Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Rodičovský príspevok SZČO a odvody počas poberania v roku 2018

Rodičovský príspevok
rodičovský príspevok
16. mája 2018 Igor SurovčíkZdroj podnikam.sk Tlačiť

Žena, ktorá dostáva z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny rodičovský príspevok (zvyčajne po ukončení poberania materskej dávky, teda od 28. týždňa po pôrode do 3 rokov veku dieťaťa), môže popri tom aj podnikať. Bude však za matku, ktorá pracuje na živnosť a poberá rodičovský príspevok v roku 2018 naďalej platiť dôchodkové poistenie štát? Aké budú jej odvodové povinnosti voči Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni?

Živnosť a nárok na rodičovský príspevok

Žena (SZČO) má od 1. januára 2011 nárok na poberanie rodičovského príspevku aj vtedy, ak má súčasne príjem z podnikania. Ak teda žena začne počas rodičovskej dovolenky podnikať, resp. počas rodičovskej dovolenky pokračuje v podnikaní, naďalej bude dostávať z úradu práce a sociálnych vecí rodičovský príspevok.

V prémiovej časti obsahu:

  • Praktické príklady
  • Platenie dôchodkového poistenia štátom počas podnikania
  • Odvodové povinnosti SZČO voči Sociálnej poisťovni
  • Odvodové povinnosti SZČO voči zdravotnej poisťovni

Platenie dôchodkového poistenia štátom počas podnikania

Štát platí dôchodkové poistenie len za tie matky na rodičovskej dovolenke, ktoré nie sú dôchodkovo poistené ako zamestnankyne, či samostatne zárobkovo činné osoby. Samotné podnikanie tak ešte nezabraňuje tomu, aby štát za matku platil dôchodkové odvody. Podstatné je to, aký hrubý príjem (tržby) matka z podnikania dosahuje a či na základe tohto príjmu vzniká povinnosť platiť dôchodkové poistenie.

Dôchodkové odvody totiž platí len tá podnikateľka, ktorej ročné hrubé príjmy presiahli 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu.

Za rok 2016 ide o sumu 5 298 eur – táto suma platí do 30. júna tohto roka (resp. do 31. septembra tohto roka pri odloženom daňovom priznaní za rok 2017).

Za rok 2017 sa táto hranica zvyšuje na 5 472 eur – táto suma bude platiť od 1. júla tohto roka (resp. od 1. októbra tohto roka pri odloženom daňovom priznaní za rok 2017).

Ak by teda podnikateľka mala počas poberania rodičovského príspevku ročné hrubé príjmy za rok 2016 nižšie ako 5 298 eur a jej hrubé príjmy za rok 2017 by boli pod hranicou 5 472 eur, štát za ňu platí dôchodkové poistenie aj popri tom, ako dosahuje príjmy z podnikania.

Dôchodkové odvody pritom štát uhradí zo základu, ktorý tvorí 60 % z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Aktuálne ide o sumu 547,20 eura.

Ak podnikateľka vykázala v daňovom priznaní za rok 2017 ročné hrubé príjmy (tržby) nad 5 472 eur, vzniká jej od 1. júla tohto roka (pri predĺženej lehote na podanie daňového priznania od 1. októbra tohto roka) povinnosť platiť dôchodkové a nemocenské odvody.

Znamená to aj to, že v tom momente prestáva byť poistenkyňou štátu, teda štát za ňu prestáva platiť dôchodkové poistenie.

Pozor! Ak by podnikateľka začala v tomto roku platiť dôchodkové odvody z vymeriavacieho základu nižšieho ako 547,20 eura, bude mať nárok na nižší dôchodok, ako keby vôbec nepodnikala. Jej vymeriavací základ ako podnikateľky totiž bude nižší ako vymeriavací základ, z ktorého by za ňu platil dôchodkové odvody štát.

Odvodové povinnosti voči Sociálnej poisťovni

Ak je žena do 30. júna tohto roka (za rok 2016 presiahla hrubý príjem 5 298 eur), resp. od 1. júla tohto roka povinne dôchodkovo a nemocensky poistenou SZČO (za rok 2017 presiahla hrubý príjem  5 472 eur) a v čase poberania rodičovského príspevku svoje podnikanie nepozastaví, resp. neukončí, musí platiť poistné na sociálne poistenie. Výška poistného sa pritom odvíja od toho, aký základ dane vykáže.

Žena ako poberateľka rodičovského príspevku nemá pri platení sociálnych odvodov žiadne špeciálne úľavy. Platia preto pre ňu rovnaké pravidlá, ako keby rodičovský príspevok nepoberala. Ak začne podnikať počas rodičovskej dovolenky, sociálne poistenie neplatí dovtedy, kým nepresiahne hranicu hrubého príjmu, od ktorej vzniká povinnosť platiť sociálne odvody. Za rok 2017 ide o spomínanú hranicu 5 472 eur.

Ak boli za rok 2017 hrubé príjmy podnikateľky pod touto sumou, sociálne poistenie podnikateľka naďalej neplatí. V prípade, že túto hranicu presiahla, za obdobie od 1. júla 2018 jej vzniká povinnosť platiť sociálne odvody najmenej vo výške 151,16 eura mesačne (minimálna suma odvodov pre SZČO na rok 2018).

Ak podnikateľka už bola povinne dôchodkovo a nemocensky poistenou SZČO a za rok 2017 mala hrubé príjmy nižšie ak 5 472 eur, od 1. júla 2018 jej povinnosť platiť sociálne odvody zaniká.

Odvodové povinnosti voči zdravotnej poisťovni

Poberateľka rodičovského príspevku, rovnako ako poberateľka materskej dávky, je z hľadiska zdravotného poistenia poistenkyňou štátu. Ak z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny dostáva rodičovský príspevok a popri tom podniká, tak sa na ňu v tomto období nevzťahujú ustanovenia o minimálnom vymeriavacom základe SZČO. V čase poberania rodičovského príspevku preto nemusí do zdravotnej poisťovne ako SZČO platiť minimálny mesačný preddavok v sume 63,84 eura.

Ak by matka začala podnikať počas rodičovskej dovolenky, môže si určiť nulový preddavok na zdravotné poistenie a poistné za daný rok zdravotnej poisťovni doplatí až v rámci ročného zúčtovania poistného.

V prípade, že matka podnikala ešte pred nástupom na materskú dovolenku a ako SZČO platila minimálny preddavok 63,84 eura, tak od začiatku poberania materského príspevku, ako aj počas poberania rodičovského príspevku už platiť preddavky nemusí.

Príklad č.1:

Žena podniká od mája 2012. Od 1. januára 2018 platí zdravotnej poisťovni preddavok v minimálnej sume 63,84 eura a do Sociálnej poisťovne platí poistné v najnižšej možnej sume 151,16 eura. Vzhľadom na očakávaný termín pôrodu požiadala Sociálnu poisťovňu o vyplácanie materskej dávky v období od 8. júna 2018 do 1. februára 2019 (34 týždňov).

Po skončení vyplácania materskej dávky, teda od 2. februára 2019 jej začne úrad práce a sociálnych vecí vyplácať rodičovský príspevok.

Od 8. júna 2018 sa stane poistenkyňou štátu aj z hľadiska zdravotného, aj z hľadiska sociálneho poistenia.

Rozhodne sa pokračovať v podnikaní počas poberania materskej dávky, aj počas poberania rodičovského príspevku.

Sociálne odvody

Za obdobie od 8. júna 2018 do 1. februára 2019 nemusí do Sociálnej poisťovne platiť poistné na dôchodkové a nemocenské poistenie, keďže dostáva dávku nemocenského poistenia.

Povinné platenie odvodov na sociálne poistenie sa jej obnoví po skončení poberania materskej dávky, teda od 2. februára 2019, pričom výška odvodov sa nanovo vypočíta podľa základu dane za rok 2017.

Ak by podľa základu dane za rok 2017 mala platiť naďalej z minimálneho vymeriavacieho základu, opäť začne platiť sociálne odvody v sume 158,11 eura mesačne.

Okrem toho od 2. februára 2019 prestane byť poistenkyňou štátu z hľadiska sociálneho poistenia, čo znamená, že štát za ňu prestane platiť dôchodkové poistenie. Poistenkyňou štátu prestane byť vzhľadom na to, že je povinne dôchodkovo poistenou SZČO a dôchodkové odvody si preto bude platiť sama.

Zdravotné odvody

Za obdobie od 8. júna 2018 už žena ako SZČO nemusí platiť preddavky na zdravotné poistenie v sume  63,84 eura. Svoje odvodové povinnosti si voči zdravotnej poisťovni vysporiada v rámci ročného zúčtovania poistného za rok 2018.

Za rok  2018 vykáže v daňovom priznaní základ dane (ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami) 5 852 eur a zaplatené odvody na sociálne a zdravotné poistenie v sume 1 132,33 eura (796,11 eura na sociálne poistenie a 336,22 eura na zdravotné poistenie).

V roku 2019 jej zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotných odvodov za rok 2018. K jej základu dane pripočíta zaplatené odvody na zdravotné a sociálne poistenie v roku 2018, súčet vydelí koeficientom 1,486 a výsledné číslo vynásobí koeficientom 0,14 (14-percentná sadzba).

Ide o tento výpočet:

 5 852+1 132,33 /1,48×0,14 = 658,01 eura

Za rok 2018 pritom zaplatila podnikateľka preddavky na zdravotné poistenie v sume 336,22 eura (za január až máj po 63,84 eura a alikvótnu časť za osem júnových dní v sume 17,02 eura).  

Za rok 2018 jej tak zdravotná poisťovňa vykáže nedoplatok vo výške 321,79 eura (658,01 – 336,22).

Súčasne jej zdravotná poisťovňa v rámci ročného zúčtovania za rok 2018 vypočíta a oznámi výšku mesačného preddavku na zdravotné poistenie na rok 2020.

Výšku preddavku vypočíta tak, že súčet základu dane a zaplatených odvodov vydelí koeficientom 1,486 a počtom mesiacov podnikania v roku 2018 (12) a výslednú sumu vynásobí koeficientom 0,14 (14-percentná sadzba).

Ide o tento výpočet:

5 852+1 132,33/1,486/12×0,14 =54,83 eura

V roku 2020 bude podnikateľka zrejme ešte stále poberateľkou rodičovského príspevku, a teda ešte stále poistenkyňou štátu, a preto sa na ňu nebude vzťahovať povinnosť platiť zdravotné odvody z minimálneho vymeriavacieho základu pre SZČO. Za obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 tak bude podnikateľka platiť preddavok na zdravotné poistenie v mesačnej výške 54,83 eura.  

Príklad č.2:

Žena je zamestnankyňou. Vzhľadom na očakávaný termín pôrodu požiadala Sociálnu poisťovňu cez svojho zamestnávateľa o vyplácanie materskej dávky v období od 8. júna 2018 do 1. februára 2019 (34 týždňov). Od 2. februára 2019, teda po skončení poberania materskej dávky, požiada úrad práce a sociálnych vecí o vyplácanie rodičovského príspevku.

Od 8. júna 2018 sa stala poistenkyňou štátu aj z hľadiska zdravotného, aj z hľadiska sociálneho poistenia. Od 1. marca 2019, počas poberania rodičovského príspevku, sa rozhodne podnikať.

Sociálne odvody

Poistné na sociálne poistenie začne ako SZČO platiť najskôr od 1. júla 2020, a to v prípade, ak jej hrubý príjem (tržby) za rok 2019 presiahol cca. 6 000 eur (ide o odhad, keďže ešte nie je známa priemerná mzda za rok 2018, od ktorej sa odvíja minimálny vymeriavací základ na rok 2020).

Jej hrubý príjem ako SZČO za rok 2019 dosiahol  8 752 eur, základ dane (ako rozdiel medzi príjmami výdavkami) 2 111 eur, odvody na sociálne a zdravotné poistenie neplatila.

Vzhľadom na výšku hrubého príjmu (presiahol 6 000 eur) začne od 1. júla 2020 povinne platiť poistné na dôchodkové a nemocenské poistenie

Jej mesačný vymeriavací základ na platenie sociálnych odvodov vypočítame tak, že základ dane za rok 2019 vydelíme koeficientom 1,486 a číslom 12 (počet mesiacov v roku, bez ohľadu na reálny počet mesiacov podnikania).

Ide o tento výpočet:

2 111/1,486/12 = 118,38 eura

Vypočítaný vymeriací základ je nižší ako minimálny vymeriavací základ pre SZČO na rok  2020 v sume 500 eur (odhad). Podnikateľka tak musí za obdobie od 1. júla 2020 platiť sociálne odvody z vymeriavacieho základu 500 eur, čomu zodpovedajú mesačné odvody v sume 165,75 eura.

Zdravotné odvody

Preddavok na zdravotné poistenie matka ako SZČO od 1. marca 2019 platiť nemusí, keďže je poistenkyňou štátu. Svoje odvodové povinnosti voči zdravotnej poisťovni si vysporiada v ročnom zúčtovaní poistného za rok 2019.

V roku 2020 jej zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotných odvodov za rok 2019. Jej základ dane vydelí koeficientom 1,486 a výsledné číslo vynásobí koeficientom 0,14 (14-percentná sadzba).

Ide o tento výpočet:

2 111/1,486×0,14 =198,88 eura

Žena v roku 2019 zdravotné odvody ako SZČO neplatila. Keďže v období od 1. marca 2019 do 31. decembra 2019 bola ako poberateľka materskej dávky poistenkyňou štátu, nevzťahuje sa na ňu povinnosť doplatiť odvody z minimálneho vymeriavacieho základu pre SZČO.

Znamená to, že svojej zdravotnej poisťovni za rok 2019 doplatí poistné na zdravotné poistenie z reálne dosiahnutého základu dane, teda v sume 198,88 eura.

Súčasne jej zdravotná poisťovňa v rámci ročného zúčtovania za rok 2019 vypočíta a oznámi výšku mesačného preddavku na zdravotné poistenie na rok 2021.

Výšku preddavku vypočíta tak, že základ dane za rok 2019 vydelí koeficientom 1,486 a počtom mesiacov podnikania v roku 2019 (10) a výslednú sumu vynásobí koeficientom 0,14 (14-percentná sadzba).

Ide o tento výpočet:

2 111/1,486/10×0,14 = 19,89 eura

Časť roka 2021 bude podnikateľka zrejme ešte stále poberateľkou rodičovského príspevku, a teda ešte stále poistenkyňou štátu, a preto sa na ňu nebude vzťahovať povinnosť platiť zdravotné odvody z minimálneho vymeriavacieho základu pre SZČO.

Od 1. januára 2021 tak bude podnikateľka platiť preddavok na zdravotné poistenie v mesačnej výške 19,89 eura.  Po skončení poberania rodičovského príspevku však žena prestane byť poistenkyňou štátu a začne sa na ňu vzťahovať povinnosť platiť zdravotné odvody z minimálneho vymeriavacieho základu pre SZČO.

Igor Surovčík

V agentúre SITA pracujem už viac ako dve desaťročia. Vyštudoval som ekonómiu na Obchodnej fakulte EU a právo na Právnickej fakulte UK. Ako redaktor sa od začiatku venujem najmä agende rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, k čomu sa postupne pridali aj dane a legislatíva. Som bývalý dlhoročný bloger, prispieval som aj do mesačníka Domino efekt. Autorsky prispievam aj na portál Podnikam.sk. Zastávam pozíciu zástupcu šéfredaktora.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsahrodičovský príspevokszčoSZČO Samostatne zárobkovo činná osoba

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Nemocenské poistenie

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

september

29sep8:30Sledovanie stavu vlastného imania (záporné vlastné imanie, spoločnosť v kríze)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

29sep8:30Sledovanie stavu vlastného imania (záporné vlastné imanie, spoločnosť v kríze)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

02oct8:30Zákon o slobode informácií v praxi stavebných úradov – najčastejšie problémy a odporúčané riešenia8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X