Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Legislatívne zmeny pre podnikateľov, august 2011

Legislatívne zmeny pre podnikateľov, august 2011
Fotobanka Pixmac
9. septembra 2011 Tlačiť

Počas mesiaca august 2011 boli schválené nasledovné zákony, ktoré sa týkajú podnikateľských subjektov.

Zákon o úprave príjmu zo závislej činnosti

Vláda podala návrh na zákon o úprave príjmu zo závislej činnosti. Zákon nadväzuje na  Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky a vládou Slovenskej republiky schválenú Koncepciu reformy daňovo-odvodového systému a vytvára legislatívne predpoklady pre úpravu hrubej mzdy na „superhrubú“ úroveň a mení  daňový systém, systém verejného zdravotného poistenia a systém sociálneho poistenia.
Podľa tohto zákona by sa mala zrušiť povinnosť zamestnávateľa platiť poistné na verejné zdravotné poistenie, príspevok na starobné dôchodkové sporenie, poistné na sociálne poistenie okrem úrazového poistenia a táto povinnosť presúva na zamestnanca.
Ďalej by sa mali zaviesť nové sadzby poistného na verejné zdravotné poistenie, na sociálne poistenie, na sociálne zabezpečenie, na úrazové poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie.
Ďalšie body sa týkajú zmeny osobného rozsahu sociálneho poistenia a verejného zdravotného poistenia, odčlenenia úrazového poistenia zo sociálneho poistenia. Mali by sa upraviť aj vymeriavacie základy na určenie sumy dávok sociálneho poistenia a úrazového poistenia.
Podľa zákona sa zruší garančné poistenie a zavedie sa garančná dávka ako štátna sociálna dávka a vytvorí sa jeden fond sociálneho poistenia a jeden fond úrazového poistenia.
 • ruší sa povinnosť zamestnávateľa platiť príspevok na starobné dôchodkové sporenie a presúva túto povinnosť na zamestnanca.
 • návrh zákona rieši úpravu hrubých miezd zamestnancov ich zvýšením o výšku zrušeného poistného zamestnávateľov (okrem úrazového poistenia a úrazového zabezpečenia). Týmito krokmi sa zavedie tzv. superhrubá mzda.
 • podľa zákona  sa bude uplatňovať rovná daň 19%,
 • zavedie sa jedno poistné na verejné zdravotné poistenie s dvoma sadzbami 9% a 4,5% pre osoby so zdravotným postihnutím pre všetkých zamestnancov.
 • zavádza sa jedno poistné na sociálne poistenie s troma sadzbami 19 % pre všetky fyzické osoby okrem samostatne zárobkovo činných osôb, kde je sadzba 13 % a okrem fyzických osôb pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, kde je sadzba 10 %.
 • z dôvodu zvýšenia hrubých príjmov je zmenená sadzba poistného na úrazové poistenie, ktoré platí zamestnávateľ, a to na 0,6 % z upravených hrubých príjmov okrem zamestnávateľov zamestnancov ozbrojených zložiek, kde je sadzba na úrazové zabezpečenie vo výške 0,57 % z upravených hrubých príjmov.
 • pre štát sa zavádza sadzba 19 % na poistné na sociálne poistenie a sadzba 4,26 % z upravených hrubých miezd na poistné na verejné zdravotné poistenie.
 • zavádza sa sadzba na starobné dôchodkové sporenie vo výške 6,7 % z upravených hrubých príjmov.
 • paušálne výdavky pre SZČO vo výške 40 %  budú obmedzené v sume max. 200 eur mesačne.
 • vymeriavací základ SZČO pri platení odvodov sa zvýši, keďže pri určovaní vymeriavacích základov sa prestanú  uplatňovať koeficienty 2 pri sociálnom poistení a 2,14 pri zdravotnom poistení.
 • základ pre daň z príjmu sa nemá znižovať o zaplatené odvody.
 • nezdaniteľná časť základu dane sa má znížiť z 19,2-násobku životného minima na 18-násobok životného minima pre každého daňovníka.
Ďalšie zmeny, ktoré sa zavedú sú:
 • navrhuje sa diferencovať dĺžku poskytovania dávky v nezamestnanosti a výšku dávky v nezamestnanosti,
 • navrhuje sa nová úprava valorizačného mechanizmu dôchodkových dávok a úrazových dávok od 1. januára 2013,
 • navrhuje sa zavedenie automatického mechanizmu zvyšovania dôchodkového veku a úpravy dôchodkovej hodnoty v závislosti od vývoja určených demografických ukazovateľov od 1. januára 2016,
 • v záujme postupnej zmeny pomeru miery zásluhovosti a miery solidarity v povinnom dôchodkovom poistení v prospech miery solidarity sa navrhuje nový spôsob určovania priemerného osobného bodu, ak nárok na dôchodok vznikne  po 31. decembri 2015,
 • s cieľom maximálne obmedziť možnosť špekulatívne a neodôvodnene získať nárok na invalidný dôchodok v nadpriemerne vysokej sume poistencom vo veku do 20 rokov, je nevyhnutné špecificky spresniť – upraviť stanovenie osobného mzdového bodu na stanovenie sumy invalidného dôchodku poistencovi v uvedenom veku,
 • navrhuje sa zvýšenie percentuálnej sadzby materského a predĺženie poskytovania materského.

» Viac informácií

Novela zákona o účtovníctve

V auguste bol predložený aj návrh na novelu zákona o účtovníctve. Podľa tejto novely by sa mal zriadiť register účtovných závierok. Tento register bude spravovať Ministerstvo financií SR. V registri nájdete všetky účtovné závierky všetkých účtovných jednotiek, správy audítorov k účtovným závierkam, výročné správy obcí a vyšších územných celkov.
Register bude mať verejnú časť a neverejnú časť, ktorá bude prístupná len niektorým oprávneným osobám. Dokumenty bude potrebné uložiť do registra do 6 mesiacov od zostavenia účtovnej závierky, prípadne do 1 roka od skončenia účtovného obdobia pri riadnej konsolidovanej závierke. V roku 2012 budú dokumenty predkladané tak ako doteraz, teda ako súčasť daňového priznania. Od roku 2013 sa budú doručovať do registra prostredníctvom daňových úradov alebo prostredníctvom elektronickej podateľne Finančného riaditeľstva SR alebo systémom štátnej pokladnice.
Orgány verejnej správy a územnej samosprávy budú mať neobmedzený prístup do verejnej aj neverejnej časti. Ostatné osoby budú mať prístup podľa osobitného prístupu.
Medzi ďalšie úpravy bude patriť to, že účtovná jednotka, v prípade likvidácie, otvorí účtovné knihy ku dňu vstupu do likvidácie a uzavrie účtovné knihy ku dňu skončenia likvidácie.  Účtovná jednotka, v prípade konkurzu, otvorí  účtovné knihy ku dňu účinnosti vyhlásenia konkurzu a uzavrie účtovné knihy, ku dňu keď bolo právoplatne rozhodnuté o zrušení konkurzu.
V jednoduchom účtovníctve bude platiť zásada rovnosti konečných stavov v jednotlivých účtovných knihách s počiatočnými stavmi v týchto účtovných knihách k prvému dňu bezprostredne nasledujúceho účtovného obdobia.
V účtovnej závierke už nebude podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva a osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky.
Výročná správa sa naďalej bude ukladať v zbierke listín, okrem výročnej správy obcí a vyšších územných celkov, ktorá sa ukladá v registri účtovných závierok. Účtovné závierky  sa od roku 2013 začnú ukladať v registri účtovných závierok, a tým sa nahradí ukladanie účtovných závierok v zbierke listín, resp. túto povinnosť za účtovné jednotky splní správca registra.
Ďalej sa v novele upresňuje postup pri kúpe cudzej meny, mení sa oceňovanie cenných papierov určených na obchodovanie, vypúšťa sa výnimka pre neziskové účtovné jednotky, podľa ktorej nemuseli oceňovať majetok a záväzky obstarané zámenou reálnou hodnotou, rozširujú sa položky, ktoré sa už pri prvotnom účtovaní v účtovníctve oceňuje reálnou hodnotou.
V novele sa upravuje aj lehota pre uchovávanie dokumentov na 10 rokov.
Nakoniec sa upravujú aj poplatky za porušenie zákona a kontrola porušenia zákona.

Zákon o zrušení kolkových známok

Od začiatku roka 2013 by sa malo zrušiť používanie kolkových známok.  Správne poplatky sa tak budú platiť poštovým poukazom, prevodom z účtu v banke a v hotovosti do pokladnice správneho orgánu. Platiť bude možné aj  platobnou kartou, prípadne cez SMS. Možnosť použiť kolkové známky  na platenie správnych a súdnych poplatkov bude ešte do konca septembra 2013, za predpokladu, ak ich  budeme mať už skôr zakúpené.  Od začiatku roka 2013 do jeho konca  bude aj možnosť vrátiť kolkové známky Slovenskej pošte.
ph

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Manažment

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

17apr9:30Chat GPT a jeho využitie v marketingu9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

17apr9:30Chat GPT a jeho využitie v marketingu9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

17apr9:30Chat GPT a jeho využitie v marketingu9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X