Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Obnovenie živnosti v roku 2018 a platenie odvodov-príklady

Obnovenie živnosti
obnovenie živnosti
8. februára 2018 Img_5751.jpg Zdroj podnikam.sk Tlačiť

V článku si na viacerých príkladoch vysvetlíme, aké odvody vás čakajú v roku 2018 pokiaľ ide o obnovenie pozastavenej živnosti.

Ak samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) preruší živnosť a po istom čase ju obnoví (pozastavenie živnosti nemôže trvať kratšie ako šesť mesiacov a dlhšie ako tri roky), prípadne svoju živnosť zruší a po istom čase si založí novú, odo dňa obnovenia živnosti, resp. založenia novej živnosti sa jej obnovuje aj povinnosť platiť mesačný preddavok na zdravotné poistenie a za istých podmienok aj platenie odvodov na sociálne poistenie.

Ak sa SZČO po ukončení pozastavenia živnosti obnoví povinnosť platiť sociálne odvody, začína ich uhrádzať v takej výške, v akej jej ich vypočítala Sociálna poisťovňa podľa posledného daňového priznania. Takýto postup sa uplatňuje od 1. januára 2011.

Do konca júna tohto roka sa pri posudzovaní toho, či sa SZČO obnoví platenie sociálnych odvodov, berie do úvahy hrubý príjem SZČO za rok 2016.

Obnovenie povinného platenia poistného na dôchodkové a nemocenské poistenie sa pritom do 30. júna tohto roka (pri odloženom daňovom priznaní za rok 2017 do 30. septembra tohto roka) týka tých SZČO, ktorých hrubý príjem v daňovom priznaní za rok 2016 presiahol 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu platného v roku 2017. Ide o sumu  5 298 eur.

 Ak SZČO v roku 2016 podnikala a v daňovom priznaní za rok 2016 nevykázala hrubý príjem vyšší ako 5 298 eur, živnosť si obnoví alebo si založí novú živnosť do 30. júna tohto roka (resp. do 30. septembra tohto roka), sociálne odvody naďalej nemusí platiť.

Platenie povinných sociálnych odvodov sa do 30. júna tohto roka (resp. do 30. septembra tohto roka) neobnovuje ani tej SZČO, ktorá mala prerušenú živnosť celý rok 2016, a preto daňové priznanie za rok 2016 ani nepodávala.

V prémiovej časti nájdete ďalšie informácie, ako aj praktické príklady

Od 1. júla tohto roka sa už berie do úvahy hrubý príjem SZČO za rok 2017. Od 1. júla tohto roka do 30. júna budúceho roka sa povinnosť platiť sociálne odvody po skončení prerušenia živnosti obnoví tým SZČO, ktorých hrubý príjem v daňovom priznaní za rok 2017 presiahne 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu platného v roku 2018. V tomto prípade je to suma 5 472 eur.

Tým SZČO, ktoré podnikali v roku 2017 a nedosiahli hrubý príjem vyšší ako 5 472 eur, sa tak po obnovení živnosti po 1. júli tohto roka neobnoví povinnosť platiť dôchodkové a nemocenské poistenie.  Od 1. júla tohto roka sa povinnosť platiť sociálne poistenie neobnoví tej SZČO, ktorá si prerušila živnosť na celý rok 2017, a preto nepodáva daňové priznanie za minulý rok.

Príklad č. 1 

Živnostník mal v roku 2016 hrubé príjmy 5 150,25 euraKeďže boli pod hranicou pre vznik povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie (suma 5 298 eur za rok 2016), tak povinné sociálne odvody od 1. júla 2017 neplatí.

V roku 2017 tak platil len preddavok na poistné na zdravotné poistenie, a to v najnižšej možnej výške 61,81 eura mesačne.

Od 1. decembra 2017 si prerušil živnosť na pol roka, teda na obdobie od 1. decembra 2017 do 31. mája 2018.

Zdravotné odvody v tomto období za tohto živnostníka platí buď štát (ak sa evidoval ako nezamestnaný na úrade práce) alebo zamestnávateľ (ak si našiel prácu ako zamestnanec) alebo si ich živnostník počas prerušenia živnosti platí sám ako dobrovoľný platiteľ odvodov (na rok 2017 išlo o sumu  61,81 eura mesačne a na rok 2018 minimálne poistné predstavuje 63,84 eura mesačne).

Od 1. júna 2018 sa mu živnosť obnoví. Od tohto dňa bude vzhľadom na príjmy za rok 2016 povinný ako SZČO platiť preddavok na poistné na zdravotné poistenie, a to v najnižšej možnej mesačnej výške 63,84 eura (ide o minimálny preddavok platný v roku 2018). Povinné sociálne odvody od 1. júna 2018 naďalej neplatí.

Od 1. júla 2018 sa živnostníkovi opäť posúdi vznik povinnosti platiť sociálne odvody, a to podľa jeho hrubých príjmov za rok 2017.

Živnostník dosiahol za rok 2017 hrubé príjmy 5 411,30 eura. Keďže je pod hranicou pre vznik povinnosti platiť dôchodkové a nemocenské poistenie (od 1. júla 2018 je to suma 5 472 eur), sociálne odvody v období od 1. júla 2018 do 30. júna 2019 naďalej neplatí. 

Príklad č. 2 

Živnostník mal v roku 2017 hrubé príjmy 31 425,25 eura, základ dane 11 252,14 eura a zaplatené odvody na sociálne a zdravotné poistenie v sume  3 570,25 eura.

Od 1. júla 2018 sa mu z tohto základu dane vypočítajú povinné sociálne odvody 

Jeho vymeriavací základ určíme tak, že sčítame základ dane so zaplatenými odvodmi a výsledné číslo vydelíme číslom 12 (počet mesiacov v roku) a koeficientom 1,486.

Ide o nasledovný výpočet: 

11 252,14+3 570,25/12/1,486 = 831,22 eura

Tomuto vymeriavaciemu základu prislúchajú odvody na dôchodkové a nemocenské poistenie v sume 275,53 eura. Sociálne odvody v tejto výške živnostník prvýkrát zaplatí za júl  2018 najneskôr do 8. augusta 2018. Preddavok na poistné na zdravotné poistenie platí živnostník v roku 2018 podľa základu dane z roku 2016 napríklad vo výške 120,25 eura mesačne.       

 Od 1. septembra 2018 si preruší živnosť na pol roka, a preto za obdobie od 1. septembra 2018 do 28. februára 2019 sociálne odvody neplatí.

Zdravotné odvody bude v tomto období za tohto živnostníka platiť buď štát (ak sa eviduje ako nezamestnaný na úrade práce) alebo zamestnávateľ (ak si nájde prácu ako zamestnanec) alebo si ich musí živnostník počas prerušenia živnosti platiť sám ako dobrovoľný platiteľ odvodov  (na rok 2018 ide o sumu 63,84 eura mesačne, suma minimálneho preddavku na rok 2019 zatiaľ nie je známa).

Od 1. marca 2019 svoju živnosť obnoví. Od tohto dňa je ako SZČO povinný platiť mesačný preddavok na poistné na zdravotné poistenie stanovený na rok 2019.

Ten mu pritom ešte v rámci ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2017 vypočítala zdravotná poisťovňa podľa základu dane za rok 2017 (11 252,14 eura), k nemu pripočítala zaplatené sociálne a zdravotné odvody (3 570,25 eura), súčet poisťovňa vydelila číslom 12 (počet mesiacov podnikania v roku 2016) a koeficientom 1,486 a výslednú hodnotu vynásobila číslom 0,14 (14-percentná odvodová sadzba). 

Ide o tento výpočet:

(11 252,14 + 3 570,25/12/1,486) x 0,14 = 116,37 eura

Od 1. marca 2019 do 31. decembra 2019 tak bude táto SZČO platiť preddavok na zdravotné poistenie v sume 116,37 eura.  

Za obdobie od 1. marca 2019 do 30. júna 2019 bude tiež opäť platiť povinné sociálne odvody, a to v pôvodnej sume pred prerušením živnosti 275,53 eura.  

Od 1. júla 2019 sa živnostníkovi opäť posúdi vznik povinnosti platiť sociálne odvody, a to podľa jeho hrubých príjmov za rok 2018.

Príklad č. 3 

Živnostník mal v roku 2016 hrubé príjmy 22 151,88 eura, základ dane 3 425,11 eura a na sociálne a zdravotné odvody v roku 2016 vynaložil 2 427,28 eura.

Od 1. júla 2017 sa mu z tohto základu dane vypočítali povinné sociálne odvody. Jeho vymeriavací základ sa určil tak, že sa sčítal základ dane so zaplatenými odvodmi a výsledné číslo sa vydelilo číslom 12 (počet mesiacov v roku) a koeficientom 1,486.

Ide o nasledovný výpočet:

3 425,11+2 427,28/12/1,486 = 328,19 eura

Keďže jeho vypočítaný vymeriavací základ bol v roku 2017 nižší ako minimálny vymeriavací základ v sume 441,50 eura, sociálne odvody musel od 1. júla 2017 platiť z tohto minimálneho základu.

Minimálnemu vymeriavaciemu základu 441,50 eura prislúchajú sociálne odvody v sume 146,35 eura. 

Mesačný preddavok na poistné na zdravotné poistenie platil živnostník v roku 2017 podľa základu dane za rok 2015, a to v minimálnej možnej výške 61,81 eura.

Od 1. septembra 2017 si prerušil živnosť na jeden rok a preto za obdobie od 1. septembra 2017 do 31. augusta 2018 neplatí povinné sociálne odvody. 

Zdravotné odvody bude v tomto období za tohto živnostníka platiť buď štát (ak sa eviduje ako nezamestnaný na úrade práce) alebo zamestnávateľ (ak si nájde prácu ako zamestnanec) alebo si ich musí živnostník počas prerušenia živnosti platiť sám ako dobrovoľný platiteľ odvodov  (na rok 2017 ide o sumu 61,81 eura mesačne a na rok 2018 minimálne poistné predstavuje 63,84 eura mesačne).

Od 1. septembra 2018 svoju živnosť obnoví. Od tohto dňa je opäť povinný ako SZČO platiť preddavok na poistné na zdravotné poistenie stanovený na rok 2018.

Ten mu pritom ešte v rámci ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2016 vypočítala zdravotná poisťovňa podľa základu dane za rok 2016 (3 425,11 eura), k nemu pripočítala zaplatené sociálne a zdravotné odvody, súčet poisťovňa vydelila číslom 12 (počet mesiacov podnikania v roku 2016) a koeficientom 1,486 a výslednú hodnotu vynásobila číslom 0,14 (14-percentná odvodová sadzba).

Ide o tento výpočet:

(3 425,11 + 2 427,28/12/1,486) x 0,14 = 45,95 eura

Minimálnym mesačným preddavkom na zdravotné poistenie pre SZČO na rok 2018 je však suma 63,84 eura, a preto musí táto SZČO za obdobie od 1. septembra 2018 do 31. decembra 2018 platiť preddavok vo výške 63,84 eura.

Od 1. septembra 2018 sa živnostníkovi nanovo posúdi povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie, a to podľa hrubých príjmov za rok 2017.

Ak boli jeho hrubé príjmy za rok 2017 (január až august) nižšie ako 5 472 eur (hranica pre vznik povinnosti platiť sociálne odvody platná od 1. júla 2018), tak sociálne odvody za obdobie od 1. septembra 2018 do 30. júna 2019 povinne neplatí.

Ak však hrubé príjmy živnostníka za rok 2017 presiahli sumu 5 472 eur, Sociálna poisťovňa mu nanovo k 1. septembru 2018 vypočíta vymeriavací základ a výšku odvodov podľa základu dane za rok 2017.

Img_5751.jpg

V agentúre SITA pracujem už viac ako dve desaťročia. Vyštudoval som ekonómiu na Obchodnej fakulte EU a právo na Právnickej fakulte UK. Ako redaktor sa od začiatku venujem najmä agende rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, k čomu sa postupne pridali aj dane a legislatíva. Som bývalý dlhoročný bloger, prispieval som aj do mesačníka Domino efekt. Autorsky prispievam aj na portál Podnikam.sk. Zastávam pozíciu zástupcu šéfredaktora.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

obnovenie živnostiPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Nemocenské poistenie

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

december

12dec8:30Riziková kontrola verejného obstarávania (Operačný program Slovensko)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

12dec8:30Riziková kontrola verejného obstarávania (Operačný program Slovensko)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

14dec8:30Čo nám priniesli a čo nám prinesú novely Obchodného zákonníka8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X