Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Odpočítanie dane pri registrácii DPH

Panáčik držiaci kalkulačku
Fotobanka Pixmac
18. októbra 2011 Tlačiť

Daň z pridanej hodnoty na území Slovenskej republiky upravuje zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“).

Odpočítanie dane pri registrácií DPH

Ako na odpočet DPH pri registrácii? A vzťahujú sa tieto pravidlá aj pre rok 2015 alebo 2016? Odpočítanie dane pri registrácii upravuje ustanovenie § 55 zákona. Odpočítanie dane pri registrácii platiteľa dane podľa § 55 zákona hovorí, že v súlade s ustanovením § 55 ods. 1 zákona osoba, ktorá sa stala platiteľom, môže odpočítať daň viazanú k majetku, ktorý nadobudla pred dňom, keď sa stala platiteľom, ak tento majetok nebol zahrnutý do daňových výdavkov podľa osobitného predpisu v kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom sa stala platiteľom, okrem zásob.

Daň pri majetku, ktorý je podľa osobitného predpisu odpisovaným majetkom, platiteľ zníži o pomernú časť dane zodpovedajúcu odpisom. Platiteľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou, použije pri znížení odpočítateľnej dane postup ako platiteľ, ktorý je účtovnou jednotkou.

Platca DPH nemôže odpočítať daň, ak majetok nepoužije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ. V súlade s ustanovením § 55 ods. 2 zákona platiteľ môže odpočítať daň v rozsahu a za podmienok podľa § 49 až 51.

Čo znamenajú vyššie uvedené ustanovenia zákona? Ako ich pochopiť a správne aplikovať v praxi?

Zákon o DPH umožňuje osobe, ktorá sa stala platiteľom, odpočítať daň týkajúcu sa majetku alebo zásob, ktorý nadobudla predtým, ako sa platiteľom stala. Platiteľ môže pri registrácii odpočítať daň v rozsahu, v akom majetok alebo zásoby použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ.

Ak platiteľ dane nepoužije majetok alebo zásoby na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ, nemôže odpočítať daň.

Platiteľ môže pri registrácii odpočítať daň zo zásob alebo z majetku dodaného inými platiteľmi dane v tuzemsku alebo odpočítať daň zaplatenú správcovi dane v tuzemsku pri dovoze tovaru. Platiteľ nemôže pri registrácii odpočítať daň z majetku alebo zásob nadobudnutých od platiteľov z iných členských štátov.

Právo na odpočítanie dane pri registrácii môže platiteľ uplatniť, ak má faktúru od tuzemského platiteľa za dodaný majetok alebo zásoby, resp. má dovozný doklad potvrdený colným orgánom, v ktorom je uvedený ako príjemca alebo dovozca.

Správne určenie dane, ktorú si platiteľ pri registrácii môže odpočítať, býva často obtiažne. Súvisí to s pravidlami, podľa ktorých je potrebné v závislosti od druhu majetku postupovať. O tom viac v nasledujúcich príkladoch.

Príklad: Môžem si pri registrácii odpočítať daň z dlhodobého drobného majetku?

Pri registrácii môžete odpočítať daň z dlhodobého drobného hmotného alebo nehmotného majetku nadobudnutého v roku, v ktorom ste sa stali platiteľom. Pri registrácii nemôžete odpočítať daň z dlhodobého drobného hmotného alebo nehmotného majetku nadobudnutého rokoch predchádzajúcich roku, v ktorom ste sa stali platiteľom.

Daň môžete odpočítať v rozsahu, v akom majetok použijete na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ. Ak majetok, z ktorého odpočítavate daň, nepoužijete na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ, nemôžete odpočítať daň. Právo na odpočítanie dane môžete uplatniť, ak máte faktúru od tuzemského platiteľa, resp. dovozný doklad potvrdený colným orgánom, v ktorom ste uvedený ako príjemca alebo dovozca.

Príklad: Môžem si pri registrácii odpočítať daň zo zásob?

Pri registrácii môžete odpočítať daň viazanú na zásoby, ktoré ste nadobudli pred dňom, kedy ste sa stali platiteľom. Zákon neurčuje, v akej lehote v minulosti mali byť zásoby nadobudnuté na to, aby z nich bolo možné odpočítať daň. Pri registrácii môžete odpočítať daň zo zásob nadobudnutých od svojho vzniku.

Daň môžete odpočítať v rozsahu, v akom zásoby použijete na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ. Ak zásoby, z ktorých odpočítavate daň, nepoužijete na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ, nemôžete odpočítať daň. Právo na odpočítanie dane môžete uplatniť, ak máte má faktúru od tuzemského platiteľa, resp. dovozný doklad potvrdený colným orgánom, v ktorom ste uvedení ako príjemca alebo dovozca.

Príklad: Môžem si pri registrácii odpočítať daň zo služieb nadobudnutých pred dňom, kedy som sa stal platiteľom?

Pri registrácii nemôžete odpočítať daň zo služieb nadobudnutých pred dňom, kedy ste sa stali platiteľom.

Príklad: Môžem si pri registrácii odpočítať DPH z dlhodobého hmotného majetku kúpeného v roku predchádzajúcom, ako som sa stal platiteľom?

Ako platiteľ dane môžete pri registrácii odpočítať daň z dlhodobého hmotného majetku, ktorý ste nadobudli pred dňom, kedy sa stali platiteľom za podmienky, že ste tento majetok nezahrnuli do daňových výdavkov v kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom ste sa stali platiteľom. Zákon neurčuje podmienku, akej lehote odo dňa registrácie spätne by mal byť majetok nadobudnutý.

Zákon však stanovuje, že v prípade, že sa jedná o odpisovaný majetok, ste povinní odpočítavanú daň znížiť o pomernú časť zodpovedajúcu odpisom. Daň môžete odpočítať v rozsahu, v akom majetok použijete na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ. Ak majetok, z ktorého odpočítavate daň, nepoužijete na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ, nemôžete odpočítať daň. Právo na odpočítanie dane môžete uplatniť, ak máte má faktúru od tuzemského platiteľa, resp. dovozný doklad potvrdený colným orgánom, v ktorom ste uvedený ako príjemca alebo dovozca.

Príklad: Môžem si pri registrácii odpočítať daň z dlhodobého nehmotného majetku kúpeného v roku predchádzajúcom, ako som sa stal platiteľom?

Ako platiteľ dane môžete pri registrácii odpočítať daň z dlhodobého nehmotného majetku, ktorý ste nadobudli pred dňom, kedy sa stali platiteľom za podmienky, že ste tento majetok nezahrnuli do daňových výdavkov v kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom ste sa stali platiteľom. Zákon neurčuje podmienku, akej lehote odo dňa registrácie spätne by mal byť majetok nadobudnutý.

Zákon však stanovuje, že v prípade, že sa jedná o odpisovaný majetok, ste povinný odpočítavanú daň znížiť o pomernú časť zodpovedajúcu odpisom. Daň môžete odpočítať v rozsahu, v akom majetok použijete na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ. Ak majetok, z ktorého odpočítavate daň, nepoužijete na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ, nemôžete odpočítať daň.

Právo na odpočítanie dane môžete uplatniť, ak máte má faktúru od tuzemského platiteľa, resp. dovozný doklad potvrdený colným orgánom, v ktorom ste uvedení ako príjemca alebo dovozca.

Príklad: Môžem si pri registrácii odpočítať daň z dlhodobého nehmotného majetku, kúpeného v roku, v ktorom som sa stal platiteľom?

Pri registrácii môžete odpočítať daň z dlhodobého nehmotného majetku nadobudnutého v roku, v ktorom ste sa stali platiteľom. Daň môžete odpočítať v rozsahu, v akom majetok použijete na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ. Ak majetok, z ktorého odpočítavate daň, nepoužijete na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ, nemôžete odpočítať daň. Právo na odpočítanie dane môžete uplatniť, ak máte má faktúru od tuzemského platiteľa, resp. dovozný doklad potvrdený colným orgánom, v ktorom ste uvedení ako príjemca alebo dovozca.

Príklad: Môžem si pri registrácii odpočítať daň z dlhodobého hmotného majetku kúpeného v roku, v ktorom som sa stal platiteľom?

Pri registrácii môžete odpočítať daň z dlhodobého hmotného majetku nadobudnutého v roku, v ktorom ste sa stali platiteľom. Daň môžete odpočítať v rozsahu, v akom majetok použijete na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ. Ak majetok, z ktorého odpočítavate daň, nepoužijete na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ, nemôžete odpočítať daň. Právo na odpočítanie dane môžete uplatniť, ak máte má faktúru od tuzemského platiteľa, resp. dovozný doklad potvrdený colným orgánom, v ktorom ste uvedení ako príjemca alebo dovozca.

Príklad: Môžem si pri registrácii odpočítať daň zo zásob tovaru z tretích krajín?

Zákon o DPH umožňuje osobe, ktorá sa stala platiteľom, odpočítať daň viažúcu sa k zásobám, ktorý nadobudla pred dňom, kedy sa stala platiteľom. Zákon neurčuje, v akej lehote v minulosti mali byť zásoby nadobudnuté, na to, aby z nich bolo možné odpočítať daň. Pri registrácii môžete odpočítať daň zo zásob nadobudnutých od svojho vzniku.

Daň môžete odpočítať v rozsahu, v akom zásoby použijete na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ. Ak zásoby, z ktorých odpočítavate daň, nepoužijete na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ, nemôžete odpočítať daň. Právo na odpočítanie dane môžete uplatniť, ak máte dovozný doklad potvrdený colným orgánom, v ktorom ste uvedený ako príjemca alebo dovozca.

Príklad: Akú sadzbu mám použiť pri určení dane odpočítanej pri registrácii?

V súlade s ustanovením § 27 zákona o DPH použijete sadzbu platnú v deň vzniku daňovej povinnosti. Vychádzate zo sadzby dane uvedenej na faktúre, z ktorej odpočítavate daň. Ak v roku 2011 určujete daň z faktúr za rok 2010, kedy bola platná 19 % sadzba dane, použijete sadzbu dane platnú v roku 2010.

Príklad: Môžem si odpočítať daň zo služieb súvisiacich s obstaraním majetku?

Pri registrácii môžete odpočítať daň z majetku, ktorý ste nadobudli pred dňom, kedy sa stali platiteľom za podmienky, že ste tento majetok nezahrnuli do daňových výdavkov v kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom ste sa stali platiteľom. Zákon neurčuje podmienku, akej lehote odo dňa registrácie spätne by mal byť majetok nadobudnutý.

V prípade, že sa jedná o odpisovaný majetok, ste povinný odpočítavanú daň znížiť o pomernú časť zodpovedajúcu odpisom. Ak v súvislosti s obstaraním majetku vznikli náklady (napríklad prepravné, služby nakládky a vykládky a pod.), ktoré zvýšili obstarávaciu cenu majetku, máte nárok na odpočítanie dane aj z týchto služieb.

Daň môžete odpočítať v rozsahu, v akom majetok použijete na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ. Ak majetok, z ktorého odpočítavate daň, nepoužijete na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ, nemôžete odpočítať daň. Právo na odpočítanie dane zo služieb súvisiacich s obstaraním majetku môžete uplatniť, ak máte má faktúru od tuzemského platiteľa.

dj

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie DPH

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

február

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X