Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Sociálne a zdravotné odvody začínajúceho podnikateľa v roku 2017

Odvody začínajúceho podnikateľa
odvody začínajúceho podnikateľa
28. augusta 2017 Igor Surovčík Tlačiť

Idete si založiť živnosť a zaujíma vás, aké zdravotné a sociálne odvody vás v najbližšom období neminú? V článku sa dozviete aj o tom aké sú v roku 2017 odvody začínajúceho podnikateľa, aký najvyšší možný základ dane za rok 2017 musíte vykázať na to, aby ste platili minimálne zdravotné a sociálne odvody a koľko môžete v hrubom zarobiť na to, aby ste neplatili sociálne odvody ani v druhom roku svojho podnikania.

Zdravotné poistenie

Ak ste tzv. čistý živnostník, teda osoba, ktorá len podniká a nemá žiadny iný príjem, či už ako zamestnanec, ako penzista alebo ako osoba na rodičovskej dovolenke, odo dňa začiatku podnikania ste povinný platiť minimálne mesačné preddavky na zdravotné poistenie.

Na rok 2017 minimálny mesačný preddavok na zdravotné poistenie predstavuje 61,81 eura. Ide o 14 % z minimálneho vymeriavacieho základu vo výške 441,50 eura. Ak ste osobou so zdravotným postihnutím, suma vášho preddavku sa znižuje na polovicu. V tomto prípade na 30,90 eura.

Tento preddavok budete platiť svojej zdravotnej poisťovni mesačne pozadu. Vždy do 8. dňa v nasledujúceho mesiaca. Napríklad za august 2017 zaplatíte preddavok najneskôr do 8. septembra 2017. Naposledy preddavok v takejto sume zaplatíte najneskôr 8. januára 2018 za december 2017. Ak by splatnosť preddavku pripadla na štátny sviatok alebo na deň pracovného pokoja, preddavok musíte zaplatiť ešte pred 8. dňom v mesiaci. Napríklad za september 2017 bude splatnosť preddavku už 6. októbra 2017, keďže 7. októbra 2017 je sobota a 8. októbra 2017 pripadá na nedeľu.

Ako živnostník musíte počítať s tým, že minimálne zdravotné odvody sa každoročne k 1. januáru zvyšujú. Keďže najnižší možný vymeriavací základ pre živnostníka tvorí polovicu z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov, Vaše minimálne zdravotné odvody porastú každoročne k 1. januáru podľa toho, ako pred dvomi rokmi stúpla priemerná mzda na Slovensku. Inak povedané, Vaše minimálne zdravotné odvody sa budú zvyšovať každý rok podľa toho, ako pred dvomi rokmi vzrástli mzdy zamestnancom na Slovensku.

Keďže priemerná mzda na Slovensku za rok 2016 je známa už od marca tohto roka a dosiahla sumu 912 eur, je známe aj to, že minimálny vymeriavací základ na rok 2017 stúpne na 456 eur. Znamená to, že minimálny preddavok na zdravotné poistenie na rok 2018 dosiahne 63,84 eura, pre osobu so zdravotným postihnutím to bude 31,92 eura.

Ak začínate podnikať v roku 2017, vyššie ako minimálne zdravotné odvody vás čakajú najskôr od 1. januára 2019.  Až od 1. januára 2019 bude totiž váš preddavok na zdravotné poistenie zodpovedať vášmu základu dane, ktorý vykážete v daňovom priznaní za rok 2017. Ak však budete za rok 2017 v strate alebo budete mať nízky základ dane, tak bude váš zdravotný odvod aj v roku 2019 na minimálnej úrovni.

V druhej polovici roka 2018 vám vaša zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotných preddavkov, ktoré ste zaplatili v roku 2017. Bude pritom vychádzať z vášho základu dane za rok 2017, ktorý ste uviedli v daňovom priznaní. Z tohto základu dane vám zdravotná poisťovňa vypočíta poistné, ktoré ste mali za vlaňajšok odviesť a porovná ho s celkovou sumou preddavkov na poistné, ktorú ste svojej poisťovni reálne odviedli.

Ak by ste ako začínajúci živnostník za rok 2017 platili preddavky na poistné v minimálnej možnej výške, tak vám v zásade nemôže vzniknúť preplatok na poistnom. Hoci by ste boli prvý rok v strate, aj tak ste povinný platiť minimálne zdravotné odvody. Výnimku tvoria len prípady, ak ste boli práceneschopný, poberali ste materskú dávku, alebo ste boli na OČR (ošetrovanie člena rodiny).

Vtedy sa totiž stávate poistencom štátu a za toto obdobie nemusíte platiť minimálne odvody. Naopak, ak sa vám v predchádzajúcom roku v podnikaní darilo a dosiahli ste základ dane, ktorému prislúchajú vyššie ako minimálne odvody, tak Vám zdravotná poisťovňa vyčísli nedoplatok na poistnom. Súčasťou ročného zúčtovania zdravotných odvodov je pritom nielen zúčtovanie preddavkov so sumou, ktorú ste mali zaplatiť, ale aj stanovenie výšky preddavku na zdravotné poistenie na nasledujúci rok.

Aký základ dane teda musíte za rok 2017 vykázať na to, aby ste nemali za rok 2017 nedoplatok na poistnom?

Vymeriavací základ počítame tak, že vychádzame zo základu dane, ktorý nie je znížený o zaplatené zdravotné a sociálne odvody.  K základu dane za rok 2017 ako rozdielu medzi príjmami a výdavkami pripočítame zaplatené zdravotné odvody. Ssociálne odvody začínajúci živnostník v prvom roku podnikania neplatí. Základ dane neznížený o zaplatené odvody vydelíme koeficientom 1,486 (zákonom určený koeficient, ktorý platí pre všetkých podnikateľov) a následne počtom mesiacov podnikania v roku 2017.

Ide o tento vzorec:

VZ = základ dane neznížený o zaplatené odvody /1,486/počet mesiacov podnikania

Ak nechcete mať za rok 2017 nedoplatok na zdravotných odvodoch a platili ste minimálne preddavky, váš mesačný vymeriavací základ musí byť v sume najviac 441,50 eura. Tomuto vymeriavaciemu základu zodpovedá mesačný základ dane neznížený o zaplatené odvody vo výške 656,07 eura (441,50×1,486). V prípade, že zohľadníme aj zaplatené odvody na zdravotné poistenie, tak mesačný základ dane znížený o zaplatené odvody vychádza na 594,26 eura  (656,07 – 61,81 eura).

Toto by mal byť váš maximálny mesačný základ dane za rok 2017 ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami na to, aby ste nemali za rok 2017 nedoplatok na zdravotných odvodoch.

Ak by ste v roku 2017 podnikali napríklad štyri mesiace, tak váš základ dane neznížený o zaplatené odvody musí byť najviac 2 624,28 eura (4×656,07).

Základ dane, ktorý zohľadňuje aj zaplatené zdravotné odvody, by pri štyroch mesiacoch podnikania predstavoval 2 377,04 eura (2 624,28 – 4×61,81).

Základ dane za rok 2017, pri ktorom by ste aj v roku 2019 platili minimálne preddavky na zdravotné poistenie, by však bol vyšší ako 594,26 eura, keďže minimálny vymeriavací základ na rok 2019 by mohol podľa odhadu presiahnuť 470 eur (ak priemerná mzda na Slovensku za rok 2017 porastie najmenej o 3,3 %).

Pri 470-eurovom vymeriavacom základe by ste museli mať za rok 2017 základ dane po odpočítaní odvodov v sume 636,61 eura.

Tak si to zhrňme.

Začínate podnikať napríklad od 1. septembra 2017.

  1. Za obdobie od 1. septembra 2017 do 31. decembra 2017 ste povinný do svojej zdravotnej poisťovne platiť preddavok v sume 61,81 eura.
  2. Na obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 sa vám minimálny preddavok na zdravotné poistenie zvýši na 63,84 eura.
  3. Za obdobie od 1. januára 2019 budete platiť preddavok na zdravotné poistenie podľa toho, aký bol váš základ dane za rok 2017. Predpokladáme, že by minimálny vymeriavací základ na rok 2019 bol v sume okolo 470 eur. Ak  chcete v roku 2019 platiť minimálne zdravotné odvody, tak váš mesačný základ dane za rok 2017 znížený o zaplatené odvody musí byť najviac 636,61 eura. Ak by ste vykázali vyšší základ dane, tak za obdobie od 1. januára 2019 budete platiť zdravotné odvody v sume vyššej, ako je minimálny preddavok na zdravotné poistenie.

Sociálne poistenie

Sociálne odvody začínajúci podnikateľ v prvých mesiacoch podnikania neplatí. Minimálna dĺžka „odvodových prázdnin“ pri sociálnom poistení pritom závisí od toho, kedy ste začali podnikať.  Keďže povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie sa každoročne prehodnocuje podľa výšky hrubých príjmov za minulý rok k 1. júlu daného roka, prípadne k 1. októbru daného roka pri odloženom daňovom priznaní, je rozdiel, či začínate podnikať od augusta 2017 alebo od januára 2018.

Pri podnikaní od augusta 2017 máte isté, že sociálne odvody nebudete platiť za minimálne 11 mesiacov (do 30. júna 2018), prípadne za 14 mesiacov pri odloženom daňovom priznaní (do 30. septembra 2018).

Ak však začnete podnikať od januára 2018, pokoj s platením odvodov budete mať 18 mesiacov (do 30. júna 2019) a pri odloženom daňovom priznaní za rok 2018 dokonca až 21 mesiacov (do 30. septembra 2019).

Ak začínate podnikať v roku 2017 a chcete sa vyhnúť plateniu sociálnych odvodov aj po 1. júli, resp. po 1. októbri 2018, smerodajná je pre vás suma hrubých príjmov (tržieb) za rok 2017. Vaše hrubé príjmy za rok 2017 by mali byť do sumy  5 472 eur.

Ide o maximálnu výšku hrubých príjmov samostatne zárobkovo činnej osoby za tento rok, do ktorej v budúcom roku nevzniká povinnosť platiť sociálne odvody. Je pritom jedno, či v tomto roku podnikáte jeden mesiac alebo celý rok.

Podstatné je, aby ste za rok 2017 mali hrubé príjmy najviac do sumy 5 472 eur. Ak v hrubom zarobíte viac, začnete budúci rok platiť sociálne odvody.

Ak vám vznikne od 1. júla 2018 (resp. od 1. októbra 2018 – pri odložení daňového priznania) povinnosť platiť sociálne odvody, tak vám to Sociálna poisťovňa písomne oznámi, a to najneskôr 21. júla 2018 (resp. najneskôr 21. októbra 2018 pri odložení daňového priznania). Súčasne vám poisťovňa oznámi vymeriavací základ na platenie poistného, výšku poistného, dátum jeho splatnosti, ako aj údaje týkajúce sa platenia odvodov.

Vymeriavací základ vám Sociálna poisťovňa vypočíta tak, že váš základ dane za rok 2017 neznížený o zaplatené odvody vydelí koeficientom 1,486 a dvanástimi, teda počtom mesiacov v roku. Pri sociálnom poistení sa totiž na rozdiel od zdravotného poistenia nezohľadňuje to, koľko mesiacov ste v predošlom roku podnikali, ale všetkým podnikateľom sa základ dane vydelí počtom mesiacov v roku.

Ide o tento výpočet:

VZ = základ dane neznížený o zaplatené odvody /1,486/12

Sociálne odvody z vypočítaného vymeriavacieho základu tvoria 33,15 %, z toho 28,75 % predstavuje sadzba na dôchodkové poistenie a 4,4 % je sadzba na nemocenské poistenie.

Na rok 2018 platí minimálny mesačný vymeriavací základ 456 eur a k tom prislúchajúce minimálne sociálne odvody pre SZČO dosahujú 151,16 eura mesačne.

Sociálne odvody najmenej v takejto sume tak musí v roku 2018 platiť každý podnikateľ, ktorý mal v roku 2017 hrubý príjem vyšší ako 5 472 eur. Týka sa to aj tých podnikateľov, ktorí boli v strate a nevykázali žiadny základ dane.

Maximálny vymeriavací základ na rok 2018 predstavuje 6 384 eur, maximálne sociálne odvody pre podnikateľov tak dosahujú 2 116,29 eura.

Aký najvyšší možný základ dane však môžete za rok 2017 vykázať na to, aby ste za obdobie od 1. júla, resp. od 1. októbra 2018 platili minimálne sociálne odvody?

 Ak váš hrubý príjem za rok 2017 presiahol 5 472 eur a chcete v roku 2018 platiť minimálne sociálne odvody, váš mesačný vymeriavací základ, ktorý vám vypočíta Sociálna poisťovňa, musí byť v sume najviac 456 eur. Tomuto vymeriavaciemu základu zodpovedá mesačný základ dane neznížený o zaplatené odvody vo výške 677,62 eura (456×1,486).

V prípade, že zohľadníme aj zaplatené odvody na zdravotné poistenie (61,81 eura), tak mesačný základ dane znížený o odvody vychádza na 615,81 eura. Toto by mal byť váš maximálny mesačný základ dane za rok 2017 ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami na to, aby ste v roku 2018 platili najnižšie možné sociálne odvody.

Opäť si to zhrňme.

  1. Ak začnete podnikať v roku 2017, tak sociálne odvody neplatíte minimálne do 30. júna 2018.
  2. Ak do konca marca 2018 oznámite daňovému úradu odklad daňového priznania a daňové priznanie podáte po 31. marci 2018, tak sociálne odvody neplatíte najmenej do 30. septembra 2018.
  3. Na to, aby ste poistné na sociálne poistenie neplatili aj po 30. júni, resp. po 30. októbri 2018, musí byť za rok 2017 váš hrubý príjem pred odpočítaním výdavkov (tržby) maximálne 5 472 eur. Ak túto hranicu presiahnete, začnete v roku 2018 povinne platiť poistné na sociálne poistenie najmenej v sume 151,16 eura a maximálne v sume 2 116,29 eura.
  4. Od 1. januára 2019 sa suma minimálnych a maximálnych sociálnych odvodov zvýši podľa toho, ako v roku 2017 stúpne priemerná mzda na Slovensku.
Igor Surovčík

V agentúre SITA pracujem už viac ako dve desaťročia. Vyštudoval som ekonómiu na Obchodnej fakulte EU a právo na Právnickej fakulte UK. Ako redaktor sa od začiatku venujem najmä agende rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, k čomu sa postupne pridali aj dane a legislatíva. Som bývalý dlhoročný bloger, prispieval som aj do mesačníka Domino efekt. Autorsky prispievam aj na portál Podnikam.sk. Zastávam pozíciu zástupcu šéfredaktora.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

odvody do sociálnej poisťovne 2017odvody do zdravotnej poisťovne 2017Prémiový obsahsociálne odvody

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Odvody do sociálnej poisťovne

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

november

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X