Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Máte veľa plánov a neviete ako rozbehnúť vlastnú s.r.o.?

11. októbra 2009 Tlačiť

Rozhodli ste sa založiť vlastnú spoločnosť s.r.o. a neviete ako začať? Ponúkame vám možnosť ako si vytvoriť rozhľad v zakladaní spoločnosti. Skôr než začnete podnikať a vybavovať potrebné náležitosti, je potrebné si vypracovať vlastný podnikateľský plán.Pri tvorbe podnikateľského plánu sa budúci podnikateľ odvíja od analýzy trhu, pretože si v ňom stanovuje vlastnú pozíciu. Určí si predmet podnikania, čo chce svojou činnosťou dosiahnuť, ako to dosiahne, za akú dobu a hlavne s akými financiami môže realizovať svoj podnikateľský zámer.Pri rozbiehaní spoločnosti by mal brať do úvahy každý podnikateľ (zakladateľ) konkurenciu. Treba si stanoviť priority s akými dokážeme konkurenciu dobehnúť, prípadne predbehnúť a ďalej napredovať.Pri tvorbe svojho podniku je potrebné, aby si jeho zakladateľ rozrátal aký kapitál má k dispozícii a načo ho pri zakladaní použije. Je dôležité myslieť na to, koľko investícií treba vložiť do podnikateľskej činnosti, aby sa mohli investície v blízkej budúcnosti podnikateľovi vrátiť. To znamená, že si podnikateľ musí určiť produkt/službu, jeho cenu, a možnosti ako ho predá resp. poskytne službu.Ak si budúci podnikateľ zakladá väčšiu spoločnosť a má v úvahe viesť tím ľudí je potrebné, aby si zostavil určitú organizačnú štruktúru firmy. Vopred  by mal vedieť na základe analýzy trhu, aké budú formy predaja, služby a pod.Nespornou súčasťou každého podnikateľského plánu býva finančný plán. V ňom podnikateľ predpokladá príjmy a výdavky na niekoľko rokov dopredu. Na základe týchto predpokladov môže svoju činnosť prehľadnejšie realizovať.Súčasťou podnikateľských plánov bývajú prílohy. Ak rozbiehate svoju spoločnosť na základe výroby určitých výrobkov, tak predmetom príloh môžu byť fotografie, zloženie výrobku, cenová ponuka ale aj fotografie oblasti, v ktorej sa podnik nachádza, napr. v podobe mapy, a.i. Ak si podnikateľ rozpracoval svoj podnikateľský plán, ktorého sa chce pridržiavať počas svojej podnikateľskej činnosti môže začať s jeho realizáciou.

 

Založenie spoločnosti

Podľa §105a ods.1 zákona č. 513/1991 Zb. spoločnosť s ručením obmedzením môže založiť jeden alebo najviac 50 spoločníkov. Fyzická osoba, ktorá je ako jediný spoločník spoločnosti, môže byť aj jediným spoločníkom najviac v troch spoločnostiach. Založiť si vlastnú spoločnosť na území SR môže aj zahraničná osoba, ktorej prináležia rovnaké podnikateľské podmienky ako aj slovenským osobám. Osoby so zápisom v trestnom registri môžu tiež zakladať spoločnosti, nemôžu byť však jej konateľmi, pretože štatutárnym orgánom spoločnosti môže byť len bezúhonná osoba. Spoločenská zmluva / zakladateľská listinaNa to, aby spoločnosť vznikla, musí byť podpísaná spoločenská zmluva, ak má zakladajúca sa spoločnosť viac spoločníkov. Táto zmluva musí byť notársky overená. Ak je zakladateľom len jedna osoba podpisuje sa zakladateľská listina.

» Vzory zmlúvSpoločenská zmluva (podľa § 110 Obchodného zákonníka) obsahuje rôzne náležitosti, ktoré môže spísať samotná spoločnosť. Pri vzniku spoločnosti s.r.o. je určená výška základného imania, ktorá je v tomto prípade 5 000 Eur. Základné imanie je peňažným a nepeňažným vyjadrením vkladov spoločníkov. Ak sa spoločník zaväzuje vložiť do spoločnosti nepeňažný vklad, musí spoločenská zmluva obsahovať určenie predmetu nepeňažného vkladu a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava na vklad spoločníka, ku ktorému sa zaviazal.”„Hodnota výšky vkladu jedného spoločníka musí byť aspoň 750 eur (podľa § 109 Obchodného zákonníka). Súhrn týchto peňažných prostriedkov sa vkladá do rúk správcu celého tohto vkladu. Vo väčšine prípadov to býva práve banka, ktorá spravuje vklady spoločníkov. Správca vkladu sa tiež uvádza v spoločenskej alebo zakladateľskej zmluve. Obchodné menoNa to, aby ste mohli vykonávať podnikateľskú činnosť musí niesť vaša spoločnosť vlastný názov – obchodné meno, ktoré by nemala mať iná spoločnosť. To, či existuje spoločnosť s podobným názvom zistíte na stránke www.orsr.sk, keďže obchodné meno spoločnosti sa zapisuje do Obchodného registra. Obchodné meno musí obsahovať jednu z možností označenia a to buď: spoločnosť s ručením obmedzením, s.r.o. alebo spol. s.r.o. Jedna z týchto možností sa uvádza za vašim obchodným menom. Predmet podnikaniaVýber predmetu činnosti/podnikania je vlastne listina, o ktorú žiadate úrad na odbore živnostenského podnikania. K žiadosti musí byť priložený kolok, ktorého cena je stanovená podľa toho, či žiadate o živnostenský list alebo koncesnú listinu. Ďalej prikladáte nájomnú zmluvu, výpis z registra trestov konateľa alebo konateľov a jedno vyhotovenie spoločenskej alebo zakladateľskej zmluvy.Sídlo spoločnostiĎalším dôležitým faktom pri zápise do obchodného registra je uvedenie sídla vašej spoločnosti, t.j. celá adresa sídla. Táto náležitosť ako aj ostatné je obligatórnou spolu s prílohami, ktoré k nej prináležia. Pri zápise sídla do obchodného registra je potrebné uvádzať v prílohe súhlas majiteľa nehnuteľnosti, v ktorej vykonávate svoju podnikateľskú činnosť, prípadne zmluvu o prenájme. Veľmi často sa stáva, že vás pri zápise do obchodného registra zamietnu z dôvodu neovereného potvrdenia o adrese sídla vašej spoločnosti. Potvrdenie môžete získať na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade, kde vaša spoločnosť sídli. Tam vám potvrdia číslo adresy spoločnosti a napríklad jej vchodu. Ak by ste tak neurobili a váš návrh o zápis do Obchodného registra by bol zamietnutý, kolok v hodnote 331,94 Eur (10 000 Sk)  by vám prepadol. Podpisový vzorĎalšou povinnosťou zakladateľa/zakladateľov spoločnosti je vyhotovenie podpisového vzoru. Ten obsahuje ustanovenia konateľov ako štatutárneho orgánu ich mená, adresy, rodné čísla a podpisy. V tomto tlačive sa zaväzujú vykonávať svoju funkciu dňom vzniku spoločnosti – dňom, kedy je spoločnosť zapísaná do OR. Návrh na zápis do Obchodného registraFinálnym krokom pri zakladaní spoločnosti je podanie návrhu na zápis spoločnosti do Obchodného registra. Ten podáva konateľ, prípadne konatelia spoločnosti spolu s kolkom a overenými kópiami náležitých listín. Za náležité listiny sú považované všetky doteraz spomínané listiny a zmluvy súvisiace so zakladaním spoločnosti. Patrí sem spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina 3x overiť podpis (2x pre OR a 1x pre vás), tlačivo s overenými podpismi/podpisový vzor a písomné vyhlásenie zakladateľa/-ov, stanovy, vyhlásenie správcu vkladu a znalecký posudok týkajúci sa nepeňažného vkladu (2x pre OR a 1x pre vás), listina s oprávnením využívania priestorov vášho sídla/nájomná zmluva (1x OR a 1x pre vás), živnostenský list alebo koncesná listina (2x pre OR), list vlastníctva (1x OR).Návrh na zápis spoločnosti do Obchodného registra musí byť podľa § 62 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. podaný do 90 dní od založenia spoločnosti (§ 57) alebo od vydania živnostenského alebo iného podnikateľského oprávnenia. Potvrdenie o prijatí návrhu získate na Obchodnom súde, ktorý rozhoduje o zapísaní do Obchodného registra. Zákonná lehota rozhodnutia je 5 pracovných dní, a toto rozhodnutie obdržia všetci spoločníci spoločnosti. Zápisom do Obchodného registra sa spoločnosť stáva právnickou osobou (získava právnu subjektivitu). Po zapísaní do OR sa musíte len evidovať na Daňovom úrade a vaša spoločnosť môže vykonávať svoju činnosť.Zdroj: Michaela Pokrivčáková, Ecenter

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ako založiť s.r.o.

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

marec

05mar8:30Tvorba unikátnych obrázkov pomocou nástroja Midjourney8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

05mar8:30Tvorba unikátnych obrázkov pomocou nástroja Midjourney8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

07mar8:30Sabotéri v našej hlave8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X