Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Sociálne odvody v roku 2020 – Poradíme vám, ako ušetríte!

sociálne odvody
sociálne odvody
24. februára 2020 Img_5751.jpg Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) môžu do 31. marca daňovému úradu oznámiť, že si lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019 predlžujú o najviac tri mesiace.  Ak mali aj príjmy zo zahraničia,  môžu si lehotu na podanie daňového priznania za minulý rok predĺžiť až o šesť mesiacov. Odklad povinnosti podať daňové priznanie pritom posunie nielen splatnosť dane z príjmov (z konca marca na koniec apríla až koniec júna), ale aj prípadný nárast odvodov na sociálne poistenie, resp. vznik povinnosti začať platiť sociálne odvody  SZČO (v oboch prípadoch z 1. júla na 1. október tohto roka).

Úspora na odvodoch do roku 2022

Keďže od 1. januára 2023 sa na Slovensku zavedie ročné zúčtovanie sociálnych odvodov (ktoré  Sociálna poisťovňa prvýkrát vykoná v roku 2024 za rok 2023), posunom platenia vyšších odvodov z 1. júla na 1. október sa dá ušetriť už len v tomto roku a ďalších dvoch rokoch.

Ak sa totiž budú sociálne odvody ročne zúčtovávať podľa príjmu živnostníka za predošlý rok, posunutie platenia vyšších odvodov o tri mesiace od roku 2023 stratí význam, keďže by živnostník aj tak musel vyššie odvody doplatiť Sociálnej poisťovni v nasledujúcom roku v rámci ročného zúčtovania.

Komu sa oplatí posunúť si zmenu sociálnych odvodov

Ak SZČO už v súčasnosti povinne platí poistné na dôchodkové a nemocenské poistenie a oznámi daňovému úradu, že si predlžuje lehotu na podanie daňového priznania, za obdobie od 1. júla 2020 do 30. septembra 2020 bude platiť sociálne odvody v rovnakej výške ako doteraz.

Výška sociálnych odvodov sa týmto podnikateľom prehodnotí podľa príjmov a čiastkového základu dane za rok 2019 až k 1. októbru tohto roka. Odklad povinnosti podať daňové priznanie je tak výhodný pre tie SZČO, ktoré očakávajú, že sa im od 1. júla tohto roka zvýši poistné na sociálne poistenie.

Sociálne odvody pritom od 1. júla tohto roka stúpnu týmto dvom skupinám SZČO:

  1. tým SZČO, ktoré už v súčasnosti platia poistné na sociálne poistenie vo vyššej ako minimálnej sume (teda nad 167,89 eura) a ich základ dane pred odpočítaním odvodov za rok 2019 je vyšší ako základ dane pred odpočítaním odvodov za rok 2018,
  2. tým SZČO, ktoré v súčasnosti platia sociálne odvody v minimálnej sume 167,89 eura a ich základ dane pred odpočítaním odvodov za rok 2019 je o toľko vyšší ako základ dane pred odpočítaním odvodov za rok 2018, že ich vymeriavací základ na platenie odvodov stúpne nad úroveň minimálneho vymeriavacieho základu (nad 506,50 eura) a následkom toho sa ich odvody zvýšia nad 167,89 eura.

Ak tieto SZČO podajú daňové priznanie neskôr, sociálne odvody sa im zvýšia až o tri mesiace neskôr (nie za obdobie od 1. júla roka, ale až za obdobie od 1. októbra tohto roka).

Novú, vyššiu sumu sociálnych odvodov tak prvýkrát zaplatia za október do 9. novembra 2020.

Rovnako výhodné je posunúť si podanie daňového priznania pre tie SZČO, ktoré v súčasnosti sociálne odvody neplatia a ich hrubý príjem pred odpočítaním výdavkov za minulý rok presiahol 6 078 eur.

Ide o SZČO, ktoré buď začali podnikať v minulom roku alebo o SZČO, ktoré už podnikali aj v roku 2018 a za rok 2018 vykázali hrubé príjmy do  5 724 eur (preto za obdobie od 1. júla, resp. 1. októbra 2019 neplatia odvody na sociálne poistenie).

Ak by tieto SZČO daňové priznanie za minulý rok podali do konca marca tohto roka, k 1. júlu tohto roka by im vznikla povinnosť platiť sociálne odvody. Ak si však lehotu na podanie daňového priznania predĺžia, povinné odvody na dôchodkové a nemocenské poistenie začnú platiť až za obdobie od 1. októbra tohto roka.

Podmienky na predĺženie lehoty na podanie daňového priznania

Ak si chce SZČO predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019, musí to oznámiť daňovému úradu najneskôr do 31. marca 2020.

Daňovník môže podať oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania osobne v podateľni daňového úradu, alebo poštou. Daňovník, ktorý je povinný komunikovať elektronicky (podnikateľ registrovaný pre daň z príjmov), je povinný aj oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania odoslať elektronicky.

Slúži na to výlučne tlačivo Finančnej správy SR s názvom „Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania“, ktoré si možno stiahnuť TU.

Lehota na podanie daňového priznania sa pritom predlžuje najviac o tri celé kalendárne mesiace.

V oznámení SZČO uvedie novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie. Môže to byť buď do 30.4 2020, do 31.5. 2020 alebo do 30.6. 2020.

V lehote, ktorú v oznámení uvedie, musí daň z príjmov aj zaplatiť. Ak uvedie napríklad dátum 30.6.2020, daňové priznanie musí podať a daň zaplatiť do 30. 6. 2020.

Ak súčasťou príjmov SZČO sú príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, lehota na podanie daňového priznania sa môže predĺžiť najviac o 6 celých kalendárnych mesiacov.

Daňový úrad lehotu na podanie daňového priznania predĺži automaticky o jeden, dva alebo tri mesiace, ak:

  • SZČO oznámenie o predĺžení lehoty podá na daňový úrad najneskôr do konca marca 2020
  • v podanom oznámení SZČO uvedie novú lehotu na podanie daňového priznania (do 30.4.2020, do 31.5.2020 alebo do 30.6.2020).

POZOR!

Ak SZČO žiada lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť o štyri až šesť mesiacov, v oznámení musí uviesť, že mal v roku 2019 aj príjmy zo zahraničia.

Príklad

SZČO vykázala za rok 2018 čiastkový základ dane (rozdiel medzi príjmami a výdavkami) pred odpočítaním zaplatených sociálnych a zdravotných odvodov vo výške 14 750,20 eura.

Jej vymeriavací základ na platenie poistného tak v súčasnosti dosahuje 827,17 eura, čomu zodpovedá poistné na sociálne poistenie v sume 274,20 eura mesačne.

Za rok 2019 zaevidovala SZČO základ dane pred odpočítaním zaplatených sociálnych a zdravotných odvodov vo výške 15 820,60 eur, teda viac ako v roku 2018.

Jej vymeriavací základ na platenie odvodov sa v tomto roku určí tak, že sa vydelí počtom mesiacov v roku (12) a koeficientom 1,486.

Vymeriavací základ sa tak tento rok určí nasledovne:

15 820,60/12/1,486 = 887,20 eura

Tomuto vymeriavaciemu základu zodpovedá poistné v sume 294,09 eura.

Ak si táto SZČO predĺži lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019 (nezáleží na tom, či si ju predĺži do 30. apríla, 31. mája alebo 30. júna tohto roka), povinnosť platiť vyššie sociálne odvody jej vznikne až za obdobie od 1. októbra 2020.

Počas trojmesačného posunu tak na odvodoch ušetrí 59,67 eura ((294,09-274,20)x3).

Príklad

SZČO vykázala za rok 2018 čiastkový základ dane (rozdiel medzi príjmami a výdavkami) pred odpočítaním zaplatených sociálnych a zdravotných odvodov vo výške 8 752,20 eura. 

Jej vymeriavací základ na platenie poistného tak v súčasnosti dosahuje najnižšiu možnú úroveň 506,50 eura, čomu zodpovedá poistné v sume 167,89 eura.

Za rok 2019 zaevidovala základ dane pred odpočítaním zaplatených sociálnych a zdravotných odvodov vo výške 13 110,25 eura, čo je oveľa viac ako v roku 2018.

Jej vymeriavací základ na platenie odvodov sa v tomto roku určí tak, že sa vydelí počtom mesiacov v roku (12) a koeficientom 1,486.

Vymeriavací základ sa tak v tomto roku vypočíta nasledovne:

13 110,25/12/1,486 = 735,20 eura

SZČO tak presiahne tohtoročný minimálny vymeriavací základ na platenie odvodov (506,50 eura) a bude preto platiť vyššie ako minimálne poistné na sociálne poistenie.

Vypočítanému vymeriavaciemu základu zodpovedá poistné v sume 243,70 eura.

Ak si táto SZČO predĺži lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019 (nezáleží na tom, či si ju predĺži do 30. apríla, 31. mája alebo 30. júna tohto roka), povinnosť platiť vyššie sociálne odvody v sume 243,70 eura jej vznikne až za obdobie od 1. októbra 2020.

Počas trojmesačného posunu tak na odvodoch ušetrí 227,43 eura ((243,70-167,89)x3).

Príklad

SZČO začala podnikať od februára 2019. Za rok 2019 vykázala hrubý príjem pred odpočítaním výdavkov 6 220,40 eura, čím presiahla hranicu hrubého príjmu, od ktorého vzniká v roku 2020 povinnosť platiť sociálne odvody (ide o hranicu 6 078 eur).

Ak by daňové priznanie táto SZČO podala do 31. marca tohto roka, za obdobie od 1. júla tohto roka bude povinná začať platiť poistné na dôchodkové a nemocenské poistenie v sume 167,89 eura.

Ak si však táto SZČO predĺži lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019 (nezáleží na tom, či si ju predĺži do  30. apríla, 31. mája alebo 30. júna tohto roka), vznik povinnosti platiť  sociálne odvody v sume 167,89 eura sa jej posunie z 1. júla tohto roka na 1. október tohto roka.

Počas trojmesačného posunu tak na odvodoch ušetrí 503,67 eura (167,89)x3).

Img_5751.jpg

V agentúre SITA pracujem už viac ako dve desaťročia. Vyštudoval som ekonómiu na Obchodnej fakulte EU a právo na Právnickej fakulte UK. Ako redaktor sa od začiatku venujem najmä agende rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, k čomu sa postupne pridali aj dane a legislatíva. Som bývalý dlhoročný bloger, prispieval som aj do mesačníka Domino efekt. Autorsky prispievam aj na portál Podnikam.sk. Zastávam pozíciu zástupcu šéfredaktora.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

daňové priznaniedaňové priznanie 2019daňové priznanie 2020Naštartujte svoj biznisodvody do sociálnej poisťovne 2020Prémiový obsahsociálne odvody

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Nemocenské poistenie

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

december

12dec8:30Riziková kontrola verejného obstarávania (Operačný program Slovensko)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

12dec8:30Riziková kontrola verejného obstarávania (Operačný program Slovensko)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

14dec8:30Čo nám priniesli a čo nám prinesú novely Obchodného zákonníka8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X