Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Platenie poistného z dohôd od 1. januára 2013

Platenie poistného z dohôd od 1. januára 2013
Ilustračné foto SITA
8. decembra 2012 Zdroj Sociálna poisťovňa, www.socpoist.sk Tlačiť

Do 31. decembra 2012 sú dohodári zamestnancami len na účely úrazového a garančného poistenia (zamestnávateľ z ich odmeny platí poistné na úrazové poistenie a poistné na garančné poistenie).

 
Od 1. januára 2013 sa aj fyzické osoby, pracujúce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, stávajú poistencami na účely sociálneho poistenia.
 

Dohodári zaplatia viacero sociálnych odvodov

Od začiatku roku 2013 sa dohodári stávajú zamestnancami buď na účely

 • nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti,

 • alebo zamestnancami len na účely dôchodkového poistenia.

 

Pre posúdenie, či pôjde o dohodára, ktorý je zamestnancom na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti alebo zamestnanca len na účely dôchodkového poistenia, bude rozhodujúce, či má právo na pravidelný mesačný príjem z dohody alebo na nepravidelný príjem, resp. či je poberateľom niektorej dôchodkovej dávky, resp. aký typ dohody má uzatvorený. V prípade, ak právny vzťah na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru trvá kratšie ako jeden kalendárny mesiac, pôjde vždy o dohodu s nepravidelným príjmom.
 

Prihlasovanie dohodárov do Sociálnej poisťovne

Dohodárov prihlasuje zamestnávateľ do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne na konkrétne poistenie pred vznikom ich povinného poistenia, najneskôr pred začatím výkonu činnosti zamestnanca – dohodára, a odhlasuje ich najneskôr v deň nasledujúci po zániku poistenia na tlačive Registračný list FO.
 
V prípade dohodárov, ktorým vznikla dohoda pred 1. januárom 2013 a tento právny vzťah trvá aj po 31. decembri 2012, platí pre zamestnávateľa predĺžená lehota na prihlásenie takýchto zamestnancov na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti, resp. na dôchodkové poistenie (ktoré im vzniká od 1. januára 2013) najneskôr do 31. januára 2013.

 

Táto „predĺžená“ lehota na prihlásenie dohodárov do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia neplatí pre dohody, ktorých dátum vzniku je po 31. decembri 2012. V týchto prípadoch zamestnávateľ plní prihlasovaciu povinnosť v lehote pred vznikom povinného poistenia, najneskôr pred začatím výkonu činnosti.
 
Príklad 1:
Zamestnávateľ uzatvoril s fyzickou osobou odo dňa 27. novembra 2012 dohodu o vykonaní práce. Tohto dohodára zamestnávateľ prihlásil do registra poistencov Sociálnej poisťovne na účely úrazového a garančného poistenia. Táto dohoda o vykonaní práce trvá aj po 31. decembri 2012. Ide o dohodu, z ktorej plynie právo na pravidelný mesačný príjem a dohodár nie je poberateľom žiadnej dôchodkovej dávky. Preto od 1. januára 2013 mu na základe tejto dohody o vykonaní práce vzniká povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti.
 
Zamestnávateľ je povinný prihlásiť tohto dohodára na povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti do registra poistencov Sociálnej poisťovne v „predĺženej lehote“ najneskôr do 31. januára 2013.
 

 
Príklad 2:
Zamestnávateľ uzatvoril s fyzickou osobou od 15. januára 2013 dohodu o pracovnej činnosti, z ktorej dohodárovi plynie právo na nepravidelný príjem. Na základe tejto dohody o pracovnej činnosti vzniká dohodárovi povinné dôchodkové poistenie.
 
Tohto dohodára zamestnávateľ prihlási do registra poistencov Sociálnej poisťovne na povinné dôchodkové poistenie do 14. januára 2013, najneskôr pred začatím výkonu činnosti .
 
Príklad 3:
Zamestnávateľ uzatvoril s fyzickou osobou 27. decembra 2012 dohodu o pracovnej činnosti s dátumom vzniku tohto pracovnoprávneho vzťahu dňom 1. januára 2013, s tým, že dohodár začne vykonávať činnosť od 3. januára 2013. Tomuto dohodárovi plynie právo na nepravidelný príjem. Na základe tejto dohody o pracovnej činnosti vzniká dohodárovi povinné dôchodkové poistenie od 1. januára 2013.
 
Tohto dohodára zamestnávateľ prihlási do registra poistencov Sociálnej poisťovne na povinné dôchodkové poistenie najneskôr do 3. januára 2013 do času začiatku výkonu činnosti. Ani v tomto prípade neplatí „predĺžená lehota“ na prihlásenie do registra poistencov do 31. januára 2013.
 
 

 

 

Dohodár, ktorý je povinne nemocensky poistený, povinne dôchodkovo poistený a povinne poistený v nezamestnanosti

Dohodár, ktorý má uzatvorenú dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti, má z nej pravidelný mesačný príjem zo závislej činnosti a nie je poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, resp. výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku, bude mať od 1. januára 2013 postavenie zamestnanca na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti. 

 
Tento dohodár bude platiť ako zamestnanec:
 •  poistné na nemocenské poistenie – sadzba 1,4 % z vymeriavacieho základu (VZ), 
 •  poistné na starobné poistenie – 4 % z VZ,
 •  poistné na invalidné poistenie (ak nemá priznaný predčasný starobný dôchodok) – 3 % z VZ,
 •  poistné na poistenie v nezamestnanosti (ak nemá priznaný predčasný starobný dôchodok) – 1 % z VZ. 
 
Zamestnávateľ za takéhoto dohodára bude platiť:
 •  poistné na nemocenské poistenie – 1,4 % z VZ,
 •  poistné na starobné poistenie – 14 % z VZ, 
 •  poistné na invalidné poistenie (ak nemá priznaný predčasný starobný dôchodok) – 3 % z VZ, 
 •  poistné na poistenie v nezamestnanosti (ak nemá priznaný predčasný starobný dôchodok) – 1 %  z VZ,
 •  poistné do rezervného fondu solidarity – 4,75 % z VZ, 
 •  poistné na úrazové poistenie – 0,8 % z VZ,
 •  a poistné na garančné poistenie (za predpokladu, že zamestnávateľ je povinne garančne poistený) – 0,25 % z VZ. 

 

Zamestnávateľ  takéhoto dohodára vykazuje na tlačive Mesačný výkaz poistného a príspevkov, so splatnosťou poistného na sociálne poistenie podľa určeného dňa výplaty príjmov zamestnancov. Ak nie je taký deň určený, poistné je splatné v posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa platí poistné.
 
 
Povinné nemocenské poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti dohodárovi zaniká:  
 •  priznaním starobného dôchodku, 
 •  priznaním invalidného dôchodku, 
 •  priznaním invalidného výsluhového dôchodku, 
 •  alebo dovŕšení dôchodkového veku u poberateľa výsluhového dôchodku. 
 Pri tomto zániku poistenia zamestnávateľ neplní odhlasovaciu povinnosť. 
 
 
Príklad: 
Zamestnávateľ uzatvorí od 1. februára 2013 s fyzickou osobou, ktorá nie je poberateľom žiadnej dôchodkovej dávky dohodu o pracovnej činnosti, z ktorej dohodárovi plynie právo na pravidelný mesačný príjem. Zamestnávateľ je povinný prihlásiť tohto dohodára do registra poistencov Sociálnej poisťovne na povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti v lehote pred vznikom dohody, najneskôr pred začatím výkonu činnosti dohodára. Odmena dohodára za mesiac február 2013 je 350,00 eur. Poistné na sociálne poistenie za mesiac február 2013 vykáže zamestnávateľ v mesačnom výkaze poistného a príspevkov a odvedie v lehote splatnosti určenej podľa dňa výplaty príjmov zamestnancov.
 
Tento dohodár bude platiť ako zamestnanec:
 
 •  poistné na nemocenské poistenie – sadzba 1,4 % z 350,00 eur = 4,90 eur, 
 •  poistné na starobné poistenie – 4 % z 350,00 eur = 14,00 eur,
 •  poistné na invalidné poistenie – 3 % z 350,00 eur = 10,50 eur,
 •  a poistné na poistenie v nezamestnanosti  –   1 % z 350,00 eur = 3,50 eur,
 •  spolu 32,90 eur.

(Do 31. decembra 2012  by sa z takejto dohody neplatilo žiadne poistné.)

 

Zamestnávateľ za takéhoto dohodára bude platiť:

 •  poistné na nemocenské poistenie – 1,4 % z 350,00 eur = 4,90 eur,
 •  poistné na starobné poistenie – 14 % z 350,00 eur = 49,00 eur, 
 •  poistné na invalidné poistenie – 3 % z 350,00 eur = 10,50 eur, 
 •  poistné na poistenie v nezamestnanosti – 1 % z 350,00 eur = 3,50 eur,
 •  poistné do rezervného fondu solidarity – 4,75 % z 350,00 eur = 16,62 eur, 
 •  poistné na úrazové poistenie – 0,8 % z 350,00 eur = 2,80 eur,
 •  a poistné na garančné poistenie– 0,25 % z 350,00 eur = 0,87 eur,
 •  spolu 88,19 eur.
 
(Do 31. decembra 2012  by sa z takejto dohody platilo iba poistné na úrazové a garančné poistenie v sume 3,67 eur. )
 

 

 

Dohodár, ktorý je len povinne dôchodkovo poistený 

Dohodár je len povinne dôchodkovo poistený v prípade:
 •  ak má uzatvorenú dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti a má z nej nepravidelný príjem,
 •  ak má uzatvorenú dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti a je poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku alebo výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku, či už s pravidelným mesačným príjmom alebo nepravidelným príjmom,
 • ak má uzatvorenú dohodu o brigádnickej práci študenta buď s pravidelným mesačným príjmom alebo nepravidelným príjmom (okrem dohody, ktorú má určenú na neplatenie dôchodkového poistenia, za predpokladu nepresiahnutia hraničného príjmu 66 eur/155 eur).
Dohodár ako zamestnanec na účely dôchodkového poistenia bude platiť poistné na starobné poistenie (sadzba 4 % z VZ) a poistné na invalidné poistenie (sadzba 3 % z VZ; toto poistné platí, ak nie je vyňatý z tejto povinnosti) a jeho zamestnávateľ za neho platí poistné na starobné poistenie (14 % z VZ), poistné na invalidné poistenie (3 % z VZ; toto poistné platí, ak nie je vyňatý z tejto povinnosti) a poistné do rezervného fondu solidarity (4,75 % z VZ), poistné na úrazové poistenie (0,8 % z VZ) a poistné na garančné poistenie (0,25 % z VZ), za predpokladu, že je zamestnávateľ povinne garančne poistený. 
 

 
 
Zamestnávateľ vykazuje takéhoto dohodára buď na tlačive Mesačný výkaz poistného a príspevkov – ak má dohodár pravidelný mesačný príjem, alebo na tlačive Výkaz poistného a príspevkov – ak má dohodár nepravidelný príjem. Ak má dohodár pravidelný mesačný príjem, jeho splatnosť poistného je určená podľa dňa určeného na výplatu príjmov zamestnancov (ak nie je taký deň určený, poistné je splatné v posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa platí poistné). Ak má dohodár nepravidelný príjem, jeho poistné je splatné do ôsmeho dňa druhého kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom právny vzťah zanikol. 
Príklad:

Zamestnávateľ uzatvoril odo dňa 3. decembra 2012 s fyzickou osobou, ktorá je poberateľom starobného dôchodku dohodu o vykonaní práce, z ktorej dohodárovi plynie právo na pravidelný mesačný príjem. Zamestnávateľ prihlásil tohto dohodára do registra Sociálnej poisťovne na účely úrazového a garančného poistenia. Táto dohoda trvá aj po 31. decembri 2012. Keďže ide o poberateľa starobného dôchodku, z tejto dohody bude od 1. januára 2013 len dôchodkovo poistený (nebude nemocensky poistený a poistený v nezamestnanosti). Zamestnávateľ je povinný „doprihlásiť“ tohto dohodára do registra poistencov Sociálnej poisťovne na povinné dôchodkové poistenie v „predĺženej“ lehote do 31. januára 2013. Odmena dohodára za mesiac január 2013 je 350,00 eur. Poistné na sociálne poistenie za mesiac január 2013 vykáže zamestnávateľ v Mesačnom výkaze poistného a príspevkov a odvedie v lehote splatnosti určenej podľa dňa výplaty príjmov zamestnancov. (Do 31. decembra 2012  sa z takejto dohody v prípade odmeny 350,00 eur platí iba poistné na úrazové a garančné poistenie v sume 3,67 eur. )

 

Tento dohodár bude za január 2013 platiť ako zamestnanec:

 

 • poistné na starobné poistenie – 4 % z 350,00 eur = 14,00 eur,
 • poistné na invalidné poistenie neplatí, nakoľko je mu priznaný starobný dôchodok.
Zamestnávateľ za takéhoto dohodára bude za január 2013 platiť:
 • poistné na starobné poistenie – 14 % z 350,00 eur = 49,00 eur, 
 • poistné na invalidné poistenie neplatí, nakoľko je dohodárovi priznaný starobný dôchodok, 
 • poistné do rezervného fondu solidarity – 4,75 % z 350,00 eur = 16,62 eur, 
 • poistné na úrazové poistenie – 0,8 % z 350,00 eur = 2,80 eur,
 • a poistné na garančné poistenie– 0,25 % z 350,00 eur = 0,87 eur,
 • spolu 69,29 eur.

 

 

 

Dohodár s nepravidelným príjmom

 • Vymeriavací základ je priemerný mesačný príjem dohodára = podiel súčtu všetkých zúčtovaných príjmov zo závislej činnosti počas trvania dohody a počtu mesiacov trvania právneho vzťahu dohody.
 • Špeciálna splatnosť poistného = do ôsmeho dňa druhého kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom právny vzťah zanikol.
 • Zamestnávateľ vykazuje vymeriavacie základy a poistné na tlačive Výkaz poistného a príspevkov.

 

Príklad:
Zamestnávateľ uzatvoril odo dňa 1. januára 2013 s fyzickou osobou dohodu o vykonaní práce, z ktorej dohodárovi plynie právo na nepravidelný príjem. Keďže ide o dohodu s nepravidelným príjmom, z tejto dohody bude dohodár od 1. januára 2013 len dôchodkovo poistený (nebude nemocensky poistený a poistený v nezamestnanosti). Dohoda je ukončená dňom 31. mája 2013. Odmena bola dohodárovi zúčtovaná v priebehu trvania dohody dvakrát po 400,00 eur. Vymeriavací základ tohto dohodára určíme ako priemerný mesačný príjem nasledovne:
(400,00 eur + 400,00 eur) : 5 = 160,00 eur = vymeriavací základ pre každý mesiac trvania dohody.
Poistné za január až máj 2013 vykáže zamestnávateľ vo Výkaze poistného a príspevkov a odvedie do 8. júla 2013. 
 

 
 
Tento dohodár bude za január až máj 2013 platiť ako zamestnanec:
 
 
 • poistné na starobné poistenie – 4 % zo 160,00 eur =  6,40 eur,
 • poistné na invalidné poistenie – 3 % zo 160,00 eur = 4,80 eur,
 • spolu – 11,20 eur za každý mesiac trvania dohody,
 • dňa 8. júla 2013 teda zamestnanec zaplatí poistné spolu 56,00 eur (11,20 x 5 mesiacov).

 

Zamestnávateľ za takéhoto dohodára bude za január až máj 2013 platiť:
 •  poistné na starobné poistenie – 14 % zo 160,00 eur =  22,40 eur, 
 •  poistné na invalidné poistenie – 3 % zo 160,00 eur = 4,80 eur, 
 •  poistné do rezervného fondu solidarity – 4,75 % zo 160,00 eur =  7,60 eur, 
 •  poistné na úrazové poistenie – 0,8 % zo 160,00 eur =  1,28 eur,
 •  a poistné na garančné poistenie– 0,25 % zo 160,00 eur =  0,40 eur,
 •  spolu –  36,48 eur za každý mesiac trvania dohody,
 •  dňa 8. júla 2013 teda zamestnávateľ zaplatí poistné spolu 182,40 eur (36,48 x 5 mesiacov).
 

 
 

Výnimka z povinného poistenia u dohodárov – študenti 

Možnosť určenia jednej dohody o brigádnickej práci študenta na neplatenie poistného na dôchodkové poistenie a poistného do rezervného fondu solidarity. Ak má žiak/študent uzatvorené viaceré dohody o brigádnickej práci študenta, určiť si môže na neplatenie iba jednu z nich. To znamená, že zo všetkých ostatných dohôd je tento žiak/študent povinne poistený a platí poistné na sociálne poistenie.
Podmienky pre výnimku z dôchodkového poistenia: 
 •    dohoda o brigádnickej práci študenta, 
 •    určenie dohody,
 •    nepresiahnutie príjmu.

 

Podmienka nepresiahnutia mesačného/priemerného mesačného príjmu nad hraničnú sumu. Hraničná suma do 18 rokov (vrátane celého kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕšil dohodár 18 rokov) je 66 eur, inak 155 eur.
 
Dohodu na neplatenie dôchodkového poistenia dohodár určuje u zamestnávateľa. V kalendárnom mesiaci si takto môže určiť iba jednu dohodu. Ak dohodár určí viacero dohôd na kalendárny mesiac, hrozí mu od Sociálnej poisťovne pokuta.
 
Z určenej dohody v prípade nepresiahnutia príjmu nad hraničnú sumu nebude ani nemocensky poistený, ani dôchodkovo poistený a ani poistený v nezamestnanosti. Dohodár ako zamestnanec nebude platiť poistné na sociálne poistenie.
 
Bude sa považovať naďalej za zamestnanca len na účely úrazového a garančného poistenia – zamestnávateľ z jeho odmeny platí poistné na úrazové (sadzba 0,8 % z VZ) a garančné poistenie (sadzba 0,25 % z VZ). 
 

 

Možný vznik a zánik dôchodkového poistenia u študentov

Ak mesačný príjem/priemerný mesačný príjem žiaka/študenta  z určenej dohody o brigádnickej práci študentov presiahne stanovenú sumu (66 eur/155 eur), vznikne mu povinné dôchodkové poistenie, a to od prvého dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý jeho mesačný príjem presiahol stanovenú sumu, najskôr od vzniku dohody. 
Takto vzniknuté povinné dôchodkové poistenie zanikne posledným dňom kalendárneho mesiaca, za ktorý jeho mesačný príjem/priemerný mesačný príjem naposledy presiahol hraničnú sumu, najneskôr skončením dohody o brigádnickej práci študentov.
 
Vymeriavací základ na platenie poistného na dôchodkové poistenie a poistného do rezervného fondu solidarity žiaka/študenta je jeho mesačný/priemerný mesačný príjem z určenej dohody o brigádnickej práci študentov po odčítaní sumy 66 eur, resp. 155 eur. Na účely úrazového a garančného poistenia sa neodpočítavajú hraničné sumy – 66 eur a 155 eur. 
 
Špeciálna lehota na prihlásenie a odhlásenie na dôchodkové poistenie
Pri pravidelnom mesačnom príjme – povinnosť prihlásiť v lehote splatnosti poistného za kalendárny mesiac, za ktorý presiahol príjem hraničnú sumu, odhlásiť v lehote splatnosti poistného za kalendárny mesiac, za ktorý jeho príjem nepresiahol hraničnú sumu.
Pri nepravidelnom príjme – prihlásiť do ôsmeho dňa druhého kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom právny vzťah zanikol.
Prihlásenie a odhlásenie dohodárov na účely úrazového a garančného poistenia zostáva nezmenené v rovnakej lehote – a to pred vznikom právneho vzťahu, najneskôr pred začatím výkonu činnosti dohodára a odhlásiť najneskôr v deň nasledujúci po zániku dohody.
 

Príklady

 

Príklad 1:
Žiak strednej školy, ktorý má 17 rokov, má v roku 2013 uzatvorené 3 dohody o brigádnickej práci študenta. Žiak si určí jednu z nich na neplatenie poistného na dôchodkové poistenie. Jeho mesačný príjem z tejto dohody za celý čas jej trvania je 50 eur mesačne, teda nepresiahne sumu 66 eur. Z tejto určenej dohody zamestnávateľ platí len úrazové a garančné poistenie. Zo zvyšných dvoch dohôd o brigádnickej práci študenta je žiak povinne dôchodkovo poistený, z mesačných odmien 200 eur z jednej dohody a zo 150 eur z druhej dohody platí poistné na starobné a invalidné poistenie a zamestnávateľ poistné na starobné poistenie, invalidné poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity, úrazové a garančné poistenie.
 
Príklad 2 :
Študent vysokej školy, ktorý má 23 rokov, má od 1. februára 2013 uzatvorenú dohodu o brigádnickej práci študenta. Študent si určí túto dohodu na neplatenie poistného na dôchodkové poistenie. Ide o dohodu s pravidelným mesačným príjmom. Jeho mesačný príjem z tejto dohody za február, marec a apríl 2013 je v sume 130 eur. To znamená, že za tieto kalendárne mesiace neprekročil hraničnú sumu 155 eur a teda nebol dôchodkovo poistený. Za tieto mesiace z jeho odmeny zamestnávateľ platí len poistné na úrazové a garančné poistenie spolu v sume 1,36 eur mesačne. Od mája 2013 jeho mesačný príjem stúpol na 200 eur. To znamená, že tomuto študentovi od 1. mája 2013 vzniklo povinné dôchodkové poistenie. Keďže má túto dohodu študent „určenú“, ale presiahol hraničnú sumu 155 eur, jeho vymeriavací základ za máj 2013 na platenie poistného na dôchodkové poistenie bude „ponížený“ o 155 eur, teda bude v sume 45 eur. Na úrazové a garančné poistenie je vymeriavací základ „neponížený“, v sume 200 eur. Za máj 2013 už zamestnanec platí poistné na starobné a invalidné poistenie spolu v sume 3,15 eur, jeho zamestnávateľ poistné na starobné a invalidné poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity, úrazové a garančné poistenie, spolu v sume 9,75 eur. 
 

 

Príjem po zániku dohody

 • Pre určenie vymeriavacieho základu sa príjem rozpočítava na kalendárne mesiace trvania poistenia v poslednom kalendárnom roku trvania povinného poistenia.
 • Príjem zúčtovaný po zániku dohody a poistné z neho plynúce vykazuje zamestnávateľ na tlačive Výkaz poistného a príspevkov.
 • Splatnosť poistného z príjmu po zániku dohody – do 8. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol príjem zúčtovaný. 

 

Príklad:
Dohoda o pracovnej činnosti s nepravidelným príjmom trvala od 1. januára 2013 do 31. mája 2013. Za jún 2013, teda po zániku dohody, zamestnávateľ zúčtuje dohodárovi príjem v sume 500 eur. Tento príjem sa rozpočíta na január až máj 2013 ako vymeriavací základ, pričom na každý mesiac pripadne 100 eur. Poistné z takto určeného vymeriavacieho základu zamestnávateľ vykáže vo Výkaze poistného a príspevkov a odvedie do 8. augusta 2013.
 

 

 

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Odvody do sociálnej poisťovne

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

september

29sep8:30Nehmotný majetok z účtovného pohľadu8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Účtovníctvo

29sep8:30Nehmotný majetok z účtovného pohľadu8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Účtovníctvo

10oct8:30Trestné a finančné následky konania konateľa a vedúceho zamestnanca8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X