Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Prepočet základného imania a vkladov na eura

10. marca 2009 Tlačiť

Podnikatelia majú povinnosť uskutočniť premenu vkladov a základného imania v spoločnosti do konca tohto roka. Ak tak neurobia „riskujú“ pokutu od registrového súdu až do výšky 3 310 €. V prípade, ak nie sú v spoločnosti zmenené vklady a základné imanie na eurá, nemožno v spoločnosti vykonať inú zmenu (napr. zmenu konateľa, spoločníka, sídla a iné).Spôsoby premeny na eurá1. Premena s vyslovením súhlasu podnikateľa s metódou prepočtu na euráRegistrové súdy uvádzajú na výpisoch z obchodného registra popri menovitých hodnotách v slovenských korunách aj menovité hodnoty v eurách. Uvádzanie menovitých hodnôt v eurách má iba informatívny charakter .Tento spôsob vykonania premeny spočíva vo vyslovení písomného súhlasu povinnej osoby s informatívnym prepočtom, teda s metódou tohto prepočtu, pričom takýto súhlas sa považuje za vykonanie premeny . Zákon nevyžaduje, aby sa súhlas podával na osobitnom formulári, tento sa má v zásade posudzovať podľa obsahu a nie podľa formy. Jedinými formálnymi požiadavkami kladenými na súhlas sú, aby bol súhlas vyjadrený v písomnej forme a podpísaný príslušnými členmi štatutárneho orgánu zapísanej osoby, pričom ich podpisy budú musieť byť úradne osvedčené. Po obsahovej stránke bude musieť ísť o bezvýhradný súhlas so zákonnou metódou prepočtu. Vzorový súhlas s metódou prepočtu možno nájsť na www.orsr.sk, v sekcii formuláre.Výhody tohto spôsobu prepočtu:

 • procesná jednoduchosť
 • bez súdneho poplatku do konca 2009

Nevýhody tohto spôsobu prepočtu:

 • zaokrúhlenie vkladov a imania na šesť desatinných miest
 • nie je stanovená presná lehota vybavenia veci

Príklad:Pri s.r.o. so základným imaním 200 tisíc Sk s dvoma spoločníkmi s rovnakým obchodným podielom sa teda menovité hodnoty v eurách získajú nasledovným prepočtom:Spoločník X = 100.000,- Sk =  3319,391888,- EuroSpoločník Y = 100.000,- Sk =  3319,391888,- EuroZákladné imanie = 200.000,- Sk =  6638,783776,- Euro2. Premena so zaokrúhlením nahorPodnikatelia môžu vklad zaokrúhliť smerom nahor na celé číslo k najbližšiemu euru (peňažné prostriedky potrebné na hradenie rozdielu, ktorý takto vznikne môže podnikateľ použiť z prostriedkov z nerozdeleného zisku predchádzajúcich účtovných období alebo z iných vlastných zdrojov, z rezervného fondu alebo nedeliteľného fondu môže podnikateľ rozdiel sanovať najviac do výšky nepresahujúcej 10% výšky fondu ku dňu prijatia rozhodnutia o premene hodnôt vkladov do imania a základného imania). Pri tomto spôsobe je nevyhnutné rozhodnutie o premene na eurá, pričom rozhodnutie môže prijať a vykonať štatutárny orgán spoločnosti – konateľ, resp. predstavenstvo. Rozhodnutie musí mať písomnú formu a podpisy na ňom musia byť úradne osvedčené. Štatutárny orgán je taktiež oprávnený rozhodnúť aj o príslušnej zmene stanov, spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny a to v rozsahu potrebnom na premenu menovitých hodnôt na eurá. Rozhodnutie o premene je prílohou návrhu, ktorý možno nájsť na www.orsr.sk, v sekcii formuláre.Výhody tohto spôsobu prepočtu:

 • bez súdneho poplatku do konca 2009
 • zaokrúhlenie vkladu a imania na celé eurá

Nevýhody tohto spôsobu prepočtu:

 • nie je stanovená lehota vybavenia veci
 • zložitejší postup (návrh na zmenu, rozhodnutie, zmena zaklad. dokumentu)

Príklad:Pri s.r.o. so základným imaním 200 tisíc Sk s dvoma spoločníkmi s rovnakým obchodným podielom sa teda menovité hodnoty v eurách získajú nasledovným prepočtom:100 000 Sk / 30,126 =3319,3918874062271791807740821881 € čo sa po zaokrúhlení nahor najviac k celému číslu rovná 3320 € na jeden podiel.Základné imanie sa následne získa súčtom menovitých hodnôt vkladov v eurách, čiže:3320 € + 3320 € = 6640 €.V prípade, kedy by sa konverzia základného imania spoločnosti mohla uskutočniť priamo konverziou základného imania získali by sme nasledovný výsledok:200 000 Sk / 30,126 =6638,7837748124543583615481643763 € čo by sa po zaokrúhlení rovnalo 6639 €.Je teda zrejmé, že v dôsledku prepočtu a zaokrúhlenia vkladov vznikne istý rozdiel vo výške základného imania spoločnosti (v uvedenom príklade 1 €). Tento je potrebné, keďže sa jedná o metódu zaokrúhlenia nahor vykryť z prostriedkov nerozdeleného zisku z predchádzajúcich účtovných období alebo z iných vlastných zdrojov spoločnosti ( rezervný fond ).  

3. Premena so zaokrúhlením nadolPodnikatelia môžu vklad zaokrúhliť smerom nadol na dve desatinné miesta (peňažné prostriedky, ktoré zvýšia v dôsledku rozdielu zo zaokrúhlenia je podnikateľ povinný odviesť do rezervného fondu alebo nedeliteľného fondu, pričom tento rozdiel nepatrí medzi výnosy ani príjmy dosiahnuté z podnikateľskej činnosti alebo z nakladania s majetkom). Pri tomto spôsobe je nevyhnutné rozhodnutie o premene na eurá, pričom rozhodnutie môže prijať a vykonať štatutárny orgán spoločnosti – konateľ, resp. predstavenstvo. Rozhodnutie musí mať písomnú formu a podpisy na ňom musia byť úradne osvedčené. Štatutárny orgán je taktiež oprávnený rozhodnúť aj o príslušnej zmene stanov, spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny a to v rozsahu potrebnom na premenu menovitých hodnôt na eurá. Rozhodnutie o premene je prílohou návrhu, ktorý možno nájsť na www.orsr.sk, v sekcii formuláre.Výhody tohto spôsobu prepočtu:

 • bez súdneho poplatku do konca 2009

Nevýhody tohto spôsobu prepočtu:

 • zaokrúhlenie vkladov a imania najmenej na dve desatinné miesta
 • nie je stanovená presná lehota vybavenia veci
 • zložitejší postup ( návrh na zmenu, rozhodnutie, zmena zaklad. dokumentu )

 

Príklad:Pri s.r.o. so základným imaním 200 tisíc Sk s dvoma spoločníkmi s rovnakým obchodným podielom sa teda menovité hodnoty v eurách získajú nasledovným prepočtom:100 000 Sk / 30,126 =3319,3918874062271791807740821881 € čo sa po zaokrúhlení nadol najmenej na dvedesatinné miesta k najbližšiemu eurocentu rovná 3319,39 € na jeden podiel.Základné imanie sa následne získa súčtom menovitých hodnôt vkladov v eurách, čiže: 3319,39 € + 3319,39 € = 6638,78€.V prípade, kedy by sa konverzia základného imania spoločnosti mohla uskutočniť priamo konverziou základného imania získali by sme nasledovný výsledok:200 000 Sk / 30,126 =6638,7837748124543583615481643763 € čo by sa po zaokrúhlení rovnalo 6638,78 €.Je teda zrejmé, že v dôsledku prepočtu a zaokrúhlenia vkladov vznikne rozdiel rovnajúci sa 0,0037748124543583615481643763 €, čo je zanedbateľné číslo v porovnaní s predchádzajúcim postupom vzhľadom na zaokrúhlenie na dve desatinné miesta rozdiel ovplyvňujúci rezervy de facto v uvedenom príklade nevznikne.

4. Premena na eurá v spojení s inou zmenou v spoločnosti (napr. zmena sídla)V tomto prípade sa použije formulár v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z… To znamená, že v tomto prípade použije podnikateľ pre zápis pri každej právnej forme spoločnosti samostatný „zmenový“ návrh. Formulár na vykonanie zmeny v s.r.o. možno nájsť  na www.orsr.sk, v sekcii formuláre.Výhody tohto spôsobu prepočtu:

 • lehota na vybavenie 5 pracovných dní
 • zaokrúhlenie na celé eurá
 • jedným zmenovým návrhom možno vykonať okrem iných zmien v spoločnosti aj premenu na eurá

 

Nevýhody tohto spôsobu prepočtu:

 • súdny poplatok 66 €
 • zložitejší postup (návrh na zmenu, rozhodnutie, zmena zaklad. dokumentu a ostatne prílohy v zmysle vyhlášky  MS SR č. 25/2004 Z.z.)

Príklad nemožno uviesť nakoľko zmena na eurá sa spája s inou zmenou v spoločnosti napr. s prevodom obchodného podielu, zmenou konateľa, sídla a iné. V prípade, ak chce podnikateľ uskutočniť v s.r.o. primárnu zmenu, napr. zmenu sídla musí zároveň vykonať i premenu na eurá. Uvedené možno vykonať len cez tento spôsob, pretože pokiaľ nie je vykonaná zmena na eurá nemožno vykonať inú zmenu v s.r.o..Autor článku pôsobí ako právnik v spoločnosti zaoberajúcej sa zakladaním, predajom a správou spoločností  www.m2business.sk

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ako založiť s.r.o.

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

02máj8:30Pochopenie zmlúv 2 - seminár v anglickom jazyku (Understanding Contracts 2)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Právo

02máj8:30Pochopenie zmlúv 2 - seminár v anglickom jazyku (Understanding Contracts 2)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Právo

06máj8:30Aktuálne zmeny v zamestnávaní cudzincov z tretích krajín8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X