Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Nákup a predaj ojazdených automobilov dovezených z EÚ z pohľadu DPH

Nákup a predaj ojazdených automobilov dovezených z EÚ z pohľadu DPH
Fotobanka Pixmac
30. mája 2013 Zdroj Podnikam.SK, SC Tlačiť
Kúpa a predaj ojazdených automobilov v rámci členských štátov EÚ sa vo vzťahu k dani z pridanej hodnoty riadi osobitnými daňovými pravidlami. Podobne aj dovoz a nákup ojazdeného auta zo zahraničia, kde je DPH v inej pozicii ako pri novom aute.
Nasledujúci článok sa je zameraný na postup platiteľa DPH, ktorý nakupuje ojazdené automobily z krajín EÚ a predáva ich v tuzemsku. Predaj auta bez DPH je iný v prípade odpísaného auta, auta do zahraničia a ojazdeného auta. Pre rok 2015 môže byť aj predaj osobného auta a DPH v niektorých detailoch iný.

DPH sa riadi osobitnou úpravou

Ojazdený automobil je automobil, ktorý má najazdených viac ako 6 000 km a v čase jeho dodania uplynulo viac ako šesť mesiacov od jeho prvého uvedenia do prevádzky. V opačnom prípade ide o kúpu nového auta z EÚ.
Platiteľ DPH pri nákupe ojazdených automobilov z EÚ za účelom správneho určenia postupu z hľadiska uplatnenia DPH musí mať informácie o:
a) dodávateľovi (predávajúcom) z iného členského štátu, od ktorého tuzemský platiteľ DPH nadobudne ojazdený automobil:
 • osoba, ktorá je v členskom státe identifikovaná pre daň – platiteľ DPH,
 • osoba, ktorá nie je v členskom štáte identifikovaná pre daň – neplatiteľ DPH,
 • obchodník, ktorý predáva použitý tovar a používa osobitnú úpravu zdaňovania použitého tovaru.

b) o režime dane, ktorý dodávateľ (predávajúci) z iného členského štátu uplatnil pri kúpe automobilu, ktorý predáva ako ojazdený:

 • bežný režim dane (odvod dane z predajnej ceny),
 • osobitná úprava zdaňovania použitého tovaru (daň sa odvedie z kladného rozdielu medzi predajnou a kúpnou cenou).

Osobitná úprava podľa § 66 zákona o DPH

Platiteľ dane pri predaji ojazdených automobilov dovezených z EÚ je povinný ju uplatňovať, ak mu ojazdené automobily boli dodané:

 • osobou, ktorá nie je identifikovaná pre daň v tuzemsku ani v inom členskom štáte,
 • osobou, ktorá je identifikovaná pre daň v tuzemsku alebo v inom členskom štáte, a dodanie tovaru bolo oslobodené od dane podľa § 42 alebo podľa zodpovedajúceho ustanovenia zákona platného v inom členskom štáte,
 • iným obchodníkom, ktorý uplatňuje daň podľa osobitnej úpravy zákona platného v inom členskom štáte.

Možnosti nadobudnutia ojazdených automobilov – kúpa ojazdeného auta a DPH

1. Nákup ojazdeného automobilu z členských štátov EÚ od osoby registrovanej pre daň (platiteľa DPH), ktorá si uplatnila odpočítanie DPH pri kúpe daného automobilu
 • Kúpa ojazdeného automobilu

Kupujúcemu (platiteľovi dane) vzniká v tuzemsku daňová povinnosť a je osobou povinnou platiť daň, uplatní si tzv. „samozdanenie“. Zároveň si môže daň uplatnenú pri nadobudnutí ojazdeného automobilu odpočítať.

 • Predaj ojazdeného automobilu v tuzemsku – ako predávať autá doma

Podlieha dani a základom dane je predajná cena (za ktorú predávajúci v tuzemsku ojazdený automobil predáva) znížená o daň.

Poznámka: Z dôvodu, že dodávateľ (predávajúci) z členského štátu EÚ si pri nadobudnutí automobilu uplatnil a odpočítal DPH, nemôže si platiteľ dane uplatniť osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa § 66 zákona o DPH (odviesť daň iba z obchodnej prirážky), ale musí odviesť DPH z predajnej ceny.

2. Nákup ojazdeného automobilu z iného členského štátu EÚ od osoby registrovanej pre daň (platiteľa DPH), ktorá si nemohla uplatniť odpočítanie DPH pri obstaraní daného automobilu 
 • Kúpa ojazdeného automobilu
Pre kupujúceho (platiteľa DPH) je toto nadobudnutie tovaru v tuzemsku oslobodené od dane, preto DPH v tuzemsku neplatí.
 • Predaj ojazdeného automobilu
Pri následnom predaji ojazdeného vozidla uplatní platiteľ dane režim osobitnej úpravy uplatňovania dane podľa § 66 zákona o DPH a daň odvedie z obchodnej prirážky, t. j. kladného rozdielu medzi kúpnou a predajnou cenou.
3. Nákup ojazdeného automobilu z  členských štátov EÚ od osoby, ktorá si uplatňuje osobitnú úpravu zdaňovania použitého tovaru (autobazár)
 • Kúpa ojazdeného automobilu
Kupujúci k cene kúpeného ojazdeného vozidla neuplatní daň v tuzemsku a neuvádza ho v daňovom priznaní k DPH.
 • Predaj ojazdeného automobilu
Pri následnom predaji tohto automobilu v tuzemsku uplatní platiteľ dane osobitný režim zdaňovania podľa § 66 zákona o DPH, t. j. daň odvedie z kladného rozdielu medzi predajnou a kúpnou cenou. Pri predaji ojazdeného automobilu nesmie uvádzať na faktúre daň a musí uviesť slovnú informáciu „úprava zdaňovania prirážky – použitý tovar“.
4. Nákup ojazdeného automobilu z členských štátov EÚ od osoby, ktorá nie je registrovaná pre daň
 • Nákup ojazdeného automobilu
Kupujúcemu – platiteľovi dane nevzniká v tuzemsku daňová povinnosť z nadobudnutia tovaru, nemá povinnosť platiť DPH.
 • Predaj ojazdeného automobilu
Pri následnom predaji ojazdeného vozidla použije platiteľ dane režim osobitnej úpravy uplatňovania dane podľa § 66 zákona o DPH, t. j. daň odvedie z kladného rozdielu medzi kúpnou a predajnou cenou.

Príklad uplatnenia osobitnej úpravy zdaňovania podľa § 66 zákona o DPH

Predajca – platiteľ DPH predá v tuzemsku ojazdený automobil za 6 300 eur. Kúpna cena automobilu bola 5 700 eur. V akej výške má odviesť DPH z tohto automobilu?
Pri uplatnení osobitnej úpravy sa DPH odvedie zo základu dane, ktorým je kladný rozdiel medzi predajnou a kúpnou cenou znížený o daň. Ak je rozdiel medzi kúpnou a predajnou cenou záporný, základom dane je nula. 
Výpočet:
Základom dane je suma 600 eur (6300 – 5 700).Výpočet dane: 600 x 20/120 = 100 eur
Predajca teda musí odviesť DPH vo výške 100 eur.
Poznámka: Keďže § 66 sa môže použiť len v tom prípade, keď si predávajúci neuplatnil odpočítanie DPH, rozdiel medzi kúpnou a predajnou cenou predstavuje  cenu s daňou. Preto sa suma delí číslom 120 (100 % základ + 20 % DPH). Takto dostaneme základ očistený od DPH a tento potom dodaníme.

Povinnosť vedenia záznamov

 • Obchodník, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu, je podľa § 66 ods. 9 zákona o DPH povinný na účely určenia základu dane viesť osobitne záznamy o predajných cenách a kúpnych cenách tovarov.
 • Platiteľ dane je od 1. 10. 2012 povinný viesť a doručiť záznamy o každom ojazdenom motorovom vozidle kúpenom v inom členskom štáte EÚ (ktoré bolo vedené v evidencii vozidiel v inom členskom štáte) od zdaniteľnej osoby identifikovanej pre DPH v inom členskom štáte. Povinnosť sa týka tak platiteľov dane, ktorí prevádzkujú autobazár, ako aj všetkých platiteľov dane, ktorí príležitostne kúpia ojazdené motorové vozidlo v inom členskom štáte od zdaniteľnej osoby identifikovanej pre DPH za účelom jeho ďalšieho predaja.
 • Do evidencie sa zahrnú údaje o motorovom vozidle, ktoré je novým dopravným prostriedkom, ako aj o motorovom vozidle, ktoré nie je novým dopravným prostriedkom.
 • Záznamy o každom kúpenom pozemnom motorovom vozidle musia obsahovať údaje:

a) meno a priezvisko predávajúceho alebo názov predávajúceho a adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň pridelené v inom členskom štáte,b) hodnotu tovaru,c) identifikačné číslo vozidla VIN,d) počet najazdených kilometrov,e) dátum prvého uvedenia tovaru do prevádzky,f) dátum vyhotovenia faktúry,g) dátum nadobudnutia tovaru,h) údaj, ktorý je povinný predávajúci uviesť vo faktúre podľa zákona platného v členskom štáte, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru začala, či tovar bol dodaný s oslobodením od dane alebo predávajúci uplatnil osobitnú úpravu uplatňovania dane pri predaji použitého tovaru.

 • Záznamy je platiteľ dane povinný doručiť daňovému úradu za každé zdaňovacie obdobie, v ktorom kúpi ojazdený automobil.
 • Nedoručenie záznamov, oneskorené doručenie záznamov alebo. uvedenie nepravdivých údajov v záznamoch podlieha uloženiu pokuty do výšky 10 000 eur. 

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie DPH

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

08jún8:30Riadenie zmien – Change management8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažment

08jún8:30Riadenie zmien – Change management8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažment

14jún8:30Logistický audit8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X