum na úrovni 3 399 eur.

Zamestnávateľ je v súvislosti s nárokom na garančnú dávku platobne neschopný vtedy, ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu príslušnému súdu alebo súd začal konkurzné konanie bez tohto návrhu podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

dávka v nezamestnanostipoistenie v nezamestnanosti

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Odvody do sociálnej poisťovne

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

február

06feb8:30Tvorba výkresovej dokumentácie podľa ISO noriem – Technické kreslenie8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Výroba

07feb8:30Kolektívne zmluvy - kolektívne vyjednávanie, zmeny v zákone o kolektívnom vyjednávaní a v Zákonníku práce v roku 20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika,Pracovné právo,Riadenie,Riadenie firmy

07feb8:30Kolektívne zmluvy - kolektívne vyjednávanie, zmeny v zákone o kolektívnom vyjednávaní a v Zákonníku práce v roku 20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika,Pracovné právo,Riadenie,Riadenie firmy

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X