Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Nárok na dávku v nezamestnanosti pri práci na dobu určitú

Zástava s logom Sociálnej poisťovne
Ilustračné foto SITA
28. apríla 2014 Img_5751.jpg Zdroj Podnikam.SK, IS Tlačiť

Dávku v nezamestnanosti vypláca Sociálna poisťovňa mesačne pozadu v lehote, ktorú sama určí.

Nárok na dávku je pri poistení v nezamestnanosti v trvaní aspoň 730 dní

Nárok na dávku v nezamestnanosti majú po strate zamestnania nielen zamestnanci, ktorí pracovali v pracovnom pomere na neurčitý čas, ale aj tí zamestnanci, ktorí vykonávali prácu na dobu určitú. Na ľudí, ktorí zarábali výlučne v pracovnom pomere na dobu určitú, sa pritom vzťahujú odlišné podmienky nároku na nezamestnaneckú dávku v porovnaní s podmienkami, ktoré sa týkajú straty práce pri zamestnaní sa na neurčitý čas.

Podmienky nároku na dávku

Vo všeobecnosti platí, že dávku v nezamestnanosti môže dostávať osoba, ktorá bola poistená v nezamestnanosti aspoň 730 dní (teda 2 roky) v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Ľudia, ktorí pracujú len vo vopred časovo ohraničenom pracovnom pomere, teda na dobu určitú, majú však pri nároku na dávku v nezamestnanosti výnimku. Týmto osobám stačí, ak 730 dní poistenia získajú v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných na úrade práce.

Pozor! Táto výnimka sa vzťahuje len na tie osoby, ktorí sa prišli na úrad práce zaevidovať po skončení pracovného pomeru na dobu určitú a v posledných 4 rokoch mali vždy len pracovný pomer na dobu určitú, prípadne pracovali na dobu určitú a boli dobrovoľne poistení v nezamestnanosti. Ak získali čo i len jeden deň poistenia v pracovnom pomere na dobu neurčitú, musia už splniť podmienku poistenia 730 dní v posledných 3 rokoch.

Obdobie poberania dávky v nezamestnanosti

Ak nárok na dávku v nezamestnanosti vznikol splnením podmienky 730 dní poistenia v nezamestnanosti v posledných 3 rokoch pred zaradením do evidencie na úrade práce, tak dávku Sociálna poisťovňa poskytuje 6 mesiacov. Nezamestnaným, ktorí pracovali výlučne v pracovnom pomere na určitý čas a splnili podmienku 730 dní poistenia v posledných 4 rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných, poskytuje Sociálna poisťovňa dávku počas najviac 4 mesiacov.

Výška dávky

Dávku v nezamestnanosti vypláca Sociálna poisťovňa za kalendárne dni a jej denná výška tvorí 50 % denného vymeriavacieho základu. Denný vymeriavací základ vypočítame ako podiel hrubých miezd, z ktorých sa odvádzalo poistné počas posledných 2 rokov a počtu kalendárnych dní v posledných 2 rokoch. Ak v posledných 2 rokoch nie sú 2 roky, za ktoré možno zistiť denný vymeriavací základ na určenie sumy dávky v nezamestnanosti, denný vymeriavací základ sa zistí z kratšieho obdobia.

Zákon stanovuje maximálnu výšku dávky v nezamestnanosti, a to definovaním maximálneho denného vymeriavacieho základu. Maximálny denný vymeriavací základ sa vypočítava z dvojnásobku priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov v období od 1. januára do 30. júna a spred roka v období od 1. júla do 31. decembra.

Maximálny denný vymeriavací základ je od 1. júla vlaňajška do 30. júna tohto roka vo výške 52,9316 eur. Maximálna výška dávky v nezamestnanosti poskytovanej za mesiac, ktorý má 30 kalendárnych dní dosahuje 794 eur. V mesiaci, ktorý má 31 kalendárnych dní, je najvyššia dávka v nezamestnanosti v sume 820,5 eur.

Uplatnenie nároku na dávku

Nezamestnaný si uplatňuje nárok na dávku v nezamestnanosti v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého pobytu na základe písomnej žiadosti. Žiadosť obsahuje písomné oznámenie úradu práce a sociálnych vecí o zaradení poistenca do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

K žiadosti súčasne nezamestnaný predkladá vyplnené tlačivo „Žiadosť o dávku v nezamestnanosti“. Od začiatku apríla tohto roka Sociálna poisťovňa už nevyžaduje od zamestnávateľa potvrdenie na účely nároku na dávku v nezamestnanosti. Na zistenie obdobia poistenia v nezamestnanosti klienta ako i dosiahnutých vymeriavacích základov už poisťovňa vychádza z údajov vedených v jej informačných systémoch.

Vyplácanie dávky

Dávku v nezamestnanosti vypláca Sociálna poisťovňa mesačne pozadu v lehote, ktorú sama určí. Zasiela ju na účet príjemcu dávky v banke. Na žiadosť poberateľa sa dávka vypláca v hotovosti.

Príklady

Príklad 1:

Osoba vykonávala od 1. februára 2010 do 31. decembra 2010 prácu v pracovnom pomere na dobu určitú s hrubou mzdou 500 eur. Od 1. januára 2011 do 30. novembra 2012 bola bez zamestnania. Od 1. decembra 2012 do 31. marca 2014 opäť pracovala v pracovnom pomere na dobu určitú, keď jej hrubá mzda predstavovala 600 eur.

Do evidencie uchádzačov o zamestnanie ju úrad práce zaradil od 1. apríla 2014. Nárok na dávku v nezamestnanosti si uplatnila v Sociálnej poisťovni predložením písomného oznámenia o zaradení poistenca do evidencie uchádzačov o zamestnanie 3. apríla 2014, ktoré jej vystavil úrad práce.

Keďže táto osoba sa prišla na úrad práce zaevidovať po skončení pracovného pomeru na dobu určitú a v posledných štyroch rokoch mala len dva pracovné pomery na dobu určitú, pri posúdení nároku na dávku v nezamestnanosti sa bude brať do úvahy obdobie posledných štyroch rokov pred zaradením do evidencie nezamestnaných. Ide o obdobie od 1. apríla 2010 do 31. marca 2014.

Ako obdobie poistenia v nezamestnanosti sa zohľadní obdobie od 1. apríla 2010 do 31. decembra 2010 (časť z prvého pracovného pomeru) a obdobie od 1. decembra 2012 do 31. marca 2014 (celý druhý pracovný pomer). Prvé obdobie poistenia trvalo 275 dní a druhé obdobie poistenia 486 dní, spolu teda obdobie poistenia predstavovalo 761 dní. Podmienka nároku na dávku v nezamestnanosti (najmenej 730 dní poistenia) je tak splnená a osobe vzniká nárok na dávku.

Denný vymeriavací základ, z ktorého určíme výšku dennej dávky, vypočítame ako podiel hrubých miezd, z ktorých sa odvádzalo poistné počas posledných dvoch rokov, a počtu dní poistenia v posledných dvoch rokoch. Ide teda o hrubé zárobky v období od 1. apríla 2012 do 31. marca 2014.

Za obdobie od 1. decembra 2012 do 31. marca 2014 dosiahla hrubá mzda žiadateľa o dávku celkovo 9 600 eur (600×16 mesiacov). Toto obdobie trvalo 486 dní. Denný vymeriavací základ určíme ako podiel celkovej hrubej mzdy a počtu dní poberania mzdy.

Denný vymeriavací základ určíme takto:

9600/486 = 19,7531 eura

Denná dávka v nezamestnanosti tvorí 50 % z denného vymeriavacieho základu. Denná dávka tak dosahuje 9,8765 eura.

Keďže podmienku 730 dní trvania poistenia táto osoba splnila za obdobie štyroch rokov, dávku v nezamestnanosti môže dostávať najviac štyri mesiace (apríl, máj, jún, júl). Za apríl a jún bude dávka predstavovať 296,30 eura (9,8765×30 dní) a za máj a júl dávka v nezamestnanosti bude vo výške 306,17 eura (9,8765×31 dní).

Príklad 2:

Osoba bola zamestnaná v pracovnom pomere na dobu určitú v období od 1. marca 2009 do 31. decembra 2010 s hrubou mzdou 550 eur. Od 1. januára 2011 do 31. marca 2012 bola bez zamestnania. Od 1. apríla 2012 do 31. októbra 2012 pracovala v pracovnom pomere na dobu neurčitú. V období od 1. novembra 2012 do 31. marca 2013 bola opäť nezamestnaná. Od 1. apríla 2013 do 31. marca 2014 opäť pracovala v pracovnom pomere na dobu určitú, keď jej hrubá mzda predstavovala 700 eur.

Do evidencie uchádzačov o zamestnanie ju úrad práce zaradil od 1. apríla 2014. Nárok na dávku v nezamestnanosti si uplatnila v Sociálnej poisťovni predložením písomného oznámenia o zaradení poistenca do evidencie uchádzačov o zamestnanie 2. apríla 2014, ktoré jej vystavil úrad práce.

Táto osoba sa prišla na úrad práce zaevidovať po skončení pracovného pomeru na dobu určitú a v posledných štyroch rokoch mala dva pracovné pomery na dobu určitú a jeden pracovný pomer na neurčitý čas. Vzhľadom na to, že v uvedenom období mala pracovný pomer aj na neurčitý čas, pri posúdení nároku na dávku v nezamestnanosti sa zohľadní obdobie posledných troch rokov pred zaradením do evidencie nezamestnaných. Ide o obdobie od 1. apríla 2011 do 31. marca 2014.

V tomto trojročnom období osoba získala obdobie poistenia v nezamestnanosti trvajúce od 1. apríla 2012 do 31. októbra 2012 (214 dní poistenia v pracovnom pomere na neurčitý čas) a poistné obdobie od 1. apríla 2013 do 31. marca 2014 (365 dní poistenia v pracovnom pomere na dobu určitú). Spolu ide o poistenie trvajúce 579 dní. Uvedená osoba tak nesplnila podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti (najmenej 730 dní poistenia v posledných troch rokoch).

Príklad 3:

Osoba vykonávala od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010 prácu v pracovnom pomere na dobu určitú s hrubou mzdou 600 eur. Od 1. januára 2011 do 30. apríla 2013 bola bez zamestnania. Od 1. januára 2011 do 31. augusta 2011 si platila dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti z vymeriavacieho základu 330 eur. Od 1. mája 2013 do 31. marca 2014 opäť pracovala v pracovnom pomere na dobu určitú, keď jej hrubá mzda predstavovala 550 eur.

Do evidencie uchádzačov o zamestnanie ju úrad práce zaradil od 1. apríla 2014. Nárok na dávku v nezamestnanosti si uplatnila v Sociálnej poisťovni predložením písomného oznámenia o zaradení poistenca do evidencie uchádzačov o zamestnanie 4. apríla 2014, ktoré jej vystavil úrad práce.

Keďže táto osoba sa prišla na úrad práce zaevidovať po skončení pracovného pomeru na dobu určitú a v posledných štyroch rokoch mala len dva pracovné pomery na dobu určitú a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti, pri posúdení nároku na dávku v nezamestnanosti sa bude brať do úvahy obdobie posledných štyroch rokov pred zaradením do evidencie nezamestnaných. Ide o obdobie od 1. apríla 2010 do 31. marca 2014.

Ako obdobie poistenia v nezamestnanosti sa zohľadní obdobie od 1. apríla 2010 do 31. decembra 2010 (časť z prvého pracovného pomeru), obdobie od 1. januára 2011 do 31. augusta 2011 (dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti) a obdobie od 1. mája 2013 do 31. marca 2014 (celý druhý pracovný pomer). Prvé obdobie poistenia trvalo 275 dní, druhé obdobie 243 dní a za tretie obdobie poistenia osoba získala 335 dní. Spolu tak poistenie v nezamestnanosti počas štyroch rokov trvalo  853 dní. Podmienka nároku na dávku v nezamestnanosti (najmenej 730 dní poistenia) je tak splnená a osobe vzniká nárok na dávku.

Denný vymeriavací základ, z ktorého určíme výšku dennej dávky, vypočítame ako podiel hrubých miezd, z ktorých sa odvádzalo poistné počas posledných dvoch rokov, a počtu dní poistenia v posledných dvoch rokoch. Ide teda o hrubé zárobky v období od 1. apríla 2012 do 31. marca 2014.

Za obdobie od 1. mája 2013 do 31. marca 2014 dosiahla hrubá mzda žiadateľa o dávku celkovo 6 050 eur (550×11 mesiacov). Toto obdobie trvalo 335 dní. Denný vymeriavací základ určíme ako podiel celkovej hrubej mzdy a počtu dní poberania mzdy.

Denný vymeriavací základ určíme takto:

6050/335 = 18,0597 eura

Denná dávka v nezamestnanosti tvorí 50 % z denného vymeriavacieho základu. Denná dávka tak dosahuje 9,0299 eura.

Keďže podmienku 730 dní trvania poistenia táto osoba splnila za obdobie štyroch rokov, dávku v nezamestnanosti môže dostávať najviac štyri mesiace (apríl, máj, jún, júl).

Za apríl a jún bude dávka predstavovať 270,90 eura (9,0299×30 dní) a za máj a júl dávka v nezamestnanosti bude vo výške 279,93 eura (9,0299×31 dní).

Img_5751.jpg

V agentúre SITA pracujem už viac ako dve desaťročia. Vyštudoval som ekonómiu na Obchodnej fakulte EU a právo na Právnickej fakulte UK. Ako redaktor sa od začiatku venujem najmä agende rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, k čomu sa postupne pridali aj dane a legislatíva. Som bývalý dlhoročný bloger, prispieval som aj do mesačníka Domino efekt. Autorsky prispievam aj na portál Podnikam.sk. Zastávam pozíciu zástupcu šéfredaktora.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Odvody do sociálnej poisťovne

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

december

12dec8:30Riziková kontrola verejného obstarávania (Operačný program Slovensko)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

12dec8:30Riziková kontrola verejného obstarávania (Operačný program Slovensko)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

14dec8:30Čo nám priniesli a čo nám prinesú novely Obchodného zákonníka8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X