Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Pandemické ošetrovné (OČR) a preplatok v Sociálnej poisťovni v roku 2021. Ako požiadať o jeho vrátenie?

pandemické ošetrovné
pandemické ošetrovné Foto: Getty Images
3. februára 2021 Igor SurovčíkZdroj Podnikam.sk Tlačiť

V januári tohto roka mnoho rodičov, aj z radov samostatne zárobkovo činných osôb, pre zatvorené škôlky a školy vzhľadom na hrozbu šírenia koronavírusu požiadalo Sociálnu poisťovňu o ošetrovné na dieťa (tzv. pandemická OČR).

Ak tieto SZČO platia sociálne odvody trvalým príkazom v banke, zaplatili odvody do Sociálnej poisťovne aj za obdobie poberania nemocenskej dávky, počas ktorého je podnikateľ od platenia odvodov oslobodený.

V tom prípade živnostníkovi vznikne preplatok v Sociálnej poisťovni.  Ako má v takejto situácii postupovať? Na to nájdete odpoveď v nasledujúcom článku. Objasníme si tiež, aké náležitosti musí obsahovať žiadosť o vrátenie preplatku v Sociálnej poisťovni. Ponúkame vám aj riešené príklady.

Kedy môže vzniknúť preplatok v Sociálnej poisťovni?

Živnostník nie je povinný platiť sociálne odvody:

 • v období poberania materskej dávky,
 • počas prvých desiatich dní ošetrovania člena rodiny (OČR) pri štandardnom (nepandemickom) ošetrovnom,
 • počas celého obdobia poberania tzv. pandemického ošetrovného (OČR) vo vyhlásenej krízovej situácii (zatvorené škôlky a školy),
 • v období dočasnej pracovnej neschopnosti (PN).

V prémiovej časti obsahu nájdete:

 • Vrátenie preplatku zo Sociálnej poisťovne z vlastného podnetu
 • Žiadosť o vrátenie preplatku v Sociálnej poisťovni
 • Premlčanie práva na vrátenie poistného
 • Praktické príklady

Upozornenie Podnikam.sk:

Ak napriek tomu živnostník za toto obdobie zaplatí sociálne odvody, pôjde o poistné zaplatené bez právneho dôvodu a živnostníkovi vzniká nárok na vrátenie preplatku.

Preplatok vznikne živnostníkovi aj vtedy, ak zaplatí sociálne odvody za obdobie, počas ktorého je jeho poistenie prerušené. Povinné nemocenské a dôchodkové poistenie sa živnostníkovi prerušuje v týchto prípadoch:

 • v období, v ktorom je vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody,
 •  v období v ktorom má pozastavené prevádzkovanie živnosti, pozastavený výkon činnosti alebo pozastavenú činnosť,
 • od 11. dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania člena rodiny alebo osobnej a celodennej  starostlivosti o dieťa do skončenia potreby tohto ošetrovania alebo tejto starostlivosti (štandardné, nepandemické ošetrovné),
 • v období, v ktorom má nárok na rodičovský príspevok, ak podľa svojho vyhlásenia nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby,
 • odo dňa nasledujúceho po uplynutí 52 týždňov trvania dočasnej pracovnej neschopnosti do jej skončenia.

Vrátenie preplatku zo Sociálnej poisťovne z vlastného podnetu

Ak má živnostník preplatok na zdravotnom poistení, jeho zdravotná poisťovňa mu ho vráti v rámci ročného zúčtovania zdravotného poistenia. Pri sociálnom poistení sa však ročné zúčtovanie odvodov zatiaľ nezaviedlo.

Preplatok v Sociálnej poisťovni, ktorý vznikne zaplatením poistného bez právneho dôvodu, vracia Sociálna poisťovňa v rámci dvoch postupov.

Prvou možnosťou je to, že existenciu preplatku na poistnom zistí Sociálna poisťovňa sama. Zákon o sociálnom poistení ukladá poisťovni povinnosť vrátiť preplatok v Sociálnej poisťovni do 30 dní, odkedy poisťovňa túto skutočnosť sama zistila.

Poisťovňa zistí existenciu preplatku na základe kontroly platenia poistného. Tento preplatok potom poisťovňa buď zaúčtuje na vyrovnanie prípadného dlhu alebo do 30 dní vráti platiteľovi poistného.

Žiadosť o vrátenie preplatku v Sociálnej poisťovni

Lepším a rýchlejším riešením je požiadať o vrátenie preplatku v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, alebo e-mailom adresovaným na príslušnú pobočku.

Aj v tomto prípade je Sociálna poisťovňa povinná vrátiť preplatok do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti do príslušnej pobočky poisťovne. Odvádzateľovi poistného, ktorému pobočka vráti preplatok na poistnom, poisťovňa zašle avízo o platbe. Ak poisťovňa preplatok na poistnom použije na vyrovnanie alebo zníženie dlhu voči poisťovni, žiadateľa o vrátenie preplatku na to upozorní.

Náležitosti žiadosti o vrátenie poistného

Žiadosť o vrátenie preplatku na poistnom v Sociálnej poisťovni musí obsahovať údaje o platiteľovi poistného. V prípade živnostníka ide o jeho meno a priezvisko, rodné číslo, variabilný symbol, adresu trvalého pobytu, dôvod vzniku preplatku na poistnom a číslo účtu, na ktorý živnostník žiada vrátiť poistné. Vzor žiadosti o vrátenie poistného pre živnostníkov Sociálna poisťovňa na svojej internetovej stránke nemá.

Premlčanie práva na vrátenie poistného

Ak má živnostník preplatok v Sociálnej poisťovni a poisťovňa mu ho nevrátila z vlastného podnetu, musí o vrátenie preplatku požiadať najneskôr do desiatich rokov od jeho vzniku.

Právo na vrátenie poistného sa totiž podľa zákona o sociálnom poistení premlčí do desiatich rokov od posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba poistného zaplatená bez právneho dôvodu zúčtovaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici.

Príklad č. 1

Živnostník platí do Sociálnej poisťovne v roku 2021 trvalým príkazom v banke odvody na dôchodkové a nemocenské poistenie v sume 180,99 eura mesačne.

V období od 11. januára do  31. januára 2021 si uplatnil nárok na ošetrovné na dieťa, napriek tomu však za január 2021 zaplatil odvody v plnej výške.

Živnostníkovi za obdobie OČR vznikol preplatok v Sociálnej poisťovni (poistné zaplatené bez právneho dôvodu).

Výšku tohto preplatku určíme tak, že počet dní OČR vydelíme počtom dní v danom mesiaci a výsledok vynásobíme výškou odvodov.

Ide o tento postup:

21 dní/31 dní x 180,99 = 122,60 eura

Živnostník zašle do miestne príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne žiadosť o vrátenie preplatku za obdobie OČR a poisťovňa mu preplatok vráti do 30 dní.

Príklad č. 2

Živnostník platí v roku 2021 do Sociálnej poisťovne trvalým príkazom v banke odvody na dôchodkové a nemocenské poistenie v sume 221,70 eura mesačne.

V období od 2. januára do 8. januára 2021 bol dočasne práceneschopný (PN) a od 11. januára do 31. januára 2021 bol vzhľadom na zatvorené základné školy na OČR s 9-ročným synom.

Za január 2021 zaplatil sociálne odvody v plnej sume trvalým príkazom v banke v plnej výške.

Živnostníkovi tak za obdobie „péenky“ a OČR vznikol v Sociálnej poisťovni preplatok.

Výšku preplatku určíme tak, že počet dní čerpania „péenky“ a ošetrovného vydelíme počtom dní v januári a výsledok vynásobíme výškou odvodov.

28 dní /31 dní x 221,70 = 200,25 eura

Živnostník zašle do miestne príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne žiadosť o vrátenie preplatku za obdobie PN a poisťovňa mu preplatok vráti do 30 dní.

Príklad č. 3

Živnostníčka platí za obdobie od 1. januára 2021 do Sociálnej poisťovne trvalým príkazom v banke odvody na dôchodkové a nemocenské poistenie v sume 180,99 eura mesačne.

Od 21. januára 2021 nastúpila na materskú dovolenku a začala dostávať materskú dávku.

Za január 2021 však zaplatila do Sociálnej poisťovne odvody v plnej sume a trvalý príkaz v banke si zrušila až po zaplatení tejto platby.

Za obdobie poberania materskej dávky vznikol živnostníčke preplatok.

Jeho výšku určíme tak, že počet dní poberania materskej dávky v januári 2021 vydelíme počtom dní v danom mesiaci a výsledok vynásobíme výškou odvodov.

Ide o nasledovný výpočet:

11 dní/31 dní x 180,99 = 64,22 eura

Živnostníčka zašle do miestne príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne žiadosť o vrátenie preplatku za obdobie poberania materskej dávky v januári 2021.

Poisťovňa však eviduje za minulé obdobie voči živnostníčke pohľadávku vo výške  34,20 eura.

Preplatok preto zníži o túto svoju pohľadávku a zvyšnú sumu 30,02 eura živnostníčke najneskôr do 30 dní od podania žiadosti vráti.

Igor Surovčík

V agentúre SITA pracujem už viac ako dve desaťročia. Vyštudoval som ekonómiu na Obchodnej fakulte EU a právo na Právnickej fakulte UK. Ako redaktor sa od začiatku venujem najmä agende rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, k čomu sa postupne pridali aj dane a legislatíva. Som bývalý dlhoročný bloger, prispieval som aj do mesačníka Domino efekt. Autorsky prispievam aj na portál Podnikam.sk. Zastávam pozíciu zástupcu šéfredaktora.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

know-howknowhowošetrovnépandemické ošetrovnéPrémiový obsahrok 2021

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Nemocenské poistenie

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

marec

27mar8:30Zákon o odpadoch a jeho aplikácia v stavebníctve – zmeny s účinnosťou od 30.6.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Environmentalistika

27mar8:30Zákon o odpadoch a jeho aplikácia v stavebníctve – zmeny s účinnosťou od 30.6.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Environmentalistika

30mar8:30Lean zlepšovanie procesov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažment

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X