Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Legislatívne zmeny pre podnikateľov za mesiac september 2012

Legislatívne zmeny za mesiac september 2012
Fototobanka Pixmac
11. októbra 2012 Tlačiť
Počas mesiaca september boli predložené alebo schválené tieto novely zákonov, ktoré sa týkajú podnikateľov.

Novela zákona o správnych poplatkoch

Parlament schválil novelu zákona o správnych poplatkoch, na základe ktorej sa zvýšia poplatky v oblasti verejnej správy, v rámci stavebnej činnosti či v oblasti dopravy. Účinnosť novely je 1. október okrem troch výnimiek. Vyššie poplatky sa týkajú prvého zápisu motorového vozidla kategórie L, M1 a niektorých typov kategórie N1 do evidencie vozidiel. Ďalej sa zmenili sadzby napríklad za stavebné povolenie vo vzťahu k právnickým osobám, za predĺženie  platnosti stavebného povolenia, či za kolaudačné rozhodnutie. V rámci novely zákona o správnych poplatkoch sa mení aj zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov.

Novela zákona o zdravotnom poistení

Od januára budúceho roku sa zvýši sadzba na zdravotné poistenie zo súčasných 10 % na 14 % u príjmov z dividend a podielov na zisku obchodných spoločností. Na zdravotné odvody z dividend a podielov na zisku sa má vzťahovať vyšší maximálny vymeriavací základ ako na ostatné príjmy. Pri ostatných príjmoch bude maximálny ročný vymeriavací základ 60-násobkom priemernej mzdy, pri dividendách bude osobitný  maximálny ročný vymeriavací základ na úrovni 120-násobku priemernej mzdy na Slovensku. Suma vyplatených dividend sa pritom nemá započítavať do celkových príjmov a preto sa nemôže stať, že by osoba zaplatila zdravotné odvody len z dividend a vyhla sa plateniu odvodov z ostatných príjmov.  Zdravotné odvody z dividend sa majú vyberať formou zrážky pri ich výplate. Preddavok na poistné z dividend bude za osobu, ktorej boli vyplatené dividendy, vypočítavať a odvádzať platiteľ dividend.

Novela zákona o potravinách

Ak výrobcovia alebo predajcovia potravín opakovane umiestnia nekvalitné výrobky na predaj, mohli by dostať pokutu až do výšky 5. Mil. Eur. Návrh novely bol predložený do pripomienkového konania. Kontrolóri budú môcť nekvalitné výrobky chemicky znehodnotiť a zabrániť tak ich ďalšiemu predaju prípadne uzavrieť prevádzku až do odstránenia nedostatku. Ďalšia právomoc sa týka polície, ktorá bude môcť zastaviť vozidlo, ktoré nebude spĺňať podmienky na prevoz potravín, a odobrať vodičovi osvedčenie o evidencii.

Novela zákona o dani z príjmov

Vláda predložila návrh novely zákona, ktorej cieľom je aj konsolidácia verejných financií so zámerom zníženia deficitu verejných financií pod 3 % HDP v roku 2013.
Z tohto záväzku vlády SR vychádzajú aj navrhované úpravy, ktoré sú zamerané najmä na:
 • obmedzenie možnosti uplatnenia 40 %-ných paušálnych výdavkov v maximálnej výške 5 040 eur ročne, resp. 420 eur mesačne; zrušenie možnosti uplatnenia paušálnych výdavkov pri prenájme nehnuteľností,
 • uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela), ktorá žije s daňovníkom v spoločnej domácnosti a stará sa o maloleté dieťa tiež žijúce s daňovníkom v domácnosti do troch rokov (do šiestich rokov v prípade dieťaťa so zdravotným postihnutím) dieťaťa, alebo ktorá poberala v zdaňovacom období príspevok na opatrovanie, alebo ktorá bola evidovaná na úrade práce,
 • obmedzenie možnosti uplatnenia daňového bonusu len za podmienky, že daňovník dosahuje zákonom ustanovenú minimálnu výšku len z tzv. „aktívnych príjmov“, t. j. príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov,
 • zavedenie progresívneho zdaňovania príjmov fyzických osôb s dvomi sadzbami dane, pričom vyššia z týchto sadzieb bude uplatňovaná pre fyzické osoby s nadštandardnými príjmami,
 • zavedenie osobitnej sadzby dane vo výške 5 % pre vybraných ústavných činiteľov (poslanci, prezident, členovia vlády, predseda a podpredseda NKÚ), pričom progresívne zdaňovanie týchto príjmov zostáva zachované,
 • zvýšenie sadzby dane pre právnické osoby
 • úpravu zdanenia podielov na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobia do 31. decembra 2003 a vyplácanom po 31. decembri 2012.
Od začiatku budúceho roka nastanú zmeny v oblasti daňovej politiky.
 • 40-percentné paušálne výdavky sa budú môcť uplatniť v maximálnej výške 5 040 eur ročne, resp. 420 eur mesačne.
 • ruší sa možnosť uplatniť paušálne výdavky pri prenájme nehnuteľností,
 • zvýšuje sa sadzba dane z príjmov pre právnické osoby na 23 %
 • u prípade fyzických osôb sa má uplatňovať 19-percentná sadzba zo základu dane do výšky 176,8-násobku platného životného minima, a pri základe dane presahujúcom túto hranicu už 25-percentná sadzba dane. Bude sa to týkať ľudí, ktorých mesačný príjem presahuje 3 300 eur.
 • navrhuje sa aj sprísniť podmienky na uplatňovanie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku, resp. manžela.

Novela zákona o správe daní

Podľa novej novely o správe daní by malo Finančné riaditeľstvo zverejňovať zoznamy daňových subjektov, ktoré neplnia zákonné povinnosti, teda na svojej webovej stránke zverejňovať aktualizovaný zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie.

Novela zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti daní

Sídlo Finančného riaditeľstva SR by sa malo presunúť do Banskej Bystrice. Rezort financií chce zrušiť aj Kompetenčné centrum finančných operácií a jeho kompetencie presunúť na finančné riaditeľstvo. Účinnosť novely by mala byť 31. december 2012, okrem niektorých ustanovení, ktorých účinnosť je stanovená od 1. januára 2013.

Zákon o obmedzení platieb v hotovosti

Platby podnikateľov a firiem prevyšujúce 5 tisíc eur by sa už od budúceho roka mali vykonávať len bezhotovostne.
Teda nebude možné prijať alebo odovzdať platbu v hotovostí, ktorej hodnota prevyšuje 5 tisíc eur. V prípade fyzických osôb, ktoré nie  sú podnikateľmi, vláda stanovila toto obmedzenie na 15 tis. eur. Týmto by sa malo zabrániť fiktívnemu vystavovaniu príjmových a výdavkových dokladov bez reálneho toku finančných prostriedkov,

Novela zákona o sociálnom poistení

Podľa tohto návrhu sa navrhuje, aby študenti pracujúci na základe dohôd o
prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru od začiatku budúceho roka neplatili žiadne odvody. Ostatní dohodári by podľa návrhu opozičných poslancov nemali platiť odvody, ak mesačný príjem z dohôd nepresiahne u jedného zamestnávateľa 190 eur.

Novela Obchodného zákonníka

Návrh novely vychádza z európskej smernice o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách. V novele ide najmä o tieto zmeny:
 • ustanovenie paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky
 • pre orgány verejnej moci sa stanovuje maximálna lehota splatnosti peňažného záväzku v trvaní 30 dní, od ktorej je možné sa zmluvne odchýliť len pod podmienkou, že takáto dlhšia lehota nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre veriteľa, takéto osobitné dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia záväzku a dohodnutá lehota splatnosti nepresiahne 60 dní
 • pre záväzkové vzťahy medzi podnikateľmi sa definuje maximálna lehota splatnosti, ktorú je možné zmluvne dohodnúť v trvaní 60 dní, s možnosťou individuálneho dojednania aj dlhšej lehoty splatnosti peňažného záväzku dlžníka, ktorá však je podmienená tým, že takéto dojednanie nebude značne nevýhodné pre veriteľa
 • zavádza sa inštitút „nekalých zmluvných podmienok a nekalej obchodnej praxe“,
ph

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Manažment

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

august

18aug8:30Aktuálne zmeny Infozákona a najčastejšie problémy aplikačnej praxe v druhom polroku 20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Samospráva

19aug8:30Zmenky a ich využitie v praxi – účtovný, daňový a právny pohľad8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

19aug8:30Zmenky a ich využitie v praxi – účtovný, daňový a právny pohľad8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X