Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ručenie za DPH prinieslo štátu takmer milión eur

Ručenie za DPH prinieslo štátu takmer milión eur
Ilustračné foto: FreeDigitalPhotos.net
25. júna 2014 Zdroj Podnikam.SK, MS Tlačiť

Finančná správa vydala 11 rozhodnutí o ručení za DPH v celkovej výške, ktorú má ručiteľ zaplatiť 909 741 eur

Rizikových platiteľov DPH je viac ako 10 tisíc

Inštitút ručenia za daň z pridanej hodnoty (DPH), ktorý uviedlo ministerstvo financií do praxe v rámci balíka opatrení na boj proti daňovým únikom v októbri 2012, využila finančná správa v 11 prípadoch. Celkovo mali daňové subjekty na základe vydaných rozhodnutí o ručení za daň zaplatiť takmer milión eur.
 
„K 31. marcu 2014 odo dňa účinnosti novely zákona o DPH, t.j. od 1. 10. 2012 finančná správa vydala celkom 11 rozhodnutí o ručení za daň v celkovej výške, ktorú má ručiteľ zaplatiť 909 741 eur,“ uviedla pre Podnikam.sk hovorkyňa finančnej správy Patrícia Macíková.
 

 
To, či podnikatelia obchodujú s rizikovým subjektom, si môžu podľa finančnej správy overiť v zozname subjektov, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie DPH. Tento zoznam zverejňujú daniari od februára minulého roka. V súčasnosti je na ňom zhruba 10 650 subjektov. 
 
„Zoznam primárne slúži na ručenie za daň z predchádzajúceho stupňa uvedenú na faktúre, ak dodávateľ daň uvedenú na faktúre nezaplatil alebo sa stal neschopným zaplatiť daň a platiteľ v čase vzniku daňovej povinnosti vedel alebo na základe dostatočných dôvodov vedieť mal alebo vedieť mohol, že celá daň alebo časť dane z tovaru alebo služby nebude zaplatená,“ upozorňuje finančná správa.
 

Vymazanie zo zoznamu už po šiestich mesiacoch?

Daniari v súčasnosti pracujú aj na možnosti, aby mohli platiteľov DPH zo zoznamu rizikových subjektov aj vymazať. „Pre výmaz subjektov z registra sa finalizujú technologické a metodické podmienky,“ uviedla hovorkyňa finančnej správy.
 
Skrátiť by sa pritom malo aj obdobie, v ktorom je platiteľ DPH vedený v tomto zozname. Kým podľa súčasných pravidiel sa z tohto zoznamu dostanú subjekty po odpadnutí dôvodov, pre ktoré naň boli zaradené a zároveň neporušili stanovené pravidlá počas 12 mesiacov, po novom by mohli byť zo zoznamu vymazané už po šiestich mesiacoch. O tejto zmene budú poslanci NR SR definitívne rozhodovať na nadchádzajúcej júnovej schôdzi parlamentu, a to v rámci novely zákona o DPH. 
 

Aké sú dôvody na zrušenie registrácie pre DPH

/ § 81 ods. 4 písm. b) druhý bod zákona o DPH/ 
daňový úrad môže zrušiť registráciu pre daň, ak platiteľ:
 • nevykonáva alebo prestal vykonávať podnikanie podľa § 3 zákona o DPH, alebo
 • opakovane v kalendárnom roku nesplní povinnosť podať daňové priznanie, alebo
 • opakovane v kalendárnom roku nezaplatí vlastnú daňovú povinnosť, alebo
 • opakovane nie je zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania a ani na adrese prevádzkarne, alebo
 • opakovane porušuje povinnosti pri daňovej kontrole.
 
Zverejnený zoznam platiteľov DPH  obsahuje (§ 52 ods. 6 daňového poriadku):
 • IČ DPH pla­titeľa dane z pridanej hodnoty,
 • dátum zverejnenia v zozname, 
 • kalendárny rok, v ktorom nastali dôvody na zrušenie registrácie podľa zákona o DPH,
 • meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, alebo
 • obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo.
 

Situácia platná do konca roka 2013

Platiteľ dane, ktorý si splnil povinnosť, kvôli ktorej bol uverejnený v tomto zozname, nemal do konca roku 2013 možnosť vymazania z tohto zoznamu. Možnosť vymazania z uverejneného zoznamu sa do konca roka 2013 vzťahovala len na prípady, ak sa platiteľ DPH do tohto zoznamu dostal nedopatrením zo strany správcu dane, pričom išlo o platiteľa DPH, u ktorého nevznikli dôvody na zrušenie jeho registrácie pre DPH.
 

Podmienky od 1. 1. 2014

Novelou daňového poriadku bol upravený postup Finančného riaditeľstva SR pri výmaze platiteľa dane uvedeného v  zozname platiteľov dane, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH (§ 52 ods. 7 daňového poriadku). 
 
Finančné riaditeľstvo SR vymaže zo zoznamu platiteľov dane platiteľa dane za splnenia týchto podmienok: 
 • ak zanikli dôvody, na základe ktorých bol platiteľ dane v zozname zverejnený, 
 • v období 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov tento platiteľ dane nesmie porušiť:
 • povinnosti pri daňovej kontrole,
 • povinnosť podať daňové priznanie alebo kontrolný výkaz,
 • povinnosť zaplatiť vlastnú daňovú povinnosť,
 • musí byť zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania alebo na adrese prevádzkarne, alebo,
 • bola mu zrušená registrácia k DPH.
 
Novelou daňového poriadku bol do § 52 doplnený odsek 8, na základe ktorého sa zverejňuje aj zoznam platiteľov dane, ­ktorí boli vymazaní z pôvodného „čierneho“ zoznamu, ak zanikli dôvody, prečo boli uvedení v tomto zozname. 
 
Uvádzajú sa v ňom tieto údaje: 
 • IČ DPH pla­titeľa DPH, 
 • dátum zverejnenia v zozname, 
 • kalendárny rok, v ktorom nastali dôvody na zrušenie registrácie podľa zákona o DPH,
 • meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, alebo 
 • obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, 
 • dátum výmazu platiteľa dane z pridanej hodnoty zo zoznamu.
 
Príklad č. 1:
Platiteľ dane opakovane v kalendárnom roku 2013 nezaplatil DPH, kvôli čomu bol od júna 2013 uvedený na webovej stránke Finančného riaditeľstva SR v zozname platiteľov dane, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH. Povinnosť zaplatiť DPH splnil v mesiaci september 2013.  Od tej doby neporušil žiadnu z povinností, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou pre výmaz zo zoznamu. Kedy bude tento platiteľ dane vymazaný z tohto zoznamu?
 
Základnou podmienkou výmazu zo zoznamu je splnenie povinnosti, kvôli ktorej bol platiteľ dane uvedený v zozname FR SR, a neporušenie zákonných povinností na základe § 52 ods. 7 daňového poriadku počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov. Platiteľ dane splnil povinnosť v septembri 2013, obdobie 12 mesiacov sa počíta počnúc mesiacom október 2013 do septembra 2014. Správca dane vymaže platiteľa dane zo zoznamu po 30. septembri 2014. Zároveň však platiteľa dane uvedie do zoznamu vymazaných platiteľov dane (§ 52 ods. 8 daňového poriadku).
 
Príklad č. 2:
Platiteľ si dane opakovane v kalendárnom roku 2013 nesplnil povinnosť podať daňové priznanie k DPH, kvôli čomu bol od apríla 2013 uvedený na webovej stránke Finančného riaditeľstva SR v zozname platiteľov dane, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH. Povinnosť, pre ktorú bol do zoznamu zaradený, nesplnil ani v nasledujúcich mesiacoch roku 2013, pričom nereagoval ani na výzvu správcu dane.  Správca dane zrušil platiteľovi dane registráciu pre DPH v mesiaci október 2013. Ako bude správca dane postupovať v tomto prípade?
 
Správca dane platiteľa dane vymaže zo zoznamu platiteľov dane, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, zároveň ho vymaže aj zo zoznamu daňových subjektov registrovaných pre daň z pridanej hodnoty podľa § 52 ods. 5 daňového poriadku. Zároveň bude platiteľ dane, ktorému bola zrušená registrácia k dani z pridanej hodnoty, presunutý do zoznamu platiteľov dane vymazaných zo zoznamu podľa § 52 ods. 8 daňového poriadku.
 

Po absolvovaní Obchodnej akadémie vo Svidníku pokračoval v štúdiu na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. V roku 2007, ešte popri štúdiu, začal pracovať ako redaktor pre ekonomickú redakciu agentúry SITA. Venoval sa hlavne makroekonomike, financiám a investovaniu. Ekonomickému svetu ostal verný a po niekoľkých rokoch v agentúre prešiel na pozíciu editora a neskôr šéfeditora.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie DPH

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

máj

30máj8:30Employer Branding Academy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

30máj8:30Employer Branding Academy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

03jún8:30Logistický audit8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X